Dr.sc. Ivana Tomas Žiković

Ekonomski fakultet Katedra za financije i bankarstvo

prostorija : 93/IV.kat
e-pošta : itomas@efri.hr
mobitel : 095/845 69 23

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

1.1.2008. - 1.1.2013. Dr.sc. Poslovna ekonomija Poslijediplomski doktorski studij Poslovne ekonomije, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu
1.1.2002. - 1.1.2007. Visoka stručna sprema, mag.oec. Menadžment Sveučilišni studij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.2002. Srednja stručna sprema Opći smjer Prva Sušačka Hrvatska Gimnazija u Rijeci

Radno iskustvo

1.11.2015. - Docentica Zaposlena na Ekonomskom fakultetu u Rijeci na katedri za Bankarstvo i financije. Održava vježbe i seminare na kolegijima Poslovne financije, Restrukturiranje i sanacija poduzeća i Corporate Finance koji se izvode na preddiplomskom studiju. Održava vježbe i seminare na kolegiju Financijski menadžment koji se izvodi na diplomskom studiju. Istraživač na znanstvenom projektu “Koncepti i metode troškovnog računovodstva u javnom sektoru Republike Hrvatske” kojeg financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, šifra projekta: 081-0811272-1276, voditelj projekta: prof.dr.sc. Mira Dimitrić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Istraživač na znanstvenom projektu "Business and Personal Insolvency – the Ways to Overcome Excessive Indebtednes" kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost. Šifra projekta 6558. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - 1.1.2015. Poslijedoktorandica Zaposlena na Ekonomskom fakultetu u Rijeci na katedri za Bankarstvo i financije. Održava vježbe i seminare na kolegijima Poslovne financije, Restrukturiranje i sanacija poduzeća i Corporate Finance koji se izvode na preddiplomskom studiju. Održava vježbe i seminare na kolegiju Financijski menadžment koji se izvodi na diplomskom studiju. Istraživač na znanstvenom projektu “Koncepti i metode troškovnog računovodstva u javnom sektoru Republike Hrvatske” kojeg financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, šifra projekta: 081-0811272-1276, voditelj projekta: prof.dr.sc. Mira Dimitrić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Istraživač na znanstvenom projektu "Business and Personal Insolvency – the Ways to Overcome Excessive Indebtednes" kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost. Šifra projekta 6558. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2013. Asistentica Zaposlena na Ekonomskom fakultetu u Rijeci na katedri za Bankarstvo i financije. Održava vježbe i seminare na kolegijima Poslovne financije, Restrukturiranje i sanacija poduzeća, Financiranje malih i srednjih poduzeća i Corporate Finance koji se izvode na preddiplomskom studiju. Održava vježbe i seminare na kolegiju Financijski menadžment koji se izvodi na diplomskom studiju. Istraživač na znanstvenom projektu “Koncepti i metode troškovnog računovodstva u javnom sektoru Republike Hrvatske” kojeg financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Šifra projekta: 081-0811272-1276. Voditelj projekta: prof.dr.sc. Mira Dimitrić. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - Administrator projektne dokumentacije Administrator projektne administracije (Document Controller) Saipem Mediteran Usluge d.o.o.,

Nagrade i priznanja

1.12.2006. Dekanova nagrada Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Proglašena najuspješnijim apsolventom za akademsku godinu 2005/2006.
1.12.2005. Dekanova nagrada Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Proglašena najuspješnijim studentom za akademsku godinu 2004/2005.
1.4.2005. Nagrada fonda “Ljubice Marovac”. Nagradu dodjeljuje svake godine najboljem studentu ekonomije redoviti profesor na San Diego State University, prof. dr. Nenad Marovac.
1.12.2004. Dekanova nagrada Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Proglašena najuspješnijim studentom za akademsku godinu 2003/2004
1.12.2003. Dekanova nagrada Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Proglašena najuspješnijim studentom za akademsku godinu 2002/2003.
Rektorova nagrada Sveučilišta u Rijeci. Nagrađena kao najbolji student svoje generacije na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, s prosjekom 4.67.

Članstva

1.10.2016. - Povjerenstvo za kvalitetu
1.1.2013. - 1.10.2016. Povjerenstvo za akreditaciju
1.1.2011. - 1.10.2013. Povjerenstvo za međunarodnu suradnju
1.1.2008. - Alumni Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Financiranje malih i srednjih poduzeća
Preddiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Suradnik
Norma sati:
- Restrukturiranje i sanacija poduzeća
Preddiplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sunositeljica od 2017/2018
Norma sati:
- Financijski menadžment
Diplomski sveučilišni studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sunositeljica od 2016/2017
Norma sati:
- Poslovne financije
Prediplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sunositeljica od 2016/2017
Norma sati:
- Ekonometrija I
Opća ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositeljica kolegija
Norma sati:
- Corporate finance
International Business
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sunositeljica od 2016/2017
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Determinante profitabilnosti na primjeru poduzeća iz djelatnosti trgovine i građevine
Ariana Vukorep
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Struktura kapitala na primjeru poduzeća iz prerađivačke i građevinske djelatnosti
Alesandra Vukorep
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Determinante profitabilnosti u hotelskoj industriji na primjeru županija u primorskoj Hrvatskoj
Ana Peroš
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Kritički osvrt na uspješnost provođenja predstečajnih nagodbi i novog Stečajnog zakona iz 2015. godine
Daniela Maria Genc
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Istraživanje i kvantificiranje značajnih čimbenika prolaznosti kolegija na fakultetu: slučaj Ekonomskog fakulteta u Rijeci
Antonija Leko
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Osobni razvoj

4.6.2018. - 8.6.2018. Longitudinal Data Analysis“ – lecturer prof. Christopher Zorn, Pennsylvania State University


Norma sati: 30 (6 ECTS)
18.9.2017. - 22.9.2017. "Applied Microeconometrics" - predavač dr. Rok Spruk, University of Ljubljana, Faculty of Economics


Norma sati: 30 sati (6 ECTS)
6.3.2017. - 11.3.2017. “Advance Microeconometrics“ – predavač prof. Craig Depken, Belk College of Business, UNC Charlotte


Norma sati: 30 sati (6 ECTS)
18.7.2016. - 20.7.2016. "4th Course on “Advanced Dynamic Panel Data Methods”, prof. Jan F. Kiviet


Norma sati: 20 sati (6 ECTS)
11.7.2016. - 15.7.2016. “10th COURSE: Data Management and Panel Data Models", prof. Julio Pindado and Dr. Ignacio Requejo


Norma sati: 40 sati (6 ECTS)
7.3.2016. - 12.3.2016. “Panel Data Econometrics“ – predavač prof. Craig Depken, Belk College of Business, UNC Charlotte


Norma sati: 30 sati (6 ECTS)
25.8.2014. - 30.8.2014. Panel Data Econometrics: Theory and Applications


Norma sati: 40 sati (6 ECTS)
26.8.2013. - 31.8.2013. PhD kolegij “Panel Dana Econometrics: theory and applications“


Norma sati: 40 sati (6 ECTS)
3.7.2013. - 7.7.2013. Introduction to Multivariate Analysis


Norma sati:
25.3.2013. - 27.3.2013. “SURVIVAL ANALYSIS: MODELLING TIME-TO-EVENT DATA“


Norma sati:
10.9.2012. - 15.9.2012. PhD kolegij “Topics in Microeconometrics with Applications to Energy & Environmental Economics“


Norma sati: 40 sati (6 ECTS)
17.5.2011. - 25.5.2011. Applied Econometrics Course 3rd generation


Norma sati:
7.2.2011. - 11.2.2011. PhD kolegij “Times Series Analysis“


Norma sati: 40 sati (6 ECTS)
- Osnove statistike


Norma sati:
- Analize varijance i regresijske analize


Norma sati:
- Napredna statistička analiza


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Tomas Žiković, Ivana
Challenges in Predicting Financial Distress in Emerging Economies : The Case of Croatia
Eastern European Economics 56 1-27 - 2018.

WOS
A1
Q3

2. Baljak, Božena; Blažić, Helena; Štambuk, Ana; Tomas Žiković, Ivana; Zaninović, Vinko
Treba li oporezivati kupnju nekretnina u Hrvatskoj? - stav stanovništva
Zbornik Veleučilišta u Rijeci / Journal of the Polytechnic of Rijeka 6 23-38 - 2018. https://www.bib.irb.hr/938270

WOS

3. Tomas Žiković, Ivana
Modelling the Impact of Macroeconomic Variables on Aggregate Corporate Insolvency: Case of Croatia
Economic research - Ekonomska istraživanja 29 515-528 - 2016. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2016.1175727

WOS
A1
Q3

4. Žiković, Saša; Tomas Žiković, Ivana
Two sides of the same coin, risk measures in the energy markets
Journal of Energy Markets 9 51-68 - 2016. TWO SIDES OF THE SAME COIN, RISK MEASURES IN THE ENERGY MARKETS

5. Arbula Blecich, Andrea; Tomas Žiković, Ivana
Evaluation of relative efficiency of higher education institutions of economic orientation
Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj 91-100 - 2016.

WOS

6. Dukić, Nikolina; Tomas Žiković, Ivana; Žiković, Saša
Ekonomsko vrednovanje na strani ponude i potražnje - ključ alokacije resursa u javnom zdravstvu
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb 66 177-200 - 2015. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=11282

A1

7. Bodul, Dejan; Tomas Žiković, Ivana; Žiković, Saša
Socijalni i pravno-ekonomski aspekti uvođenja potrošačkog stečaja
Revija za socijalnu politiku 22 133-152 - 2015. http://www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp

WOS
A1
Q3

8. Dukić, Nikolina; Tomas Žiković, Ivana; Janković, Suzana
Towards the efficient use of public healthcare resources in Croatia
4. međunarodni znanstveni simpozij “Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj 294-304 - 2015. https://www.dropbox.com/s/3p3faxftpxf00sd/Zbornik%202015.pdf?dl=0

WOS

9. Žiković, Saša; Gržeta, Ivan; Tomas Žiković, Ivana
EMPIRICAL ANALYSIS OF WIND POWER GENERATION PROFITABILITY IN CROATIA
4. međunarodni znanstveni simpozij “Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj 537-547 - 2015. https://www.dropbox.com/s/3p3faxftpxf00sd/Zbornik%202015.pdf?dl=0#

WOS

10. Tomas Žiković, Ivana; Žiković, Saša; Arbula Blecich, Andrea
THE DRIVERS BEHIND HOUSEHOLD AND CORPORATE NON- PERFORMING LOANS RATIO: CASE OF CROATIA
Privredna kretanja i ekonomska politika 24 7-35 - 2015. http://www.eizg.hr/hr-HR/Privredna-kretanja-i-ekonomska-politika-27.aspx

Q4
A1

11. Bodul, Dejan; Tomas Žiković, Ivana
Advantages and disadvantages of German consumer bankruptcy model : guidelines for Croatian lawmaker
Ekonomski Vjesnik 27 393-407 - 2014. http://www.efos.unios.hr/ekonomski-vjesnik/wp-content/uploads/sites/105/2013/05/ekonomski-vjesnik-2014-2_web2.pdf

A1

12. Tomas Žiković, Ivana; Bodul, Dejan; Tomas, Nataša
Pitanja pravnog transplantiranja stečajnog zakonodavstva : kolizija pravne tradicije i ekonomskih čimbenika
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 35 555-595 - 2014. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=193880

A1

13. Tomas Žiković, Ivana; Bodul, Dejan; Žiković, Saša
Novosti i problemi u provedbi stečajnog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb 65 318-351 - 2014. 723765.Tomas_Zikovic_Bodul_Zikovic.pdf

A1

14. Žiković, Saša; Tomas Žiković, Ivana; Grdinić, Maja
A VECM Approach to Detangling Growth, Exports, Imports and FDI Knot in Selected CEE Countries
Croatian Operational Research Review 5 161-175 - 2014. http://www.hdoi.hr/hr/crorr-journal

WOS
A1

15. Tomas, Ivana; Dimitrić, Mira
Micro and macroeconomic variables in predicting financial distress of companies
Conference Proceedings 2011: Challenges of Europe: Growth and Competitiveness – Reversing the Trends 809 – 831 - 2011.

16. Mijatović, Eva; Višić, Josipa; Tomas, Ivana
Financing M&A Activities in Croatia
Economic Development Perspectives of SEE Region in Global Recession Context / Trivun, Veljko ; Đonlagić, Dženan ; Mehić, Eldin (ur.). - Sarajevo : Ekonomski fakultet, Sveučilište u Sarajevu , 2010. 144-145 (ISBN: 978-9958-25-046-0). 144-145. - 2010.

17. Višić, Josipa; Tomas, Ivana; Škrabić, Blanka
Cross-border M&A activity in developed and developing European countries
International Scientific Conference "Economic Policy and Global Recession" : Conference Monograph / Praščević, A. ; Cerović, B. ; Jakšić, M. (ur.). - Beograd : 267-278 - 2009.

18. Tomas, Ivana; Višić, Josipa
Real option analysis - decision making in volatile environment
Proceedings of the 10th International Symposium on operational research 2009 / Zadnik Stirn, L., Žerovnik, J., Drobne, S., Lisec, A. (ur.). - Nova Gorica 333-343 - 2009.

WOS
A1

19. Ivan Marković; Ivana Tomas
Metodologija izrade i sadržaj programa financijskog restrukturiranja i sanacije poduzeća
Računovodstvo, revizija i financije (RRiF) XIX 105-111 - 2009.

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Dimitrić, Mira ; Tomas Žiković, Ivana ; Matejčić, Vinko
Odrednice profitabilnosti hotelskih poduzeća - usporedna analiza Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske (Profitability determinants in the hotel industry ; case of Primorje-Gorski Kotar County and Croatia)
Financije - teorija i suvremena pitanja Koški, Dražen ; Karačić, Domagoj ; Sajter, Domagoj Ekonomski fakultet u Osijeku Osijek - 2018. https://www.bib.irb.hr/940665
2. Autor poglavlja u knjizi
Žiković, Saša; Weron, Rafał; Tomas Žiković, Ivana
Evaluating the performance of VaR models in energy markets
Stochastic Models, Statistics and Their Applications Steland, Ansgar ; Rafajłowicz, Ewaryst ; Szajowski, Krzysztof Springer International Publishing Wrocław, Poland - 2015. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-13881-7_53
3. Autor poglavlja u knjizi
Tomas, Ivana; Mijatović, Eva
Pregled pristupa u predviđanju insolventnosti poduzeća( Approaches in predicting corporate insolvency )
Financijska tržišta i institucije Republike Hrvatske u procesu uključivanja u Europsku uniju Prohaska, Zdenko ; Dimitrić, Mira ; Blažić, Helena Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=560910

Kongresna priopćenja

1.
Žiković, Saša; Tomas Žiković, Ivana; Grdinić, Maja
A VECM approach to detangling growth, export, import and FDIi knot in selected CEE countries predavanje 15th International Conference on Operational Research (KOI 2014) Osijek, Hrvatska - 1.1.2014. http://www.hdoi.hr/images/KOI_2014/BookOfAbstracts%20KOI2014.pdf
2.
Mijatović, Eva; Višić, Josipa; Tomas, Ivana
Financing M&A Activities in Croatia predavanje Economic Development Perspectives of SEE Region in Global Recession Context Sarajevo, Bosnai Hercegovina - 1.1.2010.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2009. -
Koncepti i metode troškovnog računovodstva u javnom sektoru Republike Hrvatske; Suradnik; MZOS; ;
2. -
Business and Personal Insolvency - the Ways to Overcome Excessive Indebtedness (6558); Suradnik - istraživač; Croatian Science Foundation (HRZZ); ; https://www.efri.uniri.hr/hr/dimitric-ip-2013-11-6558