prof. dr. sc. Maja Biljan August


e-pošta : mbiljan@efri.hr
prostorija : kabinet 88
telefon : 355-132

Prof. dr. sc. Maja Biljan-August javni profil google scholar
Portal-uniri-prof. dr. sc. Maja Biljan-August

Obrazovanje

1.1.1995. - Doktor ekonomskih znanosti Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1985. - Magistar ekonomskih znanosti Politika privrednog razvoja i metode makroekonomske analize usmjerenje: Kvantitativne metode makroekonomske analize Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1975. - Diplomirani ekonomist Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2005. - Redoviti profesor Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost; nositelj kolegija: «Statistika», «Statistička analiza», «Statističke metode za poslovno odlučivanje» «Ekonomska statistika», «Statističke metode za javnu upravu» i «Kvantitativne metode».. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1979. - 1.1.2005. Asistent, docent, izvanredni profesor Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost; nositelj kolegija: «Statistika», «Poslovna statistika», «Statistika vanjske trgovine», «Upotreba baza podataka i statističkih metoda za analizu vanjske trgovine», «Statističke metode za javnu upravu» i «Kvantitativne metode u odlučivanju». Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1977. - 1.1.1979. Stručni suradnik za obrazovanje i razvoj kadrova Rad na financiranju obrazovanja USIZ odgoja i usmjerenog obrazovanja u Rijeci
1.1.1976. - 1.1.1977. Suradnik u Plansko-analitičkoj službi Zdravstvena statistika Zavod za zaštitu zdravlja u Rijeci
1.1.1975. - 1.1.1976. Srednjoškolski profesor Nastava iz «Informatike» Ekonomska škola u Rijeci

Članstva

- CEDIMES (Centre d'Etudes du Développement International et des Mouvements Economiques et Sociaux) Paris – Rijeka.
- Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja.

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2012. - Statistical analysis
International Business - preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2011. - Statistics
International Business - preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - Statističke metode za poslovno odlučivanje
Poslovna ekonomija - diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - Ekonomska statistika
Ekonomija - diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - Statistička analiza
Ekonomija i Poslovna ekonomija - preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - Statistika
Ekonomija i Poslovna ekonomija - preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1999. - 1.1.2007. Statistika vanjske trgovine
Dodiplomski studij ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- 1.1.2004. Statistika
Dodiplomski studij ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- 1.1.2004. Poslovna statistika
Dodiplomski stručni studij ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Kvantitativne metode
Ekonomija i Poslovna ekonomija - poslijediplomski doktorski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Statističke metode za menadžment u javnom sektoru
Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u javnom sektoru
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Upotreba baza podataka i statističkih metoda za analizu vanjske trgovine
Poslijediplomski studij međunarodna razmjena
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

2.4.2014. - Statistička analiza kretanja stanovništva RH u razdoblju od 1971-2011
Ana Štimac
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet u Rijeci
24.9.2013. - Statistička analiza turističkog prometa u gradu Zagrebu od 2002. do 2011 godine
Elizabeta Vrbančić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.9.2013. - Statistička analiza prijevoza putnika i vozila u Jadroliniji
Ines Superina
Ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.9.2013. - Statistička analiza poslovanja Karlovačke banke
Andreja Kušan
Poslovna ekonomija
Universitas i IT Akademija Sveučilišta u Rijeci
16.9.2013. - Statistička analiza proizvodnje i potrošnje primarne energije u Republici Hrvatskoj od 2001. do 2010. godine
Josipa Marković
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.9.2013. - Statistička analiza kretanja stanovništva u gradu Karlovcu
Kristina Milašinčić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.9.2013. - Statistička analiza korisnika telefonskih usluga u Republici Hrvatskoj od 2003. do 2012. godine
Alen Balas
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.9.2013. - Statistička analiza prihoda i rashoda poduzeće Rudar Zagreb od 2003. do 2012. godine
Alma Fazlić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.9.2013. - Statistička analiza gubitaka električne energije u prijenosu i distribuciji u Republici Hrvatskoj
Ivana Jurić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.9.2013. - Prikupljanje i obrada statističkih podataka nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
Marija Olujić
Ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.9.2013. - Statistička analiza korisnika računala i Interneta u Republici Hrvatskoj
Marko Vuković
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.9.2013. - Statistička analiza turističkih kretanja na području grada Karlovca od 2002 do 2011 godine
Mateja Mrgan
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.9.2013. - Statistička analiza zaposlenosti žena u Republici Hrvatskoj od 2002. - 2011. godine
Renata Anić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.9.2013. - Statistička analiza prosječnih plaća u Republici Hrvatskoj od 2001 do 2010
Doris Car
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.9.2013. - Statistička analiza investicija u dugotrajnu imovinu u Republici Hrvatskoj od 2001 do 2010 godine
Vlatka Cerovac
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.9.2013. - Statistička analiza nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj od 2002. do 2011. godine
Ivana Drašković
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.9.2013. - Statistička analiza prirodnog kretanja stanovništva u Republici Hrvatskoj od 2001. do 2011. godine
Alma Hasić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.9.2013. - Statistička analiza plaća u sektoru obrazovanja u RH u razdoblju od 2002. - 2011
Iva Matko
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.9.2013. - Statistička analiza cijena prodanih novih stanova u RH u razdoblju 2002. do 2011.
Sandra Pajović
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.9.2013. - Statistička analiza međunarodnih pričuva HNB-a i deviznih pričuva banaka od 2002. do 2011. godine
Helena Petermanec
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.9.2013. - Statistička analiza nezaposlenosti u gradu Karlovcu u razdoblju od 2002. do 2012. godine
Ana-Marija Pulez
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.9.2013. - Analiza anketa u hotelima Istarske županije
Ivan Vitulić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.9.2013. - Statistička analiza nastavnika i upisanih učenika i studenata u RH od 2001 do 2011 god.
Maja Cerovski
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.7.2013. - Statistička analiza utjecaja sezonskog zapošljavanja na smanjenje nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj
Valentina Vinicki
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.7.2013. - Statistička analiza turističkog prometa na otoku Krku u razdoblju od 2003. do 2011. godine
Eleonora Mihovilić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.7.2013. - Statistička analiza industrijske proizvodnje u Republici Hrvatskoj od 2001. do 2010. godine
Marija Piršljin
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.7.2013. - Statistička analiza proizvodnje i potrošnje plina u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2001. do 2010. godine
Ana Pintur
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
8.7.2013. - Statistička analiza inozemnih izravnih ulaganja u Republiku Hrvatsku i Republike Hrvatske u inozemstvo u razdoblju od 2001. do 2011. godine
Anita Jurašinović
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
8.7.2013. - Statistička analiza financijskih pokazatelja poduzeća "ADRIA P.A. D.O.O - Rijeka u razdoblju od 2002 do 2011 godine
Ivana Močibob
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
8.7.2013. - Statistička analiza zaposlenosti u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2003-2011.
Petra Voljak
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.11.2012. - Analiza vanjskotrgovinske razmjene između Republike Hrvatske i zemalja članica CEFTA-e
Ines Čendak
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.9.2012. - Statistička analiza distributivne trgovine u razdoblju od 2000. do 2010. godine u Republici Hrvatskoj
Dunja Ferenčić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.9.2012. - Statistička analiza plaća i osobne potrošnje u RH od 2000-2010. godine
Stela Srdoč
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.9.2012. - Analiza indeksa potrošačkih cijena u Hrvatskoj
Ivor Ivošević
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.9.2012. - Statistička analiza izravnih ulaganja u Republiku Hrvatsku prema zemljama porijekla u razdoblju od 2001 do 2011 godine
Ana Milaković
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2012. - Statistička analiza kretanja bruto domaćeg proizvoda u Republici Hrvatskoj od 2001. do 2010. godine
Pero Bradvica
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2012. - Statistička analiza turističkih kretanja u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2001. do 2010. godine
Sanja Flegar
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2012. - Statistička analiza prihoda i rashoda državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2002 do 2011 godine
Maja Ivković
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2012. - Statistička analiza visina mirovina u Republici Hrvatskoj od 2002 do 2011 godine
Danira Zec
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.9.2012. - Statistička analiza gradskog autobusnog prijevoza u Republici Hrvatskoj
Jelena Šabić
Ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.9.2012. - Statistička analiza poslovanja Hrvatskog geološkog instituta od 2002. do 2011. godine
Tanja Funtek
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.9.2012. - Statistička analiza kretanja broja učenika u osnovnim školama Bjelovarsko-bilogorske županije
Ankica Stanišić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.7.2012. - Statistička analiza vanjskotrgovinske razmjene Republike Hrvatske u razdoblju 2001-2010.
Nikola Pakozdi
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.7.2012. - Statistička anliza nezaposlenosti u gradu Bjelovaru od 2000.- 2012. godine
Saša Đorđević
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.7.2012. - Statistička analiza poslovnih jedinica u ugostiteljstvu u Hrvatskoj u razdoblju od 1991. do 2010. godine
Dražen Juranić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.7.2012. - Statistička analiza kretanja broja zaposlenih žena u Hrvatskoj od 2001. do 2010.
Marina Konjarek
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.6.2012. - Statistička analiza proizvodnje maslinovog ulja u RH do 2001. do 2010. god.
Denis Marek
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
11.6.2012. - Statistička analiza registriranih novih vozila u RH u razdoblju od 2001 do 2010
Jelena Krejčir
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
31.5.2012. - Statistička analiza osiguranika u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u razdoblju od 2007. do 2010. godine
Stela Mravak
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.5.2012. - Statistička analiza poslovanja OPG Mijatović
Ana Mijatović
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2011. - Statistička analiza nezaposlenosti u Karlovačkoj županiji od 1998 do 2008.
Sanja Škiljan
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2011. - Primjena metode uzoraka u procjeni izdataka na odjeću mladih u dobi do od 15 do25 godina u Republici Hrvatskoj
Ines Grbus
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2011. - Statističko uzorkovanje
Danijela Petrović
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2011. - Anketna metoda prikupljanja podataka
Renata Šubić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.9.2011. - Statistička analiza kretanja plaća u Republici Hrvatskoj od 2000. do 2009. godine
Josipa Brkljača
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.9.2011. - Statistička analiza kretanja novčane mase i kredita u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2000-2010. god.
Martina Jakunić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.9.2011. - Statistička analiza kretanja bruto domaćeg proizvoda Republike Hrvatske u razdoblju 2000. - 2010. godine
Ivana Barešić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.9.2011. - Statistička analiza prometa Hrvatskih željeznica u razdoblju od 2000. do 2009. g.
Ivana Tapalović
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.8.2011. - Statistička analiza stranih ulaganja i investicije u RH u razdoblju od 2000-2010. g
Matea Marinović
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.7.2011. - Statistička analiza stanovništva Općine Bosiljevo
Sandra Ulaković
Ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
11.7.2011. - Statistička analiza inozemnog duga Republike Hrvatske u razdoblju od 1999. do 2010. godine
Mateja Požega
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
4.2.2011. - Statistička analiza zaposlenog osoblja i obim pruženih usluga specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju i liječenje bolesti srca, pluća i reumatizma "Thalassotherapia" Opatija
Sabina Kos
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2010. - Proizvodnja voća i povrća u Republici Hrvatskoj
Tereza Nosić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2010. - Statistički prikaz prihoda i rashoda trgovine na veliko i malo papirnatom robom i uredskom opremom "VIA-TRADE" Crikvenica
Aleksandra Domijan
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.9.2010. - Statistička analiza kretanja stanovništva Bjelovarsko-Bilogorske županije
Petra Špoljarić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.9.2010. - Statistička analiza stanovnika Grada Opatije
Jelena Obradović
Ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.9.2010. - Statistička analiza o zadovoljstvu uslugama korisnika Hrvatske pošte D.D.
Dejan Jakovljević
Ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.7.2010. - Analiza prodaje nekretnina u vlasništvu grada Rijeke
Petar Đurić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.6.2010. - Statistička analiza stanovništva Općine Jelenje
Marina Juretić Bošnjak
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.11.2009. - Ispitivanje zadovoljstva stanovnika radom uprave Općine Čavle
Ines Tuba
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2009. - Statistička analiza stočarske proizvodnje u RH
Snježana Rošin
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2009. - Statistička analiza poslovanja trgovačkog društva "Vodoprivreda" d.o.o. Buzet
Nadja Bernobić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.9.2009. - Statistički pokazatelji promjene cijena studentskih pokaznih karti u Autotroleju
Zrinka Žakić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.7.2009. - Statistička analiza kredita odobrenih klijentima BKS banke
Ana Skračić
Ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
6.7.2009. - Analiza stanovništva Karlovačke županije
Sandra Ulaković
Ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.5.2009. - Istraživanje zadovoljstva korisnika uslugama Hrvatske pošte d.d.
Marica Margan
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.12.2008. - Statistička analiza turističkih kretanja na području Dubrovnika
Maja Katušić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2008. - Statistička analiza turističkih noćenja u Crikvenici
Marin Surijan
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3.7.2008. - Statistički pokazetelji konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
Mirela Idrizović
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Osobni razvoj

1.1.2013. - Seminar o ishodima učenja


Norma sati:
1.1.2013. - Stručno usavršavanje visokoškolskih nastavnika


Norma sati:
1.1.2007. - UniSTAT 1: Priprema podataka uz osnove deskriptivne i inferencijalne analize


Norma sati:
1.1.1999. -


Norma sati:
1.1.1996. -


Norma sati:
- Tečaj korištenja statističkog programa SAS


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2009. - Statistička analiza u ekonomiji

Financiranje: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Uporaba statistike u ekonomiji, 2. izdanje

Financiranje: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - Upotreba statistike u ekonomiji

Financiranje: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana; Vučak, Ana
Depopulacija i starenje stanovništva kao prijetnja gospodarskom razvoju( Depopulation and the aging of the population as a threat to economic development )
- 2012.

2. Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana; Vučak, Ana
Depopulacija i starenje stanovništva kao prijetnja gospodarskom razvoju( Depopulation and the aging of the population as a threat to economic development )
- 2012.

3. Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana; Vučak, Ana
Depopulacija i starenje stanovništva kao prijetnja gospodarskom razvoju( Depopulation and the aging of the population as a threat to economic development )
- 2012.

4. Biljan-August, Maja
Life Expectancy
International Encyclopedia of Statistical Science: Volume 2 G-P, Springer - 2011.

5. Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana; Vučak, Ana
Cohort Analysis of Female Employment in Croatia
- 2008.

6. Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja
The growth of small business a study of it's development in County of Primorje and Gorski kotar
- 2002.

7. Biljan-August, Maja
Ekonometrijsko modeliranje, analiza i predviđanje razvoja dinamike i strukture radne snage, doktorska disertacija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - 1995.

8. Biljan-August, Maja
Ekonometrijski pristup analizi i projekciji razvoja kadrova u industriji Rijeke, magistarski rad
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - 1985.

9. Biljan-August, Maja; Kandžija, Vinko; Lovrić, Ljiljana
Klein- und Mittelbetriebe als Entwicklungsfaktor der Wirtschaft Kroatiens( Small and Medium Sized Enterprises as the Factor of Development )
Naše gospodarstvo (0547-3101) 46 (2000), 1; 10-18

10. Biljan-August, Maja; Kandžija, Vinko; Lovrić, Ljiljana
Posljedice tranzicije na tržištima rada( Transition Consequences on Labour Markets )
Ekonomski pregled (0424-7558) 50 (1999), 10; 1240-1252

11. Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana
Demografske odrednice pučanstva Primorsko-goranske županije( Demographic Determinants of Population in the County of Primorje and Gorski Kotar )
Zbornik radova - Sveučilište u Rijeci. Ekonomski fakultet Rijeka (1330-6308) 1 (1995); 1-17

12. Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana
Low Fertility and Population Ageing in Croatia
L'europe élargie et ses défis : Les actes du séminaire européen / Gjurovska, Mileva (ur.). - Skopje : Ss. Cyril and Methodius University in Skopje ; Centre d'etudes sur le developpement international et les mouvements economiques et sociaux (CEDIMES) - Paris , 2008. 426-438 (ISBN: 978-608-4508-11-3).

13. Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana; Vučak, Ana
Cohort Analysis of Female Employment in Croatia
International Conference Economic Integration, Competition and Cooperation / Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej (ur.). - Rijeka : Ekonomski fakultet Rijeka, Faculty of Economics , 2007. (ISBN: 978-953-6148-61-5).

14. Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana
Population dynamics and fertility declines in Croatia
5th International Conference on Economic Integrations, Competition and Cooperation / Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej (ur.). - Rijeka : Ekonomski fakultet , 2005. (ISBN: 953-6148-46-3).

15. Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja
Association of Danube Basin Regions and the Republic of Croatia
XIX Conference of the Danube Countries / Gereš, Dragutin (ur.). - Osijek : UNESCO , 1998. 1075-1082.

16. Kandžija, Vinko; Karaman Aksentijević, Nada; Biljan-August, Maja
Politique economique et developpment durable: la cas de la Croatie( Economic policy and Sustainable Development: the case of Croatia )
Cahiers du CEDIMES (1764-4267) 3 (2009), 2; 49-65

17. Biljan-August, Maja
Competitiveness of Croatian Economy
Transformations in Business and Economics (1648-4460) 3 (2004), 2 (6); 28-41

18. Biljan-August, Maja
Statistička analiza stope nezaposlenosti primjenom piramidalnog modela ( Statistical analysis of the Unemployment Rate by Pyramidal Model )
Ekonomski pregled (0424-7558) 51 (2000), 5-6; 452-465

19. Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja
Brodogradnja Europske unije( EU Shipbuilding Industry )
Pomorski zbornik (0554-6397) 38 (1997), I; 101-120

20. Biljan-August, Maja; Baldigara, Tea
Statistička kontrola kakvoće poslovnih procesa( Statistical quality control of economic proceses )
Hotel u turističkoj destinaciji / Peršić, Milena (ur.). - Opatija : Hotelijerski fakultet Opatija , 1998. 657-666.

21. Kandžija, Vinko; Karaman Aksentijević, Nada; Biljan-August, Maja
Modelling in the Regional Economics - a Case in the Croatian County of Primorje and Gorski Kotar
Proceedings of the International Conference Business Development in Theory and Practice / Plenvy, M. (ur.). - Cheb : University of West Bohemia, Faculty of Economics Cheb , 1997. 321-329.

22. Kandžija, Vinko; Karaman Aksentijević, Nada; Biljan-August, Maja
Modelling in the Regional Economics - a Case in the Croatian County of Primorje and Gorski Kotar
Proceedings of the International Conference Business Development in Theory and Practice / Plenvy, M. (ur.). - Cheb : University of West Bohemia, Faculty of Economics Cheb , 1997. 321-329.

23. Kandžija, Vinko; Karaman Aksentijević, Nada; Biljan-August, Maja
Orientation du développement et politique developpement de la Croatie du point de vue de la soutenabilité du développement( The development orientation and development politics of Croatia with viewpoints of sustainability of development )
Comment rendere le development plus durable?, Institut Cedimes, XVIII Colloque Federateur, Sorbonne, Pariz, Francuska, 21-23.05.2008.

24. Biljan-August, Maja; Kandžija, Vinko; Lovrić, Ljiljana
Small and Medium Sized Enterprises as the Factor of Development
International wissenchftliches symposium, MER 2000: EU Integration / Kropfberger, Dietrich (ur.). - Portorož, Slovenia : Europäischen Kommission, Ministerium für Wissenschaft und Techno , 2000. 20.

25. Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja
Direktne inozemne investicije u zemljama Magreba( Foreign Direct Investments in Magreb Countries )
Zbornik radova - Sveučilište u Rijeci. Ekonomski fakultet Rijeka (1330-6308) 14 (1996), 2; 139-152

26. Karaman-Aksentijević, Nada; Kopal, Marija; Biljan-August, Maja
Le picole e medie imprese nello sviluppo economico in Croazia e delle sue contee altoadriatiche( Small and Medium Enterprises in the Economic Development of Croatia and its North Adriatic Counties )
Est-Ovest (0046-256X) 1 (1996); 5-29

27. Biljan-August, Maja
Statistical Evidence of International Competitiveness of Croatia
Business and Economic Development in Central and Eastern Europe in the Period of Joining to the European Union / Kolenak, Jiri (ur.). - Brno : Faculty of Business and Management , 2003. 1-10.

28. Biljan-August, Maja
Quantitative Analysis of the Unemployment
Economic System of European Union and Accession of the Republic of Croatia / Kandžija, V. ; Bernard, Luc D. ; Claessens, E. ; Gabrovec-Mei, O (ur.). - Lovran : Faculty of Economics Rijeka, Facolta di Economia Trieste, Europa , 2001. 140-151.

29. Biljan-August, Maja; Šegota, Alemka
Comparison of the Republic of Croatia with some transition countries and less developed EU countries through efficiency assessing
Proceedings of the 8th International Conference on Operational Research (KOI 2000) / Hunjak, Tihomir ; Scitovski, Rudolf (ur.). - Osijek : Croatian Operational Research Society , 2001. 203-212.

30. Biljan-August, Maja
Structural Changes in the Labour Market in Croatia
Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Aplications / Kurkiewicz, Jolanta (ur.). - Kraków : Akademia Ekonomiczna W Krakovie , 2000. 83-94.

31. Biljan-August, Maja; Baldigara, Tea
Statistical process control in the hotel industry
International Tourism in the 21st Century / Ivanović, Zoran ; Novacka, Ludmila (ur.). - Bratislava : Faculty of commerce, Universitiy of Bratislava , 2000. 348-356.

32. Karaman Aksentijević, Nada; Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja
Adaptatiton de la politique de developpment de la Republique de Croatie aux proces de mondialisation et integration dans l'EU( Prilagodba razvojne politike Republike Hrvatske u procesima globalizacije i integracije u EU )

33. Biljan-August, Maja; Jakovac, Pavle
The importance of ICT in Croatia – overview on IT literacy
Proceedings of the 32nd International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics : MIPRO 2009 ; Vol. IV : Computers in education : CE / Čičin-Šain, Marina ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka ; Uroda, Ivan (ur.). - Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO , 2009. 297-302 (ISBN: 978-953-233-042-7).

34. Biljan-August, Maja; Šegota, Alemka
Relative efficiency trend : EU and some transitional countries experience
IV. International Conference on Economic System of European Union and Accession of the Republic of Croatia "Theory and Practice of Transition and Accession to the EU" : proceediongs / Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej (ur.). - Ljubljana : Faculty of Economics , 2004. 404-418.

35. Biljan-August, Maja
Unemployment trends in the countries of Eastern and Central Europe
Transitional impacts and the EU enlargement complexity : / Kumar, Andrej ; Kandžija, Vinko (ur.). - Ljubljana ; Mostar ; Budapest : Faculty of Economics ; University of Mostar ; Institute for World Economics , 2002. 81-87 (ISBN: 961-6430-51-3).

36. Biljan-August, Maja
Small Business in Croatia - Case in the County of Primorje and Gorski Kotar
Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe / Rais, Karel (ur.). - Brno : Brno University of Technology , 2002. 36-40.

37. Biljan-August, Maja; Kandžija, Vinko
The Growth of Small Business in Croatia
Beyond Boundaries: Challengea of Leadership, Innovation, Integration, and Technology / Delener, Najdet ; Chao, Chiang-nan (ur.). - Rome : Global Business and Technology Association , 2002. 119-125.

38. Vlahinić-Dizdarević, Nela; Biljan-August, Maja
FDI Performance and Determinants in Southeast European Countries : Evidence from Cross-Country Data
Sixth International Conference on Enterprise in Transition : : proceedings : book of extended abstracts / Crnjak-Karanović, Biljana (ur.). - Split : Faculty of Economics , 2005. (ISBN: 9536024705).

39. Biljan-August, Maja; Kandžija, Vinko; Lovrić, Ljiljana
The Labour Market in the European Union and in the Republic of Croatia
Economic Integration in Europe Methodological Aspects / Juszczak-Szumacher, Grazyna ; Starzynska, Waclawa (ur.). - Lódz : University of Lódz, Chair of Economics and Social Statistics , 2000. 218-227.

40. Biljan-August, Maja; Kandžija, Vinko; Lovrić, Ljiljana
Labour Issues and Employment Policy
Economic system of European Union and Adjustment of the Republic of Croatia / Kandžija, Kumar, Palankaj, Karaman Aksentijević, Gabrovec Mei (ur.). - Rijeka : Faculty of Economic Rijeka, Facolta di Economia Trieste , 1997. 241-253.

41. Grubišić, Mirko; Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja
Adaptation of the Statistical System of the Republic of Croatia to the Statistical System of the European Union
Economic system of European Union and Adjustment of the Republic of Croatia / Kandžija ; Kumar ; Palankai ; Karaman Aksentijević ; Gabrovec Mei (ur.). - Rijeka,Trieste : Faculty of Economics Rijeka; Facolta di Economia Trieste , 1997. 288-295.

42. Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja; Bezić, Heri
Inozemne izravne investicije u tranzicijskim zemljama Višegradskog sporazuma( Foreign Direct Investments in Transitional Countries of the Visegrad Agreement )
Tranzicija gospodarstva / Andrijić, Stiepo (ur.). - Mostar : Sveučilište u Mostaru ? Ekonomski fakultet Mostar , 1996. 87-101.

43. Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja
Poljoprivredna politika Europske unije( Agricultural politics of EU )
Zbornik radova o Miji Mirkoviću - Mati Baloti / Javorac, Nenad ; Kukurin, Branko (ur.). - Kastav : Matica hrvatska Kastav , 2000. 7-23.

44. Biljan-August, Maja
Comparative Analysis of Unemployment for Croatia and Selected Transition Economies
Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe / Novotny, Zdenek (ur.). - Brno : Brno University of Technology, Faculty of Business and Managemen , 2001. 29-33.

45. Biljan-August, Maja; Kandžija, Vinko
Comparative Analysis and Change in Labour Market for Croatia and Selected Transition Economies
Business Systems Management / Majstorović, V. ; Katalinić, B. ; Čović, D. ; Višekruna, V. (ur.). - Mostar-Vienna : University of Mostar ; DAAM ; OEIAV , 2001. 011-016.

46. Biljan-August, Maja; Šegota, Alemka
Relative Efficiency of Croatia in Transition Process
Proceedings of the 6th International Symposium on Operational Research / Lenart, L. ; Zadnik Stirn, L. ; Drobne, S. (ur.). - Preddvor : SDI, SOR , 2001. 369-374.

47. Biljan-August, Maja
Small and Medium Sized Entreprises in Croatia - Case in the County of Primorje and Gorski Kotar
Ekonomika firiem 2000 - Zbornik z medzinárodnej konferencie / Korčmároš, Ján ; Bobáková, Viktória (ur.). - Košice : Pekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakult , 2000. 37-42.

48. Biljan-August, Maja; Kandžija, Vinko; Lovrić, Ljiljana
Output and the Employment
Economic system of European Union and Adjustment of the Republic of Croatia / Kandžija ; Biljan-August ; Gabrovec Mei ; Kumar ; Bernard ; Svetličić (ur.). - Lovran-Rijeka : Faculty of Economics Rijeka; Facolta di Economia Trieste; Europ , 1999. 481-492.

49. Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja; Božina, Lovre
The European Union and the Mediterranean Countries
Cooperation and Development in the Mediterranean / Šimunović, Ivo (ur.). - Split-Brela : Ekonomski fakultet Split , 1999. .

50. Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja; Lovrić, Ljiljana
Economic Development and Fertility Rate
Ekonomika firiem 1999 / Bobakova, Viktoria ; Kočmaroš, Jan (ur.). - Košice : Ekonomska univerzita v Bratislave - Podnikovohospodarska fakulte , 1999. 272-276.

51. Biljan-August, Maja; Baldigara, Tea
Statistička kontrola kakvoće poslovnih procesa( Statistical Quality Control of Service Processes )
Hotelska kuća' 98 / Peršić, Milena (ur.). - Opatija : Hotelijerski fakultet Opatija , 1998. 667-676.

52. Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja; Lovrić, Ljiljana
Globalizacija kao proces( Globalization as the process )
Restrukturiranje gospodarstva Republike Hrvatske i globalizacija / : Kopal, Marija ; Maurović, Ljiljana ; Šverko, Ivan (ur.). - Pula : FET dr. Mio Mirković Pula , 1998. 15-25.

53. Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja; Lovrić, Ljiljana
Small and Medium Sized Entreprises in the Economic Development of Croatia
Enterprise in Transition / Buble, Marin (i drugi) (ur.). - Split : Faculty of Economic Split, DAAM International Wienn, Austrija , 1997. 393-397.

54. Sever, Ivo; Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja
Privatizacija kao temeljna značajka tranzicije u Hrvatskoj ? privatizacija u gradu Rijeci
Znanstveni skup Tranzicija gospodarstva / Andrijić, Stiepo (ur.). - Mostar : Sveučilište u Mostaru ? Ekonomski fakultet Mostar Sveučilište u , 1996. 213-229..

55. Biljan-August, Maja
Statistical Analysis of the Unemployment
Economic System of the European Union and Adjustment of the Republic of Croatia - Book of Abstracts / Kandžija ; Biljan-August ; Gabrovec Mei ; Kumar ; Bernard ; Svetličić (ur.). - Lovran : Faculty of Economics Rijeka; Facolta di Economia Trieste , 1999. 31.

56. Biljan-August, Maja; Jakovac, Pavle
The importance of ICT in Croatia – overview on IT literacy
Proceedings of the 32nd International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics : MIPRO 2009 ; Vol. IV : Computers in education : CE / Čičin-Šain, Marina ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka ; Uroda, Ivan (ur.). - Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO , 2009. 297-302 (ISBN: 978-953-233-042-7).

Znanstvene knjige

1.
Biljan-August, Maja; Pivac, Snježana; Štambuk, Ana
Uporaba statistike u ekonomiji, 2. izdanje( Statistics for Economics, 2nd Edition )
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2009.
2.
Biljan-August, Maja; Pivac, Snježana; Štambuk, Ana
Statistička analiza u ekonomiji( Statistical analysis for Economics )
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2009.
3.
Biljan-August, Maja; Pivac, Snježana; Štambuk, Ana
Upotreba statistike u ekonomiji( Statistics for Economics )
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2007.

Pozvana predavanja

1. Karaman Aksentijević, Nada; Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja
Adaptatiton de la politique de developpment de la Republique de Croatie aux proces de mondialisation et integration dans l'EU( Prilagodba razvojne politike Republike Hrvatske u procesima globalizacije i integracije u EU )

Kongresna priopćenja

1.
Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana; Vučak, Ana
Modeliranje strukture stanovništva u Hrvatskoj Lesliejevim matričnim modelom
2.
Biljan-August, Maja; Jakovac, Pavle
The importance of ICT in Croatia ; overview on IT literacy
3.
Karaman Aksentijević, Nada; Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja
Adaptatiton de la politique de developpment de la Republique de Croatie aux proces de mondialisation et integration dans l'EU( Prilagodba razvojne politike Republike Hrvatske u procesima globalizacije i integracije u EU )
4.
Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana
Low Fertility and Population Ageing in Croatia
5.
Biljan-August, Maja
Unemployment trends in the countries of Eastern and Central Europe
6.
Biljan-August, Maja; Šegota, Alemka
Comparison of the Republic of Croatia with some transition countries and less developed EU countries through efficiency assessing
7.
Biljan-August, Maja; Šegota, Alemka
Relative Efficiency of Croatia in Transition Process
8.
Biljan-August, Maja; Kandžija, Vinko; Lovrić, Ljiljana
Output and the Employment
9.
Biljan-August, Maja
Small and Medium Sized Entreprises in Croatia - Case in the County of Primorje and Gorski Kotar
10.
Biljan-August, Maja
Structural Changes in the Labour Market in Croatia
11.
Biljan-August, Maja; Baldigara, Tea
Statistical process control in the hotel industry
12.
Biljan-August, Maja; Kandžija, Vinko; Lovrić, Ljiljana
The Labour Market in the European Union and in the Republic of Croatia
13.
Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana
Population dynamics and fertility declines in Croatia
14.
Vlahinić-Dizdarević, Nela; Biljan-August, Maja
FDI Performance and Determinants in Southeast European Countries : Evidence from Cross-Country Data
15.
Biljan-August, Maja; Šegota, Alemka
Relative efficiency trend : EU and some transitional countries experience
16.
Biljan-August, Maja
Statistical Evidence of International Competitiveness of Croatia
17.
Biljan-August, Maja
Small Business in Croatia - Case in the County of Primorje and Gorski Kotar
18.
Biljan-August, Maja; Kandžija, Vinko
The Growth of Small Business in Croatia
19.
Biljan-August, Maja
Comparative Analysis of Unemployment for Croatia and Selected Transition Economies
20.
Biljan-August, Maja
Quantitative Analysis of the Unemployment
21.
Biljan-August, Maja; Kandžija, Vinko
Comparative Analysis and Change in Labour Market for Croatia and Selected Transition Economies
22.
Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja; Lovrić, Ljiljana
Economic Development and Fertility Rate
23.
Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja; Lovrić, Ljiljana
Economic Development and Fertility Rate
24.
Biljan-August, Maja; Baldigara, Tea
Statistička kontrola kakvoće poslovnih procesa( Statistical Quality Control of Service Processes )
25.
Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja; Božina, Lovre
The European Union and the Mediterranean Countries
26.
Biljan-August, Maja; Kandžija, Vinko; Lovrić, Ljiljana
Labour Issues and Employment Policy
27.
Biljan-August, Maja; Kandžija, Vinko; Lovrić, Ljiljana
Labour Issues and Employment Policy
28.
Kandžija, Vinko; Karaman Aksentijević, Nada; Biljan-August, Maja
Modelling in the Regional Economics - a Case in the Croatian County of Primorje and Gorski Kotar
29.
Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja; Bezić, Heri
Inozemne izravne investicije u tranzicijskim zemljama Višegradskog sporazuma( Foreign Direct Investments in Transitional Countries of the Visegrad Agreement )
30.
Kandžija, Vinko; Karaman Aksentijević, Nada; Biljan-August, Maja
Orientation du développement et politique developpement de la Croatie du point de vue de la soutenabilité du développement( The development orientation and development politics of Croatia with viewpoints of sustainability of development )
31.
Biljan-August, Maja
Statistical Analysis of the Unemployment
32.
Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja; Lovrić, Ljiljana
Labour Issues
33.
Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja
Association of Danube Basin Regions and the Republic of Croatia
34.
Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja; Lovrić, Ljiljana
Globalizacija kao proces( Globalization as the process )
35.
Grubišić, Mirko; Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja
Adaptation of the Statistical System of the Republic of Croatia to the Statistical System of the European Union
36.
Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja; Lovrić, Ljiljana
Small and Medium Sized Entreprises in the Economic Development of Croatia
37.
Sever, Ivo; Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja
Privatizacija kao temeljna značajka tranzicije u Hrvatskoj ? privatizacija u gradu Rijeci
38.
Biljan-August, Maja; Kandžija, Vinko; Lovrić, Ljiljana
Small and Medium Sized Enterprises as the Factor of Development
39.
Biljan-August, Maja; Baldigara, Tea; Pilepić, Ljubica
Informatička infrastruktura za uvođenje sustava statističke kontrole procesa u hotelsko trgovačko društvo( Information infrastructure for the implemenation of the statistical process control system in hotel enterprises )
40.
Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja
Poljoprivredna politika Europske unije( Agricultural politics of EU )
41.
Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana; Vučak, Ana
Cohort Analysis of Female Employment in Croatia

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. -
Ljudski potencijali i ekonomski razvoj Hrvatske; Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ; http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1&progID=325&projID=1686
2. 1.1.2002. - 1.1.2005.
Gospodarski sustav Europske unije i pridruživanje Hrvatske; Istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske ; ; http://zprojekti.mzos.hr/zprojektiold/prikaz_det.asp?ID=0081007
3. 1.1.1996. - 1.1.2002.
Gospodarski sustav Europske unije i prilagođavanje Hrvatske; Istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske ; ; http://zprojekti.mzos.hr/zprojektiold/arh_det.asp?offset=685&ID=698
4. 1.1.1992. - 1.1.1995.
Pomorska privreda Hrvatske u optici marketinga; Istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske ; ; http://www.mzos.hr/svibor/5/02/285/proj_h.htm

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2001. -
Ante Rozga; Desezoniranje ekonomskih vremenskih nizova; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu; ;
2. -
Ana Štambuk; Demometrijsko modeliranje stanovništva u funkciji strategijskog upravljanja makroekonomskim agregatima Hrvatske; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci; 16.06.2006.;
3. -
Tea Baldigara; Statistička kontrola procesa visoke naobrazbe za turizam; Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Sveučilište u Rijeci; 14.06.2004.;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2011. -
8th International Conference Economic integration, competition and cooperation Opatija, Hrvatska Potpredsjednica organzacijskog odbora
2. 1.1.2009. -
7th International Conference Economic integration, competition and cooperation Opatija, Hrvatska Članica programskog odbora
3. 1.1.2007. -
6th International Conference Economic integration, competition and cooperation Lovran, Hrvatska Potpredsjednica organzacijskog odbora
4. 1.1.2005. -
5th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation Lovran, Hrvatska Članica organizacijskog odbora
5. 1.1.1999. -
Economic System of European Union and Adjustment of the Republic of Croatia Lovran, Hrvatska Članica uredništva

Uredništva časopisa

1. 1.1.2009. - International Journal of Research Trends in Social Sciences,

Recenzije

1. 2009. 50 Years of European Union – L'Union Éuropéenne a 50 ans
2. 2009. Ekonomska istraživanja
3. 2008. Marković, Suzana; Raspor, Sanja. Statistika - priručnik / Rudić, Dušan (ur.). Rijeka : Veleučilište u Rijeci, 2008
4. 2008. Baldigara, Tea. Statistička kontrola procesa . Opatija : Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, 2008
5. 2006. Rozga, Ante. Statistika za ekonomiste . Split : Ekonomski fakultet Split, 2006.
6. 2004. Zenzerović, Zdenka. Statistički priručnik . Rijeka : Pomorski fakultet u Rijeci, 2004.
7. 1997. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2002. -
Statistički ljetopis Primorsko-goranske županije 2001.
Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Ured za statistiku   Članica uredničkog odbora

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2014. - - Voditeljica studija
Ekonomski fakultet u Rijeci / Poslijediplomski doktorski studij
2. 1.1.2013. - - Članica savjeta
Sveučilište u Rijeci / Savjet Sveučilišta u Rijeci:
3. 1.1.2010. - - Pročelnica katedre
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Katedra za Statistiku
4. 1.1.2006. - 1.1.2010. - Prodekanica za diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5. 1.1.2005. - 1.1.2007. - Pročelnica katedre
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Katedra za Statistiku
6. 1.1.2004. - 1.1.2006. - Prodekanica za nastavu
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
7. 1.1.2002. - 1.1.2004. - Pročelnica katedre
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Katedra za kvantitativnu ekonomiju
8. 1.1.1996. - 1.1.1998. - Prodekanica za nastavu
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 27.10.2014. - - Članica povjerenstva
Ekonomski fakultet u Rijeci / Povjerenstvo za priznavanje prethodnog učenja
2. 1.10.2014. - - Član povjerenstva
Sveučilište u Rijeci / Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija
3. 1.10.2014. - - Članica povjerenstva
Ekonomski fakultet u Rijeci / Povjerenstvo za poslijediplomske studije i doktorate
4. - 1.10.2014. - Predsjednica povjerenstva
Sveučilište u Rijeci / Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija
5. - - Članica povjerenstva
Zaklada Sveučilišta u Rijeci / Stručno povjerenstvo Zaklade Sveučilišta
6. - - Predsjednica povjerenstva
Sveučilište u Rijeci / Povjerenstvo za akreditaciju studijskih programa na Sveučilištu
7. - - Članica vijeća
Centar za studije / Stručno vijeće Centra za studije Sveučilišta
8. - - Članica povjerenstva
Sveučilište u Rijeci / Povjerenstvo za izradu pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci
9. - - Članica povjerenstva
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Povjerenstvo za nastavu
10. - - Članica povjerenstva
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2009. - 1.1.2011. - Članica savjeta
Agencija za znanost i visoko obrazovanje / Akreditacijski savjet AZVO-a