viši predavač Branka Dresto-Alač dipl. fizičar

Fakultet zdravstvenih studija Katedrea za temeljne medicinske znanosti

prostorija : Zavod za fiziku
e-pošta : brankad@medri.hr
mobitel : 098271224

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 1 1 0

Obrazovanje

1.1.1977. - 1.1.1982. diplomirani fizičar Prirodno-matematički fakultet Sveučilišta u Sarajevu

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstvene knjige

1.
Dresto-Alač, Branka; Bojić, Diana; Cvejanović, Slobodan; Lekić, Andrica; Mandić, Magda; Žauhar, Gordana
Praktikum fizikalnih mjeranja( Physisc Practicum )
Medicinski fakultet - 2007.

Pozvana predavanja

1. Dresto-Alač, Branka
Fizika na stručnom studiju radiološke tehnologije( Physics at the professional study of radiological technology )
2. Lekić, Andrica
Mehanika u biomehanici( Mehanics in Biomehanics )
3. Lekić, Andrica; Dresto-Alač, Branka; Mance, Diana; Roller-Lutz, Zvjezdana
ECTS ocjenjivanje u nastavi fizike na Medicinskom fakultetu u Rijeci
4. Bojić, Diana; Dresto-Alač, Branka; Roller-Lutz, Zvjezdana
Fizikom protiv pušenja( Physics against Smoking )

Kongresna priopćenja

1.
Dresto-Alač, Branka; Lekić, Andrica; Ivošević, Tatjana; Roller-Lutz, Zvjezdana; Krišković, Arijana
The harmonization of secondary professional medical schools curricula with professional studies at the Faculty of Medicine in Rijeka
2.
Dresto-Alač, Branka; Lekić, Andrica; Roller-Lutz, Zvjezdana
Fizika na stručnom studiju radiološke tehnologije( Physics at the professional study of radiological technology )
3.
Lekić, Andrica; Dresto-Alač, Branka; Roller-Lutz, Zvjezdana
Mehanika u biomehanici( Mechanics in Biomechanics )
4.
Dresto-Alač, Branka; Lekić, Andrica; Ivošević, Tatjana; Roller-Lutz, Zvjezdana
Prilagodba nastavnih programa srednjih strukovnih škola programima stručnih studija po Bolonjskom procesu( The adoption of secondary professional medical schools curricula to professional studies based on the Bologna declaration )
5.
Mikšić, Zvonko; Lekić, Andrica; Dresto-Alač, Branka; Pavić, Krešimir; Ivošević, Tatjana
Operativni nastavni planovi i programi za učenje fizike u Medicinskoj školi( Operational teaching plans and programs for physics in Medical school )
6.
Dresto-Alač, Branka; Lekić, Andrica; Ivošević, Tatjana; Roller-Lutz, Zvjezdana
The harmonization of secondary professional medical schools curricula to professional studies at the Faculty of Medicine Rijeka
7.
Roller-Lutz, Zvjezdana; Dresto-Alač, Branka
Bielefeldski model konsekutivnog obrazovanja nastavnika( Bielefeld model of consecutive teacher's education )
8.
Roller-Lutz, Zvjezdana; Dresto-Alač, Branka; Mandić, Magda
Prikaz jednog od mogućih modela obrazovanja nastavnika fizike( Physics teacher education - presentation one possible model )
9.
Kapidžić, Nedžib; Lovrinčević, Antun; Dresto, Branka; Bičakčić, Verica
The reducing of ionizing radiation doses using RARE-EART foils in intravenous urography

Znanstveni projekti

1. 1.1.2002. - 1.1.2005.
Dinamika kompleksnih sistema; suradnik; MZOS; ; http://zprojekti.mzos.hr/zProjektiold/prikaz_det.asp?sort=1&offset=164&ID=0062011