dr.sc. Benedikt Perak znanstveni suradnik

Filozofski fakultet Odsjek za kulturalne studije

prostorija : 811
e-pošta : bperak@ffri.hr
mobitel : 098622793

Hrvatska znanstvena bibliografija

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Academia edu top 5%
Google scholar 67 1 1
Researchgate

Obrazovanje

1.1.2010. - 1.1.2014. Doktor znanosti Poslijediplomski studij lingvistike Filozofski fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu
1.1.1995. - 1.1.2001. Diplomirani lingvist, indolog Diplomski studij opće lingvistike, indologije Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

1.1.2014. - Viši asistent Održavanje predavanja, vježbe Suradnik na projektima Odsjek za kulturalne studije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2010. - 1.1.2014. Asistent Održavanje predavanja, vježbe Izrada i održavanje web stranica Odsjeka Suradnja na projektima ECTS koordinator Odsjek za kulturalne studije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2005. - 1.1.2010. Asistent, vanjski suradnik Održavanje predavanja, vježbe Održavanje web stranica Odsjeka Odsjek za kulturalne studije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2003. Prevoditelj Prevoditelj, Assistant Manager Translation Experts, d.o.o. Zagreb

Nagrade i priznanja

Omiš guitar fest: Winner in category for best composition on electric guitar

Članstva

1.1.2017. - ICARUS Hrvatska
1.1.2016. - DARIAH Hrvatska
1.1.2016. - Association for Researching and Applying Metaphor RAAM
1.1.2015. - Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku
1.1.2014. - International Society for Research on Emotion ISRE
1.1.2014. - International Cognitive Linguistics Association ICLA

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Digitalna humanistika. Uporaba multimedije u razvoju metodologije istraživanja
Diplomski studij kulturologije
Filozofski fakultet
Voditelj
Norma sati: 2+2
1.1.2015. - 1.1.2016. Metodologija istraživanja u kulturi
Preddiplomski studij kulturologije
Filozofski fakultet
Suradnik
Norma sati: 10
1.1.2014. - 1.1.2016. Izrada web stranica
preddiplomski
Odsjek za kulturalne studije, FFRI
voditelj
Norma sati: 2+2
1.1.2012. - 1.1.2016. Multimedija
diplomski
Odsjek za kulturalne studije, FFRI
voditelj
Norma sati: 2+2
1.1.2008. - Kognitivizam i kulturalni studiji
diplomski
Odsjek za kulturalne studije, FFRI
voditelj
Norma sati: 3+2
1.1.2007. - Jezik, mišljenje i kultura
preddiplomski
Odsjek za kulturalne studije, FFRI
voditelj
Norma sati: 2+2
1.1.2005. - 1.1.2015. Transkulturalna religiologija
preddiplomski
Odsjek za kulturalne studije
voditelj
Norma sati: 3+2
1.1.2005. - Duhovnost i kultura
preddiplomski
Odsjek za kulturalne studije, FFRI
voditelj
Norma sati: 3+2

Mentor u završnim radovima

1.1.2016. - Leksem država u sintaktičkoj poziciji objekta
Aleksa Mauhar
Preddiplomski studij kulturologije
FFRI
1.1.2016. - Emotikoni kao sredstvo simboličke komunikacije
Barbara Klanfar
Preddiplomski studij kulturologije

1.1.2016. - Navijačka supkultura u okviru sedam dimenzija Niniana Smarta
Ivan Ribarić
Preddiplomski studij kulturologije

1.1.2016. - Diskurs ljubavi. Utjecaj filma na čovjekovu percepciju ljubavi
Franka Blažić
Preddiplomski studij kulturologije

1.1.2016. - Konstrukcija i značenje sreće u hiperpotrošačkom društvu
Katarina Petović
Preddiplomski studij kulturologije

1.1.2016. - Ludio Doctus: performersko tijelo kao sinkronizacija sa sobom i okolinom
Larisa Štefančić
Diplomski studij kulturologije - modul Kulturalni studiji jugoistočne Europe

1.1.2016. - Psihopatija i njena reprezentacija u medijskoj kulturi
Franko Blažina
Diplomski studij kulturologije - modul Mediologija i popularna kultura

1.1.2015. - Jezične konstrukcije u govorima predsjedničkih kandidata
Ana Marija Pešić
Preddiplomski studij kulturologije

1.1.2015. - Diskurzivno konstruiranje nacionalnog identiteta (u kontekstu prostora)
Dorotea Cerin
Preddiplomski studij kulturologije

1.1.2015. - Virtualna komunikacija - Kako je virtualni internetski medij promijenio pravila komunikacije
Bruno Sparožić
Preddiplomski studij kulturologije

1.1.2015. - Ljubav kao lingvistički i emocionalni koncept
Ana Brajković
Preddiplomski studij kulturologije

1.1.2015. - Vrijeme i prostor kao jezični konstrukti
Iva Kapetanović
Preddiplomski studij kulturologije

1.1.2015. - Utjecaj religiologije (kršćanstva) na poglede i ponašanja ljudi
Anela Raguž
Preddiplomski studij kulturologije

1.1.2015. - Kognitivna teorija jezika i uporaba konceptualne metafore u političkom govoru
Manuela Gabrić
Diplomski studij kulturologije - modul Mediologija i popularna kultura

1.1.2015. - Lingvistička analiza reprezentacije psihičkih bolesti u hrvatskim tiskanim medijima
Anamarija Tomičić
Diplomski studij kulturologije - modul Mediologija i popularna kultura

1.1.2015. - Obilježja staroslavenske kulture na području današnje Liburnije kao čimbenik razvoja održivog turizma
Nina Denona
Diplomski studij kulturologije - modul Mediologija i popularna kultura

1.1.2015. - Promišljanje fotografskog anti/realizma
Marin Ćuk Vurnek
Diplomski studij kulturologije - modul Mediologija i popularna kultura

1.1.2014. - Opojmljivanje društvene stvarnosti kroz kulturalne modele razmišljanja: kulturalni model obitelji u Hrvatskoj
Katarina Mihaljević
Preddiplomski studij kulturologije

1.1.2014. - Kognitivni pristup konzumaciji internetske pornografije kao simulacije otjelovljene seksualnosti
Nikoleta Travičić
Diplomski studij kulturologije - modul mediologije

1.1.2013. - Kulturološki aspekti tjelesne modifikacije: percing u postmodernoj globalnoj civilizaciji
Vanja Brdar
Preddiplomski studij kulturologije

1.1.2013. - Psihički učinci hodočašća
Helga Paškvan
Preddiplomski studij kulturologije

1.1.2013. - Oblici popularizacija novih religijskih pokreta kroz glazbu
Vanja Sedlanić


1.1.2013. - Konceptualizacija ženskog tijela u katoličanstvu i popularnoj kulturi
Rahela Vešković
Preddiplomski studij kulturologije

1.1.2012. - Status dalita u kastinskom sustavu Indije
Anđelka Geljić
Preddiplomski studij kulturologije

1.1.2012. - Jezična relativnost i emocionalni i kulturološki aspekti bilingvalnosti
Silvia Vidović
Preddiplomski studij kulturologije

1.1.2012. - Uloga žene u crkvi i društvu
Silvia Gržetić
Preddiplomski studij kulturologije

- Glazba kao medij društvene identifikacije među mladima
Toni Mohorović
Preddiplomski studij kulturologije

- Rod i seksualnost u drevnim i suvremenim sumero-babilonskim magijskim diskursima
Ana Avramović
Preddiplomski studij kulturologije

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2015. - Povijest suvremene prakse yoge i usredotočene pozornosti
Sveučilište za 3.dob
Filozofski fakultet
Predavač
Norma sati: 4
1.1.2014. - Transkulturalna religiologija
Sveučilište za 3. dob
Filozofski fakultet u Rijeci
Predavač
Norma sati: 60
1.1.2014. - Produkcija zvuka
Produkcija zvuka
Sveučilište u Rijeci
Suradnik
Norma sati: 10

Gostujući nastavnik

13.11.2017. - 14.11.2017. Lingua e Letteratura Serba e Croata
Lingua e Letteratura Serba e Croata
Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne
gost predavač
Norma sati: 6
1.10.2017. - 28.2.2018. Glumac i koreografija
Studij glume
APURI
suradnik
Norma sati: 1+1

Osobni razvoj

3.5.2017. - 2. simpozij SCIMETH: Scijentometrija i objavljivanje znanstvenih radova u lingvistici


Norma sati: 10
1.1.2016. - Metodologija znanstvenih istraživanja: statistika u filološkim istraživanjima. SCIMETH


Norma sati:
1.1.2016. - Empirijski podaci u istraživanjima jezika: resursi i metode (2)


Norma sati:
1.1.2016. - HTML Fundamentals


Norma sati:
1.1.2016. - Python 3


Norma sati:
1.1.2016. - Learn to build apps using Neo4j


Norma sati: 29 lectures
1.1.2015. - Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi


Norma sati:
1.1.2009. - Moodle tečaj


Norma sati:
- Glazbena škola, instrument gitara


Norma sati: 6 godina
- 2013 Summer School of Scientific Communication


Norma sati:
- Workshop Stefan Evert : Statistics for linguists – an introduction with practical exercises


Norma sati: 20 sati
- Workshop and School of Structural Network Theory. Traditional vs. Non-traditional Methods I, Prof. Ernesto Estrada, University of Strathclyde, Glasgow, U.K.


Norma sati: 8
- Arduino Basic Training Course


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Brdar, Mario; Brdar-Szabó, Rita; Perak, Benedikt
Separating (non-)figurative weeds from wheat
John Benjamins. (forthcoming 2018) - 2018.

2. Perak, Benedikt
The role of metonymy and metaphor in the construction of concept nation. A corpus based ontological-syntactic-semantic discourse analysis.
Metaphors in the Discourse of the National, ed. by Šarić, Ljiljana and Mateuzs Milan Stanojević. Discourse Approaches to Politics, Society and Culture Series. John Benjamins - 2018. https://benjamins.com/#catalog/books/dapsac

A1

3. Brdar, Mario; Brdar-Szabó, Rita; Perak, Benedikt
Metaphor repositories and cross-linguistic comparison: ontological eggs and chickens
Fantastic Metaphors and Where to Find them. Traditional and New Methods in Figurative Language Research. ed by Marianna Bolognesi, Kristina Despot and Mario Brdar. Book series: Metaphor in Language, Cognition and Communication". John Benjamins. forthcoming 2017-18. - 2018.

A1

4. Perak, Benedikt
The role of metonymy in the constructionist approach to the conceptualization of emotions
Antionio Barcelona, Olga Blanco (eds). Conceptual metonymy: Methodological, theoretical, and descriptive issues.  John Benjamins. (2018) 256-258 - 2018. https://benjamins.com/catalog/hcp.60

A1

5. Pavlaković, Vjeran; Perak, Benedikt
How Does this Monument Make You Feel?: Measuring Emotional Responses to War Memorials in Croatia
The Twentieth Century in European Memory: Transcultural Mediation and Reception. Barbara Törnquist-Plewa and Tea Sindbak Andersen (eds.). Brill. http://www.brill.com/products/book/twentieth-century-european-memory - 2017. www.cost.eu/module/download/62629

A1
WOS

6. Perak, Benedikt
Pojmovne mreže leksema neugodnih i nepobuđenih emocija. Usporedba pojmova tuga, jad, žalost, depresija i sjeta u koordiniranoj konstrukciji
Usporedba pojmova tuga, jad, žalost, depresija i sjeta u koordiniranoj konstrukciji”. In Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 12. do 14. svibnja 2016. godine u Rijeci. ed. by Stolac, Diana and Anastazija Vlastelić. Zagreb: Srednja Europa. - 2017. https://drive.google.com/drive/folders/0B0BTfPOfBAiIOHFTVjZUdllGVWc

A2

7. Perak, Benedikt
Conceptualization of the emotion terms: Structuring metaphoric processes within multi-layered representation of the syntactic and semantic analysis of corpus data
Cognitive Modeling in Language and Discourse across Cultures. Annalisa Baichi, Erica Pinelli (eds.) Cambridge Scholars. 2017 299-319 - 2017. http://www.cambridgescholars.com/download/sample/63977

A1

8. Perak, Benedikt
Tematske i agentivne konstrukcije „straha” izvedene iz opojmljivanja unutarmjesnoga prostornog odnosa kodiranog prijedlogom „u” Thematic and agentive construction of fear in Croatian derived from the conceptualization of spatial relations coded by preposition u'in'
Poznańskie Studia Slawistyczne 9 333-352 - 2015.

A1

9. Đonlić, Veno ; Berčić, Boran ; Perak, Benedikt ; Smojver Ažić ; Sanja, Takšić, Vladimir
Multidisciplinarno poimanje tjelesnog vježbanja
Filozofska istraživanja 35 493-508 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=827174

A1
WOS

10. Perak, Benedikt
Razlike metonimijskog i metaforičkog opojmljavanja kategorija straha i ljubomore( Differences in the conceptualization of fear and jealousy )
Zbornik radova Riječki filološki dani 2012. Proceedings of the Conference Riječki filološki dani 2012. / Stolac, Diana (ur.). - Rijeka : Sveučilište u Rijeci , 2012. 595-612 - 2014.

A2

11. Perak, Benedikt;
Opojmljivanje leksičkog pojma "strah": sintaktička i semantička analiza. Conceptualization of the lexical concept «strah»'fear'in croatian: a syntactic and semantic analysis
Doktorska disertacija. Zagreb: Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu 450 - 2014.

12. Perak, Benedikt; D'Alessio, Sanja Puljar;
Kultura kao emergentno svojstvo otjelovljene spoznaje ( Culture as an emergent property of the embodied cognition )
Avanture kulture : kulturalni studiji u lokalnom kontekstu / Fanuko, Nenad i Puljar D'Alessio, Sanja (ur.). Zagreb : Jesenski i Turk, 2013. Str. 77-108 77-108 - 2013.

13. Načinović, Lucia; Perak, Benedikt; Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda
Identifying Fear Related Content in Croatian Texts
Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije, 8. do 12. oktober 2012, [Ljubljana, Slovenia] : zbornik 15. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2012, zvezek C = Proceedings of the Eighth Language Technologies Conference, October 8th-12th, 2012, Ljubljana, Slovenia : proceedings of the 15th International Multiconference Information Society - IS 2012, volume C / Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros (ur.). - Ljubljana : Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana , 2012. 153-156 (ISBN: 978-961-264-048-4). - 2012.

14. Perak, Benedikt
Metaforičko i metonimijsko izražavanje emocije straha u hrvatskom jeziku. Kognitivni pristup proučavanja uloge tijela u opojmljivanju 'straha' temeljen na korpusnoj građi( Metaphoric and metonymic expression of the emotion Fear in Croatian. Corpus based Cognitive Linguistics research of the Embodied Conceptualization of Fear. )
Magistarski rad. Filozofski fakultet u Zagrebu - 2012.

15. Perak, Benedikt
O pet razina emergencije stvarnosti( Five levels of emergence of reality )
Holon, Glasnik Hrvatskog društva za integralnost 2(1), 2012., Zagreb - 2012.

A2

16. Perak, Benedikt
Jezično opojmljivanje iskustva svetog. Doprinosi kognitivne lingvistike kognitivnim znanostima o religiji.( Language conceptualization of the experience of sacred. Contribution of the cognitive linguistics to the cognitive science of religion. )
Suvremena znanost i vjera / Primorac, Zoran (ur.). - Mostar : Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru , 2011. 241-272. - 2011.

A1

17. Perak, Benedikt
The role of Embodied Cognition in Conceptualization of the Emotional Categories
Context, Review for Comparative Literature and Cultural Research 9 193-1-212-20 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574164

A1

18. Perak, Benedikt
Prema kognitivnoznanstvenom shvaćanju iskustva svetoga (Towards a Cognitive-Scientific Understanding of the Experience of Sacred)
Filozofska istraživanja 30 237-267 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=502952

A1
WOS

19. Perak, Benedikt ; Berlot, Sanja
Mišljenje i stavovi studenata filozofskog fakulteta Sveučiliša u Rijeci o izbornom programu Yoge u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture
ERS – informativno stručno glasilo udruge kineziologa grada Rijeke 1 1-2 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=583460

A2

20. Trask, Robert Lawrence; Perak, Benedikt; Mihaljević, Milica;
Temeljni lingvistički pojmovi ( Key Concepts in Language and Linguistics )
Školska knjiga - 2005.

21. Perak, Benedikt
Hrvatski prijevod Patanđalijeve yoga sutre
Patanjali Yoga sutra - 2004.

Znanstvene knjige

1.
Trask, Robert Lawrence; Perak, Benedikt
Temeljni lingvistički pojmovi( Key Concepts in Language and Linguistics )
Key Concepts in Language and Linguistics - 2005.

Pozvana predavanja

1. Perak, Benedikt; Smokrović Ana
Komparativni pregled religijskog opojmljavanja seksualnosti
Rijeka, Hrvatska - 24.10.2013.
2. Mario Brdar, Rita Brdar-Szabó, Benedikt Perak
Metaphor repositories and cross-linguistic comparison: ontological eggs and chickens.
Building Figurative Language Repositories Methods, Risks, and Challenges. Zagreb, Croatia, Plenary talk. https://drive.google.com/file/d/0BwT0IMYHumTVVzNyV1pyc2V4NDQ/view http://ihjj.hr/metafore/2016/01/21/project-symposium-building-figurative-language-repositories-methods-risks-and-challenges/

Kongresna priopćenja

1.
Perak, Benedikt
Emergence of Social Reality in the Ontological model of the Lexical Concepts and Constructions usmeno John Searle Symposium Rijeka, Hrvatska - 22.5.2017. http://cas.uniri.hr/tag/john-searle-symposium/
2.
Perak, Benedikt
Emergent structures in the ontological model of the lexical concepts and constructions. usmeno RaAM Specialized Seminar "Ecological Cognition" Odense, Danska - 17.5.2017. http://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/isk/forskning/forskningsprojekter/metnet/raam+2017
3.
Perak, Benedikt; Damčević, Katarina; Milošević, Jana
O majci, bogu i drugim dragim stvarima: Kognitivno-lingvistička analiza psovki u hrvatskome i engleskome usmeno Jezik i njegovi učinci XXXI. međunarodni znanstveni skup Rijeka, Hrvatska - 4.5.2017. http://www.hdpl.hr/upload/55b0c80574fe28d65f36d8eca69fafd369da0976.pdf
4.
Perak, Benedikt
Metonymy as a profiling function of mereological relations: Describing the Emotion processes in the ontological model of lexical concepts and constructions usmeno Third International Symposium on Figurative Thought and Language (FTL3) Osijek, Hrvatska - 27.4.2017. http://www.ffos.unios.hr/anglistics/FTL3/FLT3BookOfAbstracts.pdf
5.
Perak, Benedikt; Ban Kirgin Tajana
Formalizing an Ontological Model of Lexical Concepts and Constructions for Emotion Domain usmeno 8th International Conference on Information Technologies and Information Society Novo Mesto - 10.11.2016. http://itis2016.fis.unm.si/?page_id=63
6.
Benedikt Perak, Katarina Damčević
Ontological model of the emotion lexical concepts and constructions: from data to knowledge based visualization. usmeno Visual Digital Humanities: Representing and Interpreting Humanities Data Tartu, Estonian Literary Museum - 13.10.2016. http://www.folklore.ee/dh/en/dhe_2016/
7.
Perak, Benedikt
The role of metaphor and metonymy in the construction social identities in Croatia. A corpus based study of the concept NATION in Croatian usmeno Metaphors in the Discourse of the National Oslo, Norveška - 9.9.2016. http://www.hf.uio.no/ilos/english/research/projects/disourses-of-the-nation/events/Symposia/workshop-metaphors-in-the-discourse-of-the-nation.html
8.
Despot, Kristina; Perak, Benedikt
The Role of Metaphor in Understanding Terrorism (Based on the Analysis of the Croatian Web Corpus) usmeno RaAM 11: Metaphor in the Arts, in Media and Communication Berlin, Germany - 2.7.2016.
9.
Perak, Benedikt
Structural comparison of the linguistic networks of emotion conceptualization usmeno The First International Conference of Cultural Linguistics Prato, Italy - 22.6.2016. http://iccl2016.weebly.com/uploads/5/0/3/1/50317945/iccl2016_abstract_book-final_18.07..pdf
10.
Perak, Benedikt
Standardization of the semantic domain(s) description using ontological and constructivist approach usmeno CLARC 2016: Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike Rijeka, Hrvatska - 4.6.2016. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=874739
11.
Brdar, Mario; Brdar-Szabó, Rita; Perak, Benedikt
Metaphor repositories and cross-linguistic comparison: ontological eggs and chickens. Simpozij Building Figurative Language Repositories: Methods, Risks, and Challenges. Zagreb, Hrvatska. plenarno izlaganje Building Figurative Language Repositories: Methods, Risks, and Challenges Zagreb, Hrvatska - 27.5.2016. http://ihjj.hr/metafore/projektne-konferencije/5/
12.
Perak, Benedikt; Antunović, Arijana
Pojmovne mreže bliskih sinonima tuga, depresija, jad, žalost i sjeta u hrvatskome ( Conceptual networks of near synonyms: tuga ‘sadness‘, depresija ‘depression‘, jad ‘sorrow‘, žalost ‘grief‘ and sjeta ‘melancholy‘ in Croatian language ) usmeno Međunarodni znanstveni skup Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja (30 ; 2016) Rijeka, Hrvatska - 14.5.2016. http://www.hdpl.hr/upload/92aed1c0eba9e8f5e7eef24bf8cc50d17dd9005b.pdf
13.
Pavlaković, Vjeran; Perak, Benedikt
How Does this Monument Make You Feel? Measuring Emotional Responses to War Memorials in Croatia usmeno 3rd PLENARY CONFERENCE Transcultural memory and reception in Europe 16-20 April 2016, Sofia Sofia, Bugarska - 20.4.2016. https://ssl.lu.usi.ch/entityws/Allegati/3004358_635972895613406462.pdf
14.
Perak, Benedikt
Pojmovne mreže jezičnog izražavanja emocija. Multidimenzionalni (psihološki, ontološki i konstrukcijski)opis opojmljivanja 10 emocija u hrvatskome usmeno Lingvistički kružok Zagreb - 3.3.2016. http://www.hfiloloskod.hr/index.php/odjeli/zagrebacki-lingvisticki-krug/pozivi-na-predavanja
15.
Perak, Benedikt
Conceptualization of the emotion terms: Structuring metaphoric processes within multi- layered representation of the syntactic and semantic analysis of corpus data. usmeno 2nd International Symposium on Figurative Thought and Language. Pavia Pavia, Italija - 30.10.2015.
16.
Perak, Benedikt
Framing the Nation and Collective Identity in Croatia: Analysis of cultural Models and affective experience in the discourse of Commemorative Speeches usmeno Theorizing Myth, Trauma and Memory in Central and East European Cultural Spaces Mythos, Trauma und Erinnerung in mittel- und osteuropäischen Räumen Lovran, Hrvatska, - 27.9.2015.
17.
Perak, Benedikt
Discourse and commemorations usmeno In Search of Transcultural Memory in Europe, COST Action 1203Dubrovnik : Dubrovnik, Hrvatska - 19.9.2015.
18.
Perak, Benedikt
Complementing corpus based analysis of the conceptualization of emotion terms with the GRID method Mapping the componential features of fear, disgust, shame and love on the emergent constructional model in Croatian usmeno Biennial conference of the International Cognitive Linguistics Association ICLC 13 University of Northumbria, Newcastle, Engleska - 25.7.2015.
19.
Perak, Benedikt
What can cognitive grammar tell us about emotions. A constructional model of emotion conceptualization: Emergent Constructional Model of fear, anger, shame, jealousy poster Annual Meeting of the ISRE 2015 Geneva, Švicarska - 8.7.2015.
20.
Perak, Benedikt
Conceptualization of the emotion terms: Structuring metaphoric processes within multi-layered representation of the syntactic and semantic analysis of corpus data. usmeno 1st CONFERENCE OF THE CENTER FOR LANGUAGE RESEARCH Rijeka, Hrvatska Filozofski fakultet u RIjeci , 2015 - 23.5.2015.
21.
Perak, Benedikt
Framing the Nation and Collective Identity in Croatia: Profiling the cultural Models and affective experience in the discourse of Commemorative Speeches. usmeno The 2015 Annual Conference of the Irish Association for Russian, Central and East European Studies Dublin, Irska - 8.5.2015.
22.
Perak, Benedikt
Usporedba korpusnog pristupa i upitničkog GRID modela u sintaktičko-semantičkoj analizi opojmljivanja emocija usmeno METODOLOGIJA I PRIMJENA LINGVISTIČKIH ISTRAŽIVANJA APPLIED LINGUISTIC RESEARCH AND METHODOLOGY Zadar, Hrvatska - 26.4.2015. http://www.hdpl.hr/upload/5364d7cfafd25bc02d31ab499ec358d00ef5e389.pdf
23.
Veno Đonlić, Boran Berčić, Sanja Smojver-Ažić, Benedikt Perak i Vladimir Takšić
Multidisciplinarno poimanje tjelesnog vježbanja Multidisciplinary conceptualization of physical exercise usmeno Filozofija i tjelesnost Školska knjiga, Zagreb - 27.11.2014.
24.
Perak, Benedikt
The role of metonymic constructions in the conceptualization of emotional category fear usmeno 12th International Cognitive Linguistics Conference (ICLC) Vancouver, Canada - 28.6.2013.
25.
Perak, Benedikt
Metonymic construction of emotion categories. The role of metonymy in the conceptualization and simulation of emotional affects: Contributions from the cognitive linguistics approach to the research in neurobiology of emotions. ESF-FENS Conferences on The Dynamic Brain. The Neurobiology of Emotion Stresa, Italy - 14.11.2012.
26.
Perak, Benedikt
Razlike metonimijskog i metaforičkog opojmljavanja kategorija straha i ljubomore usmeno Riječki filološki dani 2012. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka - 24.10.2012.
27.
Načinović, Lucia; Perak, Benedikt; Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda
Identifying Fear Related Content in Croatian Texts usmeno Eighth Language Technologies Conference, Ljubljana, Slovenia - 12.10.2012.
28.
Benedikt Perak
Structuring and (Re)creating the Affective value of Emotional Categories. A corpus study of Embodied Metonymic and Metaporic constructions of FEAR Cognitive Modules & Interfaces Trst, Italija - 19.9.2012.
29.
Perak, Benedikt
Consciousness: from experience to language and back usmeno Being Consciousness From Knowledge and Knowing to Consciousness 10th Moving Anthropology Student Network conference Kautzen, Austria - 10.6.2012.
30.
Perak, Benedikt
Corpus-based study of the conceptualization of emotion: metonymic and metaphoric constructions as a cognitive means of (re)creating the affective value of emotional categories in the discourse and culture. The 6th Conference on Language, Discourse, and Cognition Taipei, Taivan - 6.5.2012.
31.
Perak, Benedikt
Cultural Aspects of Conceptualization and Communication of the Religious Experience. The Cognitive Constraints on the Construal of Meaning and Cultural Selection of Religious Representations Second International Conference on Religion and Spirituality in Society Vancouver, Canada - 22.2.2012.
32.
Perak, Benedikt
Uloga tijela u opojmljivanju značenja emocionalnih kategorija usmeno Sv. Ćiril i Metod Sveučilište, Skopje, Makedonija - 22.2.2011.
33.
Perak, Benedikt
Jezično opojmljivanje iskustva svetog. Doprinosi kognitivne lingvistike kognitivnim znanostima o religiji. (Language conceptualization of the experience of sacred. Contribution of the cognitive linguistics to the cognitive science of religion) usmeno Suvremena znanost i vjera. Contemporary science and faith Mostar, Bosna i Hercegovina - 29.10.2010.
34.
Perak, Benedikt
Marketing spirituality Moje, tvoje, naše: Konzumenti i/ili građani Rijeka, Hrvatska - 12.10.2008.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. - 1.1.2018.
Croatian Metaphor Repository: MetaNet.hr; Suradnik; Hrvatska zaklada za znanost ; ; www.ihjj.hr/metafore
2. 1.1.2014. - 1.1.2018.
Framing the Nation and Collective Identity in Croatia: Political Rituals and the Cultural Memory of Twentieth Century Traumas; Suradnik; Hrvatska zaklada za znanost ; ; www.framnat.eu
3. 1.1.2014. -
Language Networks; Suradnik; Sveučilište u Rijeci; ; http://langnet.uniri.hr
4. -
Time Machine FET Flagship; Suradnik; EU; ; https://timemachineproject.eu/institution.php?id=225
5. -
Jezično izražavanje emocija: Razvoj računalnih metoda identifikacije i ontološkog modeliranja komunikacije psiholoških stanja u hrvatskom jeziku (EmoCNet) ; Vodielj; Sveučilište u Rijeci; 18.000,00; http://emocnet.uniri.hr/jezicno-izrazavanje-emocija-razvoj-racunalnih-metoda-identifikacije-i-ontoloskog-modeliranja-komunikacije-psiholoskih-stanja-u-hrvatskom-jeziku-emocnet/

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2016. -
CLARC 2016: Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike Rijeka Rijeka Organizacijski odbor, Izlagač
2. 1.7.2001. - 1.4.2016.
RaAM 11 Metaphor in Arts, in Media and Communication Frei University, Berlin Izlagač
3. - 22.7.2016.
The First International Conference of Cultural Linguistics, Prato, Tuscany, Italy Izlagač
4. - 14.5.2016.
XXX. međunarodni znanstveni skup. Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja Rijeka Programski odbor. Izlagač
5. - 1.1.2016.
Building Figurative Language Repositories Methods, Risks, and Challenges. Zagreb, Croatia, Organizacijski odbor. Pozvano predavanje
6. - 30.10.2015.
2nd International Symposium on Figurative Thought and Language. University of Pavia, Italy. Pavia, Italy Izlagač

Recenzije

1. 2017. Bruno Nahod, Um stručnjaka

Umjetničko djelovanje

1. 1.1.2016. - Član Melita Lovricevic Ensemble; Last minute open jazz festival. Bale 2016; https://www.youtube.com/watch?v=1Rik-7kwKGI;
2. 1.1.2015. - Član akademske audio-vokalne grupe Ffrikovi; Filozofski fakultet; https://www.facebook.com/ffrikovi/;
3. 1.1.2015. - Član pop sastava "Nola"; HRT; https://www.youtube.com/watch?v=jAlsYACjTT4;
4. 1.1.2014. - Sudjelovanje na gitarskom natjecanju Omiš gitar fest. 1. nagrada za vlastitu kompoziciju; ; https://www.youtube.com/watch?v=zJknYGZy4BQ;
5. 1.1.2014. - PumpThis. Autorska audio produkcija.; ; https://soundcloud.com/benedikt-perak/pumpthis-raw-filjipousis-dikah;
6. 1.1.2014. - Funkyfy Bach. Autorska audio-produkcija.; Soundcloud.; https://soundcloud.com/benedikt-perak/funkyfy-bach;
7. 1.1.2013. - Nastup grupe Audizzy - Noć istraživača 2013. Marijana Varašanec -- vokal; Benedikt Perak-- gitara; Luca Malatesti-- bas gitara; Dorian Cuculić -- klavijature; Ivo Glavić - bubanj; Sveučilište u Rijeci. Noć istraživača 2013; https://www.youtube.com/watch?v=3UeSaluPUUM;
8. 1.1.2013. - Eto. Autorska audio produkcija.; Ssoundcloud; https://soundcloud.com/benedikt-perak/eto;
9. 1.1.2013. - Hindulike. Autorska audio produkcija.; Soundcloud; https://soundcloud.com/benedikt-perak/hindulike;
10. 1.1.2012. - New year's dream. Autorska audio-video produkcija.; Youtube; https://www.youtube.com/watch?v=lQ0zsViH7hM;
11. 1.1.2012. - Something funky. Autorska audio-video produkcija. Suradnja s pijanistom Joe Kaplowitz; Youtube; https://www.youtube.com/watch?v=ZgGOQ_f8bsU;
12. 1.1.2011. - Crazy-b. Autorska audio produkcija. ; Soundcloud; https://soundcloud.com/search?q=benedikt%20perak;
13. 1.1.2011. - Skokno. Autorska audio-video produkcija. ; Youtube; https://www.youtube.com/watch?v=YSr4gBibcSM;
14. 1.1.2011. - Tosea. Autorska audio-video produkcija.; Youtube; https://www.youtube.com/watch?v=e6SH0YAIOB8;
15. 1.1.2007. - Yoga dance demo of a fun oriented workshop by ; Ashtanga yoga Rijeka, Croatia www.ashtanga.hr; https://www.youtube.com/watch?v=GoGEz6CRJ3s;
16. 1.1.2007. - Yoga dance demonstration. Marin Ćuk Vurnek, Benedikt Perak; Plesom protiv droge. Dvorana Mladosti Trsat, Rijeka; https://www.facebook.com/search/top/?q=plesom%20protiv%20droge%20benedikt;
17. 1.1.2007. - Slijed: Vinyasa janu sirsa & parighasana - Nadi vinyasa ; Ashtanga yoga Rijeka; https://www.youtube.com/watch?v=NWkxYGXAIq8;
18. 1.1.2006. - Ashtanga Yoga Dance Demonstration; Plesom protiv droge. Dvorana Mladosti. Trsat. RIjeka; https://www.youtube.com/watch?v=ekMXRCsTV44;

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2005. -
Vođenje yoge za studente Filozofskog fakulteta u sklopu kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura
Filozofski fakultet   suradnik
2.
-
Ekspertna analiza IZVEDBENI PROJEKT PREZENTACIJSKOG KONCEPTA INTERPRETACIJSKOG CENTRA RONJGI Knjiga 1.: Analize i ekspertize Mapa 17 Zvučna putovanja sjeverno-primorskom regijom (Sound journey)
INTERPRETACIJSKICENTAR RONJGI Naručitelj: OPĆINA VIŠKOVO   Analitičar

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 20.12.2017. - Vizualizacija pojmovnih mreža
micro ~ MACRO III
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
2. 21.10.2016. - O ontologiji svijesti i epistemologiji značenja
Okrugli stol: O mišljenju i značenju
FFZG, Sveučilište u Zagrebu http://www.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2016/10/Jackendof_programFINAL.pdf
3. 14.10.2016. - O emocionalnoj i kognitivnoj uključenosti na komemorativnim praksama.
Prezentacija FRAMNAT projekta
Sveučilište u Puli
4. 1.1.2016. - Pojmovne mreže jezičnog izražavanja emocija: Multidimenzionalni (psihološki, ontološki i konstrukcijski)opis opojmljivanja 10 emocija u hrvatskome.
Zagrebački lingvistički krug
Zagreb
5. 1.1.2015. - Izražavanje emocija: od biologije do kulture.
Skeptici u pubu
Rijeka https://www.youtube.com/watch?v=enGvBYXUSk8
6. 1.1.2015. - Kako analizirati emocije
Radionice o jeziku: jezik/govor
Filozofski fakultet u Rijeci
7. 1.1.2015. - O znanstvenoj paradigmi religije
Prezentacija knjige „Dijalog ili…“ Ivice Križ
Kastav
8. 1.1.2014. - Jezik kao instrument poimanja stvarnosti i korpus kao ogledalo svjetonazora zajednice: Kognitivnolingvističke postavke proučavanja psiholoških kategorija i kulturnih modela.
CJI predavanje
Filozofski fakultet u Rijeci
9. 1.1.2012. - Ja, moje tijelo i moj komp – uloga računalne kulture u oblikovanju (samo)stvarnosti
Rikon
Filozofski fakultet u Rijeci, http://rikonrijeka.com/program-2012/
10. 1.1.2011. - Ljudski identitet i kultura sklada u djelu Rabindranatha Tagorea
Dani indijske kulture
Gradska knjižnica Rijeka Narodna čitaonica, Korzo 24
11. 1.1.2010. - Pop-art i postmoderna duhovnost
Splendid Pop
MMSU Rijeka http://www.mojarijeka.hr/kultura/interdisciplinarna-predavanja-o-pop-artu/
12. 1.1.2010. - O praksi yoge
Yoga day
Rijeka
13. 1.1.2010. - Hrvatsko indijske kulturalne razmjene
Rijeka - Namaste Indija
Rijeka
14. 1.1.2008. - Povijest yoge
Mjesečna predavanja u Bribiru
Bribir
15. 1.1.2008. - O Mahabharati
Dani indijske kulture
Opatija
16. 1.1.2007. - Levitacije u svjetskim duhovnim tradicijama
Rikon
Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 15.7.2015. - Izražavanje emocija: od biologije do kulture
Skeptici u pubu
Rijeka
2. 1.1.2014. - RiScience
Predavanje
Rijeka

Intervjui

1. 1.1.2016. - O utjecaju alternativne medicine
Novi list
Rijeka
2. 1.1.2007. - Sociološki aspekti u Kama sutri
Radio Zadar
Rijeka
3. - Enjoying complexity and diversity
Crna škatla-V ozadju znanstvenih dosežkov http://www.crnaskatla.si
http://www.crnaskatla.si/2016/12/yuki-kikuchi-dr-benedikt-perak-enjoying-complexity-and-diversity-fosters-creativitiy/

Novinski članci

1. 1.1.2008. - O religijskoj kulturi i kritičkoj religiologiji
Novosti
Zagreb

Uredništvo

1. 1.1.2015. - - Portal Centra za jezična istraživanja www.cji.uniri.hr
Rijeka
2. 1.1.2007. - - Portal Odsjeka za kulturalne studije www.cultstud.ffri.hr
Rijeka

Medijski nastupi

1. 16.11.2016. - O političkim metaforama u Pola ure kulture - Interview
Hrvatska Radio Televizija 1 program
https://hrti.hrt.hr/#/video/show/2874267/pola-ure-kulture-16-studenoga-2016
2. 16.11.2016. - O političkim metaforama u Pola ure kulture - Interview
Hrvatska Radio Televizija 1 program
https://hrti.hrt.hr/#/video/show/2874267/pola-ure-kulture-16-studenoga-2016

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2015. - - Tajnik društva
Centar za jezična istraživanja pri Filozofskom fakultetu u Rijeci
2. 1.1.2015. - - Web designer i urednik www.cji.uniri.hr
Centar za jezična istraživanja pri Filozofskom fakultetu u Rijeci
3. 1.1.2009. - 1.1.2013. - ECTS koordinator
Odsjek za kulturalne studije
4. 1.1.2007. - - Web designer i urednik http://cultstud.ffri.hr/
Odsjek za kulturalne studije

Rukovođenje u lokalnoj upravi

1. 1.1.2007. - - Predsjednik
Društvo za rekreaciju Yoga, Rijeka

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2015. - 1.1.2016. - Predstavnik docenata i viših asistenata na fakultetskom vijeću
Filozofski fakultet