„Što treba žena“: Jezik i ideologija u hrvatskim ženskim časopisima 30-ih i prve polovice 40-ih godina 20. st.


Što „treba“ hrvatska žena prvih dana nakon rađanja feminističkoga pokreta? Analiza jezika i diskursa žene kao subjekta i objekta u 30-im i prvoj polovici 40-ih godina 20. st. novija je pojava u akademskim krugovima, no nezaobilazna je u kontekstualizaciji suvremene percepcije žena u Hrvatskoj. Vrijeme je to tiskanja prvih časopisa namijenjenih primarno ženskoj populaciji, koji predstavljaju zrcalo onodobne žene – kako njezinih potreba i zanimanja, tako i njezina statusa u tradicionalnom, primarno maskulinom, društvu. Premda će i u ranijim desetljećima biti predstavnica suprotstavljanja rodno determiniranom položaju promatračice u društvu, tek će pojava ženskih tiskovina omogućiti njihovu jasniju artikulaciju.

Mjesečnici namijenjeni ženama koji su izlazili u prvoj polovici 20. st. neprocjenjivo su vrelo za utvrđivanje diskursa u kojemu je žena i subjekt (urednik, autor) i objekt (čitatelj). Jezična slika ženskoga pisma, uvjetovana kompleksnom društveno-političkom situacijom promatranoga razdoblja, neophodna je za cjelovit povijesnojezični, ali i sociolingvistički opis hrvatskoga jezika. Važan segment u tom smislu čine reklame u tiskovinama, koje su odraz vremena i prostora na kojem su nastale.

S druge strane, časopisi za žene napisani ženskom rukom (njihove su urednice bile Marija Jurić Zagorka i Sida Košutić) u osvit hrvatskoga feminizma istinski su pokazatelj razvoja i konvencije ženskoga pisma unutar hrvatskoga novinskog diskursa uopće. Koliko su koncepti interakcije moći i ideologije, mogućih i poželjnih modusa političkoga i društvenoga aktivizma te uopće pozicija ženskoga subjekta u diskursu u različitim, pa i suprotstavljenim društveno-političkim okolnostima utkani u tekstove o modi i majčinstvu, tema je aktualna i danas.


Istraživački tim
Borana Morić Mohorovičić bmoric@ffri.hr
Nikolina Palašić nikolina.palasic@uniri.hr
Kristian Novak knovak2@ffri.hr
Anastazija Vlastelić avlastelic@ffri.hr

dr. sc. Anastazija Vlastelić docent

Filozofski fakultet

e-pošta: avlastelic@uniri.hr
prostorija: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet (F-615)


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac 1 1 0
Hrvatska znanstvena bibliografija