Razvoj modela za ispitivanje ponašanja nekonvencionalnih materijala


Prilikom konstruiranja i oblikovanja proizvoda od izuzetne je važnosti odabir adekvatnog materijala, a s ciljem predviđanja njegovog ponašanja i vijeka trajanja pri eksploataciji u stvarnim uvjetima primjene. 
U cilju unaprjeđivanja i poboljšanja svojstava proizvoda, uz poboljšanje značajki konvencionalnih materijala, u inženjerstvu se sve veća pažnja posvećuje i poboljšanju značajki nekonvencionalnih materijala te stvaranju pretpostavki za njihovu čim širu svakodnevnu i tehničku primjenu. Iako je područje istraživanja materijala i dalje uglavnom usmjereno na metalne, polimerne materijale, staklo, keramiku itd., sve veći interes posvećuje se istraživanju nekonvencionalnih materijala s ciljem utvrđivanja njihovih svojstava i ponašanja pri različitim uvjetima i opterećenjima. Predviđanje ponašanja materijala vrlo je kompleksno i bazira se na poznavanju njihovih osnovnih mehaničkih karakteristika, te međuovisnosti naprezanja i deformacija materijala. U okviru projekta istražit će se adekvatnost primjene nekonvencionalnih materijala vlaknaste strukture izrađenih metodom 3D printanja kao ispitnih uzoraka na temelju računalnog modela.
Ovaj prijedlog projekta predstavlja postavljanje inovativnih temelja u području tehničkih znanosti, u okvirima istraživanja izbora materijala u inženjerskoj primjeni te omogućava povezivanje članova predloženog tima istraživača, proširuje njihov znanstveni portfelj i osigurava njihovu međunarodnu vidljivost te općenito razvoj znanosti u Hrvatskoj u području istraživanja nekonvencionalnih materijala.


Istraživački tim
Marina Franulović marina.franulovic@riteh.hr
Maja Dundović maja.dundovic@riteh.hr
Kristina Marković kristina@riteh.hr
Matej Gljušćić matej.gljuscic@riteh.hr

doc. dr. sc. Kristina Marković dipl. ing.

Tehnički fakultet

e-pošta: kristina@riteh.hr

Google Scholar