Metakognitivno nadgledanje kategorijalnog učenja


Metakognicija obuhvaća znanje koje ljudi imaju o vlastitim kognitivnim procesima, kao i procese nadgledanja i regulacije vlastitih kognitivnih procesa. Unatrag nekoliko godina, metakognitivni se procesi istražuju u domeni kategorizacije, kognitivnog procesa grupiranja podražaja unutar kategorija ovisno o određenim svojstvima koje podražaje povezuju. Glavni ciljevi istraživanja jesu ispitati dosad nedovoljno istražene aspekte metakognitivnog nadgledanja kategorijalnog učenja te izraditi norme o kategorijama. Specifični ciljevi jesu ispitati osjetljivost metakognitivnih procjena na različite uvjete učenja, te ispitati utjecaj usmjeravanja pažnje relevantnim dimenzijama podražaja i utjecaj vrsta korištenih strategija pamćenja na metakognitivno nadgledanje učenja i kasniju generalizaciju naučenoga. Rezultati istraživanja dopunit će dosadašnje spoznaje o mehanizmima nadgledanja kategorijalnog učenja i kategorizacije te ukazati na faktore koji mogu unaprijediti process usvajanja kategorija. Norme o kategorijama omogućit će precizniju kontrolu podražajnog materijala za ispitivanje različitih aspekata kategorijalnog učenja. Također, omogućit će sustavnija istraživanja s verbalnim materijalom u drugim domenama kognitivne psihologije poput učenja i pamćenja, te jezičnog procesiranja.


Istraživački tim
Valnea Žauhar vzauhar@ffri.hr
Dražen Domijan ddomijan@ffri.hr
Igor Bajšanski sibajsan@ffri.hr

dr. sc. Valnea Žauhar

Filozofski fakultet

e-pošta: vzauhar@ffri.hr
prostorija: F-336
telefon: 051 265 780

Google Scholar