Model intervencije u prostoru za valorizirani, uključivi i zdravi prostor


Izgrađeni prostori (zatvoreni i otvoreni) čine svakodnevnu osnovu u kojoj čovjek boravi, a karakterizirani su kompleksnim značajkama kao što su prisutnost baštine, pješački i kolni promet, zelene i otvorene površine, zgrade, barijere i rizici u prostoru. Kako u ovim prostorima čovjek boravi većinu vremena, izgrađeni dijelovi naselja (zgrade i otvoreni prostor) su resurs koji utječe na kvalitetu života pa su tako intervencije koje omogućuju efikasnije i demokratičnije korištenje prostora, a koje razvijaju pozitivne karakteristike prostora (baština, zelenilo…) i smanjuju rizike (pad, prometne nesreće…) važne za podizanje kvalitete života stanovnika i posjetitelja. Danas je poznato da izgrađeni prostor može imati pozitivne ili negativne učinke na funkcioniranje grada, psihu čovjeka i prevenciju nekih bolesti, pa je stoga važno osigurati mogućnost efikasnog i ugodnog korištenja prostornih resursa svim društvenim grupama u prostoru, uključujući i osjetljive skupine. U tome se često javljaju kritični problemi koji onemogućuju ostvarenje ovih ciljeva, npr. barijere u prostoru. 

Problemi pristupačnosti se javljaju zbog karakteristika izgrađenih zgrada (posebno arhitektonske baštine), ali i konfiguracije terena (npr. u primorskim ili gorskim naseljima, kontakti različitih zona…). Također se problemi pristupačnosti i samim time i uključivosti javljaju svakodnevno (npr. kod lokalnog stanovništva), ali i kod turističkih posjeta (npr. stariji turistički posjetitelji). U istraživanju će se analizirati mogućnost unaprijeđena uključivosti prostora za različite skupine korisnika kako bi se omogućilo lakše, demokratičnije i zdravije korištenje javnog prostora te će se formirati model intervencija u prostoru s ciljem osiguranja uključivosti svih društvenih skupina u ravnopravno korištenje arhitektonskih i prostornih resursa, a s naglaskom na valorizaciju prostornih i arhitektonskih kvaliteta.

Istraživanje će se odvijati na području riječke regije, posebno na zoni Kampusa, kao kompaktnoj zoni unutar veće mreže javnih prostora grada Rijeke, a osnovni tim će surađivati s Uredom za studente s invaliditetom, predstavnicima studenata s invaliditetom, s djelatnicima i upravom Sveučilišta te lokalnom zajednicom kako bi se utvrdile optimalne karakteristike uključivog prostora.

U istraživanju će se koristiti oprema Građevinskog fakulteta, npr. radna stanica, fotografska oprema i mjerni uređaji nabavljeni projektom RISK.

 


Istraživački tim
Iva Mrak iva.mrak@uniri.hr
Marko Franković marko.frankovic@uniri.hr
Nana Palinić nana.palinic@uniri.hr
Cela Matan cela.matan@uniri.hr

dr.sc. Iva Mrak mag.arh.

Građevinski fakultet
Građevinski fakultet
Građevinski fakultet

e-pošta: iva.mrak@gradri.uniri.hr
telefon: 051 265 926
konzultacije: srijeda 14.00-16.00
web: https://scholar.google.it/citations?user=qVRJwqkAAAAJ&hl=it