Uloga heterogenih nuklearnih ribonukleoproteina (hnRNP) u odgovoru stanica na virusnu infekciju


Heterogeni nuklearni ribonukleoproteini (hnRNPs) su RNA vezujući proteini, koji imaju važnu ulogu u metabolizmu RNA. Uključeni su u pakiranje i stabilizaciju novonastale pre-mRNA, alternativno cijepanje RNA, transport mRNA iz jezgre i kroz citoplazmu, te njenu stabilnost i translaciju. Iako su hnRNP prvotno identificirani kao osnovne komponente 40S heterogene nuklearne ribonukleoproteinske čestice, novija istraživanja pokazala su da ovi proteini također imaju važnu ulogu u metabolizmu nukleinskih kiselina i regulaciji mnogobrojnih signalnih puteva u stanici. 

Herpes simplex virus 1 (HSV-1) je vrlo čest i važan patogen ljudi, koji najčešće uzrokuje blage i asimptomatske bolesti kao što je oralni herpes (engl.cold sores). HSV-1 je također vodeći uzročnik infektivne sljepoće i sporadičnog encefalitisa, a dovodi se i u vezu s neurodegenerativnim bolestima, kao što je primjerice Alzheimerova bolest. Kao i kod ostalih pripadnika porodice Herpesviridae, replikacijski ciklus HSV-1 sastoji se od dvije odijeljene faze, produktivne i latentene. Primarno mjesto infekcije su najčešće epitelne stanice, u kojima nakon ulaska virusa u stanicu započinje produktivna faza. Nakon produktivne faze, virus ulazi u ogranke živčanih stanica i retrogradno putuje u  trigeminalne ganglije (TG), gdje uspostavlja latentnu fazu infekcije koja traje čitav život. Tijekom latencije, usred određenih podražaja, moguća je reaktivacija i povratak virusa na mjesto primarne infekcije gdje ponovno ulazi u produktivnu fazu, što može rezultirati primjerice oštećenjem rožnice i sljepoćom. 

Iako se HSV-1 intenzivno istražuje već dugi niz godina, mnoge osnovne značajke njegove biologije su slabo poznate, pa tako i složena interakcija virusa i domaćina. Naime, virusi koriste staničnu mašineriju domaćina za vlastitu replikaciju iako stanica istovremeno sadrži brojne obrambene mehanizme koji sprečavaju replikaciju virusa i njegovo širenje. Dosadašnja istraživanja potvdila su interakciju hnRNP s komponentama HSV-1 i drugih virusa, te njihovu ulogu u virusnoj replikaciji. Međutim, precizni molekularni mehanizmi te regulacije još uvijek su nepoznati. Cilj predloženog istraživanja je odrediti ulogu hnRNP u odgovoru stanica domaćina na virusnu infekciju i razjasniti precizne molekularne mehanizme putem kojih hnRNP reguliraju replikaciju virusa kroz nekoliko specifičnih ciljeva:

1. Određivanje ekspresije hnRNP tijekom virusne infekcije

2. Određivanje subcelularne lokalizacije hnRNP tijekom virusne infekcije

3. Identifikacija proteina virusa koji su u interakciji sa hnRNP tijekom virusne infekcije.

Ovaj projekt predstavlja temelj za razvoj samostalnog pravca istraživanja predlagateljice unutar Laboratorija za molekularnu virologiju, ali ujedno i proširenje postojećih istraživanja koja se trenutno provode na Odjelu za biotehnologiju. Projekt će pozitivno utjecati na uvođenje modernih metoda i jačanje znanstvene izvrsnosti istraživanja na Sveučilištu u Rijeci, te omogućiti bolju integraciju u europski istraživački prostor. Predlagateljica projekta i suradnici imaju potporu istraživačkog tima Laboratorija za molekularnu virologiju voditelja Igora Juraka i Odjela za biotehnologiju, Sveučilišta u Rijeci. 

 


Istraživački tim
Maja Cokarić Brdovčak maja.cokaric@uniri.hr
Andreja Zubković azubkovic@biotech.uniri
Marina Pribanić Matešić marina.matesic@biotech.uniri.hr
Igor Jurak igor.jurak@biotech.uniri.hr
Laura Radić laura_radic@hotmail.com

dr.sc. Maja Cokarić Brdovčak dipl.ing.biologije

Odjel za biotehnologiju
Medicinski fakultet

e-pošta: maja.cokaric@uniri.hr
telefon: 00385 51584595
prostorija: Laboratorij za molekularnu virologiju


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar_Maja Cokaric Brdovcak 371 5 5