Modeliranje rekonfigurabilnih proizvodnih struktura


Rekonfigurabilni proizvodni sustavi predstavljaju novu paradigmu proizvodnih sustava nastalu kao odgovor na potrebe današnjeg dinamičkog globalnog okruženja. Industrijski proizvođači su u takvom okruženju primorani vrlo često redizajnirati svoje proizvode, u potpunosti ih zamijeniti novom generacijom proizvoda kako bi se prilagodili brzo mijenjajućim tržišnim potrebama te osigurati personalizaciju proizvoda individualnim potrebama krajnjeg korisnika. Rekonfigurabilni proizvodni sustavi omogućuju promjenjivu funkcionalnost i skalabilnost svojih kapaciteta omogućene kroz fizičku i programsku mogućnost dodavanja, oduzimanja i mijenjanja strojnih modula, strojeva, proizvodnih ćelija i transportnih sustava. Model rekonfigurabilnih proizvodnih sustava tako postaje dominantan model proizvodnih sustava u 4. industrijskoj revoluciji (Industry 4.0) zbog svojih značajki koje proizvođačima osiguravaju potrebnu agilnost proizvodnih struktura pri promjeni proizvodnog asortimana, proizvodnih količina i personalizaciji proizvoda, a pri tome osiguravajući nužno potrebnu ekonomičnost rekonfiguracije i proizvodnje.

Temeljni cilj istraživanja je formiranje modela za analitičko, hijerarhijsko i višekriterijsko vrednovanje alternativnih rješenja konfiguracija proizvodnih struktura kojima je moguće osigurati optimalno korištenje proizvodnih resursa u zadanim uvjetima. To primarno znači formiranje obitelji proizvoda iz ukupnog proizvodnog asortimana oko koje je moguće modelirati funkcionalnost i ograničenu fleksibilnost proizvodne opreme, a zatim i modeliranje optimalne konfiguracije proizvodne ćelije za obradu određene familije proizvoda. Vrednovanje pojedinih konfiguracija vršiti će se kroz pokazatelje veličine kapitalne investicije, upravljivosti sustava, najveće proizvodnosti i skalabilnosti sustava te potrebnih prostornih površina. 

Ovo istraživanje nastavlja se na projekt „Rekonfiguracija proizvodnih struktura inteligentne proizvodnje“. Rezultati istraživanja mogli bi se primijeniti na regionalna industrijske tvrtke koja se bave srednje i veliko serijskom proizvodnjom i montažom proizvoda u strojogradnji, posebice u automobilskoj industriji. Ostvarenje strateških ciljeva takvih tvrtki uvelike ovisi o karakteristikama vlastitih proizvodnih struktura te interes za ovakvim istraživanjima već postoji, a iskazan je kroz želju da se projektanti zainteresiranih tvrtki uključe u istraživanje.


Istraživački tim
Duško Pavletić dpavletic@uniri.hr
Tonči Mikac tmikac@riteh.hr
Valter Uran valter.uran@cimos.eu

doc. dr. sc. Sandro Doboviček dipl. ing. str.

Tehnički fakultet

e-pošta: sandro.dobovicek@riteh.hr
prostorija: 3-10, Vukovarska 58, Rijeka
telefon: 385 (51) 651 484