Inovativni glazbeni događaji za turizam budućnosti


Glazbeni događaji i festivali poprimaju sve veću važnost u razvoju turističke ponude te njihova ekspanzija brojem i raznolikošću povezuje se s povećanom potražnjom turističkog doživljaja kroz kulturne sadržaje. Glazbeni događaji prepoznati su kao snažni strateški alat kulturnog turizma koji pozitivno utječe na izgradnju imidža destinacije, omogućujući diversificirani turistički portfelj koji obogaćuje tradicionalna odredišta te smanjuje sezonalna turistička kretanja prema načelima održivog razvoja.

Dosadašnja istraživanja iz područja menadžmenta događaja iskazuju potrebu za inovativnim procesom upravljanja festivalima, s posebnim naglaskom na glazbene događaje koji se vrlo često predstavljaju u svojoj ustaljenoj podjeli „izvođači“ i „slušatelji“. Ukorak sa suvremenim dosezima iz marketinga usluga, uključenje korisnika/slušatelja nameće se kao važni element procesa stvaranja uslužnog proizvoda. Na taj način sudionik glazbenog događaja postaje sukreator vrijednosti u izgradnji cjelovitog koncepta usluge. Znanstvena dostignuća ističu važnosti pozitivnog iskustva slušatelja kroz njegovo veće uključivanje, no i izmijenjenu senzornu percepciju u kreativnim oblicima glazbenih događaja.

Slijedeći smjernice programa Rijeka 2020 - Europska prijestolnice kulture, Strategije 2014-2020 i Odluke o definiranju područja pametne specijalizacije Sveučilišta u Rijeci na tragu istaknutih načela europske strategije razvoja, ovaj projekt želi ispitati i analizirati interdisciplinarno područje glazbe, menadžmenta i marketinga u turizmu s aspekta senzorne percepcije izvođača i slušatelja u inovativnim glazbenim događajima, s ciljem izgradnje smjernica turističkih resursa budućnosti prema načelima održivog razvoja.

Planiranim terenskim i eksperimentalnim istraživanjima ispitat će se senzorna percepcija i kognitivni odgovori uzorka slušatelja, izvođača i menadžera inovativnih glazbenih događaja. Prikupljeni podaci bit će obrađeni kvalitativnom i kvantitativnom analizom s ciljem dobivanja novih teoretskih i aplikativnih mjera unaprjeđenja turističkog doživljaja kroz inovativne glazbene događaje.


Istraživački tim
Vanja Vitezić vanjav@fthm.hr
Ana Čuić Tanković anact@fthm.hr

dr.sc. Ana Čuić Tanković mag.mus.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

e-pošta: anact@fthm.hr
prostorija: Kabinet 108
telefon: 051/689-312