Osobitosti znanstvene čestitosti nastavnika Sveučilišta u Rijeci


Znanstvena čestitost podrazumijeva pridržavanje etičkih standarda u znanosti i jedna je od temeljnih vrijednosti svakog sveučilišta. Kršenje načela znanstvene čestitosti uključuje teške povrede i upitne postupke u znanosti. Teške povrede u znanosti su izmišljanje i prepravljanje rezultata te plagiranje, dok upitni postupci u znanosti uključuju patologiju autorstva, netočnosti u citiranju i statistici, recikliranje teksta i sukob interesa.   

Istraživanjem znanstvenog nepoštenja na Sveučilištu u Rijeci 2012./2013. 17% nastavnika priznaje teške povrede te 25% upitne postupke u znanosti. Sveučilište u Rijeci  prepoznalo je važnost otkrivanja plagiranja te je od akademske godine 2015./16. uvelo korištenje sustava za otkrivanje sličnosti i sprječavanje plagiranja teksta Turnitin (Turnitin, Co, Oakland, SAD). U nedavno objavljenom sustavnom pregledu o prevenciji znanstvenog nepoštenja i promicanju čestitosti u istraživanjima (Marusic i sur, 2016; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.MR000038.pub2/full) u zaključcima se ističe važnost uporabe računalnog programa uz edukaciju u promicanju znanstvene čestitosti te se napominje da nisu nađena istraživanja koja bi obuhvatila čitave organizacije tj. sveučilišta. Istraživanja također pokazuju da isključivo edukacija ili uporaba računalnih programa nije dovoljna za sprječavanje plagiranja, potrebno je mjenjati i stav, odnosno namjeru ponašanja koja se ispituje upitnikom.  Pretraživanjem literature nisu pronađeni radovi o validiranim upitnicima koji mjere stav prema znanstvenoj čestitosti te radovi u kojima je evaluirana uporaba programa za sprečavanje plagiranja na cijelom sveučilištu.

Stoga je glavni cilj projekta ispitati osobitosti znanstvene čestitosti nastavnika Sveučilišta u Rijeci ispitivanjem osobitosti uporabe i zadovoljstva računalnim sustavom za sprječavanje plagiranja Turnitin  te ispitivanjem stava o znanstvenoj čestitosti. U tu će se svrhu konstruirati dva upitnika od kojih će se onaj o znanstvenoj čestitosti i psihometrijski validirati.

Očekuje se da će rezultati projekta  dati uvid u stavove prema različitim aspektima znanstvene čestitosti nastavnika i u korištenje Turnitin programa te poslužiti u svrhu planiranja edukacije o znanstvenoj čestitosti i podizanja znanstveno-istraživačkog kapaciteta na Sveučilištu.


Istraživački tim
Ksenija Baždarić ksenija.bazdaric@uniri.hr
Martina Mavrinac martina.mavrinac@uniri.hr
Lidija Bilić-Zulle lidija.bilic.zulle@uniri.hr
Vedran Katavić vedran.katavic@mef.hr
Vesna Šupak Smolčić Vesna Šupak vesnasupak@gmail.com
Elizabeth Wager liz@sideview.demon.co.uk

Doc. dr. sc. Ksenija Baždarić dipl. psih.-prof.

Medicinski fakultet


ORCID
Publons


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 242 8 10
Research gate 142
Scopus 105 5