Od značenja do smisla – inferencijalni aspekt jezične komunikacije


Tema je projekta vezana uz postojeći projekt Tekst prema tekstu: intertekstualnost u akademskom diskursu, u kojem su se proučavali tekstualni, ali diskursni, pa i pragmalingvistički aspekti komunikacije tekstovima. Projekt „Od značenja do smisla – inferencijalni aspekt jezične komunikacije“ posebno se fokusira na semantičko-logički i pragmalingvistički aspekt i usmjerava istraživanje prema odnosu između onoga što je svojom porukom namjeravao iskazati govornik i onoga što od te poruke čini sugovornik, tj. kakva joj značenja on pridaje. U tom su smislu posebice zanimljive presupozicije i implikature koje se pojavljuju u komunikaciji, intencija govornika kao i njegov odnos prema Griceovim konverzacijskim maksimama.

Ispitivanje pretpostavljenog značenja u svrhu interpretacije smisla neke verbalne poruke tijesno je povezano i s tumačenjem indirektnih govornih činova, a oni su posebice zanimljivi u okviru akademskoga komuniciranja, primjerice u znanstvenim polemikama, ali i drugim oblicima akademskih rasprava.

Tema ovoga projekta u širem se smislu uklapa u kontekst inferencijalne pragmatike, koja zapravo predstavlja teoriju značenja i bavi se specifičnim značenjskim aspektima iskaza, konkretno onim koji imaju veze sa zaključivanjem, odnosno interpretacijom. U tom su kontekstu posebno zanimljivi oni iskazi u kojima se ono što je rečeno na površinskoj, morfosintaktičkoj i leksičkosemantičkoj, razini razlikuje od onoga što je tim rečenim „mišljeno“, tj. informacija poruke ne može se pronaći u njezinoj morfosintaktičkoj, pa ni semantičkoj strukturi, nego je za njezino pravilno shvaćanje u pomoć potrebno pozvati opće znanje, na temelju kojega se u kombinaciji sa situacijskim kontekstom izvodi najvjerojatniji smisao iskaza.

 


Istraživački tim
Anastazija Vlastelić avlastelic@ffri.hr
Martina Blečić martina.blecic@gmail.com
Nikolina Palašić nikolina.palasic@uniri.hr

Dr. phil. Nikolina Palašić prof.

Filozofski fakultet
Filozofski fakultet

prostorija: 718
e-pošta: npalasic@ffri.hr
mobitel: 091 7333 844


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 8 2 0