Performanse i struktura hrvatskih financijskih institucija u kontekstu institucionalnih promjena


Financijski sustav predstavlja okosnicu razvoja svake nacionalne privrede. Nastanak efikasnog i reguliranog financijskog mehanizma s mnoštvom sudionika evolucijski je i dugotrajan proces, čime se za sve post-tranzicijske zemlje pa time i za Republiku Hrvatsku, akceleracija razvoja financijskog sustava postavlja kao razvojna nužnost. Financijski sustav u Republici Hrvatskoj određen je dominacijom bankovnih institucija, uz postojanje brojnih ograničenja u alokaciji resursa te djelovanju ostalih institucionalnih investitora. Stoga se je činilo opravdanim istražiti strukturu i performanse, ali i zakonodavni i institucionalni okvir djelovanja najvažnijih financijskih institucija u domaćem financijskom sustavu. Pri tome se polazi od pretpostavke da institucionalni okvir i razvijenost institucija trebaju biti poticajni za daljnji razvoj i unapređenje financijskog sustava, a što će u konačnici rezultirati i povećanjem ekonomskog rasta. Mjerenje efikasnosti u kontekstu financijske industrije sve se više koristi u brojnim radovima i istraživanjima umjesto analize tradicionalnih mjera uspješnosti poslovanja financijskih institucija. Cilj istraživanja je utvrditi efikasnost financijskih institucija u hrvatskom financijskom sustavu primjenom metode omeđivanja podataka. S obzirom na bankocentričnost sustava, očekuje se da će rezultati pokazati značajnu razliku u efikasnosti banaka i ostalih manje razvijenih institucionalnih investitora odnosno mirovinskih fondova, osiguravajućih društava i investicijskih fondova. Identificirati će se ograničenja poslovanja financijskih institucija koja generiraju smanjenu efikasnost te će se predložiti mjere koje je moguće implementirati u cilju otklanjanj utvrđenih slabosti u sustavu. Navedeno istraživanje će provesti tim mladih istraživača okupljenih iz više sastavnica Sveučilišta u Rijeci, ali i iz međunarodnog okruženja čime će se proširiti istraživački portfelj Ekonomskog fakulteta i Sveučilišta u Rijeci.  

 


Istraživački tim
Vesna Buterin vesna.buterin@efri.hr
Dario Maradin dario.maradin@efri.hr
Bojana Olgić Draženović bojana.olgic.drazenovic@efri.hr
Goran Karanović gorank@fthm.hr
Sabina Hodžić sabinah@fthm.hr
Stella Suljić Nikolaj stella.suljic.nikolai@efri.hr
Slađana Benković benko@fon.bg.ac.rs
Jovanović, Milica milica.jovanović@fon.rs
Draženka Draženović Kostelac ddrazenovic@hbor.hr

dr.sc. Bojana Olgić Draženović docent

Ekonomski fakultet

prostorija: Kabinet 69
e-pošta: bojana.olgic.drazenovic@efri.hr
mobitel: 091/520-8446
telefon: 051/355-128
konzultacije: čet. 10-12

Hrvatska znanstvena bibliografija


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 26 3 0
Research Gate