Istraživanje preduvjeta za implementaciju engleskoga kao jezika visokoškolske nastave


Uvođenje engleskoga kao jezika visokoškolske nastave (EJVIN-a) u akademske kontekste gdje engleski nije službeni jezik niti prvi jezik nastavnika i studenata, uz brojne prednosti, nosi niz izazova. S obzirom na to da je strateški cilj Sveučilišta u Rijeci povećati broj studijskih programa koji se u cijelosti izvode na stranome jeziku, ovim se istraživanjem ispituje ispunjenost preduvjeta za što uspješniju implementaciju EJVIN-a, s ciljem preporuke određenih mjera za učinkovitu potporu kvaliteti visokoškolske nastave na engleskome jeziku. Tri osnovna preduvjeta odnose se na: a) logističku, financijsku i jezičnu potporu, b) stavove nastavnika, njihovu motiviranost i predanost inovaciji te c) jezične i interkulturalne kompetencije nastavnika, odnosno njihovu (samo)percepciju kompetencija te njihovu spremnost/želju da se jezično usavršavaju (usp. Mellion 2008). Istraživanje će se provesti primjenom upitnika, intervjua i diskursne analize. Temi će se prvenstveno pristupiti bottom-up – istraživanjem stavova, percepcija i potreba nastavnika, koji su izravno uključeni u edukacijsku inovaciju i o čijim stavovima, kompetencijama i aktivnostima ovisi njezina uspješna implementacija. U okviru istraživanja analizirat će se i postojeći program cjeloživotnoga obrazovanja „Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN“, koji se od 2015. godine izvodi za nastavnike Sveučilišta u Rijeci. Kako bi se programom što bolje odgovorilo na potrebe nastavnika, analizirat će se njegova struktura, sadržaj i metode poučavanja, rad polaznika, percepcija polaznika o korisnosti programa za njihovo usavršavanje te ocjena vlastitoga i ostalih izlaganja na engleskome jezikuProblematici se EJVIN-a kroz ovo istraživanje pristupa interdisciplinarno, empirijski  temeljeno na stavovima, percepcijama, ocjenama i iskustvima ispitanika/polaznika programa  te inovativno, primjenom metode diskursne analize za ispitivanje stavova, čime se proširuje istraživački portfelj tima i Sveučilišta u Rijeci.

   


Istraživački tim
Branka Drljača Margić bdrljaca@ffri.hr
prof. dr. sc. Josep Maria Cots jmcots@dal.udl.cat
prof. dr. sc. Robert Wilkinson bob.wilkinson2010@gmail.com
Irena Vodopija Krstanović ivodopija@ffri.hr

dr. sc. Branka Drljača Margić docent

Filozofski fakultet

prostorija: F-913
e-pošta: bdrljaca@ffri.hr
telefon: +385 51 265 634

Javni profil na Google znalcu