PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Projekti u znanosti

UNIRI CLASS projekti

UNIRI CLASS projekti

UNIRI CLASS - A3 Praktične kompetencije za budućnost