Permutacijske grupe kao dizajni, geometrijski dizajni, kodovi i konačne geometrije


Kroz dosadašnja istraživanja u razvijanju i primjeni metode konstrukcije 1-dizajna iz tranzitivnih permutacijskih grupa uočili smo nekoliko mogućnosti za daljnja istraživanja u istom ili srodnim područjima te u okviru ovog projekta planiramo istražiti te mogućnosti kroz sljedeće teme: konstrukcija samoortogonalnih kodova iz slabo samoortogonalnih 1-dizajna i njihovih orbitnih matrica, konstrukcija geometrijskih dizajna i s njim povezanih kodova potpostora te konstrukcija konačnih klasičnih projektivnih ravnina iz unitarnih grupa.

 


Istraživački tim
Andrea Švob asvob@math.uniri.hr
Dean Crnković deanc@gmail.com
Vedrana Mikulić Crnković vmikulic@math.uniri.hr
Bernardo Rodrigues Rodrigues@ukzn.ac.za
Jan De Beule Jan.De.Beule@vub.ac.be
Ivona Novak inovak@math.uniri.hr

doc.dr.sc. Vedrana Mikulić Crnković prof.

Odjel za matematiku

e-pošta: vmikulic@math.uniri.hr


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 31 3 0