Aktivacijski receptori stanica NK specifični za citomegalovirus i citomegalovirusni imunosubverzivni mehanizmi


Infekcija miševa mišjim citomegalovirusom (MCMV), najčešće je korišten animalni model infekcije ljudi humanim citomegalovirusom (HCMV) i važan model za izučavanje antivirusnog imunog odgovora napose uloge stanica NK. Naša grupa već se niz godina na ovome modelu bavi istraživanjima imunosubverzivnih mehanizama kojima citomegalovirusi izbjegavaju imuni odgovor domaćina kao i ulogom pojedinih staničnih populacija, posebice stanica NK i CD8 limfocita T, u imunosnom nadzoru virusne infekcije. MCMV u svom genomu posjeduje gene čiji produkti ometaju ispoljavanje MHC-I molekula na površini inficirane stanice, zbog čega je CD8 limfociti T ne mogu prepoznati i uništiti. Aktivnost stanica NK regulirana je interakcijom inhibicijskih i aktivacijskih receptora, a većina se inhibicijskih receptora veže na molekule MHC-I. Stoga njihovo neispoljavanje na površini stanica inficiranih MCMV-om čini inficirane stanice osjetljivim na kontrolu posredovanu stanicama NK. Jedan od imunosubverzivnih mehanizama kojima MCMV nastoji izbjeći stanice NK posredovan je genom MCMV-a m04, čiji se produkt veže na molekule MHC-I unutar stanice, vodi ih na površinu te tako inficirana stanica izbjegava ubijanje od strane stanica NK. Međutim naša prethodna istraživanja pokazuju da nekoliko aktivacijskih receptora stanica NK (receptori Ly49L, Ly49P i Ly49D2) specifično prepoznaje stanice inficirane MCMV-om prepoznajući na površini stanice kompleks virusnog proteina m04 i molekule MHC-I. Naše istraživanje usmjereno je na aktivacijske NK-receptore koji specifično prepoznaju stanice inficirane MCMV-om te na faktore potrebne za ovo specifično prepoznavanje. Naši rezultati ukazuju da je još jedan virusni čimbenik neophodan za ovo prepoznavanje te da je taj virusni faktor smješten u genomskoj regiji m167-m170. Analizom transkriptoma MCMV-a otkrili smo u toj regiji jedan veliki antisense transkript (engl. most abundant transcript, MAT) koji čini 1/3 od svih virusnih transkripata u inficiranoj stanici. MAT je prvi poznati virusni transkript koji posjeduje i kodirajuće i nekodirajuće funkcije. Istražujemo na koji način MAT sudjeluje u prepoznavanju inficiranih stanica od strane aktivacijskih receptora Ly49. Želimo istražiti kako unatoč ovom specifičnom prepoznavanju inficiranih stanica djeluju virusni imunosubverzivni mehanizmi. Također istražujemo kako receptori specifični za MCMV utječu na nastanak i održavanje CD8 limfocita T specifičnih za MCMV. Rezultati našeg istraživanja trebali bi značajno doprinijeti boljem razumijevanju imunobiologije citomegalovirusne infekcije te funkcije stanica NK i njihovih receptora.


Istraživački tim
prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med. stipan.jonjic@medri.uniri.hr
Ana Lesac, dr. med. anja.lesac@medri.uniri.hr
Jelena Železnjak, mag. ing. mol. biotechn. jelena.zeleznjak@medri.uniri.hr
Antonija Miletić, dipl. ing. bioteh. antonija.miletić@medri.uniri.hr
dr. sc. Marina Babić Čač, dipl. ing. biol. marina.babic@medri.uniri.hr
dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, dipl. ing. bioteh. vanda.juranic@medri.uniri.hr
Branka Popović, dipl. ing. biol. branka.popovic@medri.uniri.hr
Mia Cesarec mia.cesarec@medri.uniri.hr

prof.dr.sc. Astrid Krmpotić dr. med.

Medicinski fakultet
Medicinski fakultet

e-pošta: astrid.krmpotic@medri.uniri.hr

CROSBI
ORCID
ResearcherID


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 3160 29 42
Web of Science Core Collection 2091 25