Permutacijske grupe kao dizajni, geometrijski dizajni, kodovi i konačne geometrije


Kroz dosadašnja istraživanja u razvijanju i primjeni metode konstrukcije 1-dizajna iz tranzitivnih permutacijskih grupa uočili smo nekoliko mogućnosti za daljnja istraživanja u istom ili srodnim područjima te u okviru ovog projekta planiramo istražiti te mogućnosti kroz sljedeće teme: konstrukcija samoortogonalnih i LCD kodova iz slabo samoortogonalnih 1-dizajna i njihovih orbitnih matrica, konstrukcija geometrijskih dizajna i q-grafova i s njim povezanih kodova potpostora te konstrukcija konačnih klasičnih projektivnih ravnina iz unitarnih grupa i s njima povezanih familija incidencijskih struktura. Istraživanja u okviru ove potpore predastavljaju nastavka istraživanje napravljnih u okviru inicijalne potpore istog naziva u 2017. godini.


Istraživački tim
Dean Crnković dean@math.uniri.hr
Andrea Švob asvob@math.uniri.hr
Ivona Novak inovak@math.uniri.hr
Bernardo Rodrigues Rodrigues@ukzn.ac.za
Francesco Pavesa francesco.pavese@poliba.it
Vedrana Mikulić Crnković vmikulic@math.uniri.hr
Matea Zubović matea.zubovic@math.uniri.hr

doc.dr.sc. Vedrana Mikulić Crnković prof.

Odjel za matematiku
Odjel za matematiku

e-pošta: vmikulic@math.uniri.hr


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 52 5 1
ORCID
Researcher ID 11 2
Scopus 16 3