Dizajn temporalnog sistemskog kataloga skladišta podataka


Skladište podataka (SP) se u današnje vrijeme nalazi u iznimno dinamičnom poslovnom okruženju. S jedne strane imamo brojne (heterogene) izvore podataka koji su podložni čestim promjenama podataka i strukture, dok s druge strane imamo brojne promjene u informacijskim zahtjevima koje postavljaju poslovni korisnici. Problem koji se istražuje kod evolucije skladišta podataka jest pamćenje promjena opsega te strukture podataka i metapodataka, u dužem vremenskom periodu, kako bi SP što kvalitetnije moglo odgovoriti na korisničke zahtjeve za poslovnom analizom. 

Cilj ovoga projekta je proširiti postojeće područje istraživanja SP te razviti model temporalnog sistemskog kataloga koji čuva sve metapodatke SP sustava (od izvora podataka, preko integriranog, centralnog SP pa do višedimenzionalnih područnih SP), u svrhu efikasnijeg pamćenja promjena u podacima i njihovim shemama. Pritom u opseg istraživanja ulaze i strukturirani izvori podataka (npr. relacijske baze podataka) i nestrukturirani izvori podataka (npr. NoSQL baze podataka). 

Razvijeni model novog i temporaliziranog sistemskog kataloga bit će testiran kroz formalizaciju modela korištenjem načela teorije skupova, formalnu validaciju definiranih operacija evolucije nad modelom te formalnu definiciju pravila prevođenja i integracije shema izvora podataka u shemu modela sistemskog kataloga. Rezultati istraživanja služit će za proširenje opsega postojećeg istraživanja te definiranje novih metoda i pristupa u navedenim poljima, kao i za daljnju implementaciju rješenja u novu generaciju SP.

Istraživanjem ovoga problema širi se opseg i istraživački portfelj postojećeg istraživačkog tima. Tema istraživanja je iznimno aktualna te obuhvaća sve popularnija područja integracije – skladištenje podataka, poslovnu inteligenciju, podatke velikog obujma (eng. big data) te nestrukturirane izvore podataka. Upravo u tome vidimo doprinos ovoga istraživanja znanstvenom profiliranju Sveučilišta u Rijeci te Odjela za informatiku kao njegove sastavnice. Također, očekujemo interes šire domaće i međunarodne znanstvene i stručne javnosti za navedeno istraživanje.


Istraživački tim
Danijela Jakšić dsubotic@inf.uniri.hr
Patrizia Poščić patrizia@inf.uniri.hr
Katarina Černjeka kcernjeka@inf.uniri.hr

dr. sc. Danijela Jakšić

Odjel za informatiku
Odjel za informatiku

e-pošta: dsubotic@inf.uniri.hr
e-pošta: dsubotic1@gmail.com
prostorija: Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, O-422
telefon: 051/584-725
e-pošta: danijela.jaksic@inf.uniri.hr


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google Scholar 23 3 0
SCOPUS 4 1 0
WoS 1 1 0