Modeliranje sustava za podršku odlučivanju u upravljanju urbanim sustavom


Urbani prostor je sustav sastavljen od niza elemenata (zemljišta, građevina, infrastrukture, i dr.) koji su međusobno povezani građevinski, funkcionalno i organizacijski. Promatrajući njegove osnovne karakteristike (konstantan rast, razvoj i širenje u prostoru popraćeno stalnim promjenama gospodarskih, socijalnih i funkcionalnih mogućnosti) uočene su brojne zadaće, proizašle iz aktivnog rada s velikom količinom podataka, koje treba riješiti na svim razinama odlučivanja. Osim različitih tehničkih aspekata, zadaće uključuju ekološke, ekonomske, socijalne i kulturne aspekte koji predstavljaju osnovu urbane cjeline, a sve zajedno upućuje na interdisciplinarni pristup rješavanja zadaća.

Istraživanje je usmjereno na: 1) modeliranje navedenih sustava i njihovim uvođenjem u podsustav upravljanja podacima; 2) modeliranje novih modela i metoda za rješavanje strukturiranih i nestrukturiranih zadaća te njihovim uvođenjem u podsustav upravljanja modelima; 3) te oblikovanjem podsustava dijalog. Navedenim podsustavima bi se stvorio jedinstven sustav za podršku odlučivanju koji bi omogućio da se na svakoj hijerarhijskoj razini ostvaruje interakcija svih podsustava (podataka i modela).

Navedeno ima za cilj pružiti podršku odlučivanju donosiocima odluka na svim razinama hijerarhije odlučivanja. Glavni cilj ovog znanstvenog istraživanja jest uspostaviti nove modele za rješavanje strukturiranih i nestrukturiranih zadaća koje se pojavljuju na svim razinama odlučivanja te oblikovati sustav za podršku odlučivanju koji se temelji na grupnom donošenju odluka.


Istraživački tim
Ivan Marović ivan.marovic@uniri.hr
Ivana Sušanj isusanj@uniri.hr
Ivica Androjić ivica.androjic@uniri.hr
Iva Mrak iva.mrak@uniri.hr

doc. dr. sc. Ivan Marović dipl. ing. građ.

Građevinski fakultet
Građevinski fakultet

prostorija: G-119
mobitel: +385981764484
e-pošta: ivan.marovic@uniri.hr
konzultacije: srijedom od 14 do 16
telefon: +38551265921


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Scholar.google - moji citati 113 5 2