Istraživanje i razvoj primjene metoda strojnog učenja u naprednoj karakterizaciji ponašanja materijala


Razvojem računalne tehnologije i računalno potpomognutog inženjerstva omogućene su simulacije ponašanja dijelova i konstrukcija izloženih cikličkom opterećenju te određivanje opteretivosti i trajnosti u ranim fazama procesa razvoja proizvoda. Za procjenu trajnosti visokoopterećenih metalnih dijelova i konstrukcija, u automobilskoj, zrakoplovnoj i energetskoj industriji uobičajeno se koriste se analize vijeka trajanja temeljene na deformaciji. Za njihovo je provođenje potrebno poznavati cikličko i zamorno ponašanje i pripadajuće parametre materijala. Eksperimentalna karakterizacija materijala najtočnija je, ali i dugotrajna, skupa i vrlo često nedostupna u ranim fazama razvoja proizvoda, posebice zbog velikog broja materijala koji se evaluiraju pa su u praktičnoj upotrebi mnoge empirijske (analitičke) metode procjene cikličkih i zamornih parametara i ponašanja materijala na osnovi njihovih monotonih značajki. Zbog sve većih zahtjeva brzine i točnosti predviđanja materijalnih parametara, ponašanja i trajnosti dijelova i konstrukcija, javlja se potreba za poboljšanjem točnosti postojećih metoda procjene uz pomoć korištenja novih metoda i pristupa. U okviru predloženog istraživanja poboljšati će se postojeće i razviti nove napredne metode za karakterizaciju, procjenu i modeliranje ponašanja materijala primjenom metoda strojnog učenja – umjetnih neuronskih mreža. Pristup procjeni cikličkih i zamornih parametara i ponašanja materijala na osnovi lako dostupnih monotonih značajki primjenom neuronskih mreža poslužiti će jednostavnijem, točnijem i bržem određivanju opteretivosti i trajnosti dijelova i konstrukcija u raznim industrijskim djelatnostima (automobilskoj, zrakoplovnoj i dr.). Implementacijom stečenih znanja u pouzdani sustav za procjenu cikličkih i zamornih parametara i ponašanja materijala može se smanjiti potreba za eksperimentalnom karakterizacijom cikličkog i zamornog ponašanja materijala u ranim fazama razvoja proizvoda u kojima se vrednuju različiti materijali i konstrukcijska rješenja, što za posljedicu ima i smanjenje troškova i vremena potrebnih za razvoj proizvoda. Ovim istraživanjem proširiti će se postojeća istraživanja konstrukcijski relevantnih materijala i njihove primjene koja se uspješno provode u kroz aktivnosti istraživačke skupine Zavoda za konstruiranje u strojarstvu Tehničkog fakulteta u Rijeci te primjenjivost znanstveno utemeljenih metoda u industrijskoj praksi.


Istraživački tim
Tea Marohnić tmarohnic@gmail.com
Robert Basan robert.basan@riteh.hr
Marina Franulović marina.franulovic@riteh.hr

dr. sc. Tea Marohnić dipl. ing.

Tehnički fakultet
Tehnički fakultet

e-pošta: tmarohnic@riteh.hr
prostorija: 1-117a
telefon: +38551651536

Web of Science


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 14 3 0
LinkedIN
Scopus 8 2