Numerička i eksperimentalna analiza hidrostatsko-mehaničkih prijenosnika snage


Prijenos snage od pogonskog motora do kotača vozila ostvaruje se pomoću prijenosnika snage koji se najčešće izvodi kao mehanički (zupčasti) ili hidrostatski prijenosnik. U svakom prijenosniku snage javljaju se gubici energije koji ovise o konstrukciji te režimu rada vozila. Kod radnih vozila koja se koriste u ekstremnim uvjetima vožnje, na kotačima vozila javlja se nejednoliki momenti opterećenja što dodatno utječe na gubitke energije. Zbog toga je potreban prijenosnik snage koji može ostvariti optimalni prijenosni omjer između pogonskog motora i kotača pri promjenjivom momentu opterećenja, a to je hidrostatski prijenosnik. Hidrostatski prijenosnici zbog svoje konstrukcije imaju iskoristivost oko 85% što je značajno manje u odnosu na mehaničke prijenosnike (oko 98%). Zbog navedenih značajki, moderne konstrukcije prijenosnika snage podrazumijevaju kombinaciju hidrostatskog i mehaničkog prijenosnika snage s kojom se ostvaruje optimalni prijenosni omjer pri nejednolikom opterećenju uz povećanje iskoristivosti cijelog sustava, čime je ostvarena značajna ušteda energije.

U sklopu istraživanja provesti će se analiza hidrostatsko-mehaničkih prijenosnika snage, pri čemu će se paralelno istraživati moguća ušteda energije korištenjem ozubljenja s visokim stupnjem prekrivanja profila kod mehaničkih planetnih prijenosnika, te mogućnost uštede energije optimizacijom algoritma regulacijskog sustava hidrostatskog prijenosnika, korištenjem naprednih numeričkih algoritama. Istraživanja će se temeljiti na laboratorijskim ispitivanjima koja će se izvoditi na laboratorijskom sustavu za kočenje motora u Laboratoriju za hidrauliku i pneumatiku na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Doprinos istraživanja predstavlja, optimizacija hidrostatsko-mehaničkog prijenosnika snage s ciljem uštede energije, što je od posebne važnosti u današnje doba povećane skrbi o uštedi energenata i zaštiti okoliša smanjenjem emisije štetnih ispušnih plinova. Što je jedan od ciljeva RIS3 programa, koji je sastavni dio strategija razvoja Sveučilišta u Rijeci 2014-2020.


Istraživački tim
Željko Vrcan zeljko.vrcan@riteh.hr
Neven Lovrin neven.lovrin@riteh.hr
Goran Gregov goran.gregov@riteh.hr

Doc.dr.sc. Goran Gregov mag.ing.mech.

Tehnički fakultet

prostorija: 1-117c
e-pošta: gregovg@riteh.hr
mobitel: