dr. sc. Kosana Jovanović docent

Filozofski fakultet Odsjek za povijest

prostorija : 447
e-pošta : kjovanovic@ffri.hr
mobitel :

Google scholar

Obrazovanje

- Doktorat znanosti Poslijediplomski doktorski studij medievistike Filozofski fakultet Zagreb
- Magisterij Master of Arts in Medieval Studies Central European University
- Profesor povijesti i filozofije Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij povijesti i filozofije Filozofski fakultet Rijeka

Radno iskustvo

1.1.2018. - Docent Filozofski fakultet Rijeka
1.1.2009. - 1.1.2017. Asistent Filozofski fakultet Rijeka
1.1.2006. - 1.1.2008. Administrator B.W.A. d.o.o. Opatija

Nagrade i priznanja

Stipendije Grada Opatija
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta potpora mladim znanstvenicima za studij u inozemstvu

Članstva

- MECERN - Medieval Central Europe Research Network

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Antropologija u nastavi povijesti
Diplomski studij povijesti
Filozofski fakultet Rijeka

Norma sati:
1.1.2016. - Srednjovjekovlje u nastavi 21. stoljeća
Diplomski studij povijesti
Filozofski fakultet Rijeka

Norma sati:
1.1.2015. - 1.1.2016. Hrvatske zemlje u ranom srednjem vijeku
Preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet Rijeka

Norma sati:
1.1.2013. - Ceremonijali, rituali, mitovi i legende u srednjem vijeku
Preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet Rijeka

Norma sati:
1.1.2012. - 1.1.2015. Hrvatska od sklavinija do kraljevstva
Preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet Rijeka

Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2011. Metodika nastave povijesti i školska praksa I.
Diplomski studij povijesti
Filozofski fakultet Rijeka

Norma sati:
1.1.2010. - Srednjovjekovna povijest Europe (5.-16. st.)
Preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet Rijeka

Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2013. Hrvatske zemlje u srednjem vijeku (12-16 st.)
Preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet Rijeka

Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2011. Novovjekovna povijest Europe (16-18 st.)
Preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet Rijeka

Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2010. Heraldika i genealogija
Preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet Rijeka

Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2010. Heraldika, genealogija, arhivistika
Preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet Rijeka

Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2010. Povijest Europskog Zapada (16-18 st.)
Preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet Rijeka

Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2010. Novovjekovna povijest Hrvatske (16-18 st.)
Preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet Rijeka

Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2017. - Belizar: taktika i strategija najvećeg bizantskog generala
Matija Škrlac
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2017. - Novac i srednji vijek: usporedba monetarnih sustava
Dora Ivančan
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2017. - Vojni priručnici u Bizantu u 9. i 10. stoljeću
Danijel Kasunić
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2017. - Kulturni utjecaj Venecije na prostor Sjeverne Italije i Sjevernog Jadrana u kasnom srednjem vijeku
Paola Samaržija
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - Inkvizicija u teoriji i praksi: primjer Bernarda Gui
Tea Dimnjašević
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - Djelovanje duhovno-viteških redova na području Svete Zemlje: templari i hashashini
Luka Šiptar
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - "Odredbe protiv vještica i čarobnjaka u gradskim statutima"
Julija Trstenjak
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - "Rikard I.: vanjska politika"
Dejan Troha
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - "Utjecaj arapske ekspanzije na srednjovjekovni svijet: džihad i transfer znanja"
Luka Cvitković
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - "Justinjanovo osvajanje Zapada"
Alen Milosavljević
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - "Područja vikinških osvajanja, naseljavanja i pljački (793. do 11. st.)"
Andrej Gržinić
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - "Alfred Veliki (Obrana Wessexa 878. godine)
Ivan Grabar
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - "Jedimo i pijmo, jer sutra nam je mrijeti" Prehrana u srednjem vijeku
Mauro Bortoletto
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Život srednjovjekovnih kraljica - slučajevi Eleonore Akvitanske i Ivane I. Kastiljske
Tea Gomboš
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Ratovi ruža. Uzroci i tijek najvećeg sukoba u srednjovjekovnoj Engleskoj te njegove posljedice
Vanja Burić
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Odnosi Henryja II i Thomasa Becketa: sukob srednjovjekovne svjetovne i sakralne vlasti
Matea Laginja
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Teutonski red i njegov utjecaj na daljnji tijek njemačke povijesti
Lovro Kralj
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Sve kraljeve supruge: život i smrt šest supruga Henrya VIII.
Eda Kušen
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

1.1.2011. - 1.1.2014. Povijest
Integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Rijeka

Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kosana Jovanović
To live and die in Kvarner communes: a comparison of the medieval statutes of Kastav, Veprinac and Mošćenice
Acta Histriae Vol. 24 273-290 - 2016.

2. Kosana Jovanović
Ars amatoria, pitanje ljubavi u Le Mort le Roi Artus
Kultura, časopis Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Vol. 143 86-103 - 2014.

3. Kosana Jovanović
Kada dama progovori: analiza govora ženskih likova u dvorskoj književnosti
Zbornik radova s Prve medievističke znanstvene radionice u Rijeci 129-140 - 2014.

4. Kosana Jovanović
Uloga efigija u pogrebnom ceremonijalu engleskih i francuskih kraljica te njihova povezanost s teorijom o dva kraljeva tijela
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Vol. 31. 21-36 - 2013.

5. Kosana Jovanović
Predrasude i zablude vezane uz upotrebu efigija na kraljevskim pogrebima i njihova veza s predstavljanjem besmrtnosti kraljevskog dostojanstva
Biblioteka Dies historiae Vol. 5. 27-45 - 2012.

Znanstvene knjige

1. Urednik knjige

Secular Power and Sacral Authority in Medieval East-Central Europe
Kosana Jovanović i Suzana Miljan Amsterdam University Press Amsterdam - 2017. ISBN: 978-946-2981-66-9
2. Urednik knjige

Zbornik radova s Prve medievističke znanstvene radionice u Rijeci
Kosana Jovanović i Suzana Miljan Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2014. ISBN – 978-953-7975-10-4
3. Autor knjige
Kosana Jovanović
“Two Funerals and “Two Bodies“ of King Richard II: A Study on the Idea of Kingship Transference of Power and Political Theology
VDM Verlag Saarbrucken - 2010. ISBN 978-3-639-24866-1

Kongresna priopćenja

1.
Kosana Jovanović
East meets West: literary and cultural encounters and exchange Predavanje Portals: Spaces of encounter, entanglement and exchange Centre Studia Mediterranea, Split - 26.9.2017.
2.
Kosana Jovanović
All the Kings (and Queens) Men. Royal Patronage and the Propagation of Chivalric Ideals Predavanje Kings and Queens: In the Shadow of the Throne Universidad Nacional de Educación a Distancia, Geography and History Faculty, Madrid - 13.9.2017.
3.
Kosana Jovanović
"Zvonimir after Zvonimir, or the King of Croats that never dies" Predavanje Past, Present, Future: Identity in Flux Sveučilište Jurja Dobrile Pula - 29.5.2015.
4.
Kosana Jovanović
Richard the Lion Heart: the first high profile unintentional tourist in Dubrovnik? Predavanje 20th International Medieval Congress University of Leeds, Leeds, UK - 1.7.2013.
5.
Kosana Jovanović
Organizing life in the Kvarner village communes: the comparison of medieval statutes from Kastav, Veprinac and Mošćenice Predavanje 19th International Medieval Congress University of Leeds, Leeds, UK - 9.7.2012.
6.
Kosana Jovanović
The Portable Effigies Role in the Queens Funeral Ceremonies and Their Connection with the King’s Two Bodies Theory Predavanje The Royal Body Conference Royal Holloway University of London, London, UK - 2.4.2012.
7.
Kosana Jovanović
Predrasude i zablude vezane uz upotrebu efigija na kraljevskim pogrebima i njihova veza sa predstavljanjem besmrtnosti kraljevskog dostojanstva” Predavanje Stereotipi i predrasude u povijesti Hrvatski studiji - 10.12.2009.

Znanstveni skupovi

1. 16.10.2015. -
Treća medievistička znanstvena radionica u Rijeci Filozofski fakultet Rijeka Organizacijski odbor
2. 10.10.2014. - 11.10.2014.
Druga medievistička znanstvena radionica u Rijeci Filozofski fakultet Rijeka Organizacijski odbor
3. 11.10.2013. -
Prva medievistička znanstvena radionica u Rijeci Filozofski fakultet Rijeka Organizacijski odbor

Uredništva časopisa

1. 1.1.2012. - Časopis za povijest Zapadne Hrvatske - međunarodni urednički kolegij

2. 1.1.2012. - Časopis za povijest Zapadne Hrvatske - tajnica uredništva; urednica prikaza
http://hrcak.srce.hr/cpzh

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 13.5.2016. -
"Igre kroz povijest: sport u antici i srednjem vijeku" Festival povijesti "Kliofest" http://www.kliofest.org/
Filozofski fakultet Rijeka
2. 14.5.2015. -
"Antička i srednjovjekovna svakodnevnica" Festival povijesti "Kliofest" http://www.kliofest.org/
Filozofski fakultet Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 16.6.2016. - - ECTS kordinator Odsjeka za povijest
Odsjek za povijest

Povjerenstva na sveučilištu

1. 28.9.2017. - 28.9.2017. - Andrea Pajović, "Usmena predaja ravnogorskog kraja" Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
2. 28.9.2017. - 28.9.2017. - Edvard Štimac, "Uspon Rusije u 18. stoljeću – Veliki sjeverni rat" Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
3. 28.9.2017. - 28.9.2017. - Ivan Bart, "Utjecaj jakobinaca na Francusku revoluciju" Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
4. 28.9.2017. - 28.9.2017. - Andrej Gržinić, "Odnos Španjolaca prema američkim starosjediocima u 16. stoljeću" Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Član povjerenstva za obranu diplomskog rada
5. 28.9.2017. - 28.9.2017. - Sanda Daus, "Prilagodba udžbenika za nastavu povijesti strukovnoj ekonomskoj školi" Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Član povjerenstva za obranu diplomskog rada