dr. sc. Igor Kardum red. prof.

Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju

prostorija : 362
e-pošta : kardum@ffri.hr
mobitel :

google scholar

Obrazovanje

1.1.1994. - doktor psihologije Poslijediplomski studij psihologije Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1989. - 1.1.1991. magistar psihologije Poslijediplomski studij psihologije Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani
1.1.1984. - 1.1.1989. diplomirani psiholog/profesor Psihologija Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2013. - redoviti profesor u trajnom zvanju nastavna i istraživačka aktivnost Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2012. redoviti profesor nastavna i istraživačka aktivnost Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - 1.1.2008. izvanredni profesor nastavna i istraživačka aktivnost Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1996. - 1.1.2002. docent nastavna i istraživačka aktivnost Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.1996. viši asistent nastavna i istraživačka aktivnost Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1990. - 1.1.1994. znanstveni novak istraživačka i nastavna aktivnost Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Hrvatsko psihološko društvo - Zlatna značka Ramira Bujasa za diplomski rad
Hrvatsko psihološko društvo - Nagrada Zoran Bujas za osobito vrijednu knjigu iz područja psihologije
Hrvatsko psihološko društvo - Nagrada Ramiro Bujas za osobito vrijedno psihologijsko znanstveno djelo

Članstva

1.1.2011. - 1.1.2012. Član povjerenstva za izradu programa i pokretanje doktorskog studija psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2005. - 1.1.2008. Nacionalno vijeće za znanost - Područno znanstveno vijeće za društvene znanosti

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2011. - Evaluacija psiholoških tretmana
Poslijediplomski specijalistički studij "Psihologija savjetovanja"
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 20
1.1.2010. - Odabrana poglavlja iz evolucijske psihologije
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2002. - Psihologija ličnosti
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.1998. - Evolucijska psihologija
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.1994. - Emocije
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.1994. - Motivacija
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

1.1.2012. - Prepoznavanje lica ovisno o vrsti emocionalnog izraza lica te razini anksioznosti i depresivnosti ispitanika
Tamara Milovanović
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2010. - Razlike u afektivnim, motivacijskim i ponašajnim komponentama emocije zavisti u različitim vrstama međuljudskih odnosa
Dunja Čuljat
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2010. - Anatomska i funkcionalna evolucija ljudskog mozga
Dragan Vuletin
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2010. - Odnos crta ličnosti, učestalosti konzumacije cigareta i percepcije učestalosti vršnjačke konzumacije cigareta kod adolescenata
Marina Plosnić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - Socioseksualnost, samopoštovanje i privrženost prema roditeljima kod studenata s rastavljenim i ne-rastavljenim roditeljima
Mirna Bartolić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - Odnos neuroticizma i vremenske povezanosti raspoloženja i varijabiliteta srčane aktivnosti
Marko Tončić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - Odnos makijavelizma i recipročnosti i uloga makijavelizma u recipročnosti prema srodnicima
Tonka Sušek
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - Odnos narcizma i dimenzija ideologije recipročnosti: osobne norme recipročnosti i dimenzija petofaktorskog modela ličnosti
Gorana Birovljević
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - Crte ličnosti, percepcija i samopercepcija fizičke privlačnosti u odnosu na zadovoljstvo životom
Antonija Radić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2008. - Odnos spola, spolne orijentacije i crta ličnosti petofaktorskog modela s emocijom krivnje
Jelena Krasić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Struktura obiteljskog nasilja i njegove sociodemografske odrednice
Jelena Petković
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Konstrukcija i validacija upitnika zavisti kao stanja
Tanja Štajduhar
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Odnos sociodemografskih varijabli i konflikta s različitim tipovima nasilja u obitelji
Lina Debelić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Razlikovanje iskustava zavisti i ljubomore
Josipa Radeljak
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Efekti dimenzija ličnosti i stilova privrženosti na majčine reakcije na konflikte među djecom
Ines Gazibara
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Povezanost socioseksualnosti i recipročnog altruizma partnera u romantičnoj vezi
Ivana Pleše
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2006. - Odnos između osobina ličnosti i rizičnih seksualnih ponašanja
Petra Bošnjak
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2006. - Evolucijske osnove inteligencije
Marko Rojnić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2006. - Sukladnost ličnosti u obitelji i efekti ličnosti na majčine reakcije na konflikt među djecom
Jelena Brešković
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2006. - Emocija zavisti i veze s karakteristikama ličnosti «tamne trijade»
Jasmin-Sergej Miklaušić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2005. - Povezanost petofaktorskog modela ličnosti i zdravstvenog lokusa kontrole s tjelesnim simptomima
Helena Čačić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2005. - Odnos dimenzija petofaktorskog modela ličnosti, stilova privrženosti i socioseksualnosti
Sanja Mohorovičić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2005. - Povezanost dimenzija petofaktorskog modela ličnosti i percepcije tjelesnih simptoma
Dunja Radauš
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2005. - Osobine ličnosti i preotimanje partnera
Elena Busanić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2005. - Povezanost dimenzija petofaktorskog modela ličnosti i osjećaja koherentnosti s tjelesnim simptomima
Ana Kola
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2003. - A- tip ličnosti, hostilnost i petofaktorski model ličnosti: zajedničke komponente
Asmir Gračanin
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2002. - Spolne razlike pri odabiru partnera za kratkotrajne i dugotrajne veze
Ante Vuković
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2002. - Odnos dimenzija ličnosti petofaktorskog modela i socioseksualnosti
Vladimir Zubković
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2002. - Konstruktna validacija Multidimensional Personality Questionnaire-a
Barbara Kristofić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - Dimenzije ličnosti mjerene Tellegenovim MPQ-om i subjektivno tjelesno zdravlje
Ivona Škreblin
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - Odnos optimizma, percepcije intenziteta stresa, te emocionalne inhibicije i ekspresivnosti na tjelesne simptome
Ivica Knežević
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - Stilovi suočavanja sa stresom i petofaktorski model strukture ličnosti u ranoj adolescenciji
Goran Božić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - Odnos Eysenckovih crta ličnosti i tjelesnih simptoma
Srđan Radović
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2000. - Donošenje odluka u uvjetima nesigurnosti: Bayesiansko rezoniranje
Miljana Mirosavljević
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2000. - Povezanost percepcije stresa i mehanizama zaštite od toksina
Duška Car
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2000. - Evolucija jezika
Paula Čančar
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1999. - Dnevne i tjedne promjene u intenzitetu različitih dimenzija pozitivnog i negativnog raspoloženja
Mojca Domiter
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1999. - Odnos između petofaktorskog modela ličnosti i raspoloženja
Jasminka Tešević
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1999. - Spol, spolna orijentacija i emocionalno doživljavanje
Tanja Stanić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1999. - Teorija nelinearnih dinamičkih sustava u psihologiji
Tamara Sremec
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1998. - Evolucija i kognitivna psihologija
Igor Bajšanski
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1998. - Stil roditeljske veze i romantična privrženost u odrasloj dobi - validacija upitnika
Dubravka Ujčić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1998. - Odnos Eysenckovih crta ličnosti i stilova suočavanja sa stresom kod adolescenata: longitudinalno istraživanje
Zrinka korotaj
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1998. - Utjecaj afektivnih karakteristika podražaja i Eysenckovih dimenzija ličnosti na pamćenje
Nada Bašić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1998. - Dugotrajni efekti Eysenckovih crta ličnosti na raspoloženje kod adolescenata
Ljiljana Hržić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1998. - Efekti i artefakti u Wasonovom zadatku odabira: testiranje hipoteza o ljudskoj kognitivnoj arhitekturi
darko Lončarić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1997. - Kako vrednujemo vlastito tijelo? - Odnos tjelesnog samopoštovanja i nekih aspekata samopoimanja
Kristina Manestar
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1997. - Upitničko i pridjevsko mjerenje petofaktorskog modela ličnosti
Tamara žakula
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1996. - Promjene u načinima suočavanja i emocijama tijekom stresne transakcije
Tamara Martinac
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1996. - Uloga privatne svijesti o sebi i nekih drugih aspekata samopoimanja pri emocionalnom funkcioniranju
Kristina Dankić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1996. - Utjecaj Eysenckovih dimenzija ličnosti na pamćenje emocionalnih podražaja
Suzana Obrić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1994. - Emocionalna reaktivnost: Validacija konstrukta
Koraljka Tićac
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1994. - Normiranje upitnika EPQ na uzorku radnika INE - Rijeka
Bruno Jerončić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1993. - Leksički pristup istraživanju strukture ličnosti: Konstrukcija mjernog instrumenta na hrvatskom jeziku
Irena Smojver
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2010. - Evolucija i ljudsko ponašanje
Sveučilište za treću životnu dob
Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 4

Gostujući nastavnik

1.1.2008. - Evolucijska psihologija (diplomski studij)
Psihologija
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2007. - 1.1.2010. Odabrana poglavlja iz psihologije ličnosti
Psihologija
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2007. - Psihologija ličnosti
Psihologija
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2006. - 1.1.2007. Uvod u psihologiju
OPUZ
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2005. - Evolucijska psihologija (preddiplomski studij)
Psihologija
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2005. - Uvod u psihologiju ličnosti
Psihologija
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2004. - 1.1.2005. Evolucija i ljudsko ponašanje
Interdisciplinarni doktorski studij "Književnost i društveno-humanistički kontekst"
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15
1.1.2002. - 1.1.2004. Emocije, motivacija i ličnost
Psihologija
Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju
voditelj
Norma sati: 120
1.1.2000. - Evolucijska psihologija ličnosti
Doktorski studij psihologije
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u zagrebu
voditelj
Norma sati: 30

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Hudek-Knežević, J., Kardum, I., Mehić, N.
Dark triad traits and health outcomes: An exploratory study.
Psychological Topics 25 129-156 - 2016.

Q4

2. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Schmitt, David; Grundler, Petra
Personality and mate poaching experiences
Personality and Individual Differences 75 7-12 - 2015.

Q1

3. Krapić, Nada; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Stress in adolescence: effects on development
International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences 23 562-569 - 2015.

4. Daniel J. Kruger; Maryanne L. Fisher; De Backer Charlotte; Igor Kardum; Martin Tetaz; Sigal Tifferet
Human life history dimensions in reproductive strategies are intuitive across culture
Human Ethology Bulletin 30 109-120 - 2015.

5. Gračanin, A., Vingerhoets, A. J. J. M., Kardum, I., Zupčić, M., Šimić, M., Šantek, M.
Why crying does and sometimes does not seem to alleviate mood: A quasi-experimental study.
Motivation and Emotion. 39 953-960 - 2015.

Q1

6. Krapić, N., Hudek-Knežević, J., Kardum, I.
Concurrent and longitudinal effects of personality traits on coping styles in adolescence: The moderating role of family functioning.
The Sixth International Congress on Social Sciences and Humanities, Proceedings of the Congress 1 130-139 - 2015.

7. Križanić, Valerija; Kardum, Igor; Knezović, Zvonimir
Stres u svakodnevnom životu i temeljni afekt: provjera Dinamičkoga model afekta
Društvena istraživanja 23 469-488 - 2014.

Q3

8. Grundler, Petra; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
Učestalost nekih aspekata preotimanja partnera i njihova povezanost sa socioseksualnosti( The frequency of some aspects of mate poaching and their relationships with sociosexuality )
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja (1330-0288) 22 (2013), 1; 63-78 - 2013.

9. Švegar, Domagoj; Kardum, Igor; Polič, Marko
Happy Face Superiority Effect in Change Detection Paradigm
Psychological Topics (1332-0742) 22 (2013), 2; 249-269 - 2013.

10. Milovanović, Tamara; Švegar, Domagoj; Kardum, Igor
Efekti anksioznosti i depresivnosti na prepoznavanje emocionalnih izraza lica( The Effects of Anxiety and Depression on the Recognition of Emotional Facial Expressions )
Psihologijske teme (1332-0742) 22 (2013), 1; 29-49 - 2013.

11. Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
The interactive effects of personality and emotional suppression on sympathetic activation
Journal of Individual Differences 34 193-202 - 2013.

Q2

12. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Gračanin, Asmir
Crte ličnosti kao prediktori nasilja u ljubavnim vezama( Personality traits as predictors of violence in romantic relationships )
- 2012.

13. Kardum, Igor
Evolucijska psihologija i nasilje( Evolutionary psychology and violence )
- 2012.

14. Kardum, Igor; Hudek-Knezevic, Jasna
Relationships between five-factor personality traits and specific health-related personality dimensions
International Journal of Clinical and Health Psychology (1697-2600) 12 (2012), 3; 373-387 - 2012.

15. Kardum, Igor; Hudek-Knezevic, Jasna; Krapic, Nada
The Structure of Hardiness, its Measurement Invariance across Gender and Relationships with Personality Traits and Mental Health Outcomes
Psihologijske teme (1332-0742) 21 (2012), 3; 487-507 - 2012.

16. Čubranić, Zlatko; Madžar, Željko; Matijević, Sanja; Dvornik, Štefica; Fišić, Elizabeta; Tomulić, Vjekoslav; Kunišek, Juraj; Laškarin, Gordana; Kardum, Igor; Zaputović, Luka
Diagnostic accuracy of heart fatty acid binding protein (H-FABP) and glycogen phosphorylase isoenzyme BB (GPBB) in diagnosis of acute myocardial infarction in patients with acute coronary syndrome
Biochemia Medica (1330-0962) 22 (2012), 2; 225-236 - 2012.

17. Kardum, Igor; Hudek-Knezevic, Jasna
Osjećaj koherentnosti i tjelesno zdravlje( Sense of coherence and physical health )
Psihologijske teme (1332-0742) 21 (2012), 2; 249-271 - 2012.

18. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Gračanin, Asmir
Odnos crta ličnosti s izloženošću zlostavljanju vršnjaka kod učenika osnovne škole( The relations between personality traits and exposure to peer bullying in elementary school children )
- 2010.

19. Simonić, Edita; Kaštelan, Marija; Peternel, Sandra; Pernar, Mirjana; Brajac, Ines; Rončević-Gržeta, Ika; Kardum, Igor
Childhood and adulthood traumatic experiences in patients with psoriasis
Journal of dermatology (0385-2407) 37 (2010), 9; 793-800 - 2010.

20. Trninić, Slavko; Kardum, Igor; Mlačić, Boris
Hipotetski model specifičnih osobina vrhunskih sportaša u momčadskim sportskim igrama( Hypotethical model of specific characteristics of top-quality athletes in team sports games )
Društvena istraživanja (1330-0288) 19 (2010), 3; 463-485 - 2010.

21. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Five-factor personality dimension and three health-related personality constructs as predictors of health
Croatian Medical Journal (0353-9504) 50 (2009), 4; 394-402 - 2009.

22. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
Konceptualni i metodološki problemi u ispitivanjima odnosa ličnosti i tjelesnog zdravlja( Conceptual and Methodological Problems in the Research Examininig the Relation between Personality and Physical Health )
Društvena istraživanja (1330-0288) 18 (2009), 1-2; 3-24 - 2009.

23. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Kardum, Igor; Šajina, Šarlota; Kukić, Miljana
Perfekcionizam, privatna svijest o sebi, negativan afekt i izbjegavanje kao odrednice prejedanja( Perfectionism, Private Self-Consciousness, Negative Affect and Avoidance as Determinants of Binge Eating )
Društvena istraživanja (1330-0288) 18 (2009), 1-2; 111-128 - 2009.

24. Kardum, Igor; Gračanin, Asmir; Hudek-Knežević, Jasna
Dimenzije ličnosti i religioznost kao prediktori socioseksualnosti kod žena i muškaraca( Personality traits and religiousness as predictors of sociosexuality in women and men )
Društvena istraživanja (1330-0288) 17 (2008), 3; 505-528 - 2008.

25. Kardum, Igor; Gračanin, Asmir; Hudek-Knežević, Jasna
Evolutionary Explanation of Eating Disorders
Psihologijske teme - Psychological Topics (1332-0742) 17 (2008), 2; 247-263 - 2008.

26. Kardum, Igor; Krapić, Nada; Hudek-Knežević, Jasna
Antecedents and consequences of agentic and communal stressful life events in early adolescence
Psihologijske teme (1332-0742) 17 (2008), 1; 133-153 - 2008.

27. Krapić, Nada; Kardum, Igor; Kristofić, Barbara
Odnos crta ličnosti i sposobnosti s profesionalnim interesima( Relationship Between Personality Traits, Intelligence and Vocational Interests )
Psihologijske teme (1332-0742) 17 (2008), 1; 75-91 - 2008.

28. Kardum, Igor; Gračanin, Asmir; Krapić, Nada
Odnos dimenzija petofaktorskog modela ličnosti i emocionalnih stanja( Relations between dimensions of the five-factor model of personality and mood )
Društvena istraživanja (1330-0288) 16 (2007), 1-2; 135-156 - 2007.

29. Schmitt, David; Allik, Juri; McCrae, Robert; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor et al.
The geographic distribution of Big Five personality traits: Patterns and profiles of human self-description across 56 nations
Journal of Cross-Cultural Psychology (0022-0221) 38 (2007), 2; 173-212 - 2007.

30. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Krapić, Nada
HIV-transmission knowledge, five-factor personality traits and psychopathy as determinats of risky sexual behaviors
Review of psychology (1330-6812) 14 (2007), 2; 139-152 - 2007.

31. Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
Relations between dispositional expressivity and physiological changes during acute positive and negative affect
Psihologijske teme (Psychological Topics) (1332-0742) 16 (2007), 2; 311-328 - 2007.

32. Gračanin, Asmir; Kardum, Igor
Primarne emocije kao modularni mehanizmi ljudskog uma( Primary emotions as modular mechanisms of the human mind )
- 2006.

33. Hudek-Knežević, Jasna; Krapić Nada; Kardum, Igor
Burnout in dispositional context: The role of personality traits, social support and coping styles
Review of Psychology (1330-6812) 13 (2006), 2; 65-73 - 2006.

34. Kardum, Igor; Gračanin, Asmir; Hudek-Knežević, Jasna
Odnos crta ličnosti i stilova privrženosti s različitim aspektima seksualnosti kod žena i muškaraca( Relations of personality traits and attachment styles with different aspects of sexuality in men and women )
Psihologijske teme (1332-0742) 15 (2006), 1; 101-128 - 2006.

35. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Gračanin, Asmir
Sociosexuality and mate retention in romantic couples
Psihologijske teme (1332-0742) 15 (2006), 2; 277-296 - 2006.

36. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Kola, Ana
Odnos između osjećaja koherentnosti i subjektivnih zdravstvenih ishoda( Relationship between sense of coherence and subjective health outcomes )
Psihologijske teme (1332-0742) 14 (2005), 2; 79-94 - 2005.

37. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Kalebić Maglica, Barbara
The sources of stress and coping styles as mediators and moderators of the relationship between personality traits and physical symptoms
Review of Psychology (1330-6812) 12 (2005); 91-101 - 2005.

38. Kardum, Igor
Evolucijski pristup u psihologiji ličnosti( Evolutionary approach in personality psychology )
- 2004.

39. Kardum, Igor; Gračanin, Asmir
Emocije kao adaptacije: pregled evolucijskih shvaćanja emocija( Emotions as adaptations: Review of evolutionary conceptions of emotions )
- 2004.

40. Schmitt, David; Alcalay, Lidia; Allensworth, Melisa; Hudek-Knežević Jasna; Kardum, Igor
Patterns and universals of adult romantic attachment across 62 cultural regions: Are models of self and of other pancultural constructs?
Journal of cross-cultural psychology (0022-0221) 35 (2004), 4; 367-402 - 2004.

41. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Kalebić, Barbara
Povezanost Eysenckovih dimenzija ličnosti i dimenzija emocionalne kontrole s tjelesnim simptomima( Relations between Eysenck's personality dimensions, dimensions of emotional control and physical symptoms )
Društvena istraživanja (1330-0288) 13 (2004); 989-1010 - 2004.

42. Schmitt, David; Alcalay, Lidia; Allik, Juri; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Patterns and universals of mate poaching across 53 nations: The effects of sex, culture, and personality on romantically attracting another person's partner
Journal of personality and social psychology (0022-3514) 86 (2004), 4; 560-584 - 2004.

43. Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Krapić, Nada
Odnos pridjevske i upitničke mjere dimenzija petofaktorskog modela ličnosti( The relation between adjective and questionnaire measures of the five factor model of personality dimensions )
Psihologijske teme (1332-0742) 13 (2004), 1; 33-46 - 2004.

44. Krapić, Nada; Kardum, Igor
Stilovi suočavanja sa stresom kod adolescenata: konstrukcija i validacija upitnika( Coping with stress in adolescents: Construction and validation of coping inventory )
Društvena istraživanja (1330-0288) 12 (2003), 5; 825-846 - 2003.

45. Schmitt, David; Alcalay, Lidia; Allensworth, Melissa; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Are men universally more dismissing than women? Gender differences in romantic attachment across 62 cultural regions
Personal relationships (1350-4126) 10 (2003), 3; 307-331 - 2003.

46. Schmitt, David; Alcalay, Lidia; Allik, Juri; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Universal sex differences in the desire for sexual variety: Tests from 52 nations, 6 continents, and 13 islands
Journal of personality and social psychology (0022-3514) 85 (2003), 1; 85-104 - 2003.

47. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Pahljina, Rosanda
Relations among social support, coping, and negative affect in hospitalized and nonhospitalized cancer patients
Journal of psychosocial oncology (0734-7332) 20 (2002), 2; 45-63 - 2002.

48. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Kajdi, Ivanka
Odnos optimizma i pesimizma sa zdravstvenim ponašanjima kod bolesnika oboljelih od srčanoga infarkta( Relations between optimism, pessimism and health-related behaviours in patients with myocardial infarction )
Psihologijske teme (1332-0742) 11 (2002); 39-48 - 2002.

49. Kardum, Igor
Emocije i raspoloženja: sličnosti, razlike i međusobni odnosi( Emotions and moods: Similarities, differences and relationships between them )
Psihologijske teme (1332-0742) 11 (2002); 21-39 - 2002.

50. Kardum, Igor; Krapić, Nada
Personality traits, stressful life events, and coping styles in early adolescence
Personality and individual differences (0191-8869) 30 (2001), 3; 503-515 - 2001.

51. Kardum, Igor; Tićac Daskijević, Koraljka
Absolute and relative accuracy in the retrospective estimate of positive and negative mood
European journal of psychological assessment (1015-5759) 17 (2001), 1; 69-77 - 2001.

52. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
The effects of dispositional and situational coping, perceived social support and cognitive appraisal on immediate and delayed outcomes
European journal of psychological assessment (1015-5759) 16 (2000), 3; 190-201 - 2000.

53. Kardum, Igor; Obrić, Suzana
Efekti evaluacije i aktivacije na pamćenje afektivnih podražaja( The effects of evaluation and activation on remembering affective stimuli )
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja (1330-0288) 9 (2000), 1; 115-136 - 2000.

54. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Stres, imunološko funkcioniranje i zdravlje( Stress, immune functioning and health )
Psihologijske teme (1332-0742) 8-9 (2000), 1; 3-28 - 2000.

55. Kardum, Igor
Affect intensity and frequency: Their relation to mean level and variability of positive and negative affect and Eysenck's personality traits
Personality and individual differences (0191-8869) 26 (1999), 1; 33-47 - 1999.

56. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Vukmirović, Žarko
The structure of coping styles: a comparative study of Croatian sample
European journal of personality (0890-2070) 13 (1999), 2; 149-161 - 1999.

57. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Lesić, Romana
Efekti percipiranog stresa i stilova suočavanja na tjelesne simptome( Effects of perceived stress and coping strategies on physical symptoms )
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja (1330-0288) 8 (1999), 4; 543-561 - 1999.

58. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Martinac, Tamara
Odnos između strategija suočavanja i raspoloženja tijekom stresne transakcije( The relation between coping strategies and moods during stressful transaction )
Društvena istraživanja (1330-0288) 7 (1998), 4-5; 559-579 - 1998.

59. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
The relationship between Eysenck's personality traits, coping styles and moods
Personality and individual differences (0191-8869) 20 (1996), 3; 341-350 - 1996.

60. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Sušanj, Zoran
The predictors of job and family involvement: an exploratory study on a sample of employed women
Studia Psychologica (0039-3320) 38 (1996), 1-2; 67-77 - 1996.

61. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kardum, Igor; Sušanj, Zoran
Styles of handling interpersonal conflict in various social interactions
Studia Psychologica (0039-3320) 38 (1996); 163-176 - 1996.

62. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
A model of coping with conflicts between occupational and family roles: Structural analysis
Personality and Individual Differences (0191-8869) 21 (1996), 3; 355-372 - 1996.

63. Hudek-Knežević, Jasna; Tkalčić, Mladenka; Kardum, Igor
The relationship between gender, sex-role orientation, vocational interests and leisure activity prefrences
Studia Psychologica (0039-3320) 37 (1995); 325-334 - 1995.

64. Pokrajac, Alessandra; Kardum, Igor; Sušanj, Zoran
Mjerenje stilova rješavanja interpersonalnih konflikata u različitim socijalnim interakcijama: adaptacija i validacija skale( Measurement of styles of handling interpersonal conflict in different social interactions: adaptation and validation of the scale )
Godišnjak Zavoda za psihologiju (1330-108X) 1 (1993); 107-113 - 1993.

65. Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
Parasympathetic concomitants of habitual, spontaneous, and instructed emotional suppression.
Journal of Psychophysiology 31 78-89

Q2
WOS

66. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Gračanin, Asmir; Mehić, Nermina
Assortative mating for psychopathy components and its effects on the relationship quality in intimate partners
Psychological Topics 26 211-239

Q4
A1

67. Schmitt, David; Alcalay, Lidia; Allik, Juri; .. .Hudek-Knežević, Jasna; ... Kardum, Igor
Narcissism and the strategic pursuit of short-term mating: Universal links across 11 world regions of the International Sexuality Description Project-2
Psychological Topics 26 89-137

Q4
A1

68. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Schmitt, David; Čović, Melane
Assortative mating for dark triad traits: Evidence of positive, initial, and active assortment
Personal Relationships 24 75-83

Q2
WOS

69. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Krapić, Nada
The effects of birth order on five-factor personality traits in early adolescents.
Proceedings of the International Academic Conference on Social Sciences and Humanities 63-72

A1

70. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Krapić Nada
Efekti i mehanizmi djelovanja čvrstoće ličnosti na zdravlje
Psihologijske teme 25 499-517

Q4
A1

71. Mehić, Nermina; Kardum, Igor
Eksperimentalna provjera uloge heuristika u moralnom prosuđivanju
Psihologijske teme 25 381-403

Q4
A1

72. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Krapić, Nada
Lokus kontrole i tjelesno zdravlje
Klinička psihologija 9 271-292

A1

Znanstvene knjige

1. Autor knjige

Psihosocijalne odrednice tjelesnog zdravlja: I. Stres i tjelesno zdravlje
Naklada Slap Jastrebarsko - 2006.
2. Autor knjige

Evolucija i ljudsko ponašanje
Naklada Jesenski i Turk Zagreb - 2003.

Pozvana predavanja

1. Igor Kardum
Evolucijska teorija i ličnost: suvremeni trendovi
Zadar
2. Igor Kardum
Evolucijska psihologija i nasilje
Osijek

Kongresna priopćenja

1.
Mehić, N., Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Čović. M.
Efekti crta ličnosti tamne trijade i njihove sličnosti među partnerima na procjenu kvalitete ljubavne veze. 20. Dani psihologije. Zadar, Hrvatska. - 1.1.2016.
2.
Kalebić Maglica, B., Hudek-Knežević, J., Kardum, I., Krapić, N.
Personality and contacts with the obese as predictors of attitudes and beliefs about obese persons. 18 th European Conference in Personality Timisoara, Romania. - 1.1.2016.
3.
Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Mehić, N.
Odnos crta ličnosti tamne trijade sa subjektivnim i objektivnim indikatorima zdravlja. 23. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Šibenik, Hrvatska. - 1.1.2015.
4.
Krapić, N., Hudek-Knežević, J., Kardum, I.
Concurrent and longitudinal effects of personality traits on coping styles in adolescence: The moderating role of family functioning. The Sixth International Congress on Social Sciences and Humanities. Vienna, Austria. - 1.1.2015.
5.
Fiamengo, Nadalia; Švegar, Domagoj; Kardum, Igor
Efekti izraza lica na točnost i brzinu određivanja spola modela XIX. Dani psihologije u Zadru Zadar - 1.1.2014.
6.
Gračanin, Asmir; Vingerhoets, Ad; Kardum, Igor; Zupčić, Marina; Šantek, Maja; Šimić, Mia.
Why crying does and sometimes does not seem to alleviate mood: A quasi-experimental study Consortium of European Research on Emotion Conference Berlin, Germany - 1.1.2014.
7.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Kalebić Maglica, Barbara; Krapić, Nada
Five-factor personality traits as predictors of the onset and the frequency of smoking in primary and secondary school children Youth mental health: From continuity of psychopathology to continuity of care Venice, Italy - 1.1.2014.
8.
Bradić, Sanja; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Efekti crta tamne trijade, dobi i stresa na sindrom izgaranja na poslu kod srednjoškolskih nastavnika 26. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija, Hrvatska
9.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Krapić, Nada
The effects of birth order on five-factor personality traits in early adolescents The International Academic Conference on Social Sciences and Humanities Prague, Czech Republic
10.
Hudek-Knežević, Jasna; Krapić, Nada; Kardum, Igor
Longitudinal stability of coping styles in adolescence 12th Alps-Adria Psychology Conference Rijeka, Croatia
11.
Kalebić Maglica, Barbara; Kardum, Igor; Čulić, Ana
The „mere proximity effect” in the context of anti-fat prejudices among children 12th Alps-Adria Psychology Conference Rijeka, Croatia
12.
Mehić, Nermina; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Korman, Mihaela
Dark Triad traits and assortative mating in mate retention: Variable- and couple-centered approach 12th Alps-Adria Psychology Conference Rijeka, Croatia
13.
Mehić, Nermina; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Efekti sličnosti u crtama ličnosti na zaštitna zdravstvena ponašanja heteroseksualnih parova 26. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija, Hrvatska
14.
Švegar, Domagoj; Kardum, Igor
Happy face superiority effect in cognitive processing
15.
Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Cek, Maša; Vehovec, Tea; Babić, Tanja
Mjere spontane emocionalne regulacije i aktivacija simpatikusa( Measures of spontaneous emotion regulation and sympathetic activation )
16.
Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
(S)ličnost i redoslijed rođenja: Analiza između i unutar obitelji( Personality and birth order: Analysis between and within families )
17.
Grundler, Petra; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
Učestalost nekih aspekata preotimanja partnera i njihova povezanost sa socioseksualnosti( The frequency of some aspects of mate poaching and their relationships with sociosexuality )
18.
Milovanović, Tamara; Švegar, Domagoj; Kardum, Igor
Efekti anksioznosti i depresivnosti na prepoznavanje emocionalnih izraza lica( The Effects of Anxiety and Depression on the Recognition of Emotional Facial Expressions )
19.
Gračanin, Asmir; Kardum, Igor
Promjene u vagalnoj aktivnosti pri supresiji emocija( Changes in Vagal Activation during Emotional Suppression )
20.
Gračanin, Asmir; Kardum, Igor
Odnosi između crta ličnosti, strategija regulacije emocija i aktivacije parasimpatikusa( Relations between Personality Traits, Emotion-Regulation Strategies and Parasympathetic Activation )
21.
Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Babić, Tanja; Cek, Maša; Vehovec, Tea
Odnos između spontane emocionalne supresije i simpatičke aktivacije( Relationship between Spontaneous Emotional Suppression and Sympathetic Activation )
22.
Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Vehovec, Tea; Babić, Tanja; Cek, Maša
Efekti emocionalne supresije i ponovne kognitivne procjene na aktivaciju simpatikusa( The Effects of Emotional Suppression and Reappraisal on Sympathetic Activation )
23.
Gračanin, Asmir; Musek, Janek; Kardum, Igor
Traits of Anxiety, Angry Hostility and Depression Predict Parasympathetic Activity during Negative but not Positive Emotion
24.
Tončić, Marko; Kardum, Igor; Gračanin, Asmir
Odnos raspoloženja i autonomne kontrole srčane aktivnosti( Relationship between Mood and Autonomic Control of Heart Activity )
25.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Gračanin, Asmir
Crte ličnosti kao prediktori nasilja u ljubavnim vezama( Personality Traits as Predictors of Violence in Romantic Relationships )
26.
Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
Promjene u aktivaciji parasimpatikusa pri doživljavanju i iskazivanju pozitivnog i negativnog afekta( Changes in parasymphatetic activation during experiencing and expressing positive and negative affect )
27.
Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Gračanin, Asmir
Big-five personality traits and religiosity as predictors of sociosexuality in men and women
28.
Kalebic Maglica, Barbara; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Petofaktorski model ličnosti, stres, suočavanje i tjelesni simptomi u ranoj adolescenciji( Five-factor personality model, stress, coping and physical symptoms in early adolescence )
29.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Krapić, Nada
Odnos između emocionalne kontrole, percepcije stresa i sagorijevanja na poslu kod medicinskih sestara( Relationship between emotional control, perceived stress and burnout in hospital nurses )
30.
Gračanin, Asmir; Tončić, Marko; Kardum, Igor
The moderating role of the emotional valence on the relationship between big five personality dimensions and parasympathetic activity
31.
Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Gračanin, Asmir
Uparivanje po sličnosti u socioseksualnosti( Assortative mating in sociosexuality )
32.
Tončić, Marko; Kardum, Igor; Gračanin, Asmir
Odnos pozitivnog i negativnog raspoloženja s autonomnom kontrolom srčane aktivnosti( Relationship of positive and negative mood with autonomous control of heart acitivity )
33.
Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
Efekti crta ličnosti i emocionalne supresije na fiziološke promjene( Effects of personality traits and emotional suppression on physiological changes )
34.
Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
The effects of personality traits and suppression of positive emotion on physiological changes
35.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Osobine petofaktorskoga modela i konstrukti ličnosti višega reda vezani uz zdravlje kao prediktori zdravstvenih pokazatelja( Five-factor personality traits and three higher-order personality constructs as predictors of health outcomes )
36.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Gračanin, Asmir
Crte ličnosti i emocionalna kontrola kod učenika osnovnih škola izloženih zlostavljanju vršnjaka( Personality traits and emotional control in elementary school children exposed to peer bullying )
37.
Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
Petofaktorski model ličnosti kao okvir za istraživanje odnosa između ličnosti i zdravlja( Five-factor model of personality as a framework for research in personality-health relationships )
38.
Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
Odnos dispozicijske ekspresivnosti i fizioloških promjena tokom akutnog pozitivnog i negativnog afekta( The relationship between dispositional expressivity and physiological changes during acute positive and negative affect )
39.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Meta-constructs of personality-coping in prediction of different aspects of subjective health
40.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Krapić, Nada
Dimenzije ličnosti i znanje o prenošenju HIV-a kao prediktori rizičnih seksualnih ponašanja( Personality traits and HIV-transmission knowledge as predictors of risky sexual behaviors )
41.
Kardum, Igor; Gračanin, Asmir; Hudek-Knežević, Jasna
Odnos dimenzija petofaktorskog modela ličnosti i stilova privrženosti s različitim aspektima seksualnosti( Relations of five-factor personality traits and attachment styles with different aspects of sexuality )
42.
Hudek-Knežević, Jasna; Krapić, Nada; Kardum, Igor
Burnout in nurses: The role of personality traits, social support and coping styles
43.
Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Juretić, Jasminka; Kalebić, Barbara
Odnos između emocionalne kontrole, stresnih događaja i tjelesnih simptoma u ranoj adolescenciji( Relationship between emotional control, stressful events and physical symptoms in early adolescents )
44.
Gračanin, Asmir; Kardum, Igor
Emocije u kontekstu evolucijske psihologije( Emotions in the context of evolutionary psychology )
45.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Krapić, Nada
Izloženost i reaktivnost na stresne događaje kao medijatori i/ili moderatori efekata ličnosti na ishode( Exposure and reactivity to stressful events as mediators and/or moderators of the effects of personality on outcomes )

Znanstveni projekti

1. 1.1.2010. - 1.1.2012.
Educa Human Resources Feedback Tool for Employees, Organisational Scanning and Further Organisational Improvement; suradnik; EUREKA; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Osobine ličnosti, emocionalni i socijalni procesi kao odrednice zdravlja; voditelj; MZOS RH; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Dijagnostika specifičnih psihosocijalnih obilježja sportaša u sportskim igrama; suradnik; MZOS RH; ;
4. 1.1.2002. -
International Sexuality Description Project (ISDP) ; suradnik; ; ;
5. 1.1.2000. - 1.1.2006.
Efekti emocionalnog funkcioniranja na zdravlje; voditelj; MZOS RH; ;
6. 1.1.1996. - 1.1.1998.
The influence of family climate and personality traits on coping styles and psychological adaptation of school children; voditelj; RSS Prag; ;
7. 1.1.1991. - 1.1.1996.
Samopoimanje, emocionalnost i aktualizacija ljudskih potencijala; znanstveni novak, suradnik; MZOS RH; ;
8. 1.1.1990. - 1.1.1991.
Psihosocijalni aspekti čovjekove efikasnosti; znanstveni novak; MZOS RH; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2009. - 1.1.2010.
Domagoj Švegar; Change detection of facial emotional expressions; Doktorski studij na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani; 28. 10. 2010.;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2008. -
4th European Conference on Positive Psychology Opatija Član organizacijskog odbora
2. 1.1.2004. -
12. godišnja konferencije hrvatskih psihologa "Psiholog i zajednica" Opatija Član programskog odbora
3. 1.1.1996. -
4. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija Član organizacijskog odbora
4. 1.1.1994. -
Upotreba elektroničkih računala u psihologiji Filozofski fakultet u Rijeci Član organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2013. - Glavni urednik tematskog broja časopisa "Psychological Topics" pod nazivom "Emotions: Evolution, Physiology and Expression"

2. 1.1.2009. - Član savjeta časopisa "Klinička psihologija"

3. 1.1.2009. - Glavni urednik tematskog broja časopisa "Društvena istraživanja" pod nazivom "Biopsihosocijalni pristup tjelesnom zdravlju"

4. 1.1.2006. - Glavni urednik tematskog broja časopisa "Psychological Topics" pod nazivom "Evolutionary Psychology"

5. 1.1.1997. - 1.1.2000. Član uredništva časopisa "Godišnjak Zavoda za psihologiju"

6. 1.1.1994. - 1.1.1996. Glavni urednik časopisa "Godišnjak Zavoda za psihologiju"

7. 1.1.1992. - Član uredništva časopisa "Godišnjak Zavoda za psihologiju"

Recenzije

1. 2012. Buss, D.M. (2012). Evolucijska psihologija – Nova znanost o umu. Jastrebarsko: Naklada Slap.
2. 2010. Reeve, J. (2010). Razumijevanje motivacije i emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
3. 2008. Larsen, R.J., Buss, D.M. (2008). Psihologija ličnosti. Jastrebarsko: Naklada Slap.
4. 2008. Pervin, L., Cervone, J. (2008). Psihologija ličnosti: teorije i istraživanja. Zagreb: Školska knjiga.
5. 2006. Bio sam recenzent različitih programa i projekata koje financira «Hrvatska zaklada za znanost"
6. 2006. Bio sam član Prosudbene skupine Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za evaluaciju projekata iz područja psihologije te recenzent znanstvenih projekata iz područja psihologije i srodnih znanosti predloženih Ministarstvu znanosti, prosvjete i sporta.
7. 2006. Recenzirao sam nekoliko preddiplomskih i diplomskih studijskih programa psihologije (studije psihologije na Hrvatskim studijima, Filozofskom fakultetu u Osijeku i Sveučilištu u Zadru).
8. 1994. Recenzirao sam nekoliko desetaka znanstvenih radova u zbornicima te domaćim i inozemnim časopisima (Psihologijske teme, Društvena istraživanja, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, Sociologija i prostor, Klinička psihologija, Review of Psychology, Personality and Individual Differences, Cognition and Emotion).

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2013. -
Istraživanje specifičnih potreba za dodatnom zaštitom korisnika gradskih socijalnih mjera te zadovoljstva postojećom razinom socijalne zaštite
Grad Rijeka  
voditelj
2.
1.1.2011. -
Evaluacijsko istraživanje projekta EGOV4U
Grad Rijeka  
voditelj
3.
1.1.2008. -
Subjektivna percepcija tjelesnog zdravlja, indikatori mentalnog zdravlja i osjećaja dobrobiti kod građana Grada Rijeke
Grad Rijeka  
voditelj
4.
1.1.2008. -
Zdravstvena ponašanja i subjektivna procjena zdravstvenog stanja djece
Grad Rijeka  
voditelj
5.
1.1.2008. -
Potrebe i indikatori kvalitete života starijih građana Grada Rijeke
Grad Rijeka  
voditelj
6.
1.1.2006. -
Analiza ponašanja povezanih za zdravljem u Gradu Rijeci
Grad Rijeka  
voditelj
7.
1.1.2002. -
Analiza ponašanja vezanih uz zdravlje i psihološko funkcioniranje djece viših razreda osnovne škole Primorsko-goranske županije
Primorsko-goranska županija  
suradnik

Stručna aktivnost

1.
1.1.2005. - 1.1.2006.
Projekt "Rijeka-zdravi grad"
Grad Rijeka   član radne grupe za zdravo starenje

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 1.1.2005. - Detalji
III. festival znanosti
Rijeka
2. 1.1.2003. - Detalji
Tjedan mozga u Hrvatskoj
Rijeka
3. 1.1.2003. - Detalji
Tjedan mozga u Hrvatskoj
Zagreb

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2005. - Detalji
Prijevod popularno-znanstvene knjige
Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
2. - Detalji
Tečaj namijenjen popularizaciji psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2006. - 1.1.2010. - Pročelnik
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
2. 1.1.2005. - 1.1.2006. - Predstojnik
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, Katedra za biološku psihologiju, psihologiju ličnosti i kliničku psihologiju
3. 1.1.1998. - 1.1.1999. - Predstojnik
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, Katedra za metodologiju i opću psihologiju
4. 1.1.1997. - 1.1.1998. - Pročelnik
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2003. - - član
Povjerenstvo za izradu Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2013. - - Potpredsjednik
Nacionalno vijeće za znanost/Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje psihologija