Dr.sc. Goran Volf dipl.ing.građ.

Građevinski fakultet Katedra za hidrotehniku

e-pošta : goran.volf@gradri.uniri.hr
prostorija : G-225
konzultacije : Srijeda 13-15 ili prema dogovoru (e-mail)
telefon : 051/563-750

Hrvatska znanstvena bibliografija

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Schoolar 17 2 0

Obrazovanje

1.1.2015. - Teaching professionals to teach Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2014. - Radionica: Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi Filozovski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš GF Rijeka
1.1.2008. - Analysis of Environmental Data with Machine Learning Methods Institut Jožef Štefan
1.1.2007. - Sakupljanje i obrada podataka CIM Rovinj
1.1.2006. - 1.1.2012. Dr.sc. Hidrotehnika Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2006. Dipl.ing.građ. Hidrotehnika Građevinski fakultet u Rijeci
- E učenje Moodle radionica Građevinski fakultet Rijeka
- Radionica CarNet Građevinski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2016. - Docent Održavanje vježbi i predavanja Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - 1.1.2016. Viši asistent Održavanje vježbi Građevinski fakultet u Rijeci
1.1.2006. - 1.1.2012. Znanstveni novak/asistent Održavanje vježbi Građevinski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

Najbolji student hidrotehničkog usmjerenja 2006. na GF Rijeka

Članstva

1.1.2007. - Hrvatsko hidrološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Vodogradnje
Strični studij
Građevinski fakultet Rijeka

Norma sati:
1.1.2012. - Opskrba vodom i kanalizacija
Stručni
Građevinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 60
1.1.2007. - 1.1.2010. Regulacije i melioracije
Diplomski sveučilišni
Građevinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2007. - Osnove hidrotehnike
Preddiplomski sveučilišni
Građevinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 120
1.1.2007. - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Diplomski sveučilišni
Građevinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2007. - Hidrotehničke građevine
Diplomski sveučilišni
Građevinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2005. - 1.1.2011. Hidrotehničke građevine urbanih područja
Specijalistički diplomski stručni
Građevinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2005. - 1.1.2008. Hidrotehničke građevine
Sveučilišni dodiplomski (do 2005)
Građevinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2005. - 1.1.2008. Odvodnja
Sveučilišni dodiplomski (do 2005)
Građevinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2005. - 1.1.2008. Regulacije vodotoka
Sveučilišni dodiplomski (do 2005)
Građevinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2005. - 1.1.2008. Vodogradnje
Stručni (do 2005)
Građevinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 75
1.1.2005. - 1.1.2008. Opskrba vodom i kanalazacija
Stručni (do 2005)
Građevinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

- Idejno rješenje sustava odvodnje naselja Mrkopalj i Sunger
Viktoria Kauzlarić
Preddiplomski stručni studij građevinarstvo
Građevinski fakultet Rijeka
- Odvodnja sanitarnih otpadnih voda naselja Grižane-Belgrad
Stjepan Marušić
Sveučilišni diplomski studij građevinarstvo
Građevinski fakultet Rijeka

Osobni razvoj

1.1.2015. - Teaching professionals to teach


Norma sati:
1.1.2014. - Radionica: Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi


Norma sati:
1.1.2010. - Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš


Norma sati:
1.1.2008. - Analysis of Environmental Data with Machine Learning Methods


Norma sati:
1.1.2007. - Sakupljanje i obrada podataka


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. R Nemarnik, G Volf, B Karleuša
Estimation of pollutant load in drinking water protected areas of springs Sv. Ivan, Bulaž and Gradole
e-GFOS 13 13-32 - 2016.

2. B Karleuša, J Rubinić, I Radman, G Volf, N Krvavica
Cross-Border Water Resources Management in Present Conditions and for Future Scenarios
International Symposium Cross-border drinking water management : proceedings - 2016.

3. G Volf, N Atanasova, B Kompare, N Ožanić, R Precali
Assessing the impacts of nutrient sources to the trophic state of the northern Adriatic
EcoSummit 2016 - 2016.

4. R Nemarnik, G Volf, B Karleuša
Pollutant load analysis with STEPL model
Sabor Hrvatskih Graditelja 2016 - Zbornik radova 619-627 - 2016.

5. G Volf, N Atanasova, B Kompare, R Precali, N Ožanić
Study of the impact of TIN/PO4 ratio on mucilage formation in the northern Adriatic using regression trees
Acta Adriatica 56 207-222 - 2015.

6. G Volf, N Atanasova
Modeliranje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa aktivnim muljem upotrebom ASM1 modela
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 18 69-80 - 2015.

7. D Vincek, G Volf, B Karleuša
Idejno rješenje brane Križ potok
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 18 57-68 - 2015.

8. G Volf, B Kompare, N Ožanić
Use of machine learning for determining phytoplankton dynamic on station RV001 in front of Rovinj (northern Adriatic)
Engineering review: znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 34 181-188 - 2014.

9. B Karleuša, N Ožanić, J Rubinić, I Radman, N Dragičević, G Volf, I Sušanj, N Krvavica, I Ružić, T Crnko
Istraživanje mogućnosti unaprjeđenja opskrbe pitkom vodom u Jadranskoj regiji kroz projekt DRINKADRIA
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Knjiga XVII 55-67 - 2014.

10. G Volf, N Atanasova, B Kompare, N Ožanić
Modeling nutrient loads to the northern Adriatic
Journal of Hydrology 504 182-193 - 2013.

11. G Volf, B Kompare, N Ožanić
Relating nutrient ratios to mucilage events in northern Adriatic
Engineering review: znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 33 - 2013.

12. G Volf, N Ožanić, I Petrović
Proračun osnovnih fizičkih parametara sliva i maksimalnih protoka na slivovima Trbuhovica i Mlake upotrebom GIS-a
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 15 95-111 - 2013.

13. N Ožanić, I Sušanj, E Žic, N Krvavica, I Ružić, N Dragičević, G Volf, B Karleuša
Disaster Mitigation of Floods and Debris Flow at Rijeka Region through Croatian-Japanese Collaboration
4th Workshop of the Japanese-Croatian Project on "Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia - 2013.

14. G Volf, E Žic, N Ožanić
Relationship between atmospheric conditions and groundwater level on Grohovo landslide
4th Workshop of the Japanese-Croatian Project on "Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia - 2013.

15. G Volf, N Atanasova, B Kompare, N Ožanić
Assessing the proper wastewater treatment level according to marine ecosystem status
ECSA 53: Estuaries and Coastal Areas in Times of Intense Change - 2013.

16. G Volf
Assessment of Proper Wastewater Treatment Level according to Marine Ecosystem State
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2012.

17. G Volf, N Atanasova, B Kompare, R Precali, N Ožanić
Descriptive and prediction models of phytoplankton in northern Adriatic
Ecological Modelling 222 2502-2511 - 2011.

18. G Volf, N Atanasova, B Kompare, N Ožanić
Modelling of nutrient loading for northern Adriatic
EGU 2011 Conference - 2011.

19. H Wolfl, G Volf, J Rubinić
Modelska analiza navodnjavanja kišnicom na jadranskim otocima
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci 13 113-130 - 2010.

20. M Mijalić, G Volf, N Ožanić
Određivanje hidrograma otjecanja korištenjem HEC-HMS programa
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci 12 55-86 - 2009.

21. E Žic, G Volf, D Obradović
Utjecaj oscilacija vodnih masa u vodospremi na hidrauličke gubitke u vodoopskrbnim sustavima
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci 12 125-148 - 2009.

22. G Volf, N Atanasova, B Kompare, P Precali, N Ožanić
Assessing eutrophication problems in northern Adriatic
ISEM 2009 Conference - 2009.

23. B Kompare, G Volf, N Atanasova
Urbana odvodnja u funkciji zaštite voda
Suvremene metode odvodnje oborinskih voda urbanih sredina na obalnim područjima - 2009.

24. V Hinić, J Rubinić, I Vučković, I Ružić, A Gržetić, G Volf, M Ljubotina, N Kvas
Analysis of interrelation betwen water quality and hydrologic conditions on a small karst catchment area of sinkink watercourse Trbuhovica
Earth and Environmental Science 4 - 2008.

25. G Volf, E Žic, A Lipovac
Kanalizacijski sustav grada Čabra i zbrinjavanje sadržaja iz septičkih jama okolnih naselja
Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji - 2008.

26. E Žic, G Volf, N Hržić
Osnovne karakteristike i stupanj priključenosti potrošača na kanalizacijski sustav mjesta Punat na otoku Krku
Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji - 2008.

27. V Hinić, J Rubinić, I Vučković, I Ružić, A Gržetić, G Volf, M Ljubotina, N Kvas
Analysis of mutual influences of water quality and hydrological conditios at small sinking stream Trbuhovica
XXIVth Conference of the Danubian Countries on the hydrological forecasting and Hydrological bases of water management - 2008.

28. E Žic, G Volf
Analiza utjecaja značajki hidrauličkih parametara na hidrauličke gubitke i dimenzioniranje potisnih dijelova vodoopskrbnih sustava
Gubici vode u vodoopskrbi i odvodnji - suvremene metodologije praćenja, pronalaženja i otklanjanja - 2007.

29. G Volf, E Žic, N Ožanić
Prediction of groundwater level fluctuations on grohovo landslide using rule based regression
Engineering review 38 51-61

30. G Volf, N Atanasova
Procjena učinkovitosti rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda upotrebom alata strojnog učenja
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 19 25-36

Pozvana predavanja

1. G Volf
Onečišćenje i zaštita voda i mora
Rijeka, Filozofski fakultet - 12.6.2016.

Znanstveni projekti

1. -
Hidrologija osjetljivih vodnih resursa u kršu; Suradnik - istraživač; Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ; ;
2. -
Risk identification and land-use planning for disaster mitigation of landslides and floods in Croatia; Suradnik - istraživač; Međunarodni hrvatsko-japanski projekt; ;
3. -
DRINKADRIA: Networking for Safe Drinking Water Supply in Adriatic Region; Suradnik - istraživač; EU - IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme; ;
4. -
Znanstvene osnove za razvoj natapanja u Republici Hrvatskoj; Suradnik - istraživač; Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2016. -
Eco Summit Montpelier, Francuska Predavač
2. 1.1.2016. -
Sabor Hrvatskih Graditelja Cavtat, Hrvatska
3. 1.1.2013. -
ESCA53 Shangai, China Predavač
4. 1.1.2013. -
4th Workshop of the Japanese-Croatian Project on "Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia Split, Hrvatska Predavač
5. 1.1.2011. -
EGU 2011 Conference Vienna, Austria Predavač
6. 1.1.2009. -
ISEM 2009 Conference Laval University, Quebec City, PQ, Canada Predavač
7. 1.1.2009. -
Urban drainage in function of water protection Rijeka, Hrvatska Predavač
8. 1.1.2008. -
Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji Šibenik, Hrvatska Predavač
9. 1.1.2007. -
Gubici vode u vodoopskrbi i odvodnji - suvremene metodologije praćenja, pronalaženja i otklanjanja Poreč, Hrvatska Predavač

Recenzije

1. 2014. Recenzet rada u časopisu Science of the Total Environment; Elsevier
2. Recennzija rada u Journal for Environmental Management
3. Recenzije za Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Rijeci

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 1.1.2015. - Onečišćenje i zaštita voda i mora
Voda i more naše blago
Filozovski falkultet Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - Povjerenstvo za upis na preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultetu u Rijeci