izv.prof.dr.sc. Marta Žuvić

Odjel za biotehnologiju Zavod za molekularnu i sistemsku biomedicinu

e-pošta : marta.zuvic.butorac@uniri.hr
prostorija : O-603, Zgrada sveučilišnih odjela
skype : marta.zuvic.butorac

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 179 9 8
ORCID 83 5
Research Gate 124
SCOPUS 94 6
WoS Researcher ID 80 5

Obrazovanje

1.1.1998. - 1.1.2001. doktorat znanosti Molekulska biofizika Sveučilšte u Zagrebu - PMF
1.1.1990. - 1.1.1995. magisterij znanosti Molekulska biofizika PMF Zagreb
1.1.1984. - 1.1.1988. profesor matematike i fizike Matematika i fizika - nastavnički studij Pedagoški fakultet Sveučilišta u rijeci

Radno iskustvo

1.5.2014. - izvanredni profesor Nastava: STATISTIKA I ANALIZA ZNANSTVENIH REZULTATA na diplomskim sveučilišnim studijima Istraživanje i razvoj lijekova, Biotehnologija u medicini i Medicinska kemija (60 pred + e-kolegij, 6 ECTS); BIOFIZIKA na preddiplomskom sveučilišnom studiju Biotehnologija i istraživanje lijekova (45 pred + e-kolegij, 3 ECTS); Suradnik na projektima: 1. Potencijalna primjena kakao polifenola u inhibicije fibroze jetre: nastavak istraživanja primjene polifenola, voditeljica projekta Jasminka Giacometti, projekt SuR 2. ''Učinak mineralne ishrane na modifikaciju fenolnih spojeva u plodu i lišću masline'' voditeljica projekta Jasminka Giacometti, projekt prijafvljen na natječaj HZZ Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
1.12.2012. - 1.5.2014. docent Nastava: STATISTIKA I ANALIZA ZNANSTVENIH REZULTATA na diplomskim sveučilišnim studijima Istraživanje i razvoj lijekova, Biotehnologija u medicini i Medicinska kemija (60 pred + e-kolegij, 6 ECTS) Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
12.12.2007. - 1.12.2012. docent Nastava: UVOD U MODERNU FIZIKU, za preddiplomski sveučilišni studij Brodogradnja (30 pred + 30 vj + e-kolegij, 4 ECTS); DIJAGNOSTIČKE METODE U MEDICINI 2 za preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo (30 pred + 30 vj + e-kolegij, 4 ECTS ); - OSNOVE FIZIKE ZA BIOMEDICINU za preddiplomski studij Računarstvo (30 pred + 15 sem+ e-kolegij, 4 ECTS) Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - BIOSTATISTIKA
integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilšta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 44
1.1.2014. - PRIRODOSLOVLJE
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2013. - BIOFIZIKA
preddiplomski sveučilišni studij Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2012. - 1.1.2014. UVOD U MODERNU FIZIKU
preddiplomski sveučilišni studij Brodogradnja
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2012. - 1.1.2013. METODE MEDICINSKE INFORMATIKE U ISTRAŽIVANJU
doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilšta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 12
1.1.2012. - STATISTIKA I ANALIZA ZNANSTVENIH REZULTATA
diplomskim sveučilišnim studijima Istraživanje i razvoj lijekova, Biotehnologija u medicini i Medicinska kemija
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 120
1.1.2011. - 1.1.2013. DIJAGNOSTIČKE METODE U MEDICINI 2
preddiplomski studij Računarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2009. - 1.1.2012. OSNOVE FIZIKE ZA BIOMEDICINU
preddiplomski studij Računarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2005. - 1.1.2009. INFORMACIJSKI SUSTAVI VEZANI UZ OPREMU I UČENJE U ZDRAVSTVU
preddiplomski studij Organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilšta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2000. - 1.1.2004. SEMINARI IZ FIZIKE I BIOFIZIKE
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilšta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 135
1.1.1997. - 1.1.2004. FIZIKA S ELEKTRONIKOM
stručni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet Sveučilšta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 120

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2009. - E-UČENJE U NASTAVNOM PROCESU
program cjeloživotnog obrazovanja
Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 4

Osobni razvoj

1.1.2004. - 1.1.2005. E-learning management


Norma sati: 360
-


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2009. - MEDICINSKA INFORMATIKA

Financiranje: Medicinska naklada
1.1.2008. - FIZIKA

Financiranje: Veleučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost


Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2011. -
Izrada Strategije razvoja e-učenja na Sveučilištu u Rijeci 2011-2015
Sveučilište u Rijeci   voditelj grupe
2.
1.1.2006. -
Izrada Strategije uvođenja e-učenja na Sveučilištu u Rijeci 2006-2010
Sveučilište u Rijeci   voditelj grupe
3.
1.1.2005. -
Ispitivanje postojeće razine korištenja IT u nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Medicinski fakultet   voditelj istraživanja
4.
- 26.9.2008.
Organizacija međunarodnog skupa u sklopu Tempus EQIBELT projekta „Course Development in e-learning environment“
Sveučlište u Rijeci, Tehnički fakultet   organizator

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 13.12.2012. - Detalji
Kolokvij Društva matematičara i fizičara
Rijeka
2. 15.12.2011. - Detalji
e-dan Sveučilišta u Rijeci
Rijeka
3. 11.10.2011. - Detalji
CARNet, Studijski posjet: Improving learning and teaching by institutional collaboration supported by ICT
STEP RI, Rijeka
4. 8.12.2010. - Detalji
e-dan Sveučilišta u Rijeci
Gradska vijećnica, Rijeka
5. 6.11.2009. - Detalji
e-dan Sveučilišta u Rijeci
Rijeka
6. 16.3.2009. - Detalji
popodne@CEU
SRCE, Zagreb
7. 1.6.2006. - Detalji
Tribina Universitas
Rijeka
8. 1.5.2002. - Detalji
Kolokvij Društva matematičara i fizičara
Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 10.11.2012. - Detalji
Dan znanosti
PGŽ, IŽ (7 škola)
2. 1.1.2012. - Detalji
Festival znanosti u Rijeci 2012.
Rijeka
3. 10.11.2011. - Detalji
Dan znanosti
PGŽ, IŽ (10 škola)
4. 1.1.2011. - Detalji
Festival znanosti u Rijeci 2011.
Rijeka
5. 10.11.2010. - Detalji
Dan znanosti
PGŽ, IŽ (10 škola)
6. 1.1.2010. - Detalji
Festival znanosti u Rijeci 2010.
Rijeka
7. 10.11.2009. - Detalji
Dan znanosti
PGŽ, IŽ (10 škola)
8. 1.1.2009. - Detalji
Festival znanosti u Rijeci 2009.
Rijeka
9. 1.1.2008. - Detalji
Festival znanosti u Rijeci 2008.
Rijeka
10. 1.1.2007. - Detalji
Festival znanosti u Rijeci 2007.
Rijeka
11. 1.1.2006. - Detalji
Festival znanosti u Rijeci 2006.
Rijeka
12. 1.1.2005. - Detalji
Festival znanosti u Rijeci 2005.
Rijeka
13. 1.1.2004. - Detalji
Festival znanosti u Rijeci 2004.
Rijeka
14. 1.1.2003. - Detalji
Festival znanosti u Rijeci 2003.
Rijeka

Intervjui

1. 16.11.2010. - Detalji
intervju.org
internet portal http://intervju.org

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.2.2010. - - Predstojnik Centra
Centar za podršku učenju i poučavanju

Povjerenstva na sveučilištu

1. 19.1.2012. - - članica
Radna skupina za definiranje uvjeta i standarda vezanih uz učenje na daljinu
2. 17.1.2012. - 17.1.2015. - Predsjednica
Povjerenstvo za e-učenje Sveučilišta u Rijeci
3. 26.7.2011. - - članica
Povjerenstvo za izradu elaborata poslijediplomskog specijalističkog programa „Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi“
4. 19.12.2008. - 17.1.2012. - Predsjednica
Povjerenstvo za e-učenje Sveučilišta u Rijeci
5. 1.7.2008. - - članica
Radna skupina za izradu Pravilnika o priznavanju prethodnog učenja na Sveučilištu u Rijeci
6. 1.1.2001. - 1.1.2004. - članica
Povjerenstvo za unaprjeđenje nastave Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2014. - - član
Radna skupina Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta za pripremu Nacrta prijedloga pravilnika o priznavanju neformalnog i informalnog učenja
2. 1.1.2008. - - članica
Stručno povjerenstvo Zaklade Sveučilišta u Rijeci