Dr.sc. Vesna Kovač izv. prof.

Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 42 4 2

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Obrazovna politika
sveučilišni preddiplomski program pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 105
- Pedagoški aspekti analize obrazovne politike
sveučilišni diplomski studij pedagogije
Fiozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 105
- Didaktika 2
sveučilišni diplomski studiji nastavničkog smjera
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
- Osiguranje kvalitete u odgojno-obrazovnim organizacijama
sveučilišni diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 105
- Didaktičke teorije i suvremena didaktička istraživanja
sveučilišni poslijediplomski doktorski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Trendovi istraživanja obrazovnih politika i menadžmenta
sveučilišni poslijediplomski doktorski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Doktorski seminar
sveučilišni poslijediplomski doktorski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

10.6.2013. - Kvaliteta nastave kao pokazatelj kvalitete škole
Petra Berlot
sveučilišni diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
4.2.2013. - PISA istraživanje i njegove implikacije za razvoj (hrvatskoga) obrazovnog sustava
Ana Belin
sveučilišni diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
12.12.2011. - Modeli nastave: kompetencije nastavnika
Luka Mušanović
sveučilišni diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
16.11.2010. - Učiteljska/nastavnička profesija i indikator njezinog društvenog položaja u RH
Petra Rađenović
sveučilišni preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
20.10.2008. - Globalizacija u visokom obrazovanju
Marina Bijonda
sveučilišni preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
15.10.2008. - Privatno visoko obrazovanje: osnovna obilježja i trendovi razvoja
Tamara Fabac
sveučilišni preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
5.10.2008. - Ljudska prava u Hrvatskoj - odgoj i obrazovanje nacionalnih manjina u RH
Iva Luk
sveučilišni preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
2.10.2008. - Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju
Iva Vukić
sveučilišni preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
24.9.2007. - Aktivno učenje - indikator kvalitete visokoškolske nastave u svijetlu provedbe bolonjskog procesa
Marko Turk
sveučilišni dodiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Trendovi upravljanja obrazovnim institucijama
Zlatna Jelić
sveučilišni preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Decentralizacija upravljanja školom kao pretpostavka jačanja uloge ravnatelja
Mateo Havaić
sveučilišni preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Profesionalizacija uloge školskih ravnatelja - prema izradi kompetencijskog standarda ravnatelja škola u Republici Hrvatskoj
Klara Fegeš
sveučilišni diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Neoliberalizam i obrazovanje u kontekstu globalne obrazovne politike
Sanela Kanić
sveučilišni diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
-Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2013. - Planiranje i programiranje nastave
Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: učenje i poučavanje
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 20
- Didaktika
DPPO
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 40
- Obrazovna politika
DPPO
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 20
- Obrazovna politika
Razlikovna edukacija za studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Osobni razvoj

1.1.2003. - Aktivno učenje za kritičko mišljenje


Norma sati:
1.1.2002. - Obrazovna politika


Norma sati:
1.1.2000. - 1.1.2001. Visokoškolski menadžment


Norma sati:
1.1.1998. - Visokoškolska didaktika


Norma sati:
1.1.1997. - Visokoškolska didaktika


Norma sati:

Obrazovni projekti

-

Financiranje:

Izdavaštvo

1.1.2008. - Izrada nastavnih programa prema pristupu temeljenom na ishodima učenja

Financiranje: Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Iva Buchberger, Vesna Kovač, Adriana Ažić Bastalić
Přínos distributivního vedení škol k pracovní spokojenosti učitelů
Studia Paedagogica 23 55 - 80 - 2018. http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1722

Exc

2. Kanić, Sanela ; Kovač, Vesna
NEOLIBERALIZAM I OBRAZOVANJE U KONTEKSTU GLOBALNE OBRAZOVNE PO LITIKE
Zbornik Odseka za p edagogiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu, 26 69-92 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=915047

3. Buchberger, Iva ; Kovač, Vesna
Kritičko donošenje odluka u kontekstu školskog vođenja
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 63 29-40 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=929524

4. Buchberger, Iva ; Bolčević, Valentina ; Kovač, Vesna
Kritičko mišljenje u obrazovanju: dosadašnji doprinosi i otvoreni smjerovi
Metodički ogledi 24 109-129 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=922027

5. Fegeš, Klara i Kovač, Vesna
Profesionalizacija uloge školskih ravnatelja: prema izradi kompetencijskog standarda ravnatelja škola u Republici Hrvatskoj
Turk, M. (ur.). Zbornik radova „Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga 178 - 194 - 2017.

6. Kovač, Vesna ; Rukavina Kovačević, Ksenija ; Rafajac, Branko
Učinkovito upravljanje školama na lokalnoj razini
Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje 19 175-207 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=902502

7. Vesna Kovač, Stjepan Staničić, Iva Buchberger
Obilježja i izazovi distributivnog školskog vođenja
Školski vjesnik 63 131-148 - 2014.

A1

8. Kovač, Vesna; Rafajac, Branko; Buchberger, Iva; Močibob Maja
Obrazovna politika iz perspektive hrvatskih učitelja i nastavnika( Educational policy from the perspectives of Croatian teachers )
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu (2014) 155 161-184 - 2014.

A1

9. Vesna Kovač i Iva Buchberger
Suradnja škola i vanjskih dionika
Sociologija i prostor 51 523-545 - 2013.

A1

10. Kovač, Vesna; Turk, Marko
Review of New University Education Policy Implementation in Croatia
Handbook of College and University Teaching 219-233

A1

11. Farnell, Thomas; Kovač, Vesna
Uklanjanje nepravednosti u visokom obrazovanju: prema politici »proširivanja sudjelovanja« u Hrvatskoj (REMOVING INEQUITIES IN HIGHER EDUCATION: TOWARDS A CROATIAN POLICY FOR WIDENING PARTICIPATION )
Revija za socijalnu politiku (1845-6014) 17 (2010), 2; 257-275 17 257-275

12. Kovač, Vesna
Povećanje pristupa visokom obrazovanju (Widening access to higher education)
Političko obrazovanje (1845-0008) 3 (2007), 3-4; 111-116 3 111-116

13. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Trendovi i izazovi teorije i prakse upravljanja sveučilištima (Theory and practice of universities management: trends and challenges)
Časopis za visoko obrazovanje (1846-5277) 1 (2007), 1; 55-68 1 55-68

A2

14. Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko; Kovač, Vesna
Assessing the Quality of University Teaching in Croatia
Teaching in higher education (1356-2517) 4 (1999), 2; 213-235

15. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Upravljanje visokoškolskim institucijama: problemi i pristupi rješenjima (Governance of Higher Education Institutions: Problems and Approaches to Solutions)
Društvena istraživanja (1330-0288) 62 (2002), 6; 1013-1030

16. Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko; Kovač, Vesna
Položaj studenata na sveučilištu u svjetlu analize kvalitete nastave (Students position regarding the quality of the teaching process at the university)
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja (1330-0288) 7 (1998), 4-5; 619-637

17. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Kriteriji uspješne visokoškolske nastave: pristup istraživanju (The quality criteria of higher education teaching: approach to a research)
Napredak (1330-0059) 139 (1998), 3; 298-306

18. Kovač, Vesna
Pristupi analizi obrazovne politike (Approaches to educational policy analysis)
Pedagogija: prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja / Previšić, Vlatko ; Šoljan, Nikša Nikola, Hrvatić, Neven (ur.). - Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo , 2007. 91-105 (ISBN: 978-953-99167-2-3).

19. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Academic Staff Participation in University Governance: Internal Responses to External Quality Demands
Tertiary Education and Management (1358-3883) 9 (2003), 3; 215-232

20. Rafajac, Branko; Ledić, Jasminka; Kovač, Vesna
Kvaliteta visokog obrazovanja (The Quality of Higher Education)
Zbornik radova sa Međunarodnog znanstvenog kolokvija Kvaliteta u odgoju i obrazovanju (The Quality in Education and Teaching) / Rosić, Vladimir (ur.) - Rijeka: Pedagoški fakultet u Rijeci , 1998. 19-27.

21. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Kriteriji uspješne visokoškolske nastave: pristup istraživanju (The quality criteria of higher education teaching: approach to a research)
Napredak (1330-0059) 139 (1998), 3; 298-306

22. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Academic Staff Participation in University Governance: Internal Responses to External Quality Demands
Tertiary Education and Management (1358-3883) 9 (2003), 3; 215-232

23. Vesna Kovač; Rafajac, Branko; Iva Buchberger
Croatian teacher competencies related to creation and implementation of education policy
CEPS Journal

A1

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Vesna Kovač; Iva Buchberger; Branko Rafajac
O obrazovnoj politici iz različitih perspektiva
Knjiga Nema Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2015.
2. Autor knjige
Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Understanding University Organizational Culture: The Croatian Example
Claudius Gellert i Erich Leitner Peter Lang Frankurt am Main - 2006.
3. Autor knjige
Kovač, Vesna
Osposobljavanje i usavršavanje visokoškolskih nastavnika( Academic staff development )
Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2001.

Pozvana predavanja

1. Vesna Kovač
Kompetencije školskog pedagoga: razvijanje kompetencija za distributivno vođenje škole; Državni skup pedagoga (u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje)
Pula
2. Vesna Kovač
Assumptions of the successful implementation of higher education policies: trends and challenges (IPSA RC 32 Conference)
Dubrovnik
3. Vesna Kovač
Kolegijalno upravljanje kao pretpostavka učinkovitog upravljanja kvalitetom škole; Državni skup ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova RH (u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje)
Opatija
4. Vesna Kovač
Obrazovanje ravnatelja u funkciji unapređivanja kvalitete (ruko)vođenja školama; Državni skup ravnatelja osnovnih škola (u organizaciji HUROŠ-a)
Dubrovnik
5. Vesna Kovač
Okrugli stol: Doprinos ravnatelja kvaliteti škole ili učeničkoga doma – važnost licenciranja ravnatelja; Državni skup ravnatelja osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova (u organizaciji NCVVO-a)
Opatija
6. Vesna Kovač i Branko Rafajac
Distribuirano školsko vođenje: trendovi, izazovi i dosadašnja iskustva; Državni skup za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova (u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje)
Pula

Kongresna priopćenja

1.
Vesna Kovač, Branko Rafajac, Adriana Ažić-Bastalić
Correlation Between Distributed School Leadership and Perceived School Effectiveness in Croatian Schools Paper ENIRDELM 25th Conference: Leading and Managing for Development Krakow, Poljska - 15.9.2017.
2.
Vesna Kovač, Iva Buchberger
Is School Leadership in Croatian Schools Distibuted Among Teachers? Paper International Ireland Conference on Education IICE 2017 Dublin, Irska - 24.4.2017.
3.
Vesna Kovač
Indicators of effective school leadership: various stakeholders' perspectives Paper 25th ENIRDELM Conference Jurmala, Latvija - 16.9.2016.
4.
Vesna Kovač
School leadership from a distributed perspective Usmeno 8th Annual International Conference of Education, Research and Innovation ICERI 2015 Sevilla, Španjolska - 15.11.2015.
5.
Vesna Kovač
Predstavljanje poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija pedagogije Plenarno Doktorska konferencija za studente, voditelje i suradnike doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2015 Rijeka, Hrvatska - 22.5.2015.
6.
Kovač, Vesna; Buchberger, Iva
Paper TEPE 2014 Conference: Overcoming Fragmentation in Teachers Education Policy and Practice Zagreb, Hrvatska - 1.1.2014.
7.
Kovač, Vesna; Buchberger, Iva i Rafajac, Branko
Teachers' Perspectives on Educational Policy in Croatia Paper International Conference The Future of Education (4th Edition) Florence, Italy - 1.1.2014.
8.
Vesna Kovač, Iva Buchberger
Features of Educational Policy from the Perspectives of School Teachers in Croatia Predavanje Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju Sarajevo, BiH - 1.1.2013.
9.
Vesna Kovač
Suradnja škola i drugih dionika kao indikator kvalitete obrazovanja Plenarno izlaganje Dani obrazovnih znanosti: Kvaliteta obrazovanja - istraživačke perspektive Zagreb, Hrvatska - 25.10.2012.
10.
Vesna kovač
Upravljanje indikatorima postignuća: nove forme upravljanja (visokim) obrazovanjem Plenarno izlaganje RISC Rijeka International Students Congress: Obrazovna politika u visokom školstvu Rijeka, Hrvatska - 1.1.2012.
11.
Vesna Kovač
Assumptions of the successful implementation of higher education policies: trends and challenges Lecture IPSA RC 32 Conference Dubrovnik, Hrvatska - 10.6.2011.
12.
Vesna Kovač
Assumptions of the successful implementation of higher education policies: trends and challenges Predavanje IPSA RC32 Conference: Developing policy in different cultural contexts: learning from study, learning from experience Dubrovnik, Hrvatska - 10.6.2010.
13.
Vesna Kovač
A Micropolitical View on Bologna Process at Croatian Universities Predavanje The Third Conference on Knowledge and Politics, The Bologna Process and the Shaping of the Future Knowledge Societies Bergen, Norveška - 18.5.2005.
14.
Vesna Kovač
A Micropolitical View on Quality Assurance at Croatian Universities Predavanje Joint EAIR (European Association for Institutonal Research in Higher Education) and AIR (American Association for Institutional Research) Seminar on Access, Cost and Quality Dilemma in Higher Education; Miami, Florida, SAD - 13.1.2005.
15.
Vesna kovač
Development of quality assurance processes at Croatian universities: strategies and aims Predavanje 26th Annual Forum “Knowledge Society Crossroads” Barcelona, Španjolska - 5.9.2004.
16.
Vesna Kovač
Organisational Culture of Universities: Towards the Desired Model Predavanje International Congress on Higher Education: „Perspectives on University Education in the 21st century” Istanbul, Turska - 28.5.2004.
17.
Kovač, Vesna
Governance of Higher Education Institutions in Croatia: Response to the New External Demands
18.
Kovač, Vesna; Rafajac, Branko
Introducing Teaching Assistants into Academic Community: A Croatian Perspective
19.
Kovač, Vesna
Organisational Culture of Universities: Towards the Desired Model
20.
Kovač, Vesna
Pokretačke snage dobrog odnosa između učitelja i učenika (Encouraging good relationship between teachers and students)
21.
Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Uvođenje i priprema asistenata na visokim učilištima za nastavu (Preparation of Higher Education Assistants for Teaching)
22.
Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Prema sveučilištu kao organizaciji koja uči (Towards the University as Learning Organisation)
23.
Kovač, Vesna
Suvremene nastavne metode kao kriterij kvalitetne visokoškolske nastave: kolegijalno tutorstvo (Contemporary teaching methods as a criteria of the quality of teaching in higher education: peer tutoring)

Znanstveni projekti

1. 1.1.2015. - 1.1.2018.
Istraživanje školskog vođenja iz distributivne perspektive u hrvatskim školama (I-943-2015); istraživač; Hrvatska zaklada za znanost; ;
2. 1.1.2014. -
Ispitivanje obilježja školskog vođenja u hrvatskim osnovnim školama; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
3. 1.1.2013. -
IPA project: E-quality: Linking quality and social inclusion in higher education; predstavnik Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas"; ; ;
4. 1.1.2009. -
158745_TEMPUS-1_2009-1-DE-TEMPUS-SMGR: „ACCESS – Towards Equitable and Transparent Access to Higher Education in Croatia; predstavnik Udruge za razvoj visokoga školstva "Universitas"; ; ;
5. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Sveučilište i vanjsko okruženje u kontekstu europskih integracijskih procesa; suradnik; MZOS; ;
6. 1.1.2002. - 1.1.2005.
Preduvjeti osiguranja kvalitete u visokom školstvu (0009004); znanstveni novak; MZOS; ;
7. 1.1.2001. - 1.1.2002.
Usavršavanje kvalitete visokoškolske nastave; ; Institut otvoreno društvo; ;
8. 1.1.1997. -
Učenje sadržaja i vještina potrebnih za život u suvremenom društvu (Learning the Skills Needed for Life in the Contemporary Society); voditelj; Institut Otvoreno društvo; ;
9. 1.1.1996. - 1.1.2000.
Kvaliteta visokoškolske nastave: kriteriji, stanje i model usavršavanja visokoškolske nastave u cilju izgradnje "kulture kvalitete"; ; ; ;
10. 1.1.1996. - 1.1.1998.
Problem (ideologizacije) vrijednosti u odgoju i obrazovanju (Values in Education: The Problem of Ideologizing); suradnik; Institut Otvoreno društvo; ;
11. 1.1.1995. - 1.1.1997.
Initiating Philanthropic Activities in Croatia (Rijeka) through Teacher's Education; suradnik; Indiana University Center on Philanthropy; ;
12. 1.1.1995. -
Pretpostavke i kriteriji efikasnosti visokoškolske nastave; znanstveni novak; ; ;
13. -
TEMPUS UM_JEP-16015-2001 "QUASIS": Development of Quality Assurance System in Higher Education; suradnik; ; ;
14. -
Conceptions of Institutional Governance in Higher Education as a Respond to the Changing External Environment; ; Ernst – Mach Stipendium, Institut fur Erziehngwissenschaft und Bildungsforschung (IFEB) pri Universitat Klagenfurt; ;
15. -
Quality Management in Higher Education; voditelj; Ministarstvo Hrvatske i Britanski savjet u Hrvatskoj; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2011. -
Željko Jakopović; Doktorat Povezanost očekivanih postignuća i nastavnih strategija s učeničkim razumijevanjem mehanike u gimnaziji; ; ;
2. - 28.2.2018.
Iva Buchberger; Doktorat Pretpostavke i obilježja vođenja u hrvatskim osnovnim školama; Poslijediplomski doktorski studij pedagogije; 28.2.2018.;
3. -
Monika Pažur; Doktorat ; ; ;
4. -
Adriana Ažić Bastalić; Doktorat ; ; ;

Znanstveni skupovi

1. 3.6.2016. -
Doktorska konferencija za studente doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2016 Rijeka Predsjednica organizacijskog odbora
2. 2.6.2015. -
Savjetovanje o inicijalnom obrazovanju i profesionalnom razvoju učitelja/nastavnika Rijeka Predsjednica organizacijskog odbora
3. 22.5.2015. -
Doktorska konferencija za studente, voditelje i suradnike doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2015 Rijeka Predsjednica organizacijskog odbora
4. -
Doktorska konferencija za studente doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2017 Rijeka Predsjednica organizacijskog odbora
5. -
Doktorska konferencija za studente doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2018 Rijeka Predsjednica organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2007. - Časopis za visoko obrazovanje

Recenzije

1. 2015. Razvoj standarda kvalifikacija za učitelje i njihova primjena u postupku licenciranja
2. 2014. Praćenje i vrednovanje profesionalnoga razvoja učitelja - kompetencijski pristup
3. 2013. Financiranje visokog obrazovanja i socijalna dimenzija u Hrvatskoj: analiza i preporuke
4. 2010. Promjene u akademskom pozivu: komparativne analize
5. 2010. Praktikum električnih mjerenja (priručnik za izvođenje laboratorijskih vježbi)
6. 2007. Kompetencije i kompetentnost učitelja: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog kolokvija održanog 18. i 19. travnja 2007. u Osijeku (5 rada)
7. Časopis: International Journal for Educational Development. Print ISSN: 1360-144X (3 rada)
8. Časopis: Anali hrvatskog politološkog društva. ISSN 1845-6707 (Tisak) (2 rada)
9. Časopis: Revija za socijalnu politiku. ISSN: 1845-6014 (1 rad)
10. Časopis PILAR: Časopis za društveno-humanističke studije. ISSN 1846-3010 (1 rad)
11. Časopis: Pomorski zbornik Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva Republike Hrvatske. ISSN 0554-6397 (Tisak) (1 rad)
12. Časopis Specijalna edukacija i rehabilitacija. ISSN 1452-7367 (1 rad)
13. Časopis: Studia paedagogica. ISSN 1803-7437 print (1 rad)
14. Časopis: Croatian Journal of Education/Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. ISSN 1848-5189 (Tisak) (1 rad)

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.10.2014. - 30.9.2015.
Analiza i definiranje postupka evaluacije studijskih programa: izrada stručne podloge
Sveučilište u Rijeci   15.000,00
voditelj
2.
1.1.2010. - 1.1.2013.
158745_TEMPUS-1_2009-1-DE-TEMPUS-SMGR: „ACCESS – Towards Equitable and Transparent Access to Higher Education in Croatia
Institut za razvoj obrazovanja  
suradnik

Stručna aktivnost

1.
1.2.2016. -
Izrada priručnika o građanskom odgoju za učenike 5. i 6. razreda OŠ
Grad Rijeka, Odjel za odgoj i školstvo   Koautorica priručnika "Učenik građanin"

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2008. - 1.1.2010. - prodekan za nastavu
Filozofski fakultet u Rijeci
2. 1.1.2007. - 1.1.2008. - pročelnica
Filozofski fakultet u Rijeci: Odsjek za pedagogiju
3. - - voditeljica
Filozofski fakultet u Rijeci: Katedra za didaktiku

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2016. - - voditeljica
Filozofski fakultet u Rijeci: Povjerenstvo za izradu programa poslijediplomskog specijalističkog studija za menadžment u odgoju i obrazovanju
2. 1.1.2014. - - voditeljica
Programsko vijeće Centra za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta u Rijeci
3. 1.1.2012. - 1.1.2015. - voditeljica
Sveučilište u Rijeci: podprojekt „Analiza i definiranje postupka evaluacije studijskih programa: izrada stručne podloge" u okviru šireg projekta „Projekt analize i evaluacije studijskih programa"
4. 1.1.2012. - - voditeljica
Filozofski fakultet u Rijeci: Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije
5. 1.1.2010. - 1.1.2014. - član
Sveučilište u Rijeci: Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih kvalifikacija
6. 1.1.2010. - 1.1.2011. - voditeljica
Filozofski fakultet u Rijeci: voditeljica Povjerenstva za izradu Strategije Filozofskog fakulteta u Rijeci
7. 1.1.2007. - 1.1.2008. - voditeljica
Sveučilište u Rijeci: Radna skupina za uvođenje ishoda učenja
8. 1.1.2005. - - član
Filozofski fakultet u Rijeci: Povjerenstvo za unapređivanje kvalitete
9. - - voditeljica povjerenstva za izradu programa
Filozofski fakultet u Rijeci: inicijalna akreditacija studijskih programa - Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij pedagogije
10. - - voditeljica povjerenstva za izradu programa
Filozofski fakultet u Rijeci: inicijalna akreditacija studijskih programa - Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij za ravnatelje odgojno obrazovnih ustanova

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 17.7.2015. - - zamjenica voditelja
Ekspertna skupina za provedbu 5. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije: Unaprijediti praksu rukovođenja u odgojno obrazovnim ustanovama
2. 15.7.2015. - - članica
Ekspertni tim za provođenje 4. cilja Strategije obrazovanja, znansoti i tehnologije: Podići kvalitetu rada i društveni ugled učitelja, točke 4. 1. Profesionalizacija učiteljskog zanimanja
3. 8.4.2005. - 11.4.2005. - predsjednica organizacijskog odbora
12. godišnja skupština međunarodne organizacije International Consortium for Educational Development in Higher Education (12th ICED Council Meeting)
4. - - stručni konzultant
Ekspertna radna skupina za cjelovitu kurikularnu reformu, za društveno-humanističko područje kurikuluma
5. - - članica
Nacionalna skupina za praćenje Bolonjskog procesa