Dr.sc. Vesna Kovač izv. prof.

Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju

prostorija : 312
mobitel : 0915110719
e-pošta : vesna.kovac@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 42 4 2

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Obrazovna politika
sveučilišni preddiplomski program pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 105
- Pedagoški aspekti analize obrazovne politike
sveučilišni diplomski studij pedagogije
Fiozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 105
- Osiguranje kvalitete u odgojno obrazovnim organizacijama
sveučilišni diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 105
- Didaktika 2
sveučilišni diplomski studiji nastavničkog smjera
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

9.9.2015. - Decentralizacija upravljanja kao pretpostavka jačanja uloge ravnatelja
Mateo Havaić
preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
10.6.2013. - Kvaliteta nastave kao pokazatelj kvalitete škole
Petra Berlot
sveučilišni diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
4.2.2013. - PISA istraživanje i njegove implikacije za razvoj (hrvatskoga) obrazovnog sustava
Ana Belin
sveučilišni diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
12.12.2011. - Modeli nastave:kompetencije nastavnika
Luka Mušanović
sveučilišni diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
16.11.2010. - Učiteljska/nastavnička profesija i indikator njezinog društvenog položaja u RH
Petra Rađenović
preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
20.10.2008. - Globalizacija u visokom obrazovanju
Marina Bijonda
preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
15.10.2008. - Privatno visoko obrazovanje: osnovna obilježja i trendovi razvoja
Tamara Fabac
preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
5.10.2008. - Ljudska prava u Hrvatskoj - odgoj i obrazovanje nacionalnih manjina u RH
Iva Luk
preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
2.10.2008. - Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju
Iva Vukić
preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
24.9.2007. - Aktivno učenje - indikator kvalitete visokoškolske nastave u svijetlu provedbe bolonjskog procesa
Marko Turk
dodiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
- Trendovi upravljanja obrazovnim institucijama
Zlatna Jelić
preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2013. - Planiranje i programiranje nastave
Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: učenje i poučavanje
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 20
- Didaktika
DPPO
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 40
- Obrazovna politika
DPPO
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 20

Osobni razvoj

1.1.2003. - Aktivno učenje za kritičko mišljenje


Norma sati:
-


Norma sati:

Obrazovni projekti

-

Financiranje:

Izdavaštvo

1.1.2008. - Izrada nastavnih programa prema pristupu temeljenom na ishodima učenja

Financiranje: Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vesna Kovač, Stjepan Staničić, Iva Buchberger
Obilježja i izazovi distributivnog školskog vođenja
Školski vjesnik 63 131-148 - 2014.

A1

2. Kovač, Vesna; Rafajac, Branko; Buchberger, Iva; Močibob Maja
Obrazovna politika iz perspektive hrvatskih učitelja i nastavnika( Educational policy from the perspectives of Croatian teachers )
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu (2014) 155 161-184 - 2014.

A1

3. Vesna Kovač i Iva Buchberger
Suradnja škola i vanjskih dionika
Sociologija i prostor 51 523-545 - 2013.

A1

4. Kovač, Vesna; Turk, Marko
Review of New University Education Policy Implementation in Croatia
Handbook of College and University Teaching 219-233 - 2012.

A1

5. Farnell, Thomas; Kovač, Vesna
Uklanjanje nepravednosti u visokom obrazovanju: prema politici »proširivanja sudjelovanja« u Hrvatskoj( REMOVING INEQUITIES IN HIGHER EDUCATION: TOWARDS A CROATIAN POLICY FOR WIDENING PARTICIPATION )
Revija za socijalnu politiku (1845-6014) 17 (2010), 2; 257-275

6. Kovač, Vesna
Povećanje pristupa visokom obrazovanju( Widening access to higher education )
Političko obrazovanje (1845-0008) 3 (2007), 3-4; 111-116

7. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Trendovi i izazovi teorije i prakse upravljanja sveučilištima( Theory and practice of universities management: trends and challenges )
Časopis za visoko obrazovanje (1846-5277) 1 (2007), 1; 55-68

A2

8. Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko; Kovač, Vesna
Assessing the Quality of University Teaching in Croatia
Teaching in higher education (1356-2517) 4 (1999), 2; 213-235

9. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Upravljanje visokoškolskim institucijama: problemi i pristupi rješenjima( Governance of Higher Education Institutions: Problems and Approaches to Solutions )
Društvena istraživanja (1330-0288) 62 (2002), 6; 1013-1030

10. Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko; Kovač, Vesna
Položaj studenata na sveučilištu u svjetlu analize kvalitete nastave( Students' position regarding the quality of the teaching process at the university )
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja (1330-0288) 7 (1998), 4-5; 619-637

11. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Kriteriji uspješne visokoškolske nastave: pristup istraživanju( The quality criteria of higher education teaching: approach to a research )
Napredak (1330-0059) 139 (1998), 3; 298-306

12. Kovač, Vesna
Pristupi analizi obrazovne politike( Approaches to educational policy analysis )
Pedagogija: prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja / Previšić, Vlatko ; Šoljan, Nikša Nikola, Hrvatić, Neven (ur.). - Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo , 2007. 91-105 (ISBN: 978-953-99167-2-3).

13. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Academic Staff Participation in University Governance: Internal Responses to External Quality Demands
Tertiary Education and Management (1358-3883) 9 (2003), 3; 215-232

14. Rafajac, Branko; Ledić, Jasminka; Kovač, Vesna
Kvaliteta visokog obrazovanja( The Quality of Higher Education )
Zbornik radova sa Međunarodnog znanstvenog kolokvija Kvaliteta u odgoju i obrazovanju (The Quality in Education and Teaching) / Rosić, Vladimir (ur.). - Rijeka : Pedagoški fakultet u Rijeci , 1998. 19-27.

15. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Kriteriji uspješne visokoškolske nastave: pristup istraživanju( The quality criteria of higher education teaching: approach to a research )
Napredak (1330-0059) 139 (1998), 3; 298-306

16. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Academic Staff Participation in University Governance: Internal Responses to External Quality Demands
Tertiary Education and Management (1358-3883) 9 (2003), 3; 215-232

17. Vesna Kovač; Rafajac, Branko; Iva Buchberger
Croatian teacher competencies related to creation and implementation of education policy
CEPS Journal

A1

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Vesna Kovač; Iva Buchberger; Branko Rafajac
O obrazovnoj politici iz različitih perspektiva
Knjiga Nema Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2015.
2. Autor knjige
Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Understanding University Organizational Culture: The Croatian Example
Claudius Gellert i Erich Leitner Peter Lang Frankurt am Main - 2006.
3. Autor knjige
Kovač, Vesna
Osposobljavanje i usavršavanje visokoškolskih nastavnika( Academic staff development )
Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2001.

Pozvana predavanja

1. Vesna Kovač i Branko Rafajac
Distribuirano školsko vođenje; Državni skup za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje
Pula - 21.4.2015.
2. Vesna Kovač
Assumptions of the successful implementation of higher education policies: trends and challenges. IPSA RC 32 Conference
Dubrovnik

Kongresna priopćenja

1.
Vesna Kovač
School leadership from a distributed perspective usmeno 8th Annual International Conference of Education, Research and Innovation ICERI 2015 Sevilla, Španjolska - 15.11.2015.
2.
Vesna Kovač
Predstavljanje poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija pedagogije plenarno Doktorska konferencija za studente, voditelje i suradnike doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2015 Rijeka - 22.5.2015.
3.
Kovač, Vesna; Buchberger, Iva
paper TEPE 2014 Conference: Overcoming Fragmentation in Teachers Education Policy and Practice Zagreb, RH - 1.1.2014.
4.
Kovač, Vesna; Buchberger, Iva i Rafajac, Branko
Teachers' Perspectives on Educational Policy in Croatia paper International Conference The Future of Education (4th Edition) Florence, Italy - 1.1.2014.
5.
Vesna Kovač, Iva Buchberger
Features of Educational Policy from the Perspectives of School Teachers in Croatia predavanje Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju Sarajevo (BiH) - 1.1.2013.
6.
Vesna kovač
Upravljanje indikatorima postignuća: nove forme upravljanja (visokim) obrazovanjem plenarno izlaganje RISCRijeka International Students Congress: Obrazovna politika u visokom školstvu Rijeka - 1.1.2012.
7.
Vesna Kovač
Assumptions of the successful implementation of higher education policies: trends and challenges predavanje IPSA RC32 Conference: Developing policy in different cultural contexts: learning from study, learning from experience Dubrovnik - 10.6.2010.
8.
Vesna Kovač
A Micropolitical View on Bologna Process at Croatian Universities predavanje The Third Conference on Knowledge and Politics, The Bologna Process and the Shaping of the Future Knowledge Societies Bergen (Norveška) - 18.5.2005.
9.
Vesna Kovač
A Micropolitical View on Quality Assurance at Croatian Universities predavanje Joint EAIR (European Association for Institutonal Research in Higher Education) and AIR (American Association for Institutional Research) Seminar on Access, Cost and Quality Dilemma in Higher Education; Miami, Florida (SAD) - 13.1.2005.
10.
Vesna kovač
Development of quality assurance processes at Croatian universities: strategies and aims predavanje 26th Annual Forum “Knowledge Society Crossroads”, Barcelona (Španjolska) - 5.9.2004.
11.
Vesna Kovač
Organisational Culture of Universities: Towards the Desired Model predavanje International Congress on Higher Education: „Perspectives on University Education in the 21st century” Istanbul (Turska) - 28.5.2004.
12.
Kovač, Vesna
Governance of Higher Education Institutions in Croatia: Response to the New External Demands
13.
Kovač, Vesna; Rafajac, Branko
Introducing Teaching Assistants into Academic Community: A Croatian Perspective
14.
Kovač, Vesna
Organisational Culture of Universities: Towards the Desired Model
15.
Kovač, Vesna
Pokretačke snage dobrog odnosa između učitelja i učenika( Encouraging good relationship between teachers and students )
16.
Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Uvođenje i priprema asistenata na visokim učilištima za nastavu( Preparation of Higher Education Assistants for Teaching )
17.
Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Prema sveučilištu kao organizaciji koja uči( Towards the University as Learning Organisation )
18.
Kovač, Vesna
Suvremene nastavne metode kao kriterij kvalitetne visokoškolske nastave: kolegijalno tutorstvo( Contemporary teaching methods as a criteria of the quality of teaching in higher education: peer tutoring )

Znanstveni projekti

1. 1.1.2015. - 1.1.2018.
Istraživanje školskog vođenja iz distributivne perspektive u hrvatskim školama (I-943-2015); istraživač; Hrvatska zaklada za znanost; ;
2. 1.1.2007. -
„University and its Environment in the Context of European Integration Process ” (009-0000000-0931) ; suradnik; MZOS; ;
3. 1.1.2002. - 1.1.2005.
Preduvjeti osiguranja kvalitete u visokom školstvu” (0009004); znanstveni novak; MZOS; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2011. -
Željko Jakopović; Povezanost očekivanih postignuća i nastavnih strategija s učeničkim razumijevanjem mehanike u gimnaziji; ; ;

Znanstveni skupovi

1. 3.6.2016. -
Doktorska konferencija za studente doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2016 Rijeka predsjednica organizacijskog odbora
2. 2.6.2015. -
Savjetovanje o inicijalnom obrazovanju i profesionalnom razvoju učitelja/nastavnika Rijeka predsjednica organizacijskog odbora
3. 22.5.2015. -
Doktorska konferencija za studente, voditelje i suradnike doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2015 Rijeka Predsjednica organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2007. - ČASOPIS ZA VISOKO OBRAZOVANJE

Recenzije

1. 2014. Praćenje i vrednovanje profesionalnoga razvoja učitelja - kompetencijski pristup

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.10.2014. - 30.9.2015.
Analiza i definiranje postupka evaluacije studijskih programa: izrada stručne podloge
Sveučilište u Rijeci   15.000,00
voditelj
2.
1.1.2010. - 1.1.2013.
158745_TEMPUS-1_2009-1-DE-TEMPUS-SMGR: „ACCESS – Towards Equitable and Transparent Access to Higher Education in Croatia
Institut za razvoj obrazovanja  
suradnik

Stručna aktivnost

1.
1.2.2016. -
Izrada priručnika o građanskom odgoju za učenike 5. i 6. razreda OŠ
Grad Rijeka, Odjel za odgoj i školstvo   Koautorica priručnika "Učenik građanin"

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2008. - 1.1.2010. - prodekan za nastavu
Filozofski fakultet u Rijeci
2. 1.1.2007. - 1.1.2008. - pročelnica
Filozofski fakultet u Rijeci; Odsjek za pedagogiju

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2014. - - voditeljica
Programsko vijeće Centra za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta u Rijeci
2. 1.1.2012. - - voditeljica
Filozofski fakultet u Rijeci - Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije
3. 1.1.2010. - 1.1.2014. - član
Sveučilište u Rijeci/Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih kvalifikacija
4. 1.1.2010. - 1.1.2011. - voditeljica
Filozofski fakultet u Rijeci/voditeljica Povjerenstva za izradu Strategije Filozofskog fakulteta u Rijeci
5. 1.1.2005. - - član
Filozofski fakultet u Rijeci/Povjerenstvo za unapređivanje kvalitete

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 17.7.2015. - - zamjenica voditelja
Ekspertna skupina za provedbu 5. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije: Unaprijediti praksu rukovođenja u odgojno obrazovnim ustanovama
2. 15.7.2015. - - članica
Ekspertni tim za provođenje 4. cilja Strategije obrazovanja, znansoti i tehnologije: Podići kvalitetu rada i društveni ugled učitelja, točke 4. 1. Profesionalizacija učiteljskog zanimanja