Morana Drakulić asistent

Učiteljski fakultet Katedra za metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti i umjetnosti
Učiteljski fakultet Katedra za metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti i umjetnosti

e-pošta : morana@ufri.hr

Obrazovanje

- Prva sušačka hrvatska gimnazija
- profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti Studij hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti Filozofski fakultet u Rijeci
- Interdisciplinarni doktorski studij Humanistika in družboslovje – Didaktika tujih jezikov Filozofski fakultet u Ljubljani
- doktor znanosti Interdisciplinarni doktorski studij Humanistika in družboslovje – Didaktika tujih jezikov

Radno iskustvo

- profesor engleskog jezika izvođenje nastave engleskog jezika u nižim i višim razredima osnovne škole
- vanjski suradnik • izvođenje nastave predavanja i vježbi na kolegijima Integriranog prediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija – Učiteljski studij te Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Učiteljski fakultet u Rijeci
- asistent izvođenje nastave vježbi na kolegijima Integriranog prediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija – Učiteljski studij te Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Učiteljski fakultet u Rijeci

Članstva

- HUPE - Croatian Association of Teachers of English

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Engleski jezik 1
Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati:
- Engleski jezik 2
Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati:
- Engleski jezik
Prediplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati:
- Engleski jezik u predškolskom odgoju
Prediplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci

Norma sati:
- Integrirane jezične vještine
Prediplomski sveučilišni studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Drakulić Morana
The 'Unforgettable' Experience of Foreign Language Anxiety
Journal of Education, Culture and Society 1 125-128 http://nowadays.home.pl/JECS/data/documents/JECS=202015=20=281=29=20120-128.pdf

A1

2. Drakulić Morana
Foreign Language Teacher Competences as Perceived by English Languaage and Literature Students
Journal of education, Culture and Society 1 158-166 http://nowadays.home.pl/JECS/data/documents/JECS=201=282013=29=20158-165.pdf

A1

3. Vidović Ester, Drakulić Morana
Poučavanje koncepta jednine I monožine imenica u nastavi engleskoga jezika u ranoj dobi
Međunarodni znanstveni skup "Suvremene strategije učenja i poučavanja'' 2 943-957

A2

4. Čepić Renata, Vujičić Lidija, Drakulić Morana
Reflections of Current Educational EU Policies on Primary Teachers´ Educational System – Some Experiences from Croatia
Proceedings of ICERI 2010 Conference 164-172

A1

5. Vidović Ester, Krstović Morana
Kratke narativne vrste u udžbenicima engleskoga jezika za osnovnu školu
3. specijalizirani znanstveni skup Rano učenje hrvatskoga/materinskoga/stranoga jezika 3 1 401-409

A2

6. Krstović Morana
Učitelj školi po mjeri učenika
Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem: Cjeloživotno učenje za održivi razvoj 2 251-256

A2

7. Drakulić Morana
Razvoj metakognitivnih strategija u učenju engleskoga kao stranoga jezika
Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Dijete i jezik danas – dijete i tekst 1

A2


Stručna djelatnost