Izv.prof.dr.sc. Nataša Rupčić dipl.oec

Ekonomski fakultet Katedra za menadžment i organizaciju

e-pošta : nrupcic@efri.hr

Nataša Rupčić Google Scholar
Nataša Rupčić BIB
Researcher ID
ORCID

Obrazovanje

1.1.2004. - 1.1.2008. Doktor znanosti Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2004. Magistar znanosti Management Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.1999. Diplomirani ekonomist Međunarodna razmjena Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1990. - 1.1.1994. Opća gimnazija Prva hrvatska sušačka gimnazija

Radno iskustvo

1.10.2014. - Izvanredni profesor Nositelj kolegija Menadžment (preddiplomski studij, smjerovi Poduzetništvo i Međunarodno poslovanje), Management (International Business), Upravljačka ekonomika (diplomski studij); Managerial Economics (smjer: International Business) i Izabrane poslovne teme (doktorski studij). Održavanje predavanja i seminara. Mentor u izradi seminarskih, završnih i diplomskih radova. Znanstveno istraživački rad na znanstvenom projektu Razvoj menadžmenta u funkciji integracije hrvatskoga gospodarstva u EU. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.11.2009. - Docent Nositelj kolegija Menadžment (preddiplomski studij), Management (International Business), Upravljačka ekonomika (diplomski studij) i Izabrane poslovne teme (doktorski studij). Održavanje predavanja i seminara. Mentor u izradi seminarskih, završnih i diplomskih radova. Znanstveno istraživački rad na znanstvenom projektu Razvoj menadžmenta u funkciji integracije hrvatskoga gospodarstva u EU. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2008. - 1.11.2009. Viši asistent Izvođenje seminarske nastave iz kolegija Menadžment, Upravljanje projektima, Menadžment malih i srednjih poduzeća, Upravljačka ekonomika. Voditelj izrade seminarskih, završnih i diplomskih radova. Znanstveno istraživački rad na znanstvenom projektu Razvoj menadžmenta u funkciji integracije hrvatskoga gospodarstva u EU. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.12.2000. - 1.7.2008. Znanstveni novak Izvođenje seminarske nastave iz kolegija Menadžment, Menadžment u trgovini, Projektiranje organizacije i upravljanje projektima (stari program) te potom Menadžment, Menadžment malih i srednjih poduzeća, Upravljanje projektima (bolonjski program). Voditelj izrade seminarskih, završnih i diplomskih radova. Sudjelovanje u radu znanstvenih projekata te rad na magistarskom radu i doktorskoj disertaciji. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.1999. - 1.12.2000. Stručni suradnik Sudjelovanje u izvođenju seminarske nastave iz kolegija Mikroekonomija i Makroekonomija. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Rektorova nagrada Sveučilišta u Rijeci kao najboljem studentu generacije.

Članstva

1.1.2016. - The Athens Institute for Education and Research (ATINER)
1.1.2015. - EUAUP (European association of university professors)
1.1.2014. - Centar za organizacijski dizajn
1.1.2013. - Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora
1.1.2013. - Etičko povjerenstvo Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci
- Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Menadžment u trgovini
Međunarodna razmjena
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Menadžment
Međunarodno poslovanje, Poduzetništvo, Financije i bankarstvo
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 105
- Projektiranje organizacije i upravljanje projektima
Menadžment
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Projektni menadžment
Menadžment
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 67,5
- Management
International Business
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 105
- Menadžment malih i srednjih poduzeća
Studijski program Poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Menadžment
Menadžment (stari program), svi smjerovi Poslovne ekonomije (bolonjski program)
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 225
- Upravljačka ekonomika
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 127,5
- Izabrane poslovne teme
Doktorski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Upravljanje organizacijskom kompleksnošću
Doktorski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Upravljačka ekonomika
Svi smjerovi Poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 67,5
- Managerial Economics
International Business
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

29.9.2016. - Health tourism - Croatia's dormant sector
Roko Nikolić
International Business
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.9.2016. - Utjecaj kulturoloških specifičnosti na menadžment
Edita Gaica
Međunarodno poslovanje
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.9.2016. - Etičnost poslovanja u praksi
Doris Primorac
Međunarodno poslovanje
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.9.2015. - Značajke tržišnog natjecanja na telekomunikacijskom tržištu u RH
Marija Rupčić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.9.2015. - Poslovni modeli suvremenih poduzeća
Denis Tikas
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.9.2015. - Upravljanje informacijama kroz sustave poslovne inteligencije
Nikolina čanak
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.9.2015. - Upravljanje ljudskim potencijalima: generacija Z
Lea Delić Ibukić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.9.2015. - Human resource management: Recruitment and selection
Lea Popović
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.9.2015. - Motivacija zaposlenika na primjeru poduzeća "HŽ - Hrvatske Željeznice"
Ivica Kurilić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.9.2015. - Success of innovative companies
Valentina Holjevac
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
8.9.2015. - Proces upravljanja investicijskim projektima na primjeru poduzeća Jadranka d.d.
Gloria Sokolić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
8.9.2015. - Certifikati izvrnosti
Amadeo Fable
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.4.2015. - Primjena uravnotežene matrice uspješnosti na primjeru poduzeća iAUDIT d.o.o.
Vedran Marinić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2014. - Destinacijski menadžment na primjeru Bjelovarsko-Bilogorske županije
Ana Kelek
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.9.2014. - Uloga poslovnog informacijskog sustava u upravljanju poduzećem
Mia Todorović
Međunarodno poslovanje
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.9.2014. - Upravljanje inovacijama u suvremenom poduzeću
Maja Mihocek
Menadžment
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.9.2014. - Krizni menadžment
Ivana Ilijanić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.9.2014. - Interkulturalni menadžment
Tomislav Korenić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2014. - Društvena odgovornost poduzeća Avon
Ivana Benjak
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2014. - Japanese management
Matea Mužić
International Business
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2014. - Funkcija vođenja na primjeru poduzeća Apple
Karlo Skomeršić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
11.9.2014. - Društveno odgovorno poslovanje
Robert Dobrilovich
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
8.9.2014. - Upravljanje kulturološkim specifičnostima u međunarodnom poslovanju
Maja Stipetić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.7.2014. - Razlike u međunarodnom menadžmentu
Agata Juran
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
7.7.2014. - Suvremeni pristupi vođenju
Anja Mustapić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.6.2014. - Planiranje i vrste poslovnih planova
Kristina Tremac
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.1.2014. - Funkcija planiranja u poduzeću Granolio
Silvio Legradi
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
31.10.2013. - Primjena teorije igara na kooperativno poslovno ponašanje
Tatjana Trifunović
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2013. - Upravljanje znanjem
Marko Toth
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.9.2013. - Poduzetništvo i menadžment u uslužnim djelatnostima
Nataša Petrlić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2013. - Primjena teorije igara u poslovanju suvremenoga poduzeća
Ivana Senčanin
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.9.2013. - Etičnost poslovanja u praksi
Marta Stanišić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.9.2013. - Znanje i inoviranje u poduzetničkom menadžmentu
Martina Hrebak
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.9.2013. - Dizajniranje posla u poduzeću
Sandra Zelenika
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2013. - Žene menadžeri
Ena Budinski
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.9.2013. - Multikulturalni menadžment
Petra Maričić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.9.2013. - Doprinos radnih skupina i timova uspješnosti rada organizacije
Nataša Pereša
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.9.2013. - Multikulturalni menadžment
Nevena Šegrt
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.9.2013. - Krizni menadžment
Ivona Živanović
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
11.9.2013. - Psihologija vođenja
Brigita Sovar
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
6.9.2013. - Strateški menadžment u poduzeću Kraš d.d.
Andrej Antolić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3.9.2013. - Koordiniranje i upravljanje konfliktima
Jasmina Špehar
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.7.2013. - Vođenje u funkciji motiviranja zaposlenika
Romina Puž
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.6.2013. - Tajni dogovori u oligopolu
Ivana Frajman
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.4.2013. - Etičnost poslovanja
Marija Dujmović
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.3.2013. - Izbor i stvaranje menadžera
Morana Martinčević
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2012. - Značajke tržišnoga natjecanja u softverskoj industriji
Marina Kurjaković
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2012. - Alternativni pristupi upravljanju poduzećem
Feriz Alija
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2012. - Funkcija provođenja sustavne kontrole u poduzeću Zelenilo d.o.o.
Barbara Mujić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2012. - Upravljanje konfliktima
Michel Fero
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2012. - Suvremeni oblici organizacijske strukture
Silvan Ravlić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.9.2012. - Psihologija vođenja
Sanja Polić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.9.2012. - Suvremeni stilovi vođenja
Denis Tikas
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2012. - Motivacija i nagrađivanje studenata
Katja Sorić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2012. - Tehnike motiviranja zaposlenih u poduzeću
Ana Juran
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.9.2012. - Vođenje kao funkcija menadžmenta
Lora Gruban
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.7.2012. - Selekcija i razvoj ljudskih potencijala
Valentina Kušan
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.2.2012. - Uloga i zadaci nabave u povećanju konkurentnosti poduzeća
Marijana Kovačević
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.7.2011. - Instrument pretpristupne pomoći u funkciji razvoja klastera na razini Koprivničko-križevačke županije
Igor Peršin
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.7.2011. - Investicijsko odlučivanje u funkciji povećanja vrijednosti poduzeća
Dejan Sablić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Organizacijska struktura na primjeru poduzeća Podravka d.d.
Martina Sabljarić
Sveučilišni preddiplomski studij ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Uloga integriranog programskog rješenja (ERP) u upravljanju poslovanjem
Sandra Ivešić
Menadžment
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Metode upravljanja radom zaposlenika
Jelena Pavličić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Ocjenjivanje uspješnosti ljudskih potencijala
Patricia Pranjić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Proces selekcije zaposlenika
Ema Badjuk
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Rješavanje problema principal-agent kao čimbenmika unaprjeđenja poslovanja INA Grupe
Mateja Ivanović
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Primjena teorije igara u poslovanju
Patrik Frljić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Učinci spajanja dvaju osiguravajućih društava: poduzeća Basler i Uniqa
Dario Knežević
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Važnost ljudskog kapitala u turizmu
Paula Klunić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilita u Rijeci
- Problem asimetrije informacija u osiguranju automobila
Maja Marglin
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Upravljanje različitostima ljudskih potencijala u multikulturalnim organizacijama
Maja Štefančić
Poslovna ekonomija, Međunarodno poslovanje
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Sportski menadžment
Jelena Matičić
Poslovna ekonomija, Poduzetništvo
Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
- Franšiza kao poslovni model s osvrtom na franšizni sustav Surf 'd' Fries
Davor Pezdevšek
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Upravljačke odluke u poduzeću HAC d.o.o. s naglaskom na upravljačke odluke prilikom izgradnje autoceste A1
Tomislav Gašparović
Poslovna ekonomija, smjer Menadžment
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Elektroničke reverzne aukcije u funkciji unaprjeđenja efikasnosti poslovanja
Marko Guščić
Poslovna ekonomija, smjer Menadžment
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Analiza tržišta viličara u RH
Daniel Jakac
Poslovna ekonomija, smjer Menadžment
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Konkurentnost turističke ponude u Istarskoj županiji
Marina Jehnić
Poslovna ekonomija, smjer Financije i bankarstvo
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Importance of managerial skills in leadership
Ines Gregorović
International Business
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2016. - EFRI International Business Workshop

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2015. - Upravljačka ekonomika
Napredni modul
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati:

Gostujući nastavnik

17.5.2017. - 22.5.2017. Management programov in projektov, Multiprojektno poslovanje
Preddiplomski i diplomski studij
Ekonomsko-poslovn fakulteta Univerze v Mariboru
Gostujući profesor
Norma sati: 9 sati predavanja - 18 norma sati

Osobni razvoj

28.6.2016. - Radionica Razvoj standarda kvalifikacija za područje ekonomije i poslovne ekonomije


Norma sati: 4 sata
6.6.2016. - Radionica Analiza korištenih metoda poučavanja i izvora učenja s naglaskom na načine postizanja ishoda učenja te provjere stečenih ishoda


Norma sati: 4 sata
14.4.2016. - Radionica o uvođenju ICT-a u studijske programe i kurikulume


Norma sati: 4 sata
25.3.2016. - Radionica o povezivanju provođenja ispita i ishoda učenja


Norma sati: 4 sata
1.1.2013. - Kvalitetno obrazovanje


Norma sati: 28 sati
1.3.2008. - CEEPUS akademska razmjena


Norma sati:
- 1.7.2009. UniStat (1,2,3)


Norma sati: 3
- 1.8.2006. Akademska razmjena zaklade Ernst Mach


Norma sati:
- 1.8.2006. Usavršavanje zbog potreba izrade doktorske disertacije


Norma sati:
- 1.8.2000. Ljetna škola «Europski studiji i njemački jezik»


Norma sati:
- 1.8.1999. Međunarodna ljetna škola za njemački jezik i kulturu Sveučilišta u Heidelbergu


Norma sati:
- Učenje zalaganjem u zajednici, Service Learning in Higher Education u sklopu projekta Service Learning in Higher Education SLIHE (Erasmus+ program-)


Norma sati: 8 sati (od 9 do 16)

Obrazovni projekti

- 16.6.2010. Iskustva u znanstvenom istraživanju i pisanju disertacije u području društvenih znanosti

Financiranje:
- 17.7.2009. Ljetna škola International Environment and European Integration

Financiranje: Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
- 18.7.2008. Ljetna škola International Environment and European Integration

Financiranje: Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
- 14.7.2007. Ljetna škola International Environment and European Integration

Financiranje: Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
- 17.7.2005. Ljetna škola International Environment and European Integration

Financiranje: Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Rijeci

Izdavaštvo

1.1.2016. - Upravljačka ekonomika - teorija i praksa

Financiranje: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Management

Financiranje:
- Upravljačka ekonomika - autorizirana predavanja

Financiranje:
- Suvremeni menadžment - teorija i praksa

Financiranje: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Zdravko Zekić ; Nataša Rupčić ; Marijana Jakopič
Learning platform for supply chain system optimisation
International Journal of Logistics Systems and Management 23 53-75 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=805699

A1

2. Rupčić, Nataša
Exploring strategic and learning orientation: Is there room for controversy?
245-253 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820939

A1

3. Gonan Božac, Marli ; Rupčić, Nataša ; Angeleski, Iva
Transformacija menadžmenta konflikata prema procesu upravljanja odnosima: primjer akademske zajednice
200-212 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=784393

A1

4. Hernaus, Tomislav; Rupčić, Nataša, Aleksić Mirić, Ana
Towards Superior Organizational Performance: Interaction Between Horizontal Integration and Organizational Learning Practices
Knowledge Management and Organizational Learning: Conference Papers / Sitar, A. S., Aleksić, D., Kovač, J., Peljhan, D., Rozman, R. (ur.). - Brdo pri Kranju : The Slovenian Academy of Management , 2014. 34-52 (ISBN: 978-961-92878-5-9). 34-52 - 2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=701780

A1

5. Rupčić, N.; Kurjaković, M.
Značajke tržišnoga natjecanja u softverskoj industriji Republike Hrvatske( Market competition of the sofware industry in the Republic of Croatia )
Prakticni menadžment (1847-8107) 5 (2014), 1; 29-40 V 29-40 - 2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734426

6. Rupčić, N.; Kurjaković, M.
Upravljanje čimbenicima profitabilnosti informacijskog sektora( Managing profitability factors in the information sector )
Praktični menadžment (1846-1964107) 5 (2014), 2; 30-42 5 30-42 - 2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=762581

A2

7. Rupčić, N. ; Kurjaković, M.
Značajke tržišnoga natjecanja u softverskoj industriji Republike Hrvatske
Prakticni menadžment 5 29-40 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734426

A2

8. Rupčić, Nataša ; Kurjaković, Marina
Upravljanje čimbenicima profitabilnosti informacijskog sektora
Praktični menadžment 5 30-42 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=762581

A2

9. Rupčić, Nataša ; Jakopič, Marijana
Coordination modalities as vehicles for successful learning supply chain partnerships
1122-1133 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=701466

A1

10. Hernaus, Tomislav ; Rupčić, Nataša, Aleksić Mirić, Ana
Towards Superior Organizational Performance: Interaction Between Horizontal Integration and Organizational Learning Practices
34-52 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=701780

A1

11. Rupčić, Nataša; Datković, Antonio
Kontroling - pretpostavka djelotvornoga rada menadžmenta( Controlling - prerequisite for effective management )
Praktični menadžment (1847-8107) 4 (2013), 1; 43-49 4 43-49 - 2013. http://hrcak.srce.hr/search/?q=Kontroling+-+pretpostavka+djelotvornoga+rada+menad%C5%BEmenta

A2

12. Rupčić, Nataša
Building socially responsible learning systems – implications for the European Union
Smart Growth: Organizations, Cities and Communities / Schiuma, G., Spender, JC ; Pulić, A. (ur.). - Zagreb : University of Basilicata, University of Zagreb , 2013. 1562-1588 (ISBN: 978-88-96687-00-0). 1562-1588 - 2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=643839

WOS

13. Rupčić, Nataša ; Datković, Antonio
Kontroling - pretpostavka djelotvornoga rada menadžmenta
Praktični menadžment 4 43-49 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=638706

A2

14. Rupčić, Nataša
Building socially responsible learning systems – implications for the European Union
1562-1588 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=643840

A1

15. Rupčić, Nataša; Žic, Matej
Upravljanje znanjem - suvremena sržna kompetencija( Knowledge management - contemporary core competency )
Praktični menadžment (1846-1964107) 3 (2012), 5; 21-28 3 21-28 - 2012. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=142660

A2

16. Rupčić, Nataša
Mogućnosti razvoja učećih poduzeća kao autopoietskih sustava( Development possibilities for the learning companies as autopoietic systems )
Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku (1330-1039) 21 (2012), 2; 731-750 21 731-750 - 2012. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=138629

A1

17. Rupčić, Nataša; Borovac Zekan, Senka
Business environment scanning: prerequisite for sustainable learning company
An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future / Galetić, Lovorka, Šimurina, Jurica (ur.). - Zagreb : Faculty of Economics and Business, University of Zagreb , 2012. 1132-1142 (ISBN: 978-953-6025-57-2). 1132-1142 - 2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=592302

A1

18. Rupčić, Nataša
Mogućnosti razvoja učećih poduzeća kao autopoietskih sustava
Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku 21 731-750 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612480

A1

19. Rupčić, Nataša ; Žic, Matej
Upravljanje znanjem - suvremena sržna kompetencija
Praktični menadžment 3 21-28 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609105

A2

20. Rupčić, Nataša ; Borovac Zekan, Senka
Business environment scanning: prerequisite for sustainable learning company
1132-1142 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=592302

A1

21. Rupčić, Nataša
Cooperative learning business partnerships and knowledge networks
Economic Integration, Competition and Cooperation / Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej (ur.). - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet , 2011. 1-14 (ISBN: 978-953-7813-04-8). 1-14 - 2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=572302

A1

22. Rupčić, Nataša
Izgradnja učećih organizacija kao modalitet izgradnje učećega društva( Building learning organizations as a modality for building a learning society )
Praktični Menadžment (1846-1964107) 2 (2011), 3; 20-27 2 20-27 - 2011. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=113560

A2

23. Rupčić, Nataša
Izgradnja učećih organizacija kao modalitet izgradnje učećega društva
Praktični Menadžment 2 20-27 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=572300

A2

24. Rupčić, Nataša
Cooperative learning business partnerships and knowledge networks
1-14 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=572302

A1

25. Rupčić, Nataša; Zekić, Zdravko; Kutnjak, Goran
Learning environment : framework for successful corporate entrepreneurship
5th International Conference An Enterprise Odyssey : From Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business : proceedings / Galetić, Lovorka ; Spremić, Mario ; Ivanov, Marijana (ur.). - Zagreb : Faculty of Economics and Business , 2010. 1346-1356 (ISBN: 978-953-6025-33-6). 1346-1356 - 2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=474081

A1

26. Rupčić, Nataša ; Zekić, Zdravko ; Kutnjak, Goran
Learning environment : framework for successful corporate entrepreneurship
1346-1356 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=474081

A1

27. Zekić, Zdravko; Kutnjak, Goran; Rupčić, Nataša
Development possibilities and constraints of Croatian management in the European system of corporate governance
7th International Conference "Economic Integrations, Competition and Cooperation" : proceedings / Kumar, Andrej ; Kandžija, Vinko (ur.). - Rijeka : Faculty of Economics , 2009. 1-12 (ISBN: 978-953-6148-82-0). 1-12 - 2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=424083

A1

28. Rupčić, Nataša
Učeće poduzeće – paradigma suvremenoga poslovanja( Learning company – a modern business paradigm )
Računovodstvo i financije (0350-4506) 55 (2009), 8; 140-145 55 140-145 - 2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=459090

A2

29. Rupčić, Nataša
Mogućnosti uvođenja koncepta učećega poduzeća( Learning company implementation possibilities)
Računovodstvo i financije (0350-4506) 55 (2009), 5; 128-132 55 128-132 - 2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396576

A2

30. Rupčić, Nataša; Vučković, Mirela
Primjena informacijske tehnologije u procesno orijentiranim poduzećima( Application of information technology in the process oriented companies )
Računovodstvo i financije (0350-4506) 55 (2009), 4; 155-159 55 155-159 - 2009.

A2

31. Rupčić, Nataša ; Vučković, Mirela
Primjena informacijske tehnologije u procesno orijentiranim poduzećima
Računovodstvo i financije 55 155-159 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396553

A2

32. Rupčić, Nataša
Mogućnosti uvođenja koncepta učećega poduzeća
Računovodstvo i financije 55 128-132 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396576

A2

33. Rupčić, Nataša
Učeće poduzeće – paradigma suvremenoga poslovanja
Računovodstvo i financije 55 140-145 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=459090

A2

34. Zekić, Zdravko ; Kutnjak, Goran ; Rupčić, Nataša
Development possibilities and constraints of Croatian management in the European system of corporate governance
1-12 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=424083

A1

35. Kutnjak, Goran, Rupčić, Nataša, Perković, Danijela
Correlation of management and the competitive tourist product
Novi trendovi u turističkom i hotelskom menadžmentu / Ivanović, Zoran (ur.). - Opatija : Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji , 2008. 643-657 (ISBN: 978-953-6198-63-4). - 2008. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=341469

A1

36. Rupčić, Nataša;
Vrijednosni sustav u funkciji upravljanja učećim poduzećem
Doktorska disertacija 377 - 2008.

37. Kutnjak, Goran, Rupčić, Nataša, Perković, Danijela
Correlation of management and the competitive tourist product
643-657 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=341469

A1

38. Rupčić, Nataša
Kritički osvrt na koncept organizacije koja uči( Critical Review of the Learning Organization Concept )
Društvena istraživanja (1330-0288) 16 (2007), 6; 1239-1261 16 1239-1261 - 2007. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=30120

WOS

39. Kutnjak, Goran; Zekić, Zdravko; Rupčić, Nataša
Information Technology as a Factor of Efficiency in Entrepreneurial Development
Computers in Education : conference : procedings = Računala u obrazovanju savjetovanje : zbornik radova: / Čičin-Šain, Marina ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.). - Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO , 2007. 193-197 (ISBN: 978-953-233-029-8). 193-197 - 2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=307893

A1

40. Rupčić, Nataša; Begičević, Nina
E-learning potentials in building academic institutions as learning organizations
Economy & Business : International scientific publications / Ivan Genov (ur.). - Sunny Beach, Bulgaria : 11 - 14.09.2007. 1-22 - 2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=306207

A1

41. Rupčić, Nataša
Kritički osvrt na koncept organizacije koja uči
Društvena istraživanja 16 1239-1261 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=332766

WOS

42. Rupčić, Nataša ; Begičević, Nina
E-learning potentials in building academic institutions as learning organizations
- - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=306207

A1

43. Kutnjak, Goran ; Zekić, Zdravko ; Rupčić, Nataša
Information Technology as a Factor of Efficiency in Entrepreneurial Development
193-197 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=307893

A1

44. Rupčić, Nataša
Značajke poduzeća Primorsko goranske županije u kontekstu koncepta poduzeća koje uči( The characteristics of companies in the Primorsko goranska county in the learning company context )
Ekonomska istraživanja (1331-677X) 19 (2006), 2; 118-131 19 118-131 - 2006. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=33809

A1

45. Rupčić, Nataša
Role of the Market Orientation in the Learning Company Context
3rd International Conference An Enterprise Odyssey : Integration or Disintegration : proceedings / Galetić, L. (ur.). - Zagreb : Faculty of Economics and Business , 2006. 1644-1654 (ISBN: 9536025175). 1644-1654 - 2006. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=250718

A1

46. Rupčić, Nataša
Značajke poduzeća Primorsko goranske županije u kontekstu koncepta poduzeća koje uči
Ekonomska istraživanja 19 118-131 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=307891

A1
WOS

47. Rupčić, Nataša
Role of the Market Orientation in the Learning Company Context
1644-1654 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=250718

A1

48. Rupčić, Nataša
Leading for the Future: Brand management in the learning context
5th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation : proceedings / Kumar, Andrej ; Kandžija, Vinko (ur.). - Rijeka ; Ljubljana ; Antwerpen : Faculty of Economics ; Faculty of Economics ; Centre d'Etudes du Développement International ed des Mouvements Economiques et Sociaux, Jean Monnet Centre of Excellence , 2005. 1-20 (ISBN: 953-6148-46-3). 1-20 - 2005. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=223223

A1

49. Rupčić, Nataša
Leading for the Future: Brand management in the learning context
1-20 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=223223

A1

50. Žiković, Saša; Rupčić, Nataša
Business Resource Planning Model: a Framework for the Optimal Sourcing Decision
2nd International Conference: An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage / Galetić, L. et al. (ur.). - Zagreb : University of Zagreb, Graduate School of Economics & Business , 2004. 1575-1592 1575-1592 - 2004. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=171493

A1

51. Žiković, Saša; Rupčić, Nataša
Business Outsourcing Context: Implications and Consequences for Competitive Advantages
Proceedings of the 23rd International Scientific Conference on Organizational SCience Development Management, Knowledge and EU / Florjančić, J. ; Jesenko, J. ; Drakulić, M. ; Paape, B. ; Kaluža, J. ; Ljubič, T. ; Leskovar, R. (ur.). - Portorož : Moderna organizacija , 2004. 240-249. 240-249. - 2004. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148270

A1

52. Rupčić, Nataša
Strategijske odrednice poduzeća koje uči
Magistarski rad 233 - 2004.

53. Žiković, Saša ; Rupčić, Nataša
Business Outsourcing Context: Implications and Consequences for Competitive Advantages
240-249- - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148270

A1

54. Žiković, Saša ; Rupčić, Nataša
Business Resource Planning Model: a Framework for the Optimal Sourcing Decision
1575-1592- - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=171493

A1

55. Rupčić, Nataša
Trendovi spajanja i preuzimanja u svjetskom poslovnom sustavu( Merger and acquisition trends in the world business system )
Ekonomska istraživanja (1331-677X) 16 (2003), 2; 94-104 16 94-104 - 2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148253

A1

56. Rupčić, Nataša; Jelenc, Lara
Comprehensive Strategic Decision-Making Model in Building Sustainable Competitive Advantages
Management and Organizational Development : Collection of Papers from 22nd International Scientific Conference on Development of Organizational Sciences / Florjančić, Jože ; Jasenko, Jože ; Drakulić, Mirjana ; Paape, Björn ; Kaluža, Jindrich (ur.). - Kranj : Moderna organizacija , 2003. 482-492 (ISBN: 961-232-151-5). 482-492 - 2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114246

A1

57. Rupčić, Nataša
Ekonomske implikacije poslovnih spajanja i preuzimanja - osnovica antitrustnog zakonodavstva( Merger and acquisition implications - a basis of the antitrust regulation )
Ekonomski vjesnik (0353-359X) 15 (2003), 1/2; 67-78 15 67-78 - 2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148251

A1

58. Rupčić, Nataša
Tehničkotehnološki napredak-temeljni čimbenik u funkciji razvoja nove ekonomije( Technological progress-the main factor that determines the development of the so called new economy )
Društvena istraživanja (1330-0288) 12 (2003), 1-2; 181-199 12 181-199 - 2003. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=30611

WOS

59. Rupčić, Nataša
Ekonomske implikacije poslovnih spajanja i preuzimanja - osnovica antitrustnog zakonodavstva
Ekonomski vjesnik 15 67-78 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148251

A1

60. Rupčić, Nataša
Trendovi spajanja i preuzimanja u svjetskom poslovnom sustavu
Ekonomska istraživanja 16 94-104 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148253

A1

61. Rupčić, Nataša ; Jelenc, Lara
Comprehensive Strategic Decision-Making Model in Building Sustainable Competitive Advantages
482-492 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114246

A1

62. Rupčić, Nataša
Peta disciplina-principi i praksa učeće organizacije( The fifth discipline-the art and practice of the learning organisation )
Društvena istraživanja (1330-0288) 11 (2002), 2-3; 510-515 11 510-515 - 2002. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=30873

WOS

63. Rupčić, Nataša
Poduzeće koje uči- formula za 21. stoljeće( Learning Company – Formula for the 21. Century )
Ekonomski pregled (0424-7558) 53 (2002), 9/10; 903-919 53 903-919 - 2002. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=44548

A1

64. Rupčić, Nataša
Utjecaj svjetske trgovinske organizacije na razvoj malih i zemalja u razvoju( The influence of the world trade organisation on the development of small and developing countries )
Suvremena trgovina (1330-0180) 27 (2002), 4/5; 84-87 27 84-87 - 2002. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=95593

A2

65. Rupčić, Nataša
Poduzeće koje uči- formula za 21. stoljeće
Ekonomski pregled 53 903-919 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=95606

A1

66. Rupčić, Nataša
McDonaldizacija društva- istraživanje mijenjajućeg karaktera suvremenog društva( McDonaldisation of Society-research of the changing character of contemporary society )
Društvena istraživanja (1330-0288) 10 (2001), 1-2; 315-320 10 315-320 - 2001.

WOS

67. Rupčić, Nataša; Gaica, Edita
Mogućnosti implementacije koncepta učeće organizacije s obzirom na kulturalne specifičnosti
Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku 27 177-208 https://hrcak.srce.hr/202279

A1

68. Rupčić, Nataša
Intergenerational learning and knowledge transfer – challenges and opportunities
The Learning Organization 25 135-142 https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/TLO-11-2017-0117

Q2
A1
WOS

69. Rupčić, Nataša
Challenges of the levels of learning
The Learning Organization 25 281-287 https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/TLO-03-2018-0037

Q2
A1
WOS

70. Rupčić, Nataša
Book Review: Learning in Organizations: Complexities and Diversities
The Learning Organization 25 66-70 http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/TLO-08-2017-0084

Q2
A1
WOS

71. Rupčić, Nataša; Švegar, Domagoj
Determinants of conflict management behavior: Does the choice of major and study progress play a role?
International Management Research 2018 244-263.

A1
WOS

72. Rupčić, Nataša; Ivešić, Sandra
Implementing Enterprise Resource Planning in small enterprises: A case study
Managing change to achieve quality development 489-496

A1

73. Rupčić, Nataša; Švegar, Domagoj
Conflict management strategies: what to expect from economics and business students in the workplace?
6th International Scientific Symposium: Economy of Eastern Croatia - vison and growth 405-414

A1
WOS

74. Rupčić, Nataša
How to unlearn and change – that is the question!
The Learning Organization 24 127-130 http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/TLO-12-2016-0092

Q2
A1
WOS

75. Rupčić, Nataša
Spiritual development – a missing and powerful leverage when building learning organizations
The Learning Organization 24 418-426 http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/TLO-07-2017-0071

Q2
A1
WOS

76. Rupčić, Nataša; Jakopič, Marijana
Coordination modalities as vehicles for successful learning supply chain partnerships
Proceedings of the 7th International Conference An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy / Galetić, Lovorka ; Spremić, Mario ; Šimurina, Jurica (ur.). - Zagreb : Faculty of Economics and Business, University of Zagreb , 2014. 1122-1133 (ISBN: 978-953-6025-92-3).

A1

77. Rupčić, Nataša; Frajman, Ivana
Tajni dogovori u oligopolu( Secret agreements in oligopoly )
Praktični menadžment (1849-0689) 4 (2013), 2; 127-138

A2

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Zekić, Zdravko; Kutnjak, Goran; Rupčić, Nataša
Development possibilities and constraints of Croatian management in the European system of corporate governance
Economic integrations, competition and cooperation Kandžija, Vinko; Kumar, Andrej Faculty of Economics University of Rijeka Rijeka - 2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=572301

Pozvana predavanja

1. Rupčić, Nataša
Ekonomika informacijskog sektora
Doktorski studij ekonomije i poslovne ekonomije, EFRI - 18.6.2016.
2. Rupčić, Nataša
Upravljanje znanjem i mentorstvo( Knowledge management and mentoring )
Zagreb - 14.11.2013. http://en.hgk.hr/educa-plus/educa-plus-2013/

Kongresna priopćenja

1.
Rupčić, Nataša; Švegar, Domagoj
Conflict management strategies: what to expect from economics and business students in the workplace? Predavanje 6th International Scientific Symposium: Economy of Eastern Croatia - vison and growth Osijek - 25.5.2017.
2.
Rupčić, Nataša
Exploring strategic and learning orientation: Is there room for controversy? Predavanje An Enterprise Odyssey: Saving the sinking ship through human capital Zagreb - 8.6.2016.
3.
Rupčić, Nataša
Razvoj učećih pojedinaca kao način transformacije akademskih institucija u akademske učeće organizacije Predavanje Obrazovanje bez alternative Split - 28.4.2016.
4.
Gonan Božac, Marli; Rupčić, Nataša; Angeleski, Iva
Transformacija menadžmenta konflikata prema procesu upravljanja odnosima: primjer akademske zajednice Predavanje Entrepreneurial Society: Current Trends and Future Prospects in Entrepreneurship Varaždin - 1.1.2015.
5.
Rupčić, Nataša; Jakopič, Marijana
Coordination modalities as vehicles for successful learning supply chain partnerships Predavanje 7th International Conference An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy Zadar, Hrvatska - 1.4.2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=701466
6.
Hernaus, Tomislav; Rupčić, Nataša, Aleksić Mirić, Ana
Towards Superior Organizational Performance: Interaction Between Horizontal Integration and Organizational Learning Practices Predavanje 3rd International Conference on Management and Organization Brdo pri Kranju, Slovenia - 1.1.2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=701780
7.
Rupčić, Nataša
Learning organization concept as technology for the socioeconomic paradigm implementation Predavanje The 6th International Conference "The Changing Economic Landscape: Issues, Implications and Policy Options" Pula - 1.1.2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=643838
8.
Rupčić, nataša
Learning organization concept as technology for the socioeconomic paradigm implementation Predavanje The 6th International Conference "The Changing Economic Landscape: Issues, Implications and Policy Options" Pula - 1.1.2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=643838
9.
Rupčić, Nataša
Building socially responsible learning systems – implications for the European Union Predavanje 8th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Smart Growth: Organizations, Cities and Communities Zagreb - 1.1.2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=643840
10.
Rupčić, Nataša; Borovac Zekan, Senka
Business environment scanning: prerequisite for sustainable learning company Predavanje An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future Šibenik - 1.1.2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=592302
11.
Rupčić, Nataša
Cooperative learning business partnerships and knowledge networks Predavanje 8th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation Opatija - 6.4.2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=572302
12.
Rupčić, Nataša; Zekić, Zdravko; Kutnjak, Goran
Learning environment : framework for successful corporate entrepreneurship Predavanje International Conference An Enterprise Odysseey: From Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business Opatija - 27.5.2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=474081
13.
Zekić, Zdravko; Kutnjak, Goran; Rupčić, Nataša
Development possibilities and constraints of Croatian management in the European system of corporate governance Predavanje International Conference "Economic Integrations, Competition and Cooperation Opatija - 2.4.2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=424083
14.
Kutnjak, Goran, Rupčić, Nataša, Perković, Danijela
Correlation of management and the competitive tourist product Predavanje 19. bienalni međunarodni kongres "Turizam i hotelska industrija 2008" Opatija - 1.1.2008. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=341469
15.
Kutnjak, Goran; Zekić, Zdravko; Rupčić, Nataša
Information Technology as a Factor of Efficiency in Entrepreneurial Development Predavanje Savjetovanje Računala u obrazovanju Opatija - 22.5.2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=307893
16.
Rupčić, Nataša; Begičević, Nina
E-learning potentials in building academic institutions as learning organizations Predavanje Economy & Business Sunny Beach, Bulgaria - 1.1.2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=306207
17.
Rupčić, Nataša
Role of the Market Orientation in the Learning Company Context Predavanje 3rd International Conference An Enterprise Odyssey : : Integration or Disintegration Zagreb - 15.6.2006. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=250718
18.
Rupčić, Nataša
Značajke poduzeća Primorsko goranske županije u kontekstu koncepta poduzeća koje uči( Characteristics of companies in the Primorsko goranska county in the learning company context ) Predavanje Druga konferencija Ekonomije moderne Zagreb - 30.9.2005. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=307891
19.
Rupčić, Nataša
Leading for the Future: Brand management in the learning context Predavanje International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation Lovran - 23.4.2005. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=223223
20.
Žiković, Saša; Rupčić, Nataša
Business Outsourcing Context: Implications and Consequences for Competitive Advantages Predavanje Management, Knowledge and EU Portorož, Slovenija - 25.3.2004. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148270
21.
Žiković, Saša; Rupčić, Nataša
Business Resource Planning Model: a Framework for the Optimal Sourcing Decision Predavanje 2nd International Conference: An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage Zagreb - 1.1.2004. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=171493
22.
Rupčić, Nataša; Jelenc, Lara
Comprehensive Strategic Decision-Making Model in Building Sustainable Competitive Advantages Predavanje International Scientific Conference on Development of Organizational Sciences "Management and Organizational Development" (22 ; 2003) Portorož, Slovenija - 27.3.2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114246
23.
Rupčić, Nataša; Ivešić, Sandra
Implementing Enterprise Resource Planning in small enterprises: A case study Predavanje 9th International Conference: An Enterprise Odyssey: Managing change to achieve quality development Zagreb
24.
Rupčić, Nataša; Švegar, Domagoj
Determinants of conflict management behavior: Does the choice of major and study progress play a role? Predavanje International Management Research 2018 Opatija

Znanstveni projekti

1. 16.7.2008. -
Razvoj menadžmenta u funkciji integracije hrvatskog gospodarstva u EU; Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; Ukupno do kraja 2013. 179.660,70; http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1
2. 1.1.2000. - 1.1.2006.
Menadžment u poduzetničkoj ekonomiji; Znanstveni novak; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ;
3. - 15.7.2008.
Razvoj menadžmenta u funkciji integracije hrvatskoga gospodarstva u EU; Znanstveni novak ; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; Ukupno do kraja 2013. 179.660,70; http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1&progID=325&projID=2295

Mentorstvo doktorandima

1. 9.6.2014. - 8.6.2015.
Mirjana Grčić Fabić; Doktorat MENADŽERSKE INOVACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA UČINKOVITOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ; Poslovna ekonomija; 8.6. 2015. ;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2009. -
7th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation Opatija Član organizacijskoga odbora
2. 1.1.2007. -
6th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation Opatija Član organizacijskoga odbora
3. 1.1.2005. -
5th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation Opatija Član organizacijskoga odbora
4. 1.1.2003. -
4th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation Lovran Član organizacijskoga odbora
5. 1.1.2001. -
3rd International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation Lovran Član organizacijskoga odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2008. - qLife - Znanost i umjetnost liderstva
http://www.quantum21.net/?component=qlife
2. - Acta Oeconomica Pragensia
https://www.vse.cz/aop/editorial-board.php
3. - Associate Editor
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/editorial_team.htm?id=tlo
4. - Editorial Review Board The Learning Organization Journal
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/editorial_team.htm?id=tlo

Recenzije

1. 2016. Zbornik radova Veleučilišta u Rijeci - 1 članak
2. 2016. Recenzent časopisa Ekonomska misao i praksa - 1 članak
3. 2016. Recenzent časopisa Athens Journal of Social Sciences - 1 članak
4. 2016. Recenzent konferencije "An Enterprise Odyssey: Saving the sinking ship through human capital" - 2 članka
5. 2016. Recenzent časopisa Ekonomski vjesnik - 1 članak
6. 2015. Recenzent časopisa Ekonomska misao i praksa - 1 članak
7. 2015. Recenzent Zbornika radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru "Journal od Economy and Business" - 1 članak
8. 2014. Recenzent časopisa Economic Reserach - 1 članak
9. 2014. Recenzent Zbornika Veleučilišta u Rijeci - 2 članka
10. 2013. Recenzent časopisa Journal of US-China Public Administration
11. 2013. Recenzent časopisa Ekonomska istraživanja –Economic Research.
12. 2013. Recenzent radova za međunarodnu konferenciju CROMAR
13. 2013. Recenzent časopisa Management – Journal of Contemporary Management Issues.
14. 2013. Recenzent radova za međunarodnu konferenciju IFKAD (Internatonal Forum on Knowledge Asset Dynamics) 2013. pod nazivom Smart Growth: Organizations, Cities and Communities u organizaciji Institute Knowledge Asset Management, Univeristy of Zagreb, Arts for Business Institute i University of Basilicata. - dva znanstvena rada
15. Social Science Computer Review - jedan znanstveni rad
16. Zbornik Veleučilišta u Rijeci - jedan znanstveni rad
17. Međunarodna konferencija "Economy of eastern Croatia – vision and growth" - 1 znanstveni rad
18. FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business - 1 znanstveni rad
19. Društvena istraživanja - jedan znastveni rad
20. Recenzij jednog znanstvenog rada za časopis Athens Journal of Technology and Engineering
21. Obavljeno 15 recenzija znanstvenih radova za časopis The Learning Organization (Emerald Publishing)
22. Međunarodna konferencija s naslovom „Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS)“ - jedan znanstveni rad
23. Croatian International Relations Review - jedan znanstveni rad
24. Zbornik Veleučilišta u Rijeci-Journal of the Polytecnic of Rijeka - jedan znanstveni rad
25. 9th International Conference “An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development” - jedan znanstveni rad
26. EDAMBA Doctoral Thesis Competition - dvije doktorske disertacije
27. Athens Journal of Business & Economics - jedan znanstveni rad
28. Međunarodna konferencija s naslovom „Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS)" - jedan znanstveni rad
29. Ekonomska misao i praksa - jedan znanstveni rad
30. Recenzent časopisa Ekonomska misao i praksa - 1 članak
31. Recenzija programa cjeloživotnog učenja UNIRI
32. Recenzent časopisa Ekonomska misao i praksa - jedan članak
33. Management – Journal of Contemporary Management Issues - jedan znanstveni rad
34. Ekonomska istraživanja – Economic Research - dva znanstvena rada

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2016. -
Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomija – ECONQUAL
  3.994.842,20
Suradnik/sudionik
2.
1.1.2004. -
Projekt izrade marketing planova poduzeća FIPRO
FIPRO Rijeka  
Voditelj projekta

Stručna aktivnost

1.
1.1.2013. -
Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora
Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora   Mentor
2.
1.1.1999. - 1.1.2000.
Stručni suradnik na kolegijima Mikroekonomija i Makroekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci   Stručni suradnik na kolegijima Mikroekonomija i Makroekonomija
3.
- 17.7.2009.
Ljetna škola International Environment and European Integration
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci   članica Organizacijskoga odbora
4.
- 17.7.2009.
Ljetna škola International Environment and European Integration
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci   voditeljica radionice Globalisation - opportunity or threat?
5.
- 18.7.2008.
Ljetna škola International Environment and European Integration
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci   članica Organizacijskoga odbora
6.
- 18.7.2008.
Ljetna škola International Environment and European Integration
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci   voditeljica radionice Globalisation - opportunity or threat?
7.
- 14.7.2007.
Ljetna škola International Environment and European Integration
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci   Voditeljica radionice The EU Constitution - is it going to happen?
8.
- 14.7.2007.
Ljetna škola International Environment and European Integration
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci   članica Organizacijskoga odbora
9.
- 17.7.2005.
Ljetna škola International Environment and European Integration
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci   voditeljica radionice Corporate and Social Responsibility

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 13.11.2013. - Detalji
11. međunarodna konferencija o cjeloživotnom učenju i razvoju ljudskih potencijala – EDUCA PLUS
Zagreb

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2013. - Udruga.hr
stalna suradnica
Zagreb
2. 1.1.2008. - Poslovni savjetnik
stalna suradnica
Zagreb
3. - Direktor
stalna suradnica
Zagreb
4. - Poslovni magazin
autorica priloga
5. - Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja
Autorica stručnih članaka
Zagreb

Novinski članci

1. 1.11.2016. - Korisnost digitalnih alata
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
2. 1.9.2016. - Upravljačka ploča- Managerski alat za upravljanje poslovnim operacijama
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
3. 1.6.2016. - Kako povećati produktivnost?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
4. 1.5.2016. - Od „vatrogasnog“ pristupa prema sustavskom rješavanju problema
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
5. 1.4.2016. - Kako potaknuti inoviranje?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
6. 1.3.2016. - Kontrola ljudskih potencijala
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
7. 1.2.2016. - Autentični vođa
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
8. 1.1.2016. - Povećanje prodaje- dajte i dat će vam se
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
9. 1.11.2015. - Značajke izvrsnih poduzeća
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
10. 1.10.2015. - Od poduzetnika do managera
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
11. 1.9.2015. - Dizajnersko mišljenje - metoda za povećanje kreativnosti
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
12. 1.6.2015. - Kvantne vještine pri upravljanju konfliktima
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
13. 1.5.2015. - Tehnike za unaprjeđenje umijeća traženja poslovnih rješenja
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
14. 1.4.2015. - Poslovni modeli
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
15. 1.3.2015. - Kako povećati angažman zaposlenika?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
16. 1.1.2015. - Unaprjeđenje korisnosti od ulaganja u stjecane znanja
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
17. 1.1.2015. - Organizacijsko učenje kroz način organizacijskog razvoja
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
18. 1.9.2014. - Kako unparijediti odnose s kupcima?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
19. 1.6.2014. - Metode upravljanja poduzećem
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
20. 1.5.2014. - Kako unaprijediti upravljanje poduzećem?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
21. 1.4.2014. - Kako upravljati situacijom otpuštanja zaposelnika?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
22. 1.3.2014. - Kako upravljati procesom inoviranja
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
23. 1.1.2014. - Program mentorstva
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
24. 1.12.2013. - Kako restrukturirati poduzeće
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
25. 1.11.2013. - Kako izbjeći najčešće pogreške koje čine vođe
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
26. 1.10.2013. - Kako održati malo poduzeće
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
27. 1.6.2013. - Izgradnja učećega poduzeća
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
28. 1.5.2013. - Kako upravljati troškovima
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
29. 1.4.2013. - Učinkovito upravljanje konfliktima
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
30. 1.3.2013. - Upravljanje vremenom: kako upravljati iskustvom čekanja
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
31. 1.1.2013. - Opunomoćenje-recept za uspješan rad sa zaposlenicima
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
32. 1.1.2013. - Žene manageri
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
33. 1.12.2012. - Akcijsko učenje- učenje po mjeri pojedinca
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
34. 1.11.2012. - Upravljanje ljudskim potencijalima u učećem poduzeću
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
35. 1.10.2012. - Manager kao judo borac
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
36. 1.9.2012. - Restrukturiranje:“ vuk sit, a koza cijela“?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
37. 1.4.2012. - Emocionalne tvrtke- tvrtke budućnosti
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
38. 1.3.2012. - Gutači vremena i kako ih pobjediti
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
39. 1.1.2012. - 9 pogrešnih pretpostavki..koje vam mogu otežati život i poslovanje
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
40. 1.11.2011. - Upravljanje odnosima s kupcima - zaboravljena karika
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
41. 1.10.2010. - Upravljanje ljudskim kapitalom: treba li bam strategija „kresanja“
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
42. 1.6.2010. - Informacijski sektor i prilika za zaradu
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
43. 1.3.2010. - Povratak srca i duše
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
44. 1.2.2010. - Vi i vaši zaposlenici – neprijatelji ili saveznici
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
45. 1.1.2010. - Pomažu li nam društvene mreže pri odlučivanju?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
46. 1.12.2009. - Što je to izvrsnost i kako je postići?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
47. 1.10.2009. - Kako motivirati managere i zaposlenike
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
48. 1.9.2009. - Transformacijski manager: još jedan pomodni managerski pojam ili..
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
49. 1.7.2009. - Interno poduzetništvo - izlazna strategija
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
50. 1.3.2009. - Pritužbe kupaca, dar s neba
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
51. 1.1.2009. - Vrijeme je za pospremanje: tehnika 5S
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
52. 1.1.2009. - Jeste li u krizi?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
53. 1.12.2008. - Kriza: revidirajte vrijednosni sustav
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
54. 1.10.2008. - Mjeriti ili ne mjeriti
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
55. 1.9.2008. - Imate li mentora
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
56. 1.6.2008. - Znate li koga znate?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
57. 1.5.2008. - Zašto nismo sposobni učiti
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
58. 1.4.2008. - Kako upravljati pametnima
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
59. 1.3.2008. - Znate li upravljati svojim znanjem
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
60. 1.11.2007. - Upravljanje promjenama (2) : U promjene treba uključiti sve.
Poslovni magazin (stručni časopis)
Zagreb
61. 1.10.2007. - Poslovni magazin (stručni časopis)
Upravljanje promjenema : promjene su stalne i treba ih voditi.
Zagreb
62. 1.9.2007. - Društvena odgovornost: više od trenda
Poslovni magazin (stručni časopis)
Zagreb
63. 1.3.2007. - Total quality management: Istina i zablude pri upravljanju kvalitetom
Poslovni magazin (stručni časopis)
Zagreb
64. 1.1.2007. - Hijerarhije: kočnica bez koje se ne može
Poslovni magazin (stručni časopis)
Zagreb
65. 1.1.2007. - Upravljanje timom: tajne uspješnog timskog rada
Poslovni magazin (stručni časopis)
Zagreb
66. 1.11.2006. - Poduzeće koje uči: nova menadžerska moda ili recept za uspjeh?.
Poslovni magazin (stručni časopis)
Zagreb
67. 1.9.2006. - Uspješan menadžer nije nužno i dobar vođa
Poslovni magazin (stručni časopis)
Zagreb
68. 1.6.2006. - Kako odabrati najboljeg konzultanta?.
Poslovni magazin (stručni časopis)
Zagreb
69. 1.6.2006. - Kratkoročno i dugoročno poslovanje : tko još ima vremena (strateški) razmišljati?
Poslovni magazin (stručni časopis)
Zagreb
70. 1.5.2006. - U malim poduzećima manje stresa.
Poslovni magazin (stručni časopis)
Zagreb
71. 1.1.2006. - "Sitnice" koje lojalnost znače
Poslovni magazin (stručni časopis)
Zagreb
72. - Kako izabrati pravu osobu u procesu selekcije?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
73. - Kako unaprijediti rad na projektu
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
74. - Nadzor i nagrađivanje managera
Direktor - stručni časopis
Zagreb
75. - Upravljanje poduzećem
Direktor - stručni časopis
Zagreb
76. - Osiguranje skladnog rada u poduzeću
Direktor - stručni časopis
Zagreb
77. - Metoda mjerenja poslovnih performansa
Direktor - stručni časopis
Zagreb
78. - Upravljanje znanjem poduzeća
Direktor - stručni časopis
Zagreb
79. - Upravljanje timskim radom
Direktor - stručni časopis
Zagreb
80. - Kako smanjiti opseg poslovanja
Direktor - stručni časopis
Zagreb
81. - Upravljanje informacijama i znanjem
Direkror - stručni časopis
Zagreb
82. - Izvori znanja o novim tehnologijama
Direktor - stručni časopis
Zagreb
83. - Krizna situacija u udruzi
Udruga.hr - stručni časopis
Zagreb
84. - Kako upravljati udrugom
Udruga.hr - stručni časopis
Zagreb
85. - Upravljanje sastancima udruge
Udruga.hr - stručni časopis
Zagreb
86. - Kako uspostaviti bolje međuljudske odnose u radu udruge
Udruga.hr - stručni časopis
Zagreb
87. - Kako organizirati godišnje okupljanje
Udruga.hr - stručni časopis
Zagreb
88. - Manager kao dizajner
Direktor - stručni časopis
Zagreb
89. - Upravljanje promjenama
Direktor - stručni časopis
Zagreb
90. - Cilj: uspjeh
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
91. - Odnosi s kupcima - sržna kompetencija
Poslovni savjetnik - stručni savjetnik
Zagreb
92. - Suština pregovaranja nalazi se u traženju rješenja
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
93. - Strateško planiranje - put do uspjeha
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
94. - Organizacijski razvoj - rješenje vaših poslovnih problema
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
95. - Motivacija zaposlenika, prepoznajte demotivatore
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
96. - Kako prepoznati lašca u pregovorima
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
97. - Kako biti uvjerljiviji
Direktor - stručni časopis
Zagreb
98. - Kako motivirati zaposlenike u vrijeme krize
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
99. - Vaše poduzeće - dobro mjesto za rad
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
100. - Kako unaprijediti kreativnost i sinergiju u poduzeću
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
101. - Kako unaprijediti rad na projektu
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
102. - Upravljanje stavovima
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
103. - Zašto zaposlenici odlaze?
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
104. - Upravljati na temelju činjenica, ali i emocija
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
105. - Kako upravljati problematičnim zaposlenicima
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
106. - Kako uputiti povratne informacije o radu "osjetljivim" zaposlenicima
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
107. - Utjecaj demografije na menadžment privatnog i javnog sektora
Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja (stručni časopis)
Zagreb
108. - Upravljanje interesno-utjecajnim grupama
Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja (stručni časopis)
Zagreb
109. - Tržišni uvjeti – zadana ili promjenjiva varijabla
Informator - stručni časopis, vol. 66, no. 6543
Zagreb
110. - Novi javni menadžment u lokalnoj i regionalnoj samoupravi
Informator - stručni časopis
Zagreb
111. - Organizacija pri radu na više projekata
Poslovni magazin - stručni časopis
Zagreb
112. - Kako uspjeti? Daj i dat će ti se!
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
113. - Što prodaje proizvode?
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
114. - Bug u sustavu
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
115. - Jesmo li postali kuhane žabe?
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
116. - Vođenje i upravljanje ljudskim potencijalima: zašto se ljudi ponašaju oportunistički?
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
117. - Upravljačke dileme: što to ima u ljudima tužno da ne ulaze u tuđe živote
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
118. - Self-management u doba četvrte industrijske revolucije
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
119. - Upravljanje proslovnim procesima - ljudi kao uska grla
Poslovni savjetnik - stručni članak
Zagreb
120. - Stoički menadžer
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
121. - Individualna matrica postignuća
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
122. - Kako upravljati timom eksperata
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
123. - Vođenje grupiranjem zaposlenika u dijade
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
124. - Upravljanje rezultatima zaposlenika situacijskim modelom vođenja
Poslovni savjentnik - stručni časopis
Zagreb
125. - Sustav je kriv“ i druge bajke
Poslovni savjetnik
126. - Kriv je sustav i druge bajke
Poslovni savjetnik

Uredništvo

1. 1.1.2000. - 1.1.2013. - Časopis qLife, znanost i umjetnost liderstva
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2004. - 1.1.2006. - Tajnik
Ekonomski fakultet/Katedra za organizacija i menadžment
2. - - Pročelnica Katedre za organizaciju i menadžment
Ekonomski fakultet
3. - - predsjednica Povjerenstva za izdavačku djelatnost
Ekonomski fakultet

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2016. - - Članica Povjerenstva za izdavačku djelatnost
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2016. - - Pročelnica Katedre za menadžment i organizaciju
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3. 1.1.2013. - - član
Ekonomski fakultet/Etičko povjerenstvo
4. - - Predsjednica Povjerenstva za izdavačku djelatnost
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci