Izv.prof.dr.sc. Nataša Rupčić dipl.oec

Ekonomski fakultet Katedra za menadžment i organizaciju

e-pošta : nrupcic@efri.hr

Nataša Rupčić Google Scholar
Nataša Rupčić BIB
Researcher ID
ORCID

Obrazovanje

1.1.2004. - 1.1.2008. Doktor znanosti Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2004. Magistar znanosti Management Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.1999. Diplomirani ekonomist Međunarodna razmjena Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1990. - 1.1.1994. Opća gimnazija Prva hrvatska sušačka gimnazija

Radno iskustvo

1.10.2014. - Izvanredni profesor Nositelj kolegija Menadžment (preddiplomski studij, smjerovi Poduzetništvo i Međunarodno poslovanje), Management (International Business), Upravljačka ekonomika (diplomski studij); Managerial Economics (smjer: International Business) i Izabrane poslovne teme (doktorski studij). Održavanje predavanja i seminara. Mentor u izradi seminarskih, završnih i diplomskih radova. Znanstveno istraživački rad na znanstvenom projektu Razvoj menadžmenta u funkciji integracije hrvatskoga gospodarstva u EU. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.11.2009. - Docent Nositelj kolegija Menadžment (preddiplomski studij), Management (International Business), Upravljačka ekonomika (diplomski studij) i Izabrane poslovne teme (doktorski studij). Održavanje predavanja i seminara. Mentor u izradi seminarskih, završnih i diplomskih radova. Znanstveno istraživački rad na znanstvenom projektu Razvoj menadžmenta u funkciji integracije hrvatskoga gospodarstva u EU. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2008. - 1.11.2009. Viši asistent Izvođenje seminarske nastave iz kolegija Menadžment, Upravljanje projektima, Menadžment malih i srednjih poduzeća, Upravljačka ekonomika. Voditelj izrade seminarskih, završnih i diplomskih radova. Znanstveno istraživački rad na znanstvenom projektu Razvoj menadžmenta u funkciji integracije hrvatskoga gospodarstva u EU. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.12.2000. - 1.7.2008. Znanstveni novak Izvođenje seminarske nastave iz kolegija Menadžment, Menadžment u trgovini, Projektiranje organizacije i upravljanje projektima (stari program) te potom Menadžment, Menadžment malih i srednjih poduzeća, Upravljanje projektima (bolonjski program). Voditelj izrade seminarskih, završnih i diplomskih radova. Sudjelovanje u radu znanstvenih projekata te rad na magistarskom radu i doktorskoj disertaciji. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.1999. - 1.12.2000. Stručni suradnik Sudjelovanje u izvođenju seminarske nastave iz kolegija Mikroekonomija i Makroekonomija. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Rektorova nagrada Sveučilišta u Rijeci kao najboljem studentu generacije.

Članstva

1.1.2016. - The Athens Institute for Education and Research (ATINER)
1.1.2015. - EUAUP (European association of university professors)
1.1.2014. - Centar za organizacijski dizajn
1.1.2013. - Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora
1.1.2013. - Etičko povjerenstvo Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci
- Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Menadžment u trgovini
Međunarodna razmjena
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Menadžment
Međunarodno poslovanje, Poduzetništvo, Financije i bankarstvo
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 105
- Projektiranje organizacije i upravljanje projektima
Menadžment
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Projektni menadžment
Menadžment
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 67,5
- Management
International Business
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 105
- Menadžment malih i srednjih poduzeća
Studijski program Poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Menadžment
Menadžment (stari program), svi smjerovi Poslovne ekonomije (bolonjski program)
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 225
- Upravljačka ekonomika
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 127,5
- Izabrane poslovne teme
Doktorski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Upravljanje organizacijskom kompleksnošću
Doktorski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Upravljačka ekonomika
Svi smjerovi Poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 67,5
- Managerial Economics
International Business
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

29.9.2016. - Health tourism - Croatia's dormant sector
Roko Nikolić
International Business
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.9.2016. - Utjecaj kulturoloških specifičnosti na menadžment
Edita Gaica
Međunarodno poslovanje
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.9.2016. - Etičnost poslovanja u praksi
Doris Primorac
Međunarodno poslovanje
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.9.2015. - Značajke tržišnog natjecanja na telekomunikacijskom tržištu u RH
Marija Rupčić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.9.2015. - Poslovni modeli suvremenih poduzeća
Denis Tikas
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.9.2015. - Upravljanje informacijama kroz sustave poslovne inteligencije
Nikolina čanak
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.9.2015. - Upravljanje ljudskim potencijalima: generacija Z
Lea Delić Ibukić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.9.2015. - Human resource management: Recruitment and selection
Lea Popović
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.9.2015. - Motivacija zaposlenika na primjeru poduzeća "HŽ - Hrvatske Željeznice"
Ivica Kurilić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.9.2015. - Success of innovative companies
Valentina Holjevac
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
8.9.2015. - Proces upravljanja investicijskim projektima na primjeru poduzeća Jadranka d.d.
Gloria Sokolić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
8.9.2015. - Certifikati izvrnosti
Amadeo Fable
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.4.2015. - Primjena uravnotežene matrice uspješnosti na primjeru poduzeća iAUDIT d.o.o.
Vedran Marinić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2014. - Destinacijski menadžment na primjeru Bjelovarsko-Bilogorske županije
Ana Kelek
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.9.2014. - Uloga poslovnog informacijskog sustava u upravljanju poduzećem
Mia Todorović
Međunarodno poslovanje
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.9.2014. - Upravljanje inovacijama u suvremenom poduzeću
Maja Mihocek
Menadžment
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.9.2014. - Krizni menadžment
Ivana Ilijanić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.9.2014. - Interkulturalni menadžment
Tomislav Korenić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2014. - Društvena odgovornost poduzeća Avon
Ivana Benjak
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2014. - Japanese management
Matea Mužić
International Business
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2014. - Funkcija vođenja na primjeru poduzeća Apple
Karlo Skomeršić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
11.9.2014. - Društveno odgovorno poslovanje
Robert Dobrilovich
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
8.9.2014. - Upravljanje kulturološkim specifičnostima u međunarodnom poslovanju
Maja Stipetić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.7.2014. - Razlike u međunarodnom menadžmentu
Agata Juran
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
7.7.2014. - Suvremeni pristupi vođenju
Anja Mustapić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.6.2014. - Planiranje i vrste poslovnih planova
Kristina Tremac
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.1.2014. - Funkcija planiranja u poduzeću Granolio
Silvio Legradi
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
31.10.2013. - Primjena teorije igara na kooperativno poslovno ponašanje
Tatjana Trifunović
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2013. - Upravljanje znanjem
Marko Toth
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.9.2013. - Poduzetništvo i menadžment u uslužnim djelatnostima
Nataša Petrlić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2013. - Primjena teorije igara u poslovanju suvremenoga poduzeća
Ivana Senčanin
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.9.2013. - Etičnost poslovanja u praksi
Marta Stanišić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.9.2013. - Znanje i inoviranje u poduzetničkom menadžmentu
Martina Hrebak
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.9.2013. - Dizajniranje posla u poduzeću
Sandra Zelenika
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2013. - Žene menadžeri
Ena Budinski
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.9.2013. - Multikulturalni menadžment
Petra Maričić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.9.2013. - Doprinos radnih skupina i timova uspješnosti rada organizacije
Nataša Pereša
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.9.2013. - Multikulturalni menadžment
Nevena Šegrt
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.9.2013. - Krizni menadžment
Ivona Živanović
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
11.9.2013. - Psihologija vođenja
Brigita Sovar
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
6.9.2013. - Strateški menadžment u poduzeću Kraš d.d.
Andrej Antolić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3.9.2013. - Koordiniranje i upravljanje konfliktima
Jasmina Špehar
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.7.2013. - Vođenje u funkciji motiviranja zaposlenika
Romina Puž
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.6.2013. - Tajni dogovori u oligopolu
Ivana Frajman
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.4.2013. - Etičnost poslovanja
Marija Dujmović
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.3.2013. - Izbor i stvaranje menadžera
Morana Martinčević
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2012. - Značajke tržišnoga natjecanja u softverskoj industriji
Marina Kurjaković
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2012. - Alternativni pristupi upravljanju poduzećem
Feriz Alija
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2012. - Funkcija provođenja sustavne kontrole u poduzeću Zelenilo d.o.o.
Barbara Mujić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2012. - Upravljanje konfliktima
Michel Fero
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2012. - Suvremeni oblici organizacijske strukture
Silvan Ravlić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.9.2012. - Psihologija vođenja
Sanja Polić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.9.2012. - Suvremeni stilovi vođenja
Denis Tikas
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2012. - Motivacija i nagrađivanje studenata
Katja Sorić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2012. - Tehnike motiviranja zaposlenih u poduzeću
Ana Juran
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.9.2012. - Vođenje kao funkcija menadžmenta
Lora Gruban
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.7.2012. - Selekcija i razvoj ljudskih potencijala
Valentina Kušan
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.2.2012. - Uloga i zadaci nabave u povećanju konkurentnosti poduzeća
Marijana Kovačević
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.7.2011. - Instrument pretpristupne pomoći u funkciji razvoja klastera na razini Koprivničko-križevačke županije
Igor Peršin
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.7.2011. - Investicijsko odlučivanje u funkciji povećanja vrijednosti poduzeća
Dejan Sablić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Organizacijska struktura na primjeru poduzeća Podravka d.d.
Martina Sabljarić
Sveučilišni preddiplomski studij ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Uloga integriranog programskog rješenja (ERP) u upravljanju poslovanjem
Sandra Ivešić
Menadžment
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Metode upravljanja radom zaposlenika
Jelena Pavličić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Ocjenjivanje uspješnosti ljudskih potencijala
Patricia Pranjić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Proces selekcije zaposlenika
Ema Badjuk
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Rješavanje problema principal-agent kao čimbenmika unaprjeđenja poslovanja INA Grupe
Mateja Ivanović
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Primjena teorije igara u poslovanju
Patrik Frljić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Učinci spajanja dvaju osiguravajućih društava: poduzeća Basler i Uniqa
Dario Knežević
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Važnost ljudskog kapitala u turizmu
Paula Klunić
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilita u Rijeci
- Problem asimetrije informacija u osiguranju automobila
Maja Marglin
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Upravljanje različitostima ljudskih potencijala u multikulturalnim organizacijama
Maja Štefančić
Poslovna ekonomija, Međunarodno poslovanje
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Sportski menadžment
Jelena Matičić
Poslovna ekonomija, Poduzetništvo
Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
- Franšiza kao poslovni model s osvrtom na franšizni sustav Surf 'd' Fries
Davor Pezdevšek
Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Upravljačke odluke u poduzeću HAC d.o.o. s naglaskom na upravljačke odluke prilikom izgradnje autoceste A1
Tomislav Gašparović
Poslovna ekonomija, smjer Menadžment
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Elektroničke reverzne aukcije u funkciji unaprjeđenja efikasnosti poslovanja
Marko Guščić
Poslovna ekonomija, smjer Menadžment
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Analiza tržišta viličara u RH
Daniel Jakac
Poslovna ekonomija, smjer Menadžment
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Konkurentnost turističke ponude u Istarskoj županiji
Marina Jehnić
Poslovna ekonomija, smjer Financije i bankarstvo
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Importance of managerial skills in leadership
Ines Gregorović
International Business
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2016. - EFRI International Business Workshop

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2015. - Upravljačka ekonomika
Napredni modul
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati:

Gostujući nastavnik

17.5.2017. - 22.5.2017. Management programov in projektov, Multiprojektno poslovanje
Preddiplomski i diplomski studij
Ekonomsko-poslovn fakulteta Univerze v Mariboru
Gostujući profesor
Norma sati: 9 sati predavanja - 18 norma sati

Osobni razvoj

28.6.2016. - Radionica Razvoj standarda kvalifikacija za područje ekonomije i poslovne ekonomije


Norma sati: 4 sata
6.6.2016. - Radionica Analiza korištenih metoda poučavanja i izvora učenja s naglaskom na načine postizanja ishoda učenja te provjere stečenih ishoda


Norma sati: 4 sata
14.4.2016. - Radionica o uvođenju ICT-a u studijske programe i kurikulume


Norma sati: 4 sata
25.3.2016. - Radionica o povezivanju provođenja ispita i ishoda učenja


Norma sati: 4 sata
1.1.2013. - Kvalitetno obrazovanje


Norma sati: 28 sati
1.3.2008. - CEEPUS akademska razmjena


Norma sati:
- 1.7.2009. UniStat (1,2,3)


Norma sati: 3
- 1.8.2006. Akademska razmjena zaklade Ernst Mach


Norma sati:
- 1.8.2006. Usavršavanje zbog potreba izrade doktorske disertacije


Norma sati:
- 1.8.2000. Ljetna škola «Europski studiji i njemački jezik»


Norma sati:
- 1.8.1999. Međunarodna ljetna škola za njemački jezik i kulturu Sveučilišta u Heidelbergu


Norma sati:
- Učenje zalaganjem u zajednici, Service Learning in Higher Education u sklopu projekta Service Learning in Higher Education SLIHE (Erasmus+ program-)


Norma sati: 8 sati (od 9 do 16)

Obrazovni projekti

- 16.6.2010. Iskustva u znanstvenom istraživanju i pisanju disertacije u području društvenih znanosti

Financiranje:
- 17.7.2009. Ljetna škola International Environment and European Integration

Financiranje: Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
- 18.7.2008. Ljetna škola International Environment and European Integration

Financiranje: Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
- 14.7.2007. Ljetna škola International Environment and European Integration

Financiranje: Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
- 17.7.2005. Ljetna škola International Environment and European Integration

Financiranje: Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Rijeci

Izdavaštvo

1.1.2016. - Upravljačka ekonomika - teorija i praksa

Financiranje: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Management

Financiranje:
- Upravljačka ekonomika - autorizirana predavanja

Financiranje:
- Suvremeni menadžment - teorija i praksa

Financiranje: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Zdravko Zekić ; Nataša Rupčić ; Marijana Jakopič
Learning platform for supply chain system optimisation
International Journal of Logistics Systems and Management 23 53-75 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=805699

A1

2. Rupčić, Nataša
Exploring strategic and learning orientation: Is there room for controversy?
245-253 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820939

A1

3. Gonan Božac, Marli ; Rupčić, Nataša ; Angeleski, Iva
Transformacija menadžmenta konflikata prema procesu upravljanja odnosima: primjer akademske zajednice
200-212 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=784393

A1

4. Hernaus, Tomislav; Rupčić, Nataša, Aleksić Mirić, Ana
Towards Superior Organizational Performance: Interaction Between Horizontal Integration and Organizational Learning Practices
Knowledge Management and Organizational Learning: Conference Papers / Sitar, A. S., Aleksić, D., Kovač, J., Peljhan, D., Rozman, R. (ur.). - Brdo pri Kranju : The Slovenian Academy of Management , 2014. 34-52 (ISBN: 978-961-92878-5-9). 34-52 - 2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=701780

A1

5. Rupčić, N.; Kurjaković, M.
Značajke tržišnoga natjecanja u softverskoj industriji Republike Hrvatske( Market competition of the sofware industry in the Republic of Croatia )
Prakticni menadžment (1847-8107) 5 (2014), 1; 29-40 V 29-40 - 2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734426

6. Rupčić, N.; Kurjaković, M.
Upravljanje čimbenicima profitabilnosti informacijskog sektora( Managing profitability factors in the information sector )
Praktični menadžment (1846-1964107) 5 (2014), 2; 30-42 5 30-42 - 2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=762581

A2

7. Rupčić, N. ; Kurjaković, M.
Značajke tržišnoga natjecanja u softverskoj industriji Republike Hrvatske
Prakticni menadžment 5 29-40 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734426

A2

8. Rupčić, Nataša ; Kurjaković, Marina
Upravljanje čimbenicima profitabilnosti informacijskog sektora
Praktični menadžment 5 30-42 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=762581

A2

9. Rupčić, Nataša ; Jakopič, Marijana
Coordination modalities as vehicles for successful learning supply chain partnerships
1122-1133 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=701466

A1

10. Hernaus, Tomislav ; Rupčić, Nataša, Aleksić Mirić, Ana
Towards Superior Organizational Performance: Interaction Between Horizontal Integration and Organizational Learning Practices
34-52 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=701780

A1

11. Rupčić, Nataša; Datković, Antonio
Kontroling - pretpostavka djelotvornoga rada menadžmenta( Controlling - prerequisite for effective management )
Praktični menadžment (1847-8107) 4 (2013), 1; 43-49 4 43-49 - 2013. http://hrcak.srce.hr/search/?q=Kontroling+-+pretpostavka+djelotvornoga+rada+menad%C5%BEmenta

A2

12. Rupčić, Nataša
Building socially responsible learning systems – implications for the European Union
Smart Growth: Organizations, Cities and Communities / Schiuma, G., Spender, JC ; Pulić, A. (ur.). - Zagreb : University of Basilicata, University of Zagreb , 2013. 1562-1588 (ISBN: 978-88-96687-00-0). 1562-1588 - 2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=643839

WOS

13. Rupčić, Nataša ; Datković, Antonio
Kontroling - pretpostavka djelotvornoga rada menadžmenta
Praktični menadžment 4 43-49 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=638706

A2

14. Rupčić, Nataša
Building socially responsible learning systems – implications for the European Union
1562-1588 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=643840

A1

15. Rupčić, Nataša; Žic, Matej
Upravljanje znanjem - suvremena sržna kompetencija( Knowledge management - contemporary core competency )
Praktični menadžment (1846-1964107) 3 (2012), 5; 21-28 3 21-28 - 2012. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=142660

A2

16. Rupčić, Nataša
Mogućnosti razvoja učećih poduzeća kao autopoietskih sustava( Development possibilities for the learning companies as autopoietic systems )
Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku (1330-1039) 21 (2012), 2; 731-750 21 731-750 - 2012. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=138629

A1

17. Rupčić, Nataša; Borovac Zekan, Senka
Business environment scanning: prerequisite for sustainable learning company
An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future / Galetić, Lovorka, Šimurina, Jurica (ur.). - Zagreb : Faculty of Economics and Business, University of Zagreb , 2012. 1132-1142 (ISBN: 978-953-6025-57-2). 1132-1142 - 2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=592302

A1

18. Rupčić, Nataša
Mogućnosti razvoja učećih poduzeća kao autopoietskih sustava
Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku 21 731-750 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612480

A1

19. Rupčić, Nataša ; Žic, Matej
Upravljanje znanjem - suvremena sržna kompetencija
Praktični menadžment 3 21-28 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609105

A2

20. Rupčić, Nataša ; Borovac Zekan, Senka
Business environment scanning: prerequisite for sustainable learning company
1132-1142 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=592302

A1

21. Rupčić, Nataša
Cooperative learning business partnerships and knowledge networks
Economic Integration, Competition and Cooperation / Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej (ur.). - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet , 2011. 1-14 (ISBN: 978-953-7813-04-8). 1-14 - 2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=572302

A1

22. Rupčić, Nataša
Izgradnja učećih organizacija kao modalitet izgradnje učećega društva( Building learning organizations as a modality for building a learning society )
Praktični Menadžment (1846-1964107) 2 (2011), 3; 20-27 2 20-27 - 2011. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=113560

A2

23. Rupčić, Nataša
Izgradnja učećih organizacija kao modalitet izgradnje učećega društva
Praktični Menadžment 2 20-27 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=572300

A2

24. Rupčić, Nataša
Cooperative learning business partnerships and knowledge networks
1-14 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=572302

A1

25. Rupčić, Nataša; Zekić, Zdravko; Kutnjak, Goran
Learning environment : framework for successful corporate entrepreneurship
5th International Conference An Enterprise Odyssey : From Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business : proceedings / Galetić, Lovorka ; Spremić, Mario ; Ivanov, Marijana (ur.). - Zagreb : Faculty of Economics and Business , 2010. 1346-1356 (ISBN: 978-953-6025-33-6). 1346-1356 - 2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=474081

A1

26. Rupčić, Nataša ; Zekić, Zdravko ; Kutnjak, Goran
Learning environment : framework for successful corporate entrepreneurship
1346-1356 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=474081

A1

27. Zekić, Zdravko; Kutnjak, Goran; Rupčić, Nataša
Development possibilities and constraints of Croatian management in the European system of corporate governance
7th International Conference "Economic Integrations, Competition and Cooperation" : proceedings / Kumar, Andrej ; Kandžija, Vinko (ur.). - Rijeka : Faculty of Economics , 2009. 1-12 (ISBN: 978-953-6148-82-0). 1-12 - 2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=424083

A1

28. Rupčić, Nataša
Učeće poduzeće – paradigma suvremenoga poslovanja( Learning company – a modern business paradigm )
Računovodstvo i financije (0350-4506) 55 (2009), 8; 140-145 55 140-145 - 2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=459090

A2

29. Rupčić, Nataša
Mogućnosti uvođenja koncepta učećega poduzeća( Learning company implementation possibilities)
Računovodstvo i financije (0350-4506) 55 (2009), 5; 128-132 55 128-132 - 2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396576

A2

30. Rupčić, Nataša; Vučković, Mirela
Primjena informacijske tehnologije u procesno orijentiranim poduzećima( Application of information technology in the process oriented companies )
Računovodstvo i financije (0350-4506) 55 (2009), 4; 155-159 55 155-159 - 2009.

A2

31. Rupčić, Nataša ; Vučković, Mirela
Primjena informacijske tehnologije u procesno orijentiranim poduzećima
Računovodstvo i financije 55 155-159 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396553

A2

32. Rupčić, Nataša
Mogućnosti uvođenja koncepta učećega poduzeća
Računovodstvo i financije 55 128-132 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396576

A2

33. Rupčić, Nataša
Učeće poduzeće – paradigma suvremenoga poslovanja
Računovodstvo i financije 55 140-145 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=459090

A2

34. Zekić, Zdravko ; Kutnjak, Goran ; Rupčić, Nataša
Development possibilities and constraints of Croatian management in the European system of corporate governance
1-12 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=424083

A1

35. Kutnjak, Goran, Rupčić, Nataša, Perković, Danijela
Correlation of management and the competitive tourist product
Novi trendovi u turističkom i hotelskom menadžmentu / Ivanović, Zoran (ur.). - Opatija : Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji , 2008. 643-657 (ISBN: 978-953-6198-63-4). - 2008. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=341469

A1

36. Rupčić, Nataša;
Vrijednosni sustav u funkciji upravljanja učećim poduzećem
Doktorska disertacija 377 - 2008.

37. Kutnjak, Goran, Rupčić, Nataša, Perković, Danijela
Correlation of management and the competitive tourist product
643-657 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=341469

A1

38. Rupčić, Nataša
Kritički osvrt na koncept organizacije koja uči( Critical Review of the Learning Organization Concept )
Društvena istraživanja (1330-0288) 16 (2007), 6; 1239-1261 16 1239-1261 - 2007. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=30120

WOS

39. Kutnjak, Goran; Zekić, Zdravko; Rupčić, Nataša
Information Technology as a Factor of Efficiency in Entrepreneurial Development
Computers in Education : conference : procedings = Računala u obrazovanju savjetovanje : zbornik radova: / Čičin-Šain, Marina ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.). - Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO , 2007. 193-197 (ISBN: 978-953-233-029-8). 193-197 - 2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=307893

A1

40. Rupčić, Nataša; Begičević, Nina
E-learning potentials in building academic institutions as learning organizations
Economy & Business : International scientific publications / Ivan Genov (ur.). - Sunny Beach, Bulgaria : 11 - 14.09.2007. 1-22 - 2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=306207

A1

41. Rupčić, Nataša
Kritički osvrt na koncept organizacije koja uči
Društvena istraživanja 16 1239-1261 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=332766

WOS

42. Rupčić, Nataša ; Begičević, Nina
E-learning potentials in building academic institutions as learning organizations
- - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=306207

A1

43. Kutnjak, Goran ; Zekić, Zdravko ; Rupčić, Nataša
Information Technology as a Factor of Efficiency in Entrepreneurial Development
193-197 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=307893

A1

44. Rupčić, Nataša
Značajke poduzeća Primorsko goranske županije u kontekstu koncepta poduzeća koje uči( The characteristics of companies in the Primorsko goranska county in the learning company context )
Ekonomska istraživanja (1331-677X) 19 (2006), 2; 118-131 19 118-131 - 2006. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=33809

A1

45. Rupčić, Nataša
Role of the Market Orientation in the Learning Company Context
3rd International Conference An Enterprise Odyssey : Integration or Disintegration : proceedings / Galetić, L. (ur.). - Zagreb : Faculty of Economics and Business , 2006. 1644-1654 (ISBN: 9536025175). 1644-1654 - 2006. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=250718

A1

46. Rupčić, Nataša
Značajke poduzeća Primorsko goranske županije u kontekstu koncepta poduzeća koje uči
Ekonomska istraživanja 19 118-131 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=307891

A1
WOS

47. Rupčić, Nataša
Role of the Market Orientation in the Learning Company Context
1644-1654 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=250718

A1

48. Rupčić, Nataša
Leading for the Future: Brand management in the learning context
5th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation : proceedings / Kumar, Andrej ; Kandžija, Vinko (ur.). - Rijeka ; Ljubljana ; Antwerpen : Faculty of Economics ; Faculty of Economics ; Centre d'Etudes du Développement International ed des Mouvements Economiques et Sociaux, Jean Monnet Centre of Excellence , 2005. 1-20 (ISBN: 953-6148-46-3). 1-20 - 2005. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=223223

A1

49. Rupčić, Nataša
Leading for the Future: Brand management in the learning context
1-20 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=223223

A1

50. Žiković, Saša; Rupčić, Nataša
Business Resource Planning Model: a Framework for the Optimal Sourcing Decision
2nd International Conference: An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage / Galetić, L. et al. (ur.). - Zagreb : University of Zagreb, Graduate School of Economics & Business , 2004. 1575-1592 1575-1592 - 2004. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=171493

A1

51. Žiković, Saša; Rupčić, Nataša
Business Outsourcing Context: Implications and Consequences for Competitive Advantages
Proceedings of the 23rd International Scientific Conference on Organizational SCience Development Management, Knowledge and EU / Florjančić, J. ; Jesenko, J. ; Drakulić, M. ; Paape, B. ; Kaluža, J. ; Ljubič, T. ; Leskovar, R. (ur.). - Portorož : Moderna organizacija , 2004. 240-249. 240-249. - 2004. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148270

A1

52. Rupčić, Nataša
Strategijske odrednice poduzeća koje uči
Magistarski rad 233 - 2004.

53. Žiković, Saša ; Rupčić, Nataša
Business Outsourcing Context: Implications and Consequences for Competitive Advantages
240-249- - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148270

A1

54. Žiković, Saša ; Rupčić, Nataša
Business Resource Planning Model: a Framework for the Optimal Sourcing Decision
1575-1592- - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=171493

A1

55. Rupčić, Nataša
Trendovi spajanja i preuzimanja u svjetskom poslovnom sustavu( Merger and acquisition trends in the world business system )
Ekonomska istraživanja (1331-677X) 16 (2003), 2; 94-104 16 94-104 - 2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148253

A1

56. Rupčić, Nataša; Jelenc, Lara
Comprehensive Strategic Decision-Making Model in Building Sustainable Competitive Advantages
Management and Organizational Development : Collection of Papers from 22nd International Scientific Conference on Development of Organizational Sciences / Florjančić, Jože ; Jasenko, Jože ; Drakulić, Mirjana ; Paape, Björn ; Kaluža, Jindrich (ur.). - Kranj : Moderna organizacija , 2003. 482-492 (ISBN: 961-232-151-5). 482-492 - 2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114246

A1

57. Rupčić, Nataša
Ekonomske implikacije poslovnih spajanja i preuzimanja - osnovica antitrustnog zakonodavstva( Merger and acquisition implications - a basis of the antitrust regulation )
Ekonomski vjesnik (0353-359X) 15 (2003), 1/2; 67-78 15 67-78 - 2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148251

A1

58. Rupčić, Nataša
Tehničkotehnološki napredak-temeljni čimbenik u funkciji razvoja nove ekonomije( Technological progress-the main factor that determines the development of the so called new economy )
Društvena istraživanja (1330-0288) 12 (2003), 1-2; 181-199 12 181-199 - 2003. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=30611

WOS

59. Rupčić, Nataša
Ekonomske implikacije poslovnih spajanja i preuzimanja - osnovica antitrustnog zakonodavstva
Ekonomski vjesnik 15 67-78 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148251

A1

60. Rupčić, Nataša
Trendovi spajanja i preuzimanja u svjetskom poslovnom sustavu
Ekonomska istraživanja 16 94-104 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148253

A1

61. Rupčić, Nataša ; Jelenc, Lara
Comprehensive Strategic Decision-Making Model in Building Sustainable Competitive Advantages
482-492 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114246

A1

62. Rupčić, Nataša
Peta disciplina-principi i praksa učeće organizacije( The fifth discipline-the art and practice of the learning organisation )
Društvena istraživanja (1330-0288) 11 (2002), 2-3; 510-515 11 510-515 - 2002. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=30873

WOS

63. Rupčić, Nataša
Poduzeće koje uči- formula za 21. stoljeće( Learning Company – Formula for the 21. Century )
Ekonomski pregled (0424-7558) 53 (2002), 9/10; 903-919 53 903-919 - 2002. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=44548

A1

64. Rupčić, Nataša
Utjecaj svjetske trgovinske organizacije na razvoj malih i zemalja u razvoju( The influence of the world trade organisation on the development of small and developing countries )
Suvremena trgovina (1330-0180) 27 (2002), 4/5; 84-87 27 84-87 - 2002. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=95593

A2

65. Rupčić, Nataša
Poduzeće koje uči- formula za 21. stoljeće
Ekonomski pregled 53 903-919 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=95606

A1

66. Rupčić, Nataša
McDonaldizacija društva- istraživanje mijenjajućeg karaktera suvremenog društva( McDonaldisation of Society-research of the changing character of contemporary society )
Društvena istraživanja (1330-0288) 10 (2001), 1-2; 315-320 10 315-320 - 2001.

WOS

67. Rupčić, Nataša; Gaica, Edita
Mogućnosti implementacije koncepta učeće organizacije s obzirom na kulturalne specifičnosti
Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku 27 177-208 https://hrcak.srce.hr/202279

A1

68. Rupčić, Nataša
Intergenerational learning and knowledge transfer – challenges and opportunities
The Learning Organization 25 135-142 https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/TLO-11-2017-0117

Q2
A1
WOS

69. Rupčić, Nataša
Challenges of the levels of learning
The Learning Organization 25 281-287 https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/TLO-03-2018-0037

Q2
A1
WOS

70. Rupčić, Nataša
Book Review: Learning in Organizations: Complexities and Diversities
The Learning Organization 25 66-70 http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/TLO-08-2017-0084

Q2
A1
WOS

71. Rupčić, Nataša; Švegar, Domagoj
Determinants of conflict management behavior: Does the choice of major and study progress play a role?
International Management Research 2018 244-263.

A1
WOS

72. Rupčić, Nataša; Ivešić, Sandra
Implementing Enterprise Resource Planning in small enterprises: A case study
Managing change to achieve quality development 489-496

A1

73. Rupčić, Nataša; Švegar, Domagoj
Conflict management strategies: what to expect from economics and business students in the workplace?
6th International Scientific Symposium: Economy of Eastern Croatia - vison and growth 405-414

A1
WOS

74. Rupčić, Nataša
How to unlearn and change – that is the question!
The Learning Organization 24 127-130 http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/TLO-12-2016-0092

Q2
A1
WOS

75. Rupčić, Nataša
Spiritual development – a missing and powerful leverage when building learning organizations
The Learning Organization 24 418-426 http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/TLO-07-2017-0071

Q2
A1
WOS

76. Rupčić, Nataša; Jakopič, Marijana
Coordination modalities as vehicles for successful learning supply chain partnerships
Proceedings of the 7th International Conference An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy / Galetić, Lovorka ; Spremić, Mario ; Šimurina, Jurica (ur.). - Zagreb : Faculty of Economics and Business, University of Zagreb , 2014. 1122-1133 (ISBN: 978-953-6025-92-3).

A1

77. Rupčić, Nataša; Frajman, Ivana
Tajni dogovori u oligopolu( Secret agreements in oligopoly )
Praktični menadžment (1849-0689) 4 (2013), 2; 127-138

A2

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Zekić, Zdravko; Kutnjak, Goran; Rupčić, Nataša
Development possibilities and constraints of Croatian management in the European system of corporate governance
Economic integrations, competition and cooperation Kandžija, Vinko; Kumar, Andrej Faculty of Economics University of Rijeka Rijeka - 2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=572301

Pozvana predavanja

1. Rupčić, Nataša
Ekonomika informacijskog sektora
Doktorski studij ekonomije i poslovne ekonomije, EFRI - 18.6.2016.
2. Rupčić, Nataša
Upravljanje znanjem i mentorstvo( Knowledge management and mentoring )
Zagreb - 14.11.2013. http://en.hgk.hr/educa-plus/educa-plus-2013/

Kongresna priopćenja

1.
Rupčić, Nataša; Švegar, Domagoj
Conflict management strategies: what to expect from economics and business students in the workplace? Predavanje 6th International Scientific Symposium: Economy of Eastern Croatia - vison and growth Osijek - 25.5.2017.
2.
Rupčić, Nataša
Exploring strategic and learning orientation: Is there room for controversy? Predavanje An Enterprise Odyssey: Saving the sinking ship through human capital Zagreb - 8.6.2016.
3.
Rupčić, Nataša
Razvoj učećih pojedinaca kao način transformacije akademskih institucija u akademske učeće organizacije Predavanje Obrazovanje bez alternative Split - 28.4.2016.
4.
Gonan Božac, Marli; Rupčić, Nataša; Angeleski, Iva
Transformacija menadžmenta konflikata prema procesu upravljanja odnosima: primjer akademske zajednice Predavanje Entrepreneurial Society: Current Trends and Future Prospects in Entrepreneurship Varaždin - 1.1.2015.
5.
Rupčić, Nataša; Jakopič, Marijana
Coordination modalities as vehicles for successful learning supply chain partnerships Predavanje 7th International Conference An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy Zadar, Hrvatska - 1.4.2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=701466
6.
Hernaus, Tomislav; Rupčić, Nataša, Aleksić Mirić, Ana
Towards Superior Organizational Performance: Interaction Between Horizontal Integration and Organizational Learning Practices Predavanje 3rd International Conference on Management and Organization Brdo pri Kranju, Slovenia - 1.1.2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=701780
7.
Rupčić, Nataša
Learning organization concept as technology for the socioeconomic paradigm implementation Predavanje The 6th International Conference "The Changing Economic Landscape: Issues, Implications and Policy Options" Pula - 1.1.2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=643838
8.
Rupčić, nataša
Learning organization concept as technology for the socioeconomic paradigm implementation Predavanje The 6th International Conference "The Changing Economic Landscape: Issues, Implications and Policy Options" Pula - 1.1.2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=643838
9.
Rupčić, Nataša
Building socially responsible learning systems – implications for the European Union Predavanje 8th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Smart Growth: Organizations, Cities and Communities Zagreb - 1.1.2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=643840
10.
Rupčić, Nataša; Borovac Zekan, Senka
Business environment scanning: prerequisite for sustainable learning company Predavanje An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future Šibenik - 1.1.2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=592302
11.
Rupčić, Nataša
Cooperative learning business partnerships and knowledge networks Predavanje 8th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation Opatija - 6.4.2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=572302
12.
Rupčić, Nataša; Zekić, Zdravko; Kutnjak, Goran
Learning environment : framework for successful corporate entrepreneurship Predavanje International Conference An Enterprise Odysseey: From Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business Opatija - 27.5.2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=474081
13.
Zekić, Zdravko; Kutnjak, Goran; Rupčić, Nataša
Development possibilities and constraints of Croatian management in the European system of corporate governance Predavanje International Conference "Economic Integrations, Competition and Cooperation Opatija - 2.4.2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=424083
14.
Kutnjak, Goran, Rupčić, Nataša, Perković, Danijela
Correlation of management and the competitive tourist product Predavanje 19. bienalni međunarodni kongres "Turizam i hotelska industrija 2008" Opatija - 1.1.2008. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=341469
15.
Kutnjak, Goran; Zekić, Zdravko; Rupčić, Nataša
Information Technology as a Factor of Efficiency in Entrepreneurial Development Predavanje Savjetovanje Računala u obrazovanju Opatija - 22.5.2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=307893
16.
Rupčić, Nataša; Begičević, Nina
E-learning potentials in building academic institutions as learning organizations Predavanje Economy & Business Sunny Beach, Bulgaria - 1.1.2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=306207
17.
Rupčić, Nataša
Role of the Market Orientation in the Learning Company Context Predavanje 3rd International Conference An Enterprise Odyssey : : Integration or Disintegration Zagreb - 15.6.2006. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=250718
18.
Rupčić, Nataša
Značajke poduzeća Primorsko goranske županije u kontekstu koncepta poduzeća koje uči( Characteristics of companies in the Primorsko goranska county in the learning company context ) Predavanje Druga konferencija Ekonomije moderne Zagreb - 30.9.2005. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=307891
19.
Rupčić, Nataša
Leading for the Future: Brand management in the learning context Predavanje International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation Lovran - 23.4.2005. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=223223
20.
Žiković, Saša; Rupčić, Nataša
Business Outsourcing Context: Implications and Consequences for Competitive Advantages Predavanje Management, Knowledge and EU Portorož, Slovenija - 25.3.2004. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148270
21.
Žiković, Saša; Rupčić, Nataša
Business Resource Planning Model: a Framework for the Optimal Sourcing Decision Predavanje 2nd International Conference: An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage Zagreb - 1.1.2004. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=171493
22.
Rupčić, Nataša; Jelenc, Lara
Comprehensive Strategic Decision-Making Model in Building Sustainable Competitive Advantages Predavanje International Scientific Conference on Development of Organizational Sciences "Management and Organizational Development" (22 ; 2003) Portorož, Slovenija - 27.3.2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=114246
23.
Rupčić, Nataša; Ivešić, Sandra
Implementing Enterprise Resource Planning in small enterprises: A case study Predavanje 9th International Conference: An Enterprise Odyssey: Managing change to achieve quality development Zagreb
24.
Rupčić, Nataša; Švegar, Domagoj
Determinants of conflict management behavior: Does the choice of major and study progress play a role? Predavanje International Management Research 2018 Opatija

Znanstveni projekti

1. 16.7.2008. -
Razvoj menadžmenta u funkciji integracije hrvatskog gospodarstva u EU; Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; Ukupno do kraja 2013. 179.660,70; http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1
2. 1.1.2000. - 1.1.2006.
Menadžment u poduzetničkoj ekonomiji; Znanstveni novak; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ;
3. - 15.7.2008.
Razvoj menadžmenta u funkciji integracije hrvatskoga gospodarstva u EU; Znanstveni novak ; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; Ukupno do kraja 2013. 179.660,70; http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1&progID=325&projID=2295

Mentorstvo doktorandima

1. 9.6.2014. - 8.6.2015.
Mirjana Grčić Fabić; Doktorat MENADŽERSKE INOVACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA UČINKOVITOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ; Poslovna ekonomija; 8.6. 2015. ;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2009. -
7th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation Opatija Član organizacijskoga odbora
2. 1.1.2007. -
6th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation Opatija Član organizacijskoga odbora
3. 1.1.2005. -
5th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation Opatija Član organizacijskoga odbora
4. 1.1.2003. -
4th International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation Lovran Član organizacijskoga odbora
5. 1.1.2001. -
3rd International Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation Lovran Član organizacijskoga odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2008. - qLife - Znanost i umjetnost liderstva
http://www.quantum21.net/?component=qlife
2. - Acta Oeconomica Pragensia
https://www.vse.cz/aop/editorial-board.php
3. - Associate Editor
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/editorial_team.htm?id=tlo
4. - Editorial Review Board The Learning Organization Journal
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/editorial_team.htm?id=tlo

Recenzije

1. 2016. Zbornik radova Veleučilišta u Rijeci - 1 članak
2. 2016. Recenzent časopisa Ekonomska misao i praksa - 1 članak
3. 2016. Recenzent časopisa Athens Journal of Social Sciences - 1 članak
4. 2016. Recenzent konferencije "An Enterprise Odyssey: Saving the sinking ship through human capital" - 2 članka
5. 2016. Recenzent časopisa Ekonomski vjesnik - 1 članak
6. 2015. Recenzent časopisa Ekonomska misao i praksa - 1 članak
7. 2015. Recenzent Zbornika radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru "Journal od Economy and Business" - 1 članak
8. 2014. Recenzent časopisa Economic Reserach - 1 članak
9. 2014. Recenzent Zbornika Veleučilišta u Rijeci - 2 članka
10. 2013. Recenzent časopisa Journal of US-China Public Administration
11. 2013. Recenzent časopisa Ekonomska istraživanja –Economic Research.
12. 2013. Recenzent radova za međunarodnu konferenciju CROMAR
13. 2013. Recenzent časopisa Management – Journal of Contemporary Management Issues.
14. 2013. Recenzent radova za međunarodnu konferenciju IFKAD (Internatonal Forum on Knowledge Asset Dynamics) 2013. pod nazivom Smart Growth: Organizations, Cities and Communities u organizaciji Institute Knowledge Asset Management, Univeristy of Zagreb, Arts for Business Institute i University of Basilicata. - dva znanstvena rada
15. Social Science Computer Review - jedan znanstveni rad
16. Zbornik Veleučilišta u Rijeci - jedan znanstveni rad
17. The Learning Organization Journal - recenzija jednog znanstvenog rada
18. Društvena istraživanja - jedan znastveni rad
19. Recenzij jednog znanstvenog rada za časopis Athens Journal of Technology and Engineering
20. Međunarodna konferencija s naslovom „Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS)“ - jedan znanstveni rad
21. Croatian International Relations Review - jedan znanstveni rad
22. Zbornik Veleučilišta u Rijeci-Journal of the Polytecnic of Rijeka - jedan znanstveni rad
23. 9th International Conference “An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development” - jedan znanstveni rad
24. EDAMBA Doctoral Thesis Competition - dvije doktorske disertacije
25. Athens Journal of Business & Economics - jedan znanstveni rad
26. Međunarodna konferencija s naslovom „Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS)" - jedan znanstveni rad
27. Recenzija časopisa The Learning Organization - dva članka
28. Ekonomska misao i praksa - jedan znanstveni rad
29. Recenzent časopisa Ekonomska misao i praksa - 1 članak
30. Recenzija programa cjeloživotnog učenja UNIRI
31. Recenzent časopisa The Learning Organization - tri rada
32. Recenzent časopisa Ekonomska misao i praksa - jedan članak
33. Management – Journal of Contemporary Management Issues - jedan znanstveni rad
34. Ekonomska istraživanja – Economic Research - dva znanstvena rada

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2016. -
Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomija – ECONQUAL
  3.994.842,20
Suradnik/sudionik
2.
1.1.2004. -
Projekt izrade marketing planova poduzeća FIPRO
FIPRO Rijeka  
Voditelj projekta

Stručna aktivnost

1.
1.1.2013. -
Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora
Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora   Mentor
2.
1.1.1999. - 1.1.2000.
Stručni suradnik na kolegijima Mikroekonomija i Makroekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci   Stručni suradnik na kolegijima Mikroekonomija i Makroekonomija
3.
- 17.7.2009.
Ljetna škola International Environment and European Integration
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci   članica Organizacijskoga odbora
4.
- 17.7.2009.
Ljetna škola International Environment and European Integration
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci   voditeljica radionice Globalisation - opportunity or threat?
5.
- 18.7.2008.
Ljetna škola International Environment and European Integration
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci   članica Organizacijskoga odbora
6.
- 18.7.2008.
Ljetna škola International Environment and European Integration
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci   voditeljica radionice Globalisation - opportunity or threat?
7.
- 14.7.2007.
Ljetna škola International Environment and European Integration
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci   Voditeljica radionice The EU Constitution - is it going to happen?
8.
- 14.7.2007.
Ljetna škola International Environment and European Integration
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci   članica Organizacijskoga odbora
9.
- 17.7.2005.
Ljetna škola International Environment and European Integration
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci   voditeljica radionice Corporate and Social Responsibility

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 13.11.2013. - Detalji
11. međunarodna konferencija o cjeloživotnom učenju i razvoju ljudskih potencijala – EDUCA PLUS
Zagreb

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2013. - Udruga.hr
stalna suradnica
Zagreb
2. 1.1.2008. - Poslovni savjetnik
stalna suradnica
Zagreb
3. - Direktor
stalna suradnica
Zagreb
4. - Poslovni magazin
autorica priloga
5. - Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja
Autorica stručnih članaka
Zagreb

Novinski članci

1. 1.11.2016. - Korisnost digitalnih alata
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
2. 1.9.2016. - Upravljačka ploča- Managerski alat za upravljanje poslovnim operacijama
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
3. 1.6.2016. - Kako povećati produktivnost?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
4. 1.5.2016. - Od „vatrogasnog“ pristupa prema sustavskom rješavanju problema
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
5. 1.4.2016. - Kako potaknuti inoviranje?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
6. 1.3.2016. - Kontrola ljudskih potencijala
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
7. 1.2.2016. - Autentični vođa
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
8. 1.1.2016. - Povećanje prodaje- dajte i dat će vam se
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
9. 1.11.2015. - Značajke izvrsnih poduzeća
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
10. 1.10.2015. - Od poduzetnika do managera
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
11. 1.9.2015. - Dizajnersko mišljenje - metoda za povećanje kreativnosti
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
12. 1.6.2015. - Kvantne vještine pri upravljanju konfliktima
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
13. 1.5.2015. - Tehnike za unaprjeđenje umijeća traženja poslovnih rješenja
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
14. 1.4.2015. - Poslovni modeli
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
15. 1.3.2015. - Kako povećati angažman zaposlenika?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
16. 1.1.2015. - Unaprjeđenje korisnosti od ulaganja u stjecane znanja
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
17. 1.1.2015. - Organizacijsko učenje kroz način organizacijskog razvoja
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
18. 1.9.2014. - Kako unparijediti odnose s kupcima?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
19. 1.6.2014. - Metode upravljanja poduzećem
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
20. 1.5.2014. - Kako unaprijediti upravljanje poduzećem?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
21. 1.4.2014. - Kako upravljati situacijom otpuštanja zaposelnika?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
22. 1.3.2014. - Kako upravljati procesom inoviranja
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
23. 1.1.2014. - Program mentorstva
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
24. 1.12.2013. - Kako restrukturirati poduzeće
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
25. 1.11.2013. - Kako izbjeći najčešće pogreške koje čine vođe
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
26. 1.10.2013. - Kako održati malo poduzeće
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
27. 1.6.2013. - Izgradnja učećega poduzeća
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
28. 1.5.2013. - Kako upravljati troškovima
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
29. 1.4.2013. - Učinkovito upravljanje konfliktima
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
30. 1.3.2013. - Upravljanje vremenom: kako upravljati iskustvom čekanja
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
31. 1.1.2013. - Opunomoćenje-recept za uspješan rad sa zaposlenicima
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
32. 1.1.2013. - Žene manageri
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
33. 1.12.2012. - Akcijsko učenje- učenje po mjeri pojedinca
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
34. 1.11.2012. - Upravljanje ljudskim potencijalima u učećem poduzeću
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
35. 1.10.2012. - Manager kao judo borac
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
36. 1.9.2012. - Restrukturiranje:“ vuk sit, a koza cijela“?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
37. 1.4.2012. - Emocionalne tvrtke- tvrtke budućnosti
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
38. 1.3.2012. - Gutači vremena i kako ih pobjediti
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
39. 1.1.2012. - 9 pogrešnih pretpostavki..koje vam mogu otežati život i poslovanje
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
40. 1.11.2011. - Upravljanje odnosima s kupcima - zaboravljena karika
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
41. 1.10.2010. - Upravljanje ljudskim kapitalom: treba li bam strategija „kresanja“
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
42. 1.6.2010. - Informacijski sektor i prilika za zaradu
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
43. 1.3.2010. - Povratak srca i duše
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
44. 1.2.2010. - Vi i vaši zaposlenici – neprijatelji ili saveznici
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
45. 1.1.2010. - Pomažu li nam društvene mreže pri odlučivanju?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
46. 1.12.2009. - Što je to izvrsnost i kako je postići?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
47. 1.10.2009. - Kako motivirati managere i zaposlenike
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
48. 1.9.2009. - Transformacijski manager: još jedan pomodni managerski pojam ili..
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
49. 1.7.2009. - Interno poduzetništvo - izlazna strategija
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
50. 1.3.2009. - Pritužbe kupaca, dar s neba
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
51. 1.1.2009. - Vrijeme je za pospremanje: tehnika 5S
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
52. 1.1.2009. - Jeste li u krizi?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
53. 1.12.2008. - Kriza: revidirajte vrijednosni sustav
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
54. 1.10.2008. - Mjeriti ili ne mjeriti
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
55. 1.9.2008. - Imate li mentora
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
56. 1.6.2008. - Znate li koga znate?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
57. 1.5.2008. - Zašto nismo sposobni učiti
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
58. 1.4.2008. - Kako upravljati pametnima
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
59. 1.3.2008. - Znate li upravljati svojim znanjem
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
60. 1.11.2007. - Upravljanje promjenama (2) : U promjene treba uključiti sve.
Poslovni magazin (stručni časopis)
Zagreb
61. 1.10.2007. - Poslovni magazin (stručni časopis)
Upravljanje promjenema : promjene su stalne i treba ih voditi.
Zagreb
62. 1.9.2007. - Društvena odgovornost: više od trenda
Poslovni magazin (stručni časopis)
Zagreb
63. 1.3.2007. - Total quality management: Istina i zablude pri upravljanju kvalitetom
Poslovni magazin (stručni časopis)
Zagreb
64. 1.1.2007. - Hijerarhije: kočnica bez koje se ne može
Poslovni magazin (stručni časopis)
Zagreb
65. 1.1.2007. - Upravljanje timom: tajne uspješnog timskog rada
Poslovni magazin (stručni časopis)
Zagreb
66. 1.11.2006. - Poduzeće koje uči: nova menadžerska moda ili recept za uspjeh?.
Poslovni magazin (stručni časopis)
Zagreb
67. 1.9.2006. - Uspješan menadžer nije nužno i dobar vođa
Poslovni magazin (stručni časopis)
Zagreb
68. 1.6.2006. - Kako odabrati najboljeg konzultanta?.
Poslovni magazin (stručni časopis)
Zagreb
69. 1.6.2006. - Kratkoročno i dugoročno poslovanje : tko još ima vremena (strateški) razmišljati?
Poslovni magazin (stručni časopis)
Zagreb
70. 1.5.2006. - U malim poduzećima manje stresa.
Poslovni magazin (stručni časopis)
Zagreb
71. 1.1.2006. - "Sitnice" koje lojalnost znače
Poslovni magazin (stručni časopis)
Zagreb
72. - Kako izabrati pravu osobu u procesu selekcije?
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
73. - Kako unaprijediti rad na projektu
Poslovni savjetnik (stručni časopis)
Zagreb
74. - Nadzor i nagrađivanje managera
Direktor - stručni časopis
Zagreb
75. - Upravljanje poduzećem
Direktor - stručni časopis
Zagreb
76. - Osiguranje skladnog rada u poduzeću
Direktor - stručni časopis
Zagreb
77. - Metoda mjerenja poslovnih performansa
Direktor - stručni časopis
Zagreb
78. - Upravljanje znanjem poduzeća
Direktor - stručni časopis
Zagreb
79. - Upravljanje timskim radom
Direktor - stručni časopis
Zagreb
80. - Kako smanjiti opseg poslovanja
Direktor - stručni časopis
Zagreb
81. - Upravljanje informacijama i znanjem
Direkror - stručni časopis
Zagreb
82. - Izvori znanja o novim tehnologijama
Direktor - stručni časopis
Zagreb
83. - Krizna situacija u udruzi
Udruga.hr - stručni časopis
Zagreb
84. - Kako upravljati udrugom
Udruga.hr - stručni časopis
Zagreb
85. - Upravljanje sastancima udruge
Udruga.hr - stručni časopis
Zagreb
86. - Kako uspostaviti bolje međuljudske odnose u radu udruge
Udruga.hr - stručni časopis
Zagreb
87. - Kako organizirati godišnje okupljanje
Udruga.hr - stručni časopis
Zagreb
88. - Manager kao dizajner
Direktor - stručni časopis
Zagreb
89. - Upravljanje promjenama
Direktor - stručni časopis
Zagreb
90. - Cilj: uspjeh
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
91. - Odnosi s kupcima - sržna kompetencija
Poslovni savjetnik - stručni savjetnik
Zagreb
92. - Suština pregovaranja nalazi se u traženju rješenja
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
93. - Strateško planiranje - put do uspjeha
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
94. - Organizacijski razvoj - rješenje vaših poslovnih problema
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
95. - Motivacija zaposlenika, prepoznajte demotivatore
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
96. - Kako prepoznati lašca u pregovorima
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
97. - Kako biti uvjerljiviji
Direktor - stručni časopis
Zagreb
98. - Kako motivirati zaposlenike u vrijeme krize
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
99. - Vaše poduzeće - dobro mjesto za rad
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
100. - Kako unaprijediti kreativnost i sinergiju u poduzeću
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
101. - Kako unaprijediti rad na projektu
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
102. - Upravljanje stavovima
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
103. - Zašto zaposlenici odlaze?
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
104. - Upravljati na temelju činjenica, ali i emocija
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
105. - Kako upravljati problematičnim zaposlenicima
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
106. - Kako uputiti povratne informacije o radu "osjetljivim" zaposlenicima
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
107. - Utjecaj demografije na menadžment privatnog i javnog sektora
Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja (stručni časopis)
Zagreb
108. - Upravljanje interesno-utjecajnim grupama
Informator: instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja (stručni časopis)
Zagreb
109. - Tržišni uvjeti – zadana ili promjenjiva varijabla
Informator - stručni časopis, vol. 66, no. 6543
Zagreb
110. - Novi javni menadžment u lokalnoj i regionalnoj samoupravi
Informator - stručni časopis
Zagreb
111. - Organizacija pri radu na više projekata
Poslovni magazin - stručni časopis
Zagreb
112. - Kako uspjeti? Daj i dat će ti se!
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
113. - Što prodaje proizvode?
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
114. - Bug u sustavu
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
115. - Jesmo li postali kuhane žabe?
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
116. - Vođenje i upravljanje ljudskim potencijalima: zašto se ljudi ponašaju oportunistički?
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
117. - Upravljačke dileme: što to ima u ljudima tužno da ne ulaze u tuđe živote
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
118. - Self-management u doba četvrte industrijske revolucije
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
119. - Upravljanje proslovnim procesima - ljudi kao uska grla
Poslovni savjetnik - stručni članak
Zagreb
120. - Stoički menadžer
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
121. - Individualna matrica postignuća
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
122. - Kako upravljati timom eksperata
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
123. - Vođenje grupiranjem zaposlenika u dijade
Poslovni savjetnik - stručni časopis
Zagreb
124. - Upravljanje rezultatima zaposlenika situacijskim modelom vođenja
Poslovni savjentnik - stručni časopis
Zagreb

Uredništvo

1. 1.1.2000. - 1.1.2013. - Časopis qLife, znanost i umjetnost liderstva
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2004. - 1.1.2006. - Tajnik
Ekonomski fakultet/Katedra za organizacija i menadžment
2. - - Pročelnica Katedre za organizaciju i menadžment
Ekonomski fakultet
3. - - predsjednica Povjerenstva za izdavačku djelatnost
Ekonomski fakultet

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2016. - - Članica Povjerenstva za izdavačku djelatnost
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2016. - - Pročelnica Katedre za menadžment i organizaciju
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3. 1.1.2013. - - član
Ekonomski fakultet/Etičko povjerenstvo
4. - - Predsjednica Povjerenstva za izdavačku djelatnost
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci