prof. dr. sc. Dionis Jurić

Pravni fakultet Katedra za trgovačko pravo i pravo društava

prostorija : Pravni fakultet, kabinet 10 A
e-pošta : djuric@pravri.hr
mobitel :

google scholar

Obrazovanje

1.1.2002. - 1.1.2006. doktor znanosti Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.2002. magistar znanosti Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1992. - 1.1.1997. diplomirani pravnik Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2012. - izvanredni profesor Katedra za trgovačko pravo i pravo društava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2012. docent Katedra za trgovačko pravo i pravo društava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - 1.1.2007. znanstveni novak - viši asistent Katedra za trgovačko pravo i pravo društava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.2007. znanstveni novak Katedra za trgovačko pravo i pravo društava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Stipendist Sveučilišta u Rijeci, Klub 4 +
Stipendist Zaklade "Marijan Šprajc"

Članstva

1.1.2004. - Hrvatska udruga za poredbeno pravo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2010. - Korporativno upravljanje u dioničkim društvima
poslijediplomski doktorski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - Europsko pravo društava
specijalistički studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2002. - Pravo društava
Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1998. - Trgovačko pravo
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1998. - Pravo društava
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

21.10.2013. - Smanjenje temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću
Dan Lovrović
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.9.2013. - Društvo sa ograničenom odgovornošću i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Nina Ceccolini
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.12.2012. - Manjinska prava u dioničkom društvu
Barbara Prelec
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.7.2012. - Položaj upravnog odbora i izvršnih direktora u dioničkom društvu
Marijan Greblo
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.6.2012. - Utjecaj slobode poslovnog nastana na pravni subjektivitet trgovačkog društva i prijenos sjedišta na području EU
Jelena Jakšić
Poslijediplomski specijalistički studij „Pravo europskih integracija“
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.12.2011. - Trgovačka društva u kojima se država pojavljuje u ulozi dioničara/udjelničara
Vesna Belančić
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.11.2011. - Zadruga
Martina Klarin
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.9.2011. - INCOTERMS 2010.
Jelena Mihić
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.4.2011. - Povećanje temeljnog kapitala u društvu s ograničenom odgovornošću
Morena Gojtanić
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.2.2011. - Prednosti i nedostaci obrta i nastavak poslovanja kroz društvo s ograničenom odgovornošću
Katarina Pernar
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.11.2010. - Uprava i upravni odbor u dioničkim društvima – sličnosti i razlike
Marin Kordić
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.11.2010. - Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću
Luka Čiča
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.11.2010. - Preoblikovanje športskog kluba udruge građana u športsko dioničko društvo kao pozitivna alternativa preoblikovanju primjenom stečajnog plana prema odredbama stečajnog zakona
Davorin Mičin
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.11.2010. - Društvo sa ograničenom odgovornošću: ovlasti organa društva
Vedran Vidić
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.11.2010. - Glavna skupština dioničkog društva
Lara Ugrina
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2010. - Tajno društvo
Iris Čargonja Tičić
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.3.2010. - Vlastite dionice u dioničkom društvu
Vladimir Veljović
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.2.2010. - Komanditna društva prema ZTD-u
Roberto Erman
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.12.2009. - Uprava društva s ograničenom odgovornošću
Sonja Rameša
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.10.2009. - Značaj javnog trgovačkog društva kao društva osoba u hrvatskom javnom poretku
Deana Matković
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.10.2009. - Društvo za osiguranje
Ana Jančić
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.10.2009. - Godišnja financijska izvješća dioničkih društava
Rafaela Ljubojević
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.7.2009. - Banke
Ana Vargović
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.3.2009. - Zaštita tržišnog natjecanja
Lara Dobran
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.2.2009. - Tajno društvo
Ana Sabljak
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.11.2008. - Položaj uprave i upravnog odbora u dioničkim društvima
Ana Milošević
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.4.2008. - Poslovanje inozemnih trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj
Goran Ruso
diplomski studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

1.1.2010. - Osnove prava društava
OPUZ
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - Trgovačko pravo
diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Dionis Jurić
Poslovanje inozemnih trgovačkih društava na području Republike Hrvatske
„Liber amicorum in honorem Vilim Gorenc“ 1 157.-184. - 2014.

A2

2. Jurić, Dionis
Primjena Preporuke Komisije EZ o politici nagrađivanja u sektoru financijskih usluga iz 2009. godine s osvrtom na primjenu u osiguravajućim društvima( IMPLEMENTATION OF THE COMMISSION RECOMMENDATION ON REMUNERATION POLICIES IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR 2009 WITH REVIEW ON ITS IMPLEMENTATION ON INSURANCE COMPANIES )
- 2012.

3. Jurić, Dionis
PRIMANJA ZA RAD I OBJAVLJIVANJE PODATAKA O PRIMANJIMA ZA RAD ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA DIONIČKOG DRUŠTVA( REMUNERATION OF THE MEMERS OF THE MANAGEMENT AND SUPERVISORY BOARD AND ITS DISCLOSURE )
- 2011.

4. Jurić, Dionis
Europsko dioničko društvo( European Company (Societas Europae) )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) Supplement (2003), 3; 445-468

5. Jurić, Dionis
Odgovornost vladajućeg društva za obveze ovisnog društva u hrvatskom i usporednom pravu( Liability Of A Parent Company For Obligations Of The Subsidiaries In Croatian And Comparative Law )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 23 (2002), 2; 507-541

6. Jurić, Dionis
POLITIKA PRIMITAKA U KREDITNIM INSTITUCIJAMA U EUROPSKOM I HRVATSKOM PRAVU( REMUNERATION POLICY IN CREDIT INSTITUTIONS IN EUROPEAN AND CROATIAN LAW )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 34 (2013), 1; 359-391

7. Jurić, Dionis; Mihić, Jelena
Prijelaz rizika s prodavatelja na kupca kod ugovora o međunarodnoj kupoprodaji s osvrtom na INCOTERMS 2010( TRANSFER OF RISK BETWEEN SELLER AND BUYER IN CONTRACT ON INTERNATIONAL SALE OF GOODS WITH REVIEW ON INCOTERMS 2010 )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 33 (2012), 1; 355-387

8. Jurić, Dionis
Statusno javno-privatno partnerstvo( Institutionalised public-private partnership )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 32 (2011), 1; 297-318

9. Jurić, Dionis; Zubović, Antonija
PROTUPREUZIMATELJSKE MJERE I POLOŽAJ UPRAVE CILJNOG DRUŠTVA U POSTUPKU PREUZIMANJA DIONIČKOG DRUŠTVA( ANTI-TAKEOVER MEASURES AND POSITION OF THE BOARD OF TARGET COMPANY )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučišta u Rijeci (1330-349X) 30 (2009), 1; 291-331

10. Jurić, Dionis
Društva za upravljanje investicijskim fondovima i njihove statusne posebnosti( Investment Fund Management Companies And Their Legal Peculiarities )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučišta u Rijeci (1330-349X) 29 (2008), 1; 149-185

11. Jurić, Dionis
POLOŽAJ DEPOZITNE BANKE U ODNOSU NA DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE I INVESTICIJSKI FOND
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučišta u Rijeci (1330-349X) 29 (2008), 2; 1009-1031

12. Jurić, Dionis
Pravo manjinskih dioničara na podnošenje tužbe u ime dioničkog društva protiv članova uprave i nadzornog odbora( Right Of Minority Shareholders To File Indemnity Action On Behalf Of Public Company Against Members Of Management And Supervisory Board )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučišta u Rijeci. Supplement (1330-349X) 27 (2007), 2; 939-984

13. Jurić, Dionis
Uloga revizora u dioničkom društvu( The Role of Auditor in Public Company )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 25 (2004), 1; 323-352

14. Jurić, Dionis
Europski parlament nakon Amsterdamskog ugovora( The European Parliament after the Treaty of Amsterdam )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 19 (1998), Supp.; 1135-1161

15. Jurić, Dionis
Transparentnost statusnih i financijskih odnosa povezanih društava( Transparency Of Corporate And Financial Relations Of Groups Of Companies )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2006)

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Edita Čulinović-Herc, Dionis Jurić, Mihaela Braut Filipović, Nikolina Grković
Društvo za upravljanje UCITS fondovima
Pravno uređenje UCITS fondova na tržištu kapitala Edita Čulinović-Herc Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2013.
2.
Čulinović-Herc, Edita; Jurić, Dionis
The Disclosure of Beneficial Ownership in Listed Companies - the EU Transparency Directive and Croatian Securities Market Act
Ekonomska fakulteta Ljubljana - 2007.

Pozvana predavanja

1. Čulinović Herc, Edita; Jurić, Dionis
Dobrovoljni mirovinski i investicijski fondovi( Voluntary pension and investment funds )
2. Jurić, Dionis
NEZAVISNOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I NEIZVRŠNIH DIREKTORA UPRAVNOG ODBORA I NJIHOVE KOMISIJE U DIONIČKOM DRUŠTVU( Independence of the members of the supervisory board and non-executive directors of the board of directors and their commissions in public companies )
3. Čulinović-Herc, Edita; Jurić, Dionis
The Disclosure of Beneficial Ownership in Listed Companies - the EU Transparency Directive and Croatian Securities Market Act

Kongresna priopćenja

1.
Dionis Jurić
IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL REQUIREMENTS DIRECTIVE III RULES ON REMUNERATION POLICIES IN CREDIT INSTITUTIONS izlaganje na skupu Corporate Governance - Market Transparency and Disclosure in Private and Public Companies Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - 3.5.2013.
2.
Dionis Jurić
Primjena Preporuke Komisije EZ o politici nagrađivanja u sektoru financijskih usluga iz 2009. godine, sa osvrtom na primjenu u osiguravajućim društvima izlaganje na skupu IZAZOVI USKLAĐIVANJA PRAVA OSIGURANJA SRBIJE SA EVROPSKIM (EU) PRAVOM OSIGURANJA Palić, Srbija - 21.4.2012.
3.
Jurić, Dionis
National Report on Corporate Governance in Croatia The 18th International Congress of the International Academy of Comparative Law Washington July 25 – August 1, 2010

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Zaštita korisnika na europskom i hrvatskom tržištu financijskih usluga; znanstveni suradnik; MZOŠ; ;
2. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Pravni aspekti gloabalizacije tržišta kapitala; znanstveni novak; MZOŠ; ;
3. 1.1.1998. - 1.1.2002.
Hrvatsko pravo koncerna; znanstveni novak; MZOŠ; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2010. -
Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije Opatija suvoditelj

Uredništva časopisa

1. 1.1.2011. - Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2. 1.1.2010. - Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije

Recenzije

1. 2000. recenzent radova objavljenih u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci