Marina Šimac

Odjel za matematiku Zavod za diskretnu matematiku

Obrazovanje

25.11.2010. - 23.3.2017. Doktor matematike Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike PMF - Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu
13.10.2008. - 14.7.2010. Magistra edukacije matematike - summa cum laude Diplomski sveučilišni studij matematike Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
3.10.2005. - 7.10.2008. Sveučilišna prvostupnica matematike Sveučilišni preddiplomski studij matematike Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Članstva

14.3.2011. - Alumni klub Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci
25.11.2010. - Seminar za konačnu matematiku Odjela za matematiku, Sveučilišta u Rijeci
25.11.2010. - Društvo matematičara i fizičara Rijeka

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. D. Crnković, D. Dumičić Danilović, S. Rukavina, M. Šimac
On some new Steiner 2-designs S(2,5,45)
Utilitas Mathematica

Kongresna priopćenja

1.
Šimac, Marina; Crnković, Dean; Rukavina, Sanja
LDPC codes constructed from Moore graphs with diameter 2 Colloquium on Combinatorics, KOLKOM 2017 Paderborn, Njemačka - 25.11.2017.
2.
Šimac, Marina; Crnković, Dean; Rukavina, Sanja
Absorbing sets in the Tanner graphs of LDPC codes derived from geodetic graphs 2016 PhD Summer School in Discrete Mathematics Rogla, Slovenia - 28.6.2016.
3.
Šimac, Marina; Crnković, Dean; Rukavina, Sanja
LDPC codes based on $\mu$-geodetic graphs Network Coding and Designs Dubrovnik, Croatia - 7.4.2016.
4.
Šimac, Marina; Crnković, Dean; Rukavina, Sanja
LDPC codes based on $\mu$-geodetic graphs obtained from block designs 2015 PhD Summer School in Discrete Mathematics Rogla, Slovenia - 1.7.2015.