dr.sc. Zlata Tomljenović docentica

Učiteljski fakultet Katedra za metodike nastavnih predmeta prirodnih i društvenih znanosti

mobitel : 095 8550051
e-pošta : zlata.tomljenovic@ufri.uniri.hr

Obrazovanje

1.1.2009. - 1.1.2014. dr.sc. Obrazovanje na području umjetnosti Pedagoški fakultet, Univerza v Ljubljani
1.1.1999. - 1.1.2006. mr.art. restauracija/konzervacija Akademija za likovno umetnost, Univerza v Ljubljani
1.1.1988. - 1.1.1994. profesor likovne kulture likovna kultura Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2014. - postdoktorandica za teoriju likovnih umjetnosti Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - 1.1.2015. vanjski suradnik održavanje vježbi iz predmeta Metodika školske prakse Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2014. asistentica za teoriju likovnih umjetnosti Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2007. restaurator-konzervator Hrvatski restauratorski zavod - Restauratorski odjel Rijeka
1.1.1995. - 1.1.2008. učiteljica likovne kulture OŠ Škurinje Rijeka, Rijeka
1.1.1994. - učiteljica likovne kulture OŠ Gornja Vežica, Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2019. - 1.1.2016. Likovna kultura
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
asistentica/postdoktorandica
Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2015. Metodika školske prakse
Likovna pedagogija
Akademija primijenjenih umjetnosti
asistentica/postdoktorandica
Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2013. Zavičajna baština
učiteljski studij
Učiteljski fakultet
asistentica
Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2016. Likovna kultura
učiteljski studij
Učiteljski fakultet
asistentica/postdoktorandica
Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2011. Izvannastavne likovne aktivnosti
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
asistentica
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2016. Likovno oblikovanje
učiteljski studij
Učiteljski fakultet
asistentica/postdsoktorandica
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2016. Metodika likovne kulture I
učiteljski studij
Učiteljski fakultet
asistentica/postdoktorandica
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Tomljenović, Zlata
Ekološko mišljenje - učenje novih vrijednosti u nastavi likovne kulture
- 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813901

2. Tomljenović, Zlata
An Interactive Approach to Learning and Teaching in Visual Arts Education
CEPS Journal (Center for Educational Policy Studies Journal) 5 75-95 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=780354

3. Novaković, Svetlana ; Tomljenović, Zlata ; Rončević, Anita
Praćenje i dokumentiranje likovnog stvaralaštva djece predškolske dobi
56-64 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=758903

4. Tomljenović, Zlata
Samoevaluacija učitelja razredne nastave u kontekstu nastave likovne kulture
295-304 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699222

5. Tomljenović, Zlata ; Novaković Svetlana
Mišljenja učitelja razredne nastave o učenju i poučavanju likovne kulture u osnovnoj školi
Inovacije u nastavi 27 31-41 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=698204

6. Tomljenović, Zlata ; Novaković, Svetlana
Integrated teaching - Project in primary school elective art classes
Metodički obzori 7 119-134 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=534833

7. Lazzarich, Marinko ; Tomljenović, Zlata
Mogućnost upotrebe stripa u razvoju komunikacijske kompetencije
Nastava i vaspitanje 1. 5-22 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516372

Kongresna priopćenja

1.
Novaković, Svetlana ; Tomljenović, Zlata
Poticajno okruženje za razvoj likovnog stvaralaštva djece rane i predškolske dobi Predavanje Didaktičko-metodički pristupi i strategije - podrška učenju i razvoju dece Beograd, Srbija - 20.11.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=787092
2.
Tomljenović, Zlata ; Novaković, Svetlana
Competence of Class Teachers in the Visual Arts Area Predavanje The XXVI CESE Conference "Governing Educational Spaces ; Knowledge, Teaching, and Learning in Transition" Freiburg, Njemačka - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=707073

Stručna djelatnost