dr. sc. Daniela Soldić Frleta

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za turizam

e-pošta : danielas@fthm.hr
prostorija : kabinet 301
telefon : 294-717

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Znalac 12 2 0

Obrazovanje

- 20.5.2015. Doktorica znanosti Poslijediplomski doktorski studij „POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU“ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- 20.6.2007. Magistar znanosti Poslijediplomski znanstveni studij „UPRAVLJANJE KVALITETOM U HOTELIJERSTVU I TURIZMU“ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
- 29.1.2002. Diplomirani ekonomist Fakultet za hotelski i turistički menadžment, Opatija

Radno iskustvo

1.5.2015. - Viši asistent Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2010. - 1.5.2015. Asistent Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- Savjetnik i administrator Ljekarna Mazzi (2008- 2010)
- Supervisor hotelskog restorana Temple Bar Hotel, Dublin, Ireland (2002-2003)
- Recepcioner Hotel Milenij, Opatija (2004. - 2007.)
- Asistent menadžera Caffe Milou, New York, USA (2001)
- docentica Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Članstva

- Hrvatsko društvo ekonomista

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Turizam i razvoj
Diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
suradnik
Norma sati:
- Tourism Economics
Prediplomski sveučilišni studij, Erasmus
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
suradnik
Norma sati:
- Ecotourism
Diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
suradnik
Norma sati:
- Turističko planiranje
Prediplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
suradnik
Norma sati:
- Turističko planiranje i razvoj
Diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
- Ekonomika turizma
Prediplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
suradnik
Norma sati:
- Održivi razvoj turizma
Prediplomski sveučilišni studij

suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

- MULTIVARIJATNA STATISTIČKA ANALIZA (MVA) (2013)


Norma sati:
- CASE STUDIES FOR MANAGEMENT EDUCATION AND TRAINING (2013)


Norma sati:
- Analize troškova i koristi (Cost Benefit Analysis – CBA) (2013)


Norma sati:
- “Sustav navođenja i citiranja bibliografskih jedinica — Chicago stil“ (2013)


Norma sati:
- Primjena statističkih metoda u znanstvenom i stručnom radu- UniSTAT 3: Složeniji statistički modeli s interakcijama i uvod u multivarijantne analize (2012)


Norma sati: 2
- Primjena statističkih metoda u znanstvenom i stručnom radu- UniSTAT 2: Osnove analize varijance i regresijske analize (2012)


Norma sati: 2
- Radionice za unapređenje nastavničkih kompetencija (Procjenjivanje i ocjenjivanje eseja i uvod u govorništvo) (2011)


Norma sati:
- Nadogradnja metodologije istraživanja i korištenja alata nužnih za znanstveno istraživanje , informatički tečaj SPSS-a.(2011)


Norma sati:
- Specijalistički tečaj za održivi razvoj: Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš (2011)


Norma sati:
- Balancing profitability, customer and employee satisfaction (2011)


Norma sati:
- 6th TourMIS Users’ Workshop and International Seminar on Demographic Change and Tourism (2010)


Norma sati:
- Certificirani menadžer projekata EU (2010)


Norma sati:
- PhD Workshop: Efficient theisis writing & presenting (2015)


Norma sati:
- Prilagodba globalnim izazovima i trendovima: Temeljne odrednice uspješne strategije turizma; Stvaranje ideja za jedinstvene priče (2017)


Norma sati:
- Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi (2016)


Norma sati: 30 sati, 10 ECTS
- Izrada E-kolegija u sustavu MOODLE (2016)


Norma sati:
- Academic Teaching Excellence (2016)


Norma sati: 36 sati
- PhD Workshop: Efficient theisis writing & presenting (2013)


Norma sati:
- Radionica: Statistical methods applied in economics (2013)


Norma sati:
- Analize troškova i koristi (Cost Benefit Analysis – CBA) (2013)


Norma sati:
- Erasmus razmjena (2012)


Norma sati:
- Teaching with Case Studies: Tips and Techniques for Instructors, Fullbright Senior Specialist Bonalyn J. Nelsen, PhD, Full Professor (2011)


Norma sati:
- Statističke metode u istraživačkom radu (2016)


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Daniela Soldić Frleta
Analysing off-season tourist expenditure
European Journal of Tourism Research 17 215-230 - 2017. http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=N2Lj9WgMkHGSvQm8gos&page=1&doc=1

WOS

2. Smolčić Jurdana, D., Soldić Frleta, D.
Factors Affecting the Expenditure of Domestic and Foreign Tourists – the Evidence from Rijeka and Opatija, Croatia
Tourism & Hospitality Industry 2016, Congress Proceedings, pp. 418-431 418-431

3. Smolčić Jurdana, D., Soldić Frleta, D.
Satisfaction as a determinant of tourist expenditure. Current Issues in Tourism, 2016, doi: http://dx.doi.org/10.1080/13683500.2016.1175420
Current Issues in Tourism http://dx.doi.org/10.1080/13683500.2016.1175420

WOS

4. Smolčić Jurdana, D., Soldić Frleta, D.
Offseason Tourist Expenditure in the Sun and Sea Destination.
Proceedings of the 9th International Conference on Business Administration (ICBA '15): Advances in Business and Economic Development, Dubai, Business and Economics Series, No. 18, WSEAS Press, pp.193 – 200

5. Soldić Frleta, D.
Ekonomske prilike u ruralnim prostorima.
Spodbujanje ruralnega turizma / Poticanje ruralnog turizma (ured. Sedmak G., Smolčić Jurdana, D., Kociper T., Planinc, T.). Založba Univerze na Primorskem, Koper, Slovenija, (2015), pp. 51 – 59 51-59

6. Smolčić Jurdana, D., Soldić Frleta, D., Kolarić, A.
Tourist expenditure on cultural contents in urban destinations
Proceedings of the 2nd International Scientific Conference - Tourism in Southern and Eastern Europe 2013: Crisis – a challenge of Sustainable Tourism Development?, 15-18 May 2013, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija 2 395-406

7. Soldić Frleta D.
Island destinations’ tourism offer – tourists’ vs. residents' attitudes
Tourism And Hospitality Management 1 1-14

8. Smolčić Jurdana, D., Soldić Frleta, D.
Sustainable Tourism Development in Croatian Rural Areas – Tourist Experiences, Economic and Social Benefits
The Finnish Journal of Tourism Research, Matkailututkimus 8 35-43

9. Smolčić Jurdana, D., Soldić Frleta
Economic and Social Aspects of Rural Tourism
Proceedings of the 6th International Conference “An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future”, Šibenik, June 13-16, 2012., University of Zagreb, Faculty of Economics & Business. 1245-1256

10. Smolčić Jurdana, D., Soldić Frleta, D.
Sustainable Rural Tourism Development – Tourists’ Satisfaction with Istria as a Rural Holiday Destination
Proceedings of the 21st Biennial International Congress, TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2012: New Trends in Tourism and Hospitality Management 51-59

11. Smolčić Jurdana, D., Soldić Frleta, D.
Tourism development of rural areas – customer perspective
Proceedings of the 6th International Conference of the School of Economics and Business “Beyond the Economic Crisis: lessons Learned and Challenges Ahead”, Sarajevo, 12-13 October 2012, Sarajevo: School of Economics and Business 191-205

12. Marković, S., Smolčić Jurdana, D., Soldić Frleta, D.
Stavovi turista o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija
Istraživanje turizma destinacije (u red. Blažević, B., Peršić, M.); (Recenzenti: M. Bartoluci, P. Jordan, V. Vrtiprah). Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, 2012, str. 19 - 63 (Poglavlje 2). 19-63

13. Smolčić Jurdana, D., Soldić Frleta, D.
Specific issues of coastal destinations sustainable development – empirical study
Proceedings of the 1st International Scientific Conference - Tourism in South East Europe 2011: Sustainable Tourism: Socio-Cultural, Environmental and Economic Impact, 4-7 May, 2011. University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija 1 315-326

Znanstveni projekti

1. -
Ocjena turističke ponude Kvarnera (2012); član projektnog tima; TZ Kvarnera; ;
2. -
Identificiranje ekonomskih i društvenih odrednica turističke potrošnje u cilju prevladavanja sezonalnosti destinacije; Identifying economic and social determinants of tourist expenditure in order to overcome destination's sezonality (2015-2017.); članica istraživačkog tima; FMTU uz potporu Sveučilišta u Rijeci; ;

Znanstveni skupovi

1. 28.4.2016. - 29.4.2016.
23rd International Congress, TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY 2016: TRENDS AND CHALLENGES Opatija Izlaganje rada
2. 15.5.2013. - 16.5.2013.
2nd International Scientific Conference - Tourism in Southern and Eastern Europe 2013: Crisis – a Challange of Sustainable Touirsm Development, Opatija Izlaganje rada, tajnica konferencije
3. 12.10.2012. - 13.10.2012.
6th International Conference of the School of Economics and Business “Beyond the Economic Crisis: Lessons Learned and Challenges Ahead” Sarajevo Izlaganje rada
4. 13.6.2012. - 16.6.2012.
6th International Conference “An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future” Šibenik Izlaganje rada
5. 3.5.2012. - 5.5.2012.
21st Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2012: New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija Izlaganje rada
6. 19.10.2011. - 21.10.2011.
Sustainable tourism conference 2011: Relationships in sustainable tourism development Savonlinna, Finland Izlaganje rada
7. 4.5.2011. - 7.5.2011.
1st International Scientific Conference - Tourism in South East Europe 2011: Sustainable Tourism: Socio-Cultural, Environmental and Economic Impact Opatija Izlaganje rada, tajnica konferencije

Recenzije

1. Recenzirala 2 rada za znastveni časopis Economic Research-Ekonomska Istraživanja (2016)
2. Recenzirala 2 rada za Tourism and hospitality Industry 2016

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Polazne osnove dugoročnog razvoja turizma destinacije Gorski kotar (2013)
Primorsko goranska županija  
Član istraživačkog tima
2.
-
Opravdanost održavanja Kvarnerskog festivala mora i pomorske tradicije - FIUMARE 2013. (2013)
TZ grada Rijeke  
Član istraživačkog tima
3.
-
Strategija razvoja turizma općine Raša (2013)
Općina Raša  
Član istraživačkog tima
4.
-
Statistical networks in Tourism sector of Adriatic Regions (S.T.A.R.) - IPA Adriatic (2013)
EU PROJEKT  
Član istraživačkog tima
5.
-
Strategija razvoja turizma grada Karlovca 2012.-2020. (2011. - 2012.)
Turistička zajednica grada Karlovca  
Član istraživačkog tima
6.
-
Akcijski plan razvoja turizma grada Rijeke (Monitoring glavnog plana razvoja) (2011. - 2012.)
TZ grada Rijeke  
Član istraživačkog tima
7.
-
Izmjene i dopune Glavnog plana razvoja turizma primorsko-goranske županije (2011. - 2012.)
Primorsko-goranska županija i Turistička zajednica Primorsko-goranske županije  
Član istraživačkog tima
8.
-
Studija ekonomske opravdanosti ulaganja u turistički i sportsko-rekreacijski centar «Jezero vode». (2010)
Grad Čabar  
Član istraživačkog tima
9.
-
Master plan razvoja turizma općine Neum s izradom vizualizacije 3D (2010)
Federalno ministarstvo okoliša i turizma BiH  
Član istraživačkog tima
10.
-
1000 Hrvatskih plaža (2010)
Ministarstvo turizma RH  
Član istraživačkog tima
11.
-
IPA projekt HINT LAB Poticanje poduzetništva u turizmu ruralnih područja (2014.-2015.)
EU projekt  
Članica istraživačkog tima
12.
-
Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. – 2020. godine (2016)
Primorsko-goranska županija  
Članica istraživačkog tima
13.
-
Strategija razvoja turizma općine Pašman (2016)
Općina Pašman  
Članica istraživačkog tima
14.
-
Strategija razvoja turizma grada Koprivnice i okolice do 2025. godine (2016)
Turistička zajednica grada Koprivnice  
Članica istraživačkog tima
15.
-
365 dana rivijere – projekti kulturnog turizma Opatije (2011)
Grad Opatija  
Članica istraživačkog tima

Stručna aktivnost

1.
-
Obavljanje poslova i zadataka vezanih uz sudjelovanje i realizaciju projekata i aktivnosti na razini destinacije, te analitičko praćenje pokazatelja turističkog prometa (2011. - 2012.)
Turistička zajednica grada Opatije  
2.
-
Tajnica međunarodne konferencije ToSEE (2011. i 2013.)
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija   Član organizacijskog tima konferencije
3.
-
Tajnica međunarodnog znanstvenog časopisa TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT (od 2015.)
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija