Izv.prof.dr.sc. Zoran Čarija dipl.ing.

Tehnički fakultet Zavod za mehaniku fluida i rač.inženjer.

Javni profil

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Javni profil2 2 3 4

Članstva

1.1.2008. - Sekcije za morsku tehnologiju, Znanstvenog vijeća za pomorstvo, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
1.1.2006. - Akademski klub doktora znanosti, magistara znanosti, diplomiranih inženjera i inženjera Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, AKDMI
1.1.1999. - Hrvatsko društvo za mehaniku HDM

Znanstvena i umjetnička djelatnost


Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2011. -
Analiza stanja i prijedlog rješenja MPP2 i PP2 generatiora pare u TE Rijeka
HEP  
Član tima
2.
1.1.2011. -
Priprema tehničkih podloga za oblik početnog dijela odvodnog kanala HE „Vinodol“
HEP  
Voditelj, član tima
3.
1.1.2010. -
Usluge analize strujanja vode u račvi HE Zeleni vir
HEP  
Voditelj, član tima
4.
1.1.2010. -
Razvoj turbine za iskorištavanje energije toka vode
Hidraforce d.o.o.  
Voditelj, član tima
5.
1.1.2010. -
Swift141 Mega yacht project – CFD part
Aitac d.o.o.  
Voditelj, član tima
6.
1.1.2009. -
Analiza strujanja vode u turbinama i privodnom traktu turbina HE Jajce II
EPHZHB  
Voditelj, član tima
7.
1.1.2009. -
Studija distribucije topline u sustavima grijanja i hlađenja
Pagitsch GmbH  
Član tima
8.
1.1.2009. -
Projekt rekonstrukcije rashladnih cjevovoda HE Gojak; Izvedbeni projekt i nadzor
HEP  
Član tima
9.
1.1.2007. -
Proračun stanja UNP-a u zatrpanim spremnicima; Porto Romano, Albainija
Top Projekt d.o.o.  
Član tima
10.
1.1.2007. -
Proračun stanja UNP-a u zatrpanim spremnicima; Aqaba, Jordan
Top Projekt d.o.o.  
Član tima
11.
1.1.2007. -
Proračun stanja UNP-a u zatrpanim spremnicima; Pustodol, Hrvatska
Top Projekt d.o.o.  
Član tima
12.
1.1.2007. -
Analiza strujanja vode u turbinama i privodnom traktu turbina HE Senj
HEP  
Član tima
13.
1.1.2007. -
Analiza primjene zakrivljenih privodećih lopatica
HEP  
Član tima
14.
1.1.2007. -
Usluge analize strujanja vode u turbinama i privodnom traktu pri stacionarnim i dinamičkim režimima rada HE Rijeka, Dodatak I
HEP  
Član tima
15.
1.1.2007. -
Usluge analize strujanja vode u turbinama i privodnom traktu pri stacionarnim i dinamičkim režimima rada HE Rijeka, Dodatak II
HEP  
Član tima
16.
1.1.2007. -
Projekt rekonstrukcije rashladnih cjevovoda HE Rijeka; II-dio
HEP  
Član tima
17.
1.1.2006. -
Analiza utjecaja oblika sapnice Peltonove turbine
HEP  
Član tima
18.
1.1.2006. -
Projekt rekonstrukcije rashladnih cjevovoda HE Senj
HEP  
Član tima
19.
1.1.2005. -
Analiza mogućnosti smanjenja hidrauličkih gubitaka odvodnog kanala HE Vinodol
HEP  
Član tima
20.
1.1.2005. -
Analiza izgaranja otpadnog plina u vakuumskoj peći 201 H-001 u INA MAZIVA
INA d.d.  
Voditelj, član tima
21.
1.1.2005. -
Projekt rekonstrukcije rashladnih cjevovoda HE Gojak
HEP  
Član tima
22.
1.1.2004. -
Proračun visine zajedničkog dimnjaka postrojenja za proizvodnju vodika, kotlova i peći Toppinga 3
INA d.d.  
Voditelj, član tima
23.
1.1.2004. -
Idejno rješenje revitalizacije turbina u HE Orlovac
HEP  
Član tima
24.
1.1.2004. -
Usluge analize strujanja vode u turbinama i privodnom traktu pri stacionarnim i dinamičkim režimima rada HE Rijeka
HEP  
Član tima
25.
1.1.2004. -
Novi pristup energetskog korištenja drvne biomase
 
Član tima
26.
1.1.2004. -
Projekt rekonstrukcije rashladnih cjevovoda HE Rijeka; I-dio
HEP  
Član tima
27.
1.1.2003. -
Proračun ventilacije mlinice uglja
Rijekaprojekt d.o.o.  
Član tima
28.
1.1.2003. -
Proračun ravnotežne temperature zraka i određivanje uvjeta za prirodnu ventilaciju skladišta uglja
Rijekaprojekt d.o.o.  
Član tima
29.
1.1.2002. -
Projekt sanacije i funkcionalnog osposobljavanja ogrjevno – rashladne energane sportskog kompleksa “3. Maj”
Grad Rijeka  
Član tima
30.
1.1.2001. -
Model optimizacije disperzije i distribucije onečiščujućih sastojaka dimnih plinova
INA d.d.  
Voditelj, član tima
31.
1.1.1999. -
Model disperzije i distribucije onečiščujućih sastojaka dimnih plinova
INA d.d.  
Član tima