Željko Bartulović

Pravni fakultet Katedra za povijest prava i države

e-pošta : zeljko@pravri.hr

Željko Bartulović

Obrazovanje

- diplomirani pravnik pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Mentor u završnim radovima

- Upravna povijest Kotara Rijeka 1948. godine
Vedran Ivošević
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Narodnooslobodilački odbori na području Kotara Crikvenice i Novog Vinodolskog 1943.-1945.
Roberta Knez
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Upravna povijest Općine Rab 1919.-1922.
Augustin Serdar
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Povijest uprave Kotara Poreč od 1951. do 1953. godine
Meri Prenc
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Upravna organizacija Općine Selce 1941.-1943.
Andrej Butorac
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Etnogeneza Hrvata
Danijela Trgovčić
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Vinodolski zakon
Vjeran Dražić
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Talijanska uprava u Istri 1918.-1943.
Arijana Mikuljan Glušić
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Ivan Mažuranić
Saša Vidas
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Srednjevjekovna Rijeka i Riječki statut iz 1530. godine
Selma Džananović
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Ban Ivan Mažuranić i njegove reforme
Melita Radulović Pezić
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Nezavisna država Hrvatska
Jurica Marić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Državnopravni položaj Rijeke u periodu 1914 - 1924
Tatjana Mihaljević
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Banovina Hrvatska
Biljana Mihajlović
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Vinodolski zakon
Vladimir Mrzljak
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH)
Ana Čopor
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Krčki statut iz 1388. godine
Ivana Mršić
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Okupacijska podjela Jugoslavije 1941. godine
Igor Klanac
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Statut grada Pule
Goran Tomić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Nezavisna država Hrvatska
Marijana Miljanović
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- "Hrvatska (pučka) republikanska seljačka stranka "
Berislava Stanić
integrirani
Pravni fakultet Sfveučilišta u Rijeci
- Bachov neoapsolutizam
Tea Travašić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Rijeka i Sušak 1918. - 1924.
Lucija Bartolić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Dubrovačka Republika i Dubrovački statut
Filip Simić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Senjski statut iz 1388. godine
Ante Biondić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Srednjevjekovna Rijeka i statut iz 1530.
Lino Hrvatin
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Pogledi prof. dr. Nade Klaić na hrvatsku državnu povijest
Helena Marić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Slobodan kraljevski grad Križevci
Krunoslav Vukalović
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- POLITIČKE STRANKE U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA 1918. - 1929.
Gea Brgles
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Hrvatski narodni preporod
Antonela Klokočki
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Državnopravni status Bosne i Hercegovine 1878. - 1918.
Damir Komadina
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Hrvatska državnost i rad Sabora 1848.g.
Marko Štalekar
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Dalmacija u vlasti Mletačke Republike do 1797.
Danijela Bukvić
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Ivan Mažuranić i njegove reforme
Danijela Deković
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Dalmacija u vlasti Mletačke Republike
Marija Matahlija
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Hrvatska državnost do 1102.
Mara Vučemil
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Osmanlijska vlast u Bosni i Hercegovini
Ana Alerić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Hrvatska 1848.
Sanja Đuričin
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Ujedinjenje Države SHS i Kraljevine Srbije
Romina Jovančević
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Banovanje Khuena Hedervarya
Ivan Tavčar
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Hrvatsko-ugarska nagodba
Jakov Benazić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Pogledi Ferde Čulinovića na hrvatsku državnu i pravnu povijest
Jana Juričić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Hrvatski sabor 1861. godine
Iva Kosorčić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Pogledi prof. dr. Ivana Beuca na Hrvatsku državnu i pravnu povijest
Alen Plančić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Akademik Lujo Margetić i njegovi pogledi na hrvatsku pravnu povijest
Iva Šaravanja
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Banovina Hrvatska
Luka Tomašić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- ULOGA SVETE STOLICE U MEĐUNARODNOM PRIZNANJU REPUBLIKE HRVATSKE
Monika Turković
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- DRŽAVNOPRAVNI POGLEDI PROF.DR.ENGELSFELD I PRIVREMENI NARODNI PARLAMENT KRALJEVINE SHS
Maja Gužvić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Prof.dr.sc. Đorđe Milović i njegovo istraživanje povijesti države i prava
Marko Prar
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- ISTRA U VLASTI MLETAČKE REPUBLIKE I HABSBURGOVACA DO 1797.
Tanija Čubrilo
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Ustavotvorni sabor Narodne Republike Hrvatske ( 28. XI. 1946. - 18. I. 1947.)
Boško Karlaš
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- ZEMALJSKO ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE NARODNOG OSLOBOĐENJA HRVATSKE
Marinko Breulj
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- UPRAVNA ORGANIZACIJA OPĆINE ČABAR 1944. - 1947. GODINE
Ines Loknar Josić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- " Upravna organizacija grada Čakovca 1945. - 1955. "
Marko Blagus
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- UPRAVNA ORGANIZACIJA GOSPIĆA OD 1882. DO 1945.
Marijana Bunčić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- UPRAVNA ORGANIZACIJA I POVIJEST OPĆINE BAŠKA OD 1914. DO 1918. GODINE
Sonja Majer
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Statut Dubrovnika 1272.
Kristijan Perić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- UPRAVNA POVIJEST RIJEKE OD 1952. GODINE DO 1955. GODINE
Irma Jupić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Upravna organizacija i povijest Senja 1945. - 1950.
Monika Leka
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Okružni narodni odbor za Hrvatsko primorje 1945. godine
Igor Paro
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- UPRAVNA ORGANIZACIJA LABINA 1947. - 1950.
Laura Širol
integrirani
pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Upravna organizacija Pazina 1950. -1953.
Andrea Zidarić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Ustroj i rad Pazinske gimnazije od 1945. do 1947. godine
Lara Bulić
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Upravna organizacija Sušaka od 1914. do 1918. godine
Anja Dabo
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Upravna organizacija Pule 1947. - 1952. godine
Alisa Fazlić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Upravna povijest Crikvenice od 1914. do 1918.
Davor Ružić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Upravna organizacija općine Vrbnik od 1913. - 1929. godine
Sanja Todorović
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- DRŽAVNOPRAVNI POLOŽAJ MEĐIMURJA U XIX. I XX. STOLJEĆU
Ana Uroda
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- BANOVINA HRVATSKA
Ines Malić
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Upravna organizacija grada Malog Lošinja od 1948. do 1954. godine
Elizabeta Božanić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- UPRAVNI I CRKVENI POLOŽAJ PIĆNA U SREDNJEM VIJEKU
Jasmina Lukež
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- STJEPAN RADIĆ I HRVATSKA PUČKA SELJAČKA STRANKA PREMA NOVOM LISTU OD 1902. DO 1915. GODINE
Valter Papić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- "STJEPAN RADIĆ I HSS" - Hrvatska ( pučka/republikanska ) seljačka stranka
Ivana Fošnar
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Hamurabijev zakonik
Julijana Jaganjac
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Agrarno pitanje u Jugoslavenskoj državi 1918. - 1941. godine
Bojana Ognjenović
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- HRVATSKO - UGARSKA NAGODBA
Nikolina Pikelja
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- POVIJEST UPRAVE RIJEKE 1956. - 1958. (OPĆINA STARI GRAD)
Tamara Sparožić
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Uprava Crikvenice u razdoblju 1941. - 1945.
Vedran Tomić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- UPRAVNA ORGANIZACIJA I RAD RAJONSKIH ODBORA RIJEKE (1948. - 1952.)
Larisa Marinović
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- VIDOVDANSKI USTAV 1921.
Andrea Kalac
stručni
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Kotarski Narodni Odbor Zadar (1945-1950)
Jure Plazonić
integrirani
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Učur, Marinko Đ ; Bartulović, Željko ; Debeljak, Sandra
PRAVNA REGULATIVA KRIZNIH SITUACIJA U 18. I 19. STOLJEĆU, DE LEGE LATA I NOMOTEHNIČKE PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PROPISA DE LEGE FERENDA U REPUBLICI HRVATSKOJ
- - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=784925

2. Bartulović, Željko ; Bodul, Dejan ; Vuković, Ante ;
PRAVNOPOVIJESNI I POREDBENOPRAVNI PRIKAZ RAZVOJA STEČAJNOG POSTUPKA
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Supplement 34 911-939 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721295

3. Bartulović, Željko
Grobnišćina 1918. - raspad Austro-Ugarske i talijanska okupacija
Grobnički zbornik 9 61-75 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723712

4. Bartulović, Željko
Vinodolski zakon 1288. i moderni standardi zaštite ljudskih prava - usporedbe i razlike
Grobnički zbornik 9 47-59 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723717

5. Bartulović, Željko
Rijeka 1918.-1920. - usporedba zbivanja sa Podunavljem u doba Trianonskog mirovnog ugovora
Povećalo: časopis za povijest i prosudbe o povijesnoj zbilji 4-5-6-7 43-53 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723718

6. Bartulović, Željko
Demokratska, Samostalna Demokratska i Narodna Radikalna Stranka u Primorju (1920-1929)
Civitas: časopis za društvena istraživanja 2 100-112 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=724698

7. Gavrilović, Darko ; Barkan, Elazar ; Đordević, Ljubica ; Kršev, Boris ; Đeric, Zoran ; Radušić ; Edin, Perica, Vjekoslav ; Ivanović, Vesna: Graovac, Igor ; Bartulović, Željko ; Jahić, Adnan ; Jevtović, Zoran ; Despotović, Ljubiša ; Dragojević, Mila.
Perica, Vjekoslav. "Mit o dijaspori. Postsocijalistički diskurs o emigrantima i iseljenicima iz bivse jugoslavije"
225-246 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=419897

8. Bartulović, Željko
Dvije propovijedi u grobničkoj župi iz XIX. stoljeća (prilog istraživanju arhivske građe)
Grobnički zbornik 8 51-69 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723739

9. Bartulović, Željko
Grobnišćina i talijanski pravni sustav (1941.-1943.)
Grobnički zbornik 8 75-91 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723740

10. Bartulović, Željko
Grobnišćina i izbori 1945.-1947. godine
Grobnički zbornik 8 117-127 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723742

11. Bartulović, Željko
Djelovanje HSS-a na Sušaku između dva svjetska rata
Povijesni zbornik, godišnjak za kulturu i povijesno naslijeđe I 115-135 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=724319

12. Bartulović, Željko
Skupštinski izbori u Hrvatskom primorju 1920. i 1923. godine
Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru XVII 225-238 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=724725

13. Bartulović, Željko
Iz povijesti međunarodnopravnog položaja riječke luke
Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru XVI 249-264 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=724711

14. Bartulović, Željko
Iz pravnopomorske povijesti Rijeke i Sušaka
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 23 243-266 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=106125

15. Bartulović, Željko
Sušak, Država SHS i talijanska okupacija 1918.-1923.
Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 15 247-262 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=106141

16. Bartulović, Željko
Djelovanje Hrvatske seljačke stranke na Sušaku 1920.-1940.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 22 163-182 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=106114

17. Bartulović, Željko
Nettunske konvencije iz 1925. i propisi o zdravstvenoj zaštiti
Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 14 183-199 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=106121

18. Bartulović, Željko
Sušak u odnosima Kraljevine SHS I Italije 1918-1925.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 50 957-988 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69500

19. Bartulović, Željko
Iz srednjovjekovne povijesti Sušaka
Sušačka revija : glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Gorskog kotara - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69516

20. Bartulović Željko
Iz starije povijesti grada Sušaka
- 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69513

21. Bartulović, Željko
Crtice iz povijesti Prve rijecke hrvatske gimnazije (prigodom 372. obljetnice utemeljenja
- 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69515

22. Bartulović, Željko
Iz povijesti Pravnog fakulteta Sveucilišta u Rijeci
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 20 329-369 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69508

23. Bartulović, Željko
Neka pitanja pomorskog prava u Rapskom statutu
Zbornik Pravnog fakulteta Sveucilišta u Rijeci 20 129-141 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69510

24. Bartulović Željko
Državnopravni položaj Sušaka 1919.-1947.
Sušačka revija : glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Gorskoga kotara 26-27 85-108 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69511

25. Bartulović Željko
Dr. Matko Laginja i istraživanja Vinodolskog zakona
Zbornik, Prilozi za povijest, kulturu i gospodarstvo, Društvo za povjesnicu Klana 4 29-35 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69505

26. Bartulović, Željko
Problem vlasništva nad neobrađenim zemljištem u srednjovjekovnom Vinodolu, Krku i Senju
Historijski zbornik XLIII 39-47 - 1990.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=724384

Znanstvene knjige

1.
Bartulović, Željko ; Bodul, Dejan ; Matić, Ines
KRATKA POVIJEST POTROŠAČKOG STEČAJA ili još jedna nenaučena lekcija iz povijesti
Mićović, Miodrag Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783097
2.
Bartulović, Željko
Povijest prava i države (I. dio - Opća povijest prava i države)
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=724314
3.
Učur, Marinko Đ ; Bartulović, Željko
Mornarska služba u srednjovjekovnim statutima i Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2013-2015)
Mićović, Miodrag Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723651
4.
Bartulović, Željko ; Belanić, Loris
Stranac - stjecatelj nekretnina u povijesti i u pozitivnom pravu Hrvatske kao pretpostavka pružanja usluga
Mićović, Miodrag Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723647
5.
Bartulović, Željko ; Ranđelović, Nebojša
Osnovi ustavne istorije jugoslovenskih naroda
Centar za publikacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723673
6.
Bartulović, Željko ; Belanić Loris
Povijest odvjetništva u Hrvatskoj i ugovor o odvjetničkim uslugama u suvremenom pravu
Mićović, Miodrag Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723372
7.
Bartulović, Željko
Prava Srba u Habsburškoj monarhiji u XVII vijeku i Vojvodina
Nicević, Muamer Univerzitet u Novom Pazaru - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723356
8.
Bartulović, Željko
Neka pitanja kaznenog prava i postupka tijekom talijanske okupacije i aneksije Hrvatskog primorja
Gardaš, Miro Pravni fakultet u Osijeku - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723334
9.
Bartulović, Željko ; Ranđelović, Nebojša
Osnovi ustavne istorije jugoslovenskih naroda
Sven Niš - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723676
10.
Bartulović, Željko
Sušak 1919.-1947.
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Državni arhiv u Rijeci, Adamić d.o.o. - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723747
11.
Bartulović, Željko
Stečaj Banke i štedione za Primorje (<Litoralke>)
. - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=106132
12.
Bartulović, Željko
Neke lučke pravnopovijesne teme
Dubrović, Ervin Muzej grada Rijeke - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=724763
13.
Bartulović, Željko
Neka pitanja stvarnih i obveznih prava: Vinodolski zakon (1288), Krčki i Senjski statut (1388): S uvodnim razmatranjem o povijesti otoka Krka, Vinodola i Senja od antike do konca XV. stoljeća
Matica hrvatska - Ogranaka Rijeka - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=31966
14.
Margetić, Lujo ; Sirotković, Hodimir ; Bartulović, Željko
Vrela iz pravne povijesti naroda SFR Jugoslavije
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 1989.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=724393

Stručna djelatnost