doc. dr. sc. Nataša Erceg prof.

Odjel za fiziku Zavod za ekperimentalnu i primijenjenu fiziku

prostorija : O-108
e-pošta : nerceg@phy.uniri.hr
mobitel :

Google Scholar
ResearcherID
ORCID

Obrazovanje

1.1.2011. - 1.1.2013. Doktor metodičkih znanosti iz polja fizike Doktorat izvan doktorskog studija Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
1.1.2003. - 1.1.2006. Magistar znanosti (Didaktika prirodnih znanosti, usmjerenje fizika) Poslijediplomski znanstveni studij iz didaktike prirodnih znanosti (usmjerenje fizika) Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilišta u Splitu
1.1.1992. - 1.1.1998. Profesor matematike i fizike Studij matematike i fizike Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

- Nastavnik fizike i matematike Fizika i matematika Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci
- Viši asistent iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polja interdisciplinarnih prirodnih znanosti, grane metodike nastavnih predmeta prirodnih znanosti Praktikum medicinske fizike i biofizike; Vježbe iz Biostatistike; Fizički praktikum (Inženjerstvo i fizika materijala); Vježbe iz Medicinske statistike; Netradicionalni problemi u fizici; Seminar iz metodike nastave fizike; Metodička praksa iz fizike; Edukacijska fizika Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
- Asistent iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polja fizike Osnivanje Laboratorija za elementnu mikroanalizu; Praktikum medicinske fizike i biofizike; Edukacijska fizika Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
- Učitelj fizike i matematike Fizika i matematika Osnovna škola Gornja Vežica u Rijeci
- Docent iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polja fizike Netradicionalni problemi u fizici; Metodika nastave fizike I i II; Metodička praksa iz fizike; Edukacijska fizika Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Nagrada i priznanje Grada Rijeke za izuzetan rad s učenikom koji je osvojio 3. mjesto na Državnom natjecanju iz fizike školske 2007./2008. godine.

Članstva

- Društvo matematičara i fizičara u Rijeci
- Hrvatsko fizikalno društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Metodika nastave fizike I
Diplomski studij Fizika i matematika (stari)
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Netradicionalni problemi iz fizike
Preddiplomski studij Fizika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52,5
- Fizički praktikum
Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Biostatistika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Medicinska statistika
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15
- Fizika i biofizika
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Medicinska fizika i biofizika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 150
- Metodička praksa iz fizike
Diplomski studij Fizika i matematika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
- Metodika nastave fizike I
Diplomski studij Fizika i matematika (novi)
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
- Metodika nastave fizike II
Diplomski studij Fizika i matematika (stari)
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 75
- Netradicionalni problemi iz fizike
Preddiplomski studij Fizika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52,5
- Metodika nastave fizike I
Diplomski studij Fizika i matematika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5
- Metodika nastave fizike II
Diplomski studij Fizika i matematika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5
- Metodička praksa iz fizike
Diplomski studij Fizika i matematika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
- Netradicionalni problemi iz fizike
Preddiplomski studij Fizika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52,5
- Metodika nastave fizike I
Diplomski studij Fizika i matematika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5
- Metodika nastave fizike II
Diplomski studij Fizika i matematika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5
- Metodička praksa iz fizike
Diplomski studij Fizika i matematika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
- Netradicionalni problemi iz fizike
Preddiplomski studij Fizika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52,5
- Metodika nastave fizike I
Diplomski studij Fizika i matematika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5
- Metodika nastave fizike II
Diplomski studij Fizika i matematika i Diplomski studij Fizika i informatika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5
- Metodička praksa iz fizike
Diplomski studij Fizika i matematika i Diplomski studij Fizika i informatika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
- Fizika 4
Preddiplomski studij Fizika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 32

Mentor u završnim radovima

- Konceptualno razumijevanje odabranih pojmova iz optike
Jessica Puž
Preddiplomski studij Fizika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
- Konceptualno razumijevanje odabranih pojmova iz dinamike
Mažda Hdagha
Preddiplomski studij Fizika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
- Istraživačka nastava Fizike - metodičko oblikovanje odabranih laboratorijskih vježbi iz termodinamike
Jessica Puž
Diplomski studij Fizika i matematika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci

Osobni razvoj

20.11.2013. - Financiranje istraživačko-razvojnih projekata iz sredstava EU - Primjeri dobre prakse (radionica)


Norma sati: 6 sati

Obrazovni projekti

1.1.2015. - 1.1.2016. EU projekt Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

Financiranje: MZOŠ RH
1.1.2015. - Unapređenje izvedbenih modusa nastave - Razvoj mjera i postupaka kako bi najmanje 50% kolegija na studijskim programima koristilo napredne alate za e-učenje

Financiranje: Sveučilište u Rijeci
1.1.2014. - 1.1.2015. Suradnja visokog i srednjeg obrazovanja kroz obrazovni proces

Financiranje: Sveučilište u Rijeci
1.1.2013. - Projekt praćenja uspješnosti studiranja u tehničkim, biomedicinskim, biotehničkim i prirodnim znanostima te u informacijsko-komunikacijskom području i u interdisciplinarnim studijima vezanim za ova područja

Financiranje: MZOŠ RH
1.1.2009. - Razvoj prirodoznanstvene i matematičke pismenosti aktivnim učenjem (program u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih)

Financiranje: MZOŠ RH

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vidak, A.; Hasović, E., Erceg, N.; Odžak, S.; Mešić, V.
Teaching about rolling motion: Exploring the effectiveness of an extreme case reasoning approach
Journal of Baltic Science Education 17 prihvaćen za objavljivanje - 2018.

Q4

2. Mešić, Vanes; Hajder, Erna; Neumann, Knut; Erceg, Nataša;
Comparing different approaches to visualizing light waves: An experimental study on teaching wave optics
Physical Review Physics Education Research 12 010135 - 2016.

3. Erceg, N.; Aviani, I.; Mešić, V.; Glunčić, M.; Žauhar, G.
Development of the kinetic molecular theory of gases concept inventory: Preliminary results on university students' misconceptions
Physical Review Physics Education Research 12 020139 - 2016.

Q1

4. Pisk, K.; Kaliman, Z.; Erceg, N.
Wave - particle duality of radiation in Compton scattering
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 49 235004 - 2016.

Q2

5. Mešić, V.; Dervić, Dž.; Gazibegović-Busuladžić, A.; Salibašić, Dž.; Erceg, N.
Comparing the impact of dynamic and static media on students' learning of one-dimensional kinematics
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 11 1119-1140 - 2015.

Q1

6. Aviani, I.; Erceg, N.; Mešić, V.
Drawing and using free body diagrams: Why is it often better not to decompose forces
Physical Review Special Topics - Physics Education Research 11 020137 - 2015.

Q2

7. Mešić, V.; Hajder, E.; Neumann, K.; Erceg, N.
Comparing different approaches to visualizing light waves: An experimental study on teaching wave optics
Physical Review Special Topics - Physics Education Research 12 010135 - 2015.

Q2

8. Mešić, Vanes; Dervić, Dževdeta; Gazibegović-Busuladžić, Azra; Salibašić, Džana; Erceg, Nataša;
Comparing the Impact of Dynamic and Static Media on Students' Learning of One-Dimensional Kinematics
Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education 11 1119-1140 - 2015.

9. Aviani, Ivica; Erceg, Nataša; Mešić, Vanes;
Drawing and using free body diagrams: Why it may be better not to decompose forces
Physical Review Special Topics-Physics Education Research 11 020137 - 2015.

10. Erceg, N.; Aviani, I.
Students' understanding of velocity-time graphs and the sources of conceptual difficulties
Croatian Journal of Education 16 43-80 - 2014.

WOS

11. Erceg, N.; Aviani, I.; Mešić, V.; Kaliman, Z.; Kotnik-Karuza, D.
Probing students' conceptual knowledge of satellite motion through the use of diagram
Revista Mexicana de Física E 60 75-85 - 2014.

WOS

12. Erceg, Nataša; Aviani, Ivica; Mešić, Vanes
Using photographs to elicit student ideas about physics: The case of an unusual liquid-level phenomenon
Canadian Journal of Physics 92 9-17 - 2014.

Q3

13. Erceg, Nataša; Aviani, Ivica;
Students’ understanding of velocity-time graphs and the sources of conceptual difficulties
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 16 43-80 - 2014.

14. Erceg, Nataša; Aviani, Ivica;
Učeničko i studentsko razumijevanje grafova vremenske promjene brzine i izvori konceptualnih poteškoća
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 16 43-80 - 2014.

15. Erceg, Nataša; Aviani, Ivica; Mešić, Vanes; Kaliman, Zoran; Kotnik-Karuza, Dubravka;
Probing students' conceptual knowledge of satellite motion through the use of diagram
Revista mexicana de física E 60 75-85 - 2014.

16. Erceg, Nataša; Aviani, Ivica
Razumijevanje koncepata u fizičkim jednadžbama
Napredak 154 61-82 - 2013.

17. Erceg, Nataša; Aviani, Ivica; Mešić, Vanes
Probing students' critical thinking processes by presenting ill-defined physics problems
Revista Mexicana de Física E 59 65-76 - 2013.

WOS

18. Erceg, Nataša; Aviani, Ivica; Mešić, Vanes;
Using photographs to elicit student ideas about physics: The case of an unusual liquid-level phenomenon
Canadian Journal of Physics 92 9-17 - 2013.

19. Erceg, Nataša; Aviani, Ivica; Mešic, V;
Probing students' critical thinking processes by presenting ill-defined physics problems
Revista mexicana de física E 59 65-76 - 2013.

20. Erceg, Nataša; Aviani, Ivica;
Razumijevanje koncepata u fizičkim jednadžbama
Napredak 154 61-82 - 2013.

21. Erceg, Nataša; Aviani, Ivica;
Understanding concepts in physical equations
Napredak 154 61-82 - 2013.

22. Marušić, Mirko; Erceg, Nataša; Sliško, Josip
Partially specified physics problems: university students´ attitudes and performance
European Journal of Physics 32 711-722 - 2011.

Q2

23. Erceg, Nataša; Marušić, Mirko; Sliško, Josip
Students’ strategies for solving partially specified physics problems
Revista Mexicana de Física E 57 44-50 - 2011.

WOS

24. Erceg, Nataša; Marusic, M; Slisko, J;
Students' strategies for solving partially specified physics problems
Revista mexicana de física E 57 44-50 - 2011.

25. Marušić, Mirko; Erceg, Nataša; Sliško, Josip;
Partially specified physics problems: university students' attitudes and performance
European journal of physics 32 711 - 2011.

26. Labinac, Velimir; Erceg, Nataša; Kotnik-Karuza, Dubravka
Magnetic field of a cylindrical coil
American Journal of Physics 74 621-627 - 2006.

Q2

27. Labinac, Velimir; Erceg, Nataša; Kotnik-Karuza, Dubravka;
Magnetic field of a cylindrical coil
American journal of physics 74 621-627 - 2006.

28. Hasović, E.; Mešić, V.; Erceg, N.
Conceptualizing Rolling Motion Through an Extreme Case Reasoning Approach
The Physics Teacher 55 152-154

Q4

29. Mešić, V.; Mahmutović, S.; Hasović, E.; Erceg, N.
Free-Body Diagrams and Problem Solving in Mechanics: An Example of The Effectiveness of Self-Constructed Representations
European Journal of Physics Education 7 53-67

Exc

Pozvana predavanja

1. Erceg, N.; Aviani, I.; Mešić, V.; Glunčić, M.; Žauhar, G.
Razvoj konceptualnog testa molekularno-kinetičke teorije realnog plina: Preliminarni rezultati i studentske miskoncepcije – korak ka boljoj nastavi
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani (Program: Stalno strokovno spopolnjevanje za učitelje fizike – Učenje, poučevanje in doživljanje fizike 2016/2017)
2. Erceg, N.; Aviani, I.; Mešić, V.; Glunčić, M.; Žauhar, G.
Konceptualni test molekularno-kinetičke teorije plina - suvremeni metodički alat za kreiranje učinkovite nastave fizike
Zadar (XIII. hrvatski simpozij o nastavi fizike)

Kongresna priopćenja

1.
N. Erceg, I. Aviani, V. Mešić, Z. Kaliman, D. Kotnik-Karuza
Probing students' conceptual knowledge of satellite motion by use of diagram Predavanje The 2nd South Eastern European Meeting on Physics Education (SEEMPE) 2015 Ljubljana - 1.1.2015.
2.
N. Erceg, S. Tuhtan
Suvremeni pristup u nastavi s ciljem poboljšanja razumijevanja koncepta akceleracije Radionica XII. hrvatski simpozij o nastavi fizike Zadar - 1.1.2015.
3.
N. Erceg
Kombinirani pristup učenju kinematičkih koncepata Plenarno izlaganje XII. hrvatski simpozij o nastavi fizike Zadar - 1.1.2015.
4.
Nataša Erceg, Ivica Aviani, Vanes Mešić, Zoran Kaliman, Dubravka Kotnik-Karuza
Probing students' conceptual knowledge of satellite motion by use of diagrams Posterska prezentacija GIREP-MPTL 2014 International Conference, Teaching/Learning Physics: Integrating research into practice Palermo, Italija - 1.1.2014. http://www.unipa.it/girep2014/Program%20and%20Book%20of%20Abstracts_UPD.pdf
5.
N. Erceg, I. Aviani
Strategije rješavanja netradicionalnih problema iz fizike Plenarno izlaganje XI. hrvatski simpozij o nastavi fizike Primošten - 1.1.2013.
6.
N. Erceg, J. Sliško
Strategije rješavanja netradicionalnih problema iz fizike – rezultati inicijalnog istraživanja Predavanje 7. znanstveni sastanak HFD-a Primošten - 1.1.2011.
7.
N. Erceg , I. Rončević, B. Milotić
Kako se ponaša površina tekućine Predavanje IX. hrvatski simpozij o nastavi fizike Primošten - 1.1.2009.
8.
G. Žauhar, B. Milotić, N. Erceg, R. Dušević
The beginning of physics teaching in Rijeka Posterska prezentacija Međunarodna znanstvena konferencija GIREP-EPEC Opatija - 1.1.2007.
9.
N. Erceg, D. Kotnik-Karuza
Zeemanov efekt – metodičko oblikovanje eksperimenta Plenarno izlaganje VII. hrvatski simpozij o nastavi fizike Šibenik - 1.1.2005.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. - 1.1.2015.
Fizička svojstva cirkumstelarne tvari simbiotskih zvijezda; Član radne skupine ; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2003. - 1.1.2006.
Eksperiment u konstruiranju fizičkih modela i sadržaja s naglaskom na ključnim eksperimentima iz moderne fizike na Odsjeku za fiziku pri Filozofskom fakultetu u Rijeci; Suradnik; MZT RH; ;

Recenzije

1. Article in journal Physical Review Physics Education Research

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. - Sažeci i članci u Zborniku radova XIII. hrvatskog simpozija o nastavi fizike, HFD, Zagreb, 2017. ; ;
2. - Članci u časopisu Nastava fizike, „Klett“ Izdavačka kuća d.o.o., Beograd, 2017.; ;
3. - Prelovšek - Peroš, S.; Mikuličić, B.; Milotić, B.; Aviani, I.: Otkrivamo fiziku 7, udžbenik fizike za sedmi razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 2013.; ;
4. - Milotić, B.; Mikuličić, B.; Prelovšek - Peroš, S.; Aviani, I.: Otkrivamo fiziku 8, udžbenik za fiziku u osmom razredu osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 2013.; ;
5. - Milotić, B.; Jurdana – Šepić, R.: 101 pokus iz fizike, mehanika i valovi, Školska knjiga, Zagreb, 2011.; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Popularizacijski projekt „Subotnje jutro uz fiziku – popularizacija fizike kroz laboratorijska istraživanja namijenjena srednjoškolcima
MZO RH   10.681,00 kn
Voditeljica

Stručna aktivnost

1.
1.1.2016. -
Predavnje (i izrada materijala) na Međužupanijskom stručnom skupu u Rijeci za voditelje županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika fizike, za učitelje i profesore mentore, te za učitelje i profesore savjetnike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije. Tema: Polazišne točke za kreiranje učinkovite nastave iz molekularno-kinetičke teorije plinova
AZOO   Voditelj
2.
1.1.2015. -
Izrada i provedba radionice iz fizike na Stručnom skupu za učitelje fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije u Rijeci. Tema: Primjer netradicionalnog pristupa u nastavi s ciljem poboljšanja razumijevanja kinematičkih koncepata
AZOO   Voditelj
3.
1.1.2015. -
Predavanje (i izrada materijala) na Stručnom skupu za učitelje fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije u Rijeci. Tema: Konceptualno razumijevanje kinematičkih pojmova
AZOO   Voditelj
4.
1.1.2015. -
Izrada i provedba radionice iz fizike na Stručnom skupu za nastavnike fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije u Rijeci. Tema: Primjer netradicionalnog pristupa u nastavi s ciljem poboljšanja razumijevanja kinematičkih koncepata
AZOO   Voditelj
5.
1.1.2015. -
Predavanje (i izrada materijala) na Stručnom skupu za nastavnike fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije u Rijeci. Tema: Konceptualno razumijevanje kinematičkih pojmova
AZOO   Voditelj
6.
1.1.2014. -
Predavanje na Državnom stručnom skupu za nastavnike fizike srednjih škola u Opatiji. Tema: Konceptualno razumijevanje odabranih sadržaja fizike pomoću dijagrama
AZOO   Voditelj
7.
1.1.2011. -
Izrada i provedba radionice iz fizike na Stručnom skupu za nastavnike fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije u Delnicama. Tema: Netradicionalni problemi u fizici
AZOO   Voditelj
8.
1.1.2009. -
Izrada i provedba radionice iz fizike na Stručnom skupu za nastavnike fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije u Rijeci. Tema: Sunčani sat
AZOO   Voditelj
9.
1.1.2008. -
Predavanje (i izrada materijala) na Stručnom skupu međužupanijskog stručnog vijeća nastavnika fizike srednjih škola PGŽ i LSŽ u Rijeci. Tema: Laboratorijske vježbe-primjeri
AZOO   Predavač
10.
1.1.2007. -
Predavanje (i izrada materijala) na Stručnom skupu međužupanijskog stručnog vijeća nastavnika fizike srednjih škola u Rijeci. Tema: Osvrt na Međunarodnu znanstvenu konferenciju GIREP-EPEC
AZOO   Predavač
11.
1.1.2001. -
Predavanje (i izrada materijala) na Stručnom skupu učitelja fizike Primorsko-goranske županije u Rijeci te na Stručnom skupu učitelja fizike Istarske županije u Puli. Tema : O teoriji Velikog praska i u osnovnoj školi
AZOO   Predavač
12.
-
Vođenje stručne rasprave o prijedlozima kurikulanih dokumenata s posebnim naglaskom na prijedlog Nacionalng kurikuluma nastavnog predmeta Fizika na Međužupanijskom stručnom skupu u Rijeci za učitelje i nastavnike fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije.
AZOO   Voditelj
13.
-
Izrada i provedba radionice na Stručnom skupu za učitelje fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije u Rijeci. Tema: Metodičko oblikovanje istraživačkih pokusa u osnovnoj školi u različitim materijalnim uvjetima
AZOO   Voditelj
14.
-
Izrada i provedba radionice na Stručnom skupu za nastavnike fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije u Rijeci. Tema: Metodičko oblikovanje istraživačkih pokusa u srednjoj školi u različitim materijalnim uvjetima
AZOO   Voditelj

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 1.1.2014. - Detalji
Predavanje u sklopu projekta "Sveučilište za 3. dob" na Filozofskom fakultetu
Rijeka
2. 1.1.2014. - Detalji
Predavanje u Društvu matematičara i fizičara
Rijeka
3. 1.1.2009. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2015. - Detalji
Otvoreni dan Sveučilišnih Odjela u Rijeci
Rijeka
2. 1.1.2015. - Detalji
Predavanje i radionica u sklopu projekta "Suradnja visokog i srednjeg obrazovanja kroz obrazovni proces" na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Rijeka
3. 1.1.2015. - Detalji
Interaktivna predstava s pokusima, namijenjena djeci predškolske i rane školske dobi u sklopu Otvorenog dana Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Rijeka
4. 1.1.2014. - Detalji
Otvoreni dan Sveučilišnih Odjela u Rijeci
Rijeka
5. 1.1.2014. - Detalji
Treća riječka škola fizike na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Rijeka
6. 1.1.2013. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka
7. 1.1.2013. - Detalji
Otvoreni dan Sveučilišnih Odjela u Rijeci
Rijeka
8. 1.1.2013. - Detalji
Druga riječka škola fizike na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Rijeka
9. 1.1.2009. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka
10. 1.1.2009. - Detalji
25. ljetna škola mladih fizičara
Mali Lošinj
11. 1.1.2007. - Detalji
Izložba (i prezentacija) postavljena na Zagrebačkom velesajmu u sklopu 32. Hrvatskog salona inovacija – INOVA 2007.
Zagreb
12. 1.1.2007. - Detalji
Izložba (i prezentacija) postavljena u Filodramatici te u Izlogu grada Rijeke u sklopu obilježavanja Dana tehničke kulture
Rijeka
13. 1.1.2007. - Detalji
Izložba (i prezentacija) postavljena u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci u sklopu Međunarodne znanstvene konferencije GIREP-EPEC
Rijeka
14. - Interaktivna predstava s pokusima, namijenjena djeci predškolske i rane školske dobi, s ciljem popularizacije fizike „Mišica u zemlji fizike“
Otvoreni dan Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
15. - Izrada i provedba radionice iz fizike "Koncepti molekularno-kinetičke teorije plinova"
Četvrta riječka škola fizike
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
16. - Organizacija i provedba ekipnog natjecanja TETRAGON za učenike trećih razreda srednjih škola
Otvoreni dan Sveučilišnih Odjela u Rijeci
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
17. - Organizacija i vođenje Okruglog stola „Koja je perspektiva studenata Odjela za fiziku?“
Otvoreni dan Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
18. - Organizacija i provedba ekipnog natjecanja TETRAGON za učenike trećih razreda srednjih škola
Otvoreni dan Sveučilišnih Odjela u Rijeci
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
19. - Interaktivna predstava s pokusima, namijenjena djeci predškolske i rane školske dobi, s ciljem popularizacije fizike „Mišica u zemlji fizike“
XIII. hrvatski simpozij o nastavi fizike
Zadar

Volonterstvo

1. 1.2.1999. - Obavljanje poslova vezanih uz nastavni proces OŠ Gornja Vežica
Rijeka

Novinski članci

1. 9.12.2015. - Detalji
24 sata
Rijeka

Medijski nastupi

1. 10.1.2016. - Detalji
Radio Rijeka
Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - Član
Organizacijski odbor Druge riječke škole fizike na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci
2. - - Član
Žalbeno stegovno povjerenstvo Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci
3. - - Član
Povjerenstvo za implementaciju e-učenja Sveučilišta u Rijeci
4. - - Predstavnik asistenata i poslijedoktoranada
Vijeće Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci
5. - - Koordinator
Organizirana vršnjačka podrška i podrška nastavnika kroz studij na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci
6. - - Član iz redova nastavnog osoblja
Povjerenstvo za projekte Studentskog zbora Odjela za fiziku

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2013. - - Predsjednik
Organizacijski odbor za Natjecanje iz fizike DMF-a u Rijeci za učenike osnovnih i srednjih škola
2. 1.1.2011. - - Član
Stručno povjerenstvo za prosudbu pomoćnih nastavnih sredstava iz fizike za srednju školu
3. 1.1.2008. - 1.1.2009. - Voditelj
Međužupanijsko stručno vijeće za nastavnike fizike Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije
4. 1.1.2007. - - Član
Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje nacionalnih ispita iz fizike
5. 1.1.2003. - 1.1.2009. - Član
Stručno povjerenstvo za Županijsko natjecanje iz fizike u Primorsko-goranskoj županiji
6. 1.1.2003. - 1.1.2009. - Član
Stručno povjerenstvo za Gradsko natjecanje iz fizike u Rijeci
7. - - Član
Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnog ispita za predmet fizika, u svojstvu ispitivača metodike
8. - - Član
Stručna radna skupina za izradu prijedloga predmetnog kurikuluma za Fiziku