Doc. dr. sc. Jasmin Ćelić

Pomorski fakultet Zavod za elektrotehniku, automatiku i informatiku

prostorija : 414
e-pošta : cele@pfri.hr
mobitel : 241

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Cuculić, Aleksandar ; Ćelić, Jasmin ; Prenc, Rene
Marine Diesel-generator Model for Voltage and Frequency Variation Analysis During Fault Scenarios
Journal of Maritime & Transportation Sciences 51 11-24 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=803940

2. Ćelić, Jasmin ; Cuculić, Aleksandar ; Valčić, Sanjin
Komparativna analiza web sjedišta visokih pomorskih učilišta
Pomorski zbornik 51 147-160 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=804756

3. Bistrović, Miroslav ; Ćelić, Jasmin ; Komorčec, Domagoj
Computer Vision Application for Early Stage Smoke Detection on Ships
Pomorski zbornik 52 63-80 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=853260

4. Vujić, Miroslav ; Škorput, Pero ; Ćelić, Jasmin
Wireless Communication in Urban Traffic Management
Pomorstvo : journal of maritime studies 29 150-155 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=791334

5. Ćelić, Jasmin ; Valčić, Sanjin ; Bistrović, Miroslav
Air pollution from cruise ships
75-78 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=714438

6. Ćelić, Jasmin ; Cuculić, Aleksandar
e-Maintenance for ship electrical propulsion plants
1546-1549 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=632878

7. Ćelić, Jasmin ; Kezić, Danko
Sustav za automatsko nadziranje cestovnog prometa
Pomorstvo 26 397-411 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=608995

8. Cuculić, Aleksandar ; Valčić, Marko ; Ćelić, Jasmin
Using AIS System for Ship Emission Control in Adriatic Sea
M2-M2 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=575196

9. Ćelić, Jasmin ; Cuculić, Aleksandar ; Valčić, Marko
Remote Sensing for Ship Emission Monitoring in Adriatic Ports: An Approach
263-266 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593836

10. Ćelić, Jasmin
UTJECAJ ZALIHOSTI I OBNAVLJANJA DIGITALNIH ELEKTRONIČKIH SUSTAVA NA NJIHOVU POUZDANOST
Zbornik radova Pomorskog fakulteta 1 69-80 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612657

11. Ćelić, Jasmin
KOMPARATIVNA ANALIZA TRENUTNIH RASPOLOŽIVOSTI JEDNOKOMPONENTNOG KOREKTIVNO I PREVENTIVNO OBNAVLJANOG DIGITALNOG ELEKTRONIČKOG SUSTAVA
Zbornik radova Pomorskog fakulteta 1 111-120 - 1995.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612671

12. Bistrović, Miroslav ; Baričević, Hrvoje ; Ćelić, Jasmin ; Komorčec, Domagoj
Unaprijeđenje zalihosti brodskih sustava na putničkim brodovima
-
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=736665

Znanstvene knjige

1.
Babić, Željko; Ćelić, Jasmin; Marić, Dušan
Turbo Basic priručnik s riješenim zadacima (Turbo Basic handbook with practical examples)
Pomorski fakultet - 1994.

Kongresna priopćenja

1.
Mandžuka, Sadko ; Ivanjko, Edouard ; Škorput, Pero ; Vujić, Miroslav ; Martin ; Gregurić ; Ćelić, Jasmin
PRIMJENA KOOPERATIVNOG PRISTUPA U UPRAVLJANJU PROMETOM - ISKUSTVA PROJEKTA ICSI Predavanje 6. kongresa o cestama Opatija, Hrvatska - 13.10.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807172
2.
Bistrović, Miroslav ; Komorčec, Domagoj ; Ćelić, Jasmin
Koncept i tehnologija e-navigacije kao bitan čimbenik unaprjeđenja sigurnosti plovidbe Predavanje XXI. Simpozij Sorta 2014 - teorija i praksa brodogradnje. Baška, otok Krk, Hrvatska. - 4.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=718738