Dominik Patafta

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Prodekanica / Zavod za menadžment
Korisnik nema dostupan javni profil!