Mihaela Marinović Glavić mag. sanit. ing.

Medicinski fakultet Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju

e-pošta : mihaela.marinovic@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Mihaela Marinović Glavić

Obrazovanje

1.10.2013. - 8.7.2015. Magistar sanitarnog inženjerstva Diplomski studij sanitarnog inženjerstva Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.10.2010. - 15.7.2013. Prvostupnik sanitarnog inženjerstva Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Radno iskustvo

19.10.2017. - Viši stručni suradnik u sustavu znanosti i obrazovanja na projektu Cross health Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
8.5.2017. - 1.10.2017. Poslovni savjetnik za projekte implementacije i održavanje sustava upravljanja Šušnić d.o.o. Rijeka
16.11.2015. - 16.11.2016. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije
-

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Marinović, Mihaela; Tomić Linšak, Dijana; Šušnić, Vesna; Bokan Vucelić, Itana;
Komarci na području Općine Jelenje
Medicina Fluminensis: Medicina Fluminensis 52 67-73 - 2016.

2. Marinović, Mihaela;
Emerging and re-emerging infective diseases in Republic of Croatia
- 2013.

Znanstveni projekti

1. 1.11.2017. -
Okvir društvenog uključivanja za smanjenje tereta kroničnih bolesti u zdravstvenom sustavu (SEFAC), trajanje: 2017. - 2020.; Suradnik na projektu; Treći program djelovanja Unije u podučju zdravstva 2014. - 2020.; ; https://medrisefac.jimdofree.com/sefac-tim/
2. 19.10.2017. - 31.7.2018.
Jačanje otpornosti kroz edukaciju učitelja (ENRETE), trajanje: 2016. - 2018.; Suradnik na projektu; Erasmus +; ;
3. 19.10.2017. -
Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekogranične suradnje institucija na području zdravstva, trajanje: 2017. - 2019.; Viši stručni suradnik ; Interreg ; ; https://strukturnifondovi.hr/program-prekogranicne-suradnje-interreg-v-a-slovenija-hrvatska-2014-2020/

Stručna djelatnost