Maša Plešković

Filozofski fakultet Odsjek za anglistiku

e-pošta : masa.pleskovic@uniri.hrObrazovanje

- profesor hrvatskog jezika i književnosti Hrvatski jezik i književnost Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

- asistent Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci; Odsjek za anglistiku
- profesor hrvatskoga jezika Phrasis jezični centar, Zagreb
- lektor hrvatskoga jezika Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija)
- lektor hrvatskoga jezika Sveučilište u Bologni (Italija), MIREES - Interdisciplinary Master’s in East European Research and Studies
- lektor hrvatskoga jezika Filozofski fakultet Sveučilišta u Padovi (Italija)
- lektor hrvatskoga jezika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Firenci (Italija)
- knjižničarka Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka
- profesor hrvatskoga jezika i književnosti Ugostiteljska škola, Opatija

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Matešić, Mihaela; Plešković, Maša;
Between elitism and democratisation: the standard language in academic community
Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću, XXVII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjeju lingvistiku - 2014.

2. Matešić, Mihaela; Plešković, Maša;
" Who did you call a missus?!"–or a look at a (pragma) linguistic problem in modern Croatian
Jezik i informacija-Međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku - 2013.

3. Matešić, Mihaela; Plešković, Maša;
Mr and Mrs from opposition into apposition-on the pragmatics of addressing in Croatian.
5. stručno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika - 2012.

4. Košuta, Nataša; Plešković, Maša;
Kulturspezifische Elemente in Lehrwerken für Kroatisch als Zweit-und Fremdsprache
Peti hrvatski slavistički kongres - 2012.

5. Hadži, Vesna Požgaj; Plešković, Maša; Čužić, Tomislav;
Croatian with or without grammar
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 13 177-200 - 2011.

6. Hadži, Vesna Požgaj; Bulc, Tatjana Balažic; Plešković, Maša; Benjak, Mirjana;
Communicating Culture–Cultural Elements in Foreign Language Teaching
Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe - 2010.

7. Hadži, Vesna Požgaj; Plešković, Maša; Ćužić, Tomislav; Bulc, Tatjana Balažic;
Verb Morphology in Textbooks for Croatian as a Foreign Language
Sarajevski filološki susreti I - 2010.

8. Plešković, Maša;
Motivacija studentata ljubljanskoga sveučilišta za studij južnoslavenskih jezika
Srpski kao strani jezik u teroiji i praksi 229-237 - 2010.


Stručna djelatnost