Doc. art Darija Žmak Kunić mr.art

Akademija primijenjenih umjetnosti Dekanat

Obrazovanje

- magistra umjetnosti Kiparstvo Akademija za likovnu umetnost in oblikovanje Ljubljana
- profesor likovne kulture Kiparstvo Akadmija za likovnu umjetnost Zagreb
- Prva riječka hrvatska gimnazija
- dodatno školovanje Filmaktiv - radionica snimanja i montaže
- dodatno školovanje ZRC SAZU Ljubljana, Izabrana poglavlja iz teorije novih medijev in tehnologije, predavač prof Marina Gržinič
- dodatno školovanje UL Filozofski fakultet u Ljubljani, Izabrana poglavlja iz ženskih studiha, predavač prof. Eva Bahovec Dolar

Radno iskustvo

- docentica Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
- viša asistentica (vanjska suradnja) Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
- asistentica Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
- viši predavač KBF Teologija u Rijeci
- voditeljica porograma Treće životne dobi Akadmija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
- koordinatorica programa Cjeloživotnog obrazovanja Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci
- Samostalni umjetnik, samostalna umjetnička djelatnost, sudjelovanje na samostalnim i grupnim izložbama i umjetničkim prijektima Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika

Nagrade i priznanja

II. otkupna nagrada za idejno rješenje spomenika hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
stipendija Ministrstva znanosti, obrazovanja i športa za poslijediplomski studiji u inozemstvu
I. otkupna nagrada za idejno skulptorsko rješenje nagrade Otokar, zabavno-obrazovna emisija Otokar za djecu, HRT

Članstva

- HDLU Zagreb
- Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Kiparstvo I
LP
APU Rijeka
docent - nositelj kolegija
Norma sati:
- Kiparstvo II
LP
APU Rijeka
docent - nositelj kolegija
Norma sati:
- Kiparstvo I izborni
LP
APU Rijeka
docent - nositelj kolegija
Norma sati:
- Kiparstvo II izborni
LP
APU Rijeka
docent - nositelj kolegija
Norma sati:
- Kiparstvo A
LP
APU Rijeka
docent - nositelj kolegija
Norma sati:
- Kiparstvo B
LP
APU Rijeka
docent - nositelj kolegija
Norma sati:
- Kiparstvo I
LP
APU Rijeka
docent - nositelj kolegija
Norma sati:
- Kiparstvo II
LP
APU Rijeka
docent - nositelj kolegija
Norma sati:
- Kiparstvo I izborni
PU
APU Rijeka
docent - nositelj kolegija
Norma sati:
- Kiparstvo II izborni
PU
APU Rijeka
docent - nositelj kolegija
Norma sati:
- Kipasrtvo III izborni
LP
APU Rijeka
docent - nositelj kolegija
Norma sati:
- Kiparstvo IV izborni
LP
APU Rijeka
nositelj kolegija
Norma sati:
-Norma sati:
-Norma sati:
-Norma sati:
-Norma sati:
-Norma sati:
-Norma sati:
-Norma sati:
- Kiparstvo II
PU
APU Rijeka
viša asistentica
Norma sati:
- Kiparstvo II izborni
PU
APU Rijeka
viša asistentica
Norma sati:

Cjeloživotno obrazovanje

-


koordinator Cjeloživotnog obrazovanja APU
Norma sati:

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Izrada medalje Dr. Findrle
Fakultete zdravstvenih strudija  
autor medalje
2.
-
Izrada nagrada za Rijeka Run
Riječki sportski savez  
koautor medalje

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. - Festival znanosti
MOHO dječji festival znanosti
Opatrija

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - v.d. predstojnik Katedre za kiparstvo
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilište u Rijeci
2. - -