doc.dr.art Celestina Vičević

Akademija primijenjenih umjetnosti Odsjek za likovnu umjetnost

prostorija : A -129, +385915888993
mobitel : +385915888993
e-pošta : cvicevic@uniri.hr, celestina.vicevic@gmail.com
web : http://celestinavicevic.blogspot.hr/

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
doc.dr.art Celestina Vičević

Obrazovanje

- profesor likovne kulture Likovna kultura Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za likovnu kulturu
- dr.art Doktorski studij grafike Akademija likovnih umjetnosti Zagreb / Academy of Fine Arts, University of Zagreb

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Grafika
Likovna pedagogija, Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka

Norma sati: