Nadja Čekolj mag. paed. et soc.

Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju

telefon : 051 265 782
prostorija : 321
e-pošta : nadja.cekolj@uniri.hr

Nadja Čekolj

Obrazovanje

- Sveučilišna prvostupnica sociologije Preddiplomski studij sociologije Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Magistra pedagogije i sociologije Diplomski studij pedagogije i sociologije Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstva

- OMEP
- Universitas

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Obiteljska pedagogija
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistentica
Norma sati:
- Obitelj i djeca u riziku
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistentica
Norma sati:
- Razvojna pedagoška djelatnost
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistentica
Norma sati:
- Obitelj i prevencija asocijalnih oblika ponašanja
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistentica
Norma sati:
- Odnosi u obitelji
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistentica
Norma sati:
- Metodika rada pedagoga I
Preddiplomski studij
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistentica
Norma sati:
- Metodika rada pedagoga II
Diplomski studij
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistentica
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Kongresna priopćenja

1.
Nadja Čekolj
Pedagogy Student Attitudes Towards Single Motherhood – Challenges and Perspective Individualno izlaganje OMEP 69th World Assembly and International Conference: Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future Opatija, Hrvatska

Znanstveni projekti

1. -
Pedagoški aspekti odnosa u obitelji, istraživanje "Obiteljski diskurs u kontekstu nasilja u obitelji"; Suradnica; Sveučilište u Rijeci; ;

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. - Recenzija: Koji srednjoškolci namjeravaju studirati? Pristup visokom obrazovanju i odabir studija, Branislava Baranović (ur.); ;