Martina Šopić mag. ing. aedif.

Građevinski fakultet Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja

e-pošta : martina.sopic@uniri.hr
konzultacije : petak, 14:00 - 16:00 h
prostorija : G-118

Obrazovanje

19.12.2016. - Doktorski studij Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
17.12.2014. - Položen stručni ispit u strukovnom području građevinarstva za obavljanje poslova sudionika u gradnji Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
9.10.2009. - 29.9.2011. Magistra inženjerka građevinarstva (mag. ing. aedif.) Diplomski sveučilišni studij Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
13.7.2006. - 29.9.2009. Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka građevinarstva (univ. bacc. ing. aedif.) Preddipplomski sveučilišni studij Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
1.9.2002. - 29.6.2006. Prva riječka hrvatska gimnazija

Radno iskustvo

14.6.2016. - Asistentica na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
19.10.2015. - 13.6.2016. Nastavnica pripravnica gospodarske matematike Nastava gospodarske matematike, razredničko – administrativni poslovi Ugostiteljska škola Opatija
25.7.2012. - 24.7.2014. Suradnica u projektnom uredu Izrada nacrtne dokumentacije RK – projekt d.o.o.