Izv. prof. dr. sc. Lidija Runko Luttenberger dipl. ing.

Rektorat Odsjek za politehniku
Rektorat Odsjek za politehniku

e-pošta : lidija.luttenberger@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 149 7 4
Hrvatska znanstvena bibliografija
Research Gate

Obrazovanje

2.5.2018. - Znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u interdisciplinarnom području znanosti, znanstvenog polja interdisciplinarne tehničke znanosti Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu
1.1.2016. - Znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik iz područja tehničkih znanosti, polje interdisciplinarne tehničke znanosti Matični odbor Nacionalnog vijeća za znanost
1.1.2015. - Certifikacija za izobrazbu o gospodarenju otpadom Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
1.1.2014. - Znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja interdisciplinarne tehničke znanosti, znanstvene grane inženjerstvo okoliša Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Znanstveno zvanje znanstveni suradnik iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja interdisciplinarne tehničke znanosti Matični odbor Nacionalnog vijeća za znanost
1.1.2012. - Certifikacija za internog auditora za sustav upravljanja zaštitom okoliša sukladno normi ISO 14001 SGS Zagreb
1.1.2009. - Certifikat u području javne nabave Ministarstvo gospodarstva
1.1.2004. - 1.1.2010. Doktorat iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja interdisciplinarnih tehničkih znanosti, znanstvene grane inženjerstvo okoliša Doktorski studij "Inženjerstvo okoliša", doktorska disertacija "Model upravljanja zaštitom okoliša utemeljen na komunalnom gospodarenju otpadom i vodom" Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1987. - Certifikat Galbraiths Shipping Course Ashridge management College, Hertfordshire (UK)
1.1.1986. - Dozvola za rad u vanjskoj trgovini Hrvatska gospodarska komora, Rijeka
1.1.1984. - 1.1.1990. Magistar tehnički znanosti, znanstveno područje strojarstvo Magisterij, tema magistarskog rada "Prilog praktičnom određivanju korozionog zamora čelika s posebnim osvrtom na objekte morske tehnologije" Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1978. - 1.1.1983. Diplomirani inženjer strojarstva Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1977. - 1.1.1978. studij strojarstva, prva godina Escola de Engenharia, Universidade Mackenzie, Sao Paulo (Brazil)
1.1.1973. - 1.1.1977. Srednjoškolska matura Mary Immaculate High School, Sao Paulo (Brazil)

Radno iskustvo

2.5.2018. - Izvanredni profesor Sveučilište u Rijeci
17.10.2016. - 1.5.2018. Docent Odsjek za politehniku Sveučilište u Rijeci
27.4.2016. - 19.12.2016. Predsjednica upravnog vijeća Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
11.2.2016. - 16.10.2016. Pomoćnica ministra zaštite okoliša i prirode Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske
1.1.2015. - 1.1.2016. Nositeljica kolegija iz područja inženjerstva okoliša - vanjski suradnik Odsjek za politehniku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - 1.1.2016. Izvoditeljica programa izobrazbe u gospodarenju otpadom Zagrebačko učilište
1.1.2015. - Nositeljica kolegija "Integralno upravljanje zaštitom okoliša u morskom području" Poslijediplomskog međusveučilišnog znanstvenog doktorskog studija "Pomorstvo" iz područja tehničkih znanosti - vanjski suradnik Pomorski fakultet Sveučiilišta u Rijeci
1.1.2013. - 1.1.2015. Sunositeljica kolegija "Integralno upravljanje zaštitom okoliša u u turističkim destinacijama obalnog područja" Poslijediplomskog međusveučilišnog znanstvenog doktorskog studija "Pomorstvo" iz područja tehničkih znanosti - vanjski suradnik Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - Ovlašteni prevoditelj EN-HR, HR-EN Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske
1.1.2001. - 1.1.2016. Rukovoditelj sektora nabava Komunalac d.o.o. Opatija
1.1.1997. - 1.1.2001. Voditelj sektora komercijala, Voditelj planiranja, analize i statistike, Koordinator IT sustava Komunalac d.o.o. Opatija
1.1.1992. - Inženjer projektant Brodogradilište 3. maj Rijeka
1.1.1990. - 1.1.1992. Prodavač brodova Brodogradilište 3. maj Rijeka
1.1.1989. - 1.1.1990. Potpredsjednik poslovodnog odbora i Direktor sektora komercijala Brodogradilište 3. maj Rijeka
1.1.1988. - 1.1.1990. Suradnik u nastavi kolegij Konstrukcijski materijali-metali - vanjski suradnik Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1986. - 1.1.1989. Prodavač brodova Brodogradilište 3. maj Rijeka
1.1.1984. - 1.1.1986. Istraživač tržišta Brodogradilište 3. maj Rijeka
1.1.1983. - 1.1.1984. Inženjer specijalist za standardizaciju Brodogadilište 3 maj Rijeka

Nagrade i priznanja

National Honor Society, SAD
Dekanova nagrada na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Rektorova nagrada na Sveučilištu u Rijeci

Članstva

- Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja
- Rimski klub, pridruženi član
- Sierra Club, USA
- Women in Europe for Common Future
- Društvo za proučavanje i unaprjeđenje pomorstva Republike Hrvatske
- Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju
- Hrvatsko društvo za zaštitu voda
- Sekcija za morsku tehnologiju Znanstveniog vijeća za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Integralno upravljanje zaštitom okoliša u morskom području
Poslijediplomski međusveučilišni znanstveni doktorski studij "Pomorstvo" iz područja tehničkih znanosti
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositeljica kolegija
Norma sati:
1.1.2015. - Kemijske osnove tehnologije 1
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci
Nositeljica kolegija
Norma sati: 82,5
1.1.2015. - Kemijske osnove tehnologije 2
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci
Nositeljica kolegija
Norma sati: 82.5
1.1.2015. - Ekologija
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci
Nositeljica kolegija
Norma sati: 82,5
1.1.2015. - Održivi razvoj
Diplomski studij politehnika i informatika
Sveučilište u Rijeci
Nositeljica kolegija
Norma sati: 82,5
1.1.2013. - 1.1.2015. Integralno upravljanje zaštitom okoliša u u turisti čkim destinacijama obalnog područja
Poslijediplomski međusveučilišni znanstveni doktorski studij "Pomorstvo" iz područja tehničkih znanosti
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sunositeljica kolegija
Norma sati:
1.1.1988. - 1.1.1990. Konstrukcijski materijali-metali
Sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik u nastavi
Norma sati:
- Tehnologija uklanjanja onečišćenja
Diplomski studij Pomorska nautika
Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu
Vanjski suradnik
Norma sati: 10
- Upravljanje obalnim područjem
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 52,5

Mentor u završnim radovima

12.6.2017. - Model autonomne kuće kao doprinos održivom razvitku Istre
Bojan Aleksić
Diplomski studij politehnike i informatike
Sveučilište u Rijeci
1.6.2017. - Energetska uporaba biomase
Mislav Briševac
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci
1.6.2017. - Decentralizacija proizvodnje energije korištenjem obnovljivih izvora
Denis Koprivica
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci
1.6.2017. - Primjena gorivnih članaka u maloj obalnoj plovidbi
Ivan Čorak
Diplomski studij politehnike i informatike
Sveučilište u Rijeci
1.6.2017. - Model energetski neovisne kuće s automatiziranim prozorom
Andre Tibljaš
Diplomski studij politehnike i informatike
Sveučilište u Rijeci
- Primjena načela kružnog gospodarstva na plastičnu ambalažu
Antonio Tomašić
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci
- Uloga vode u dobivanju energije
Ivan Galetić
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci
- Pasivne poslovne zgrade
Matea Glavaš
Diplomski studij politehnike i informatike
Sveučilište u Rijeci
- Mikromreža u manjem naselju
Luka Tomšić
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci
- Gorivni članci
Antonio Olajoš
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci
- Tranzicija sa konvencionalnih na napredne elektroenergetske mreže
Josip Popčević
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci
- Sustav gospodarenje morskim otpadom
Simon Tomišić
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci
- Unaprjeđenje sustava eko-škola u Republici Hrvatskoj
Matea Štefanac
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci
- Morski otpad u Jadranu
Ivan Gračanin
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci
- Analiza životnog vijeka proizvoda
Marko Šterpin
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci
- Utjecaj plastike na okoliš
ines Mandžukić
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci
- Primjena naprednih mreža
Iva Matetić
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci
- Optimizacija vodoopskrbe Istre
Melisa Fabijančić
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Runko Luttenberger, Lidija Gudelj, Ivana
NATURAL CAPITAL PRESERVATION AND SUSTAINABLE MANAGEMENT AS A PREREQUISITE FOR YEAR-ROUND TOURISM
The Holistic Approach to Environment 9 60-69 - 2019. https://casopis.hrcpo.com/volume-9-issue-3-luttenberger-et-al

2. Aleksić Bojan, Runko Luttenberger Lidija
Model autonomne kuće kao doprinos održivom razvitku Istre
Politehnika: časopis za tehnički odgoj i obrazovanje 2 43 - 2018. http://www.politehnika.uniri.hr/index.php/politehnika/article/view/9/pdf

3. Lidija Runko Luttenberger Ivana Gudelj Vladimir Hršak
Natural Capital Preservation in the Coastal Area
Pomorstvo 32 191-200 - 2018. https://hrcak.srce.hr/213332

Q3
WOS

4. Runko Luttenberger, Lidija
Evaluating Land Use Quality in Coastal Area Using Fuzzy Logic
Tehnički vjesnik 26 1715 - 2018. https://hrcak.srce.hr/212826

Q2
WOS

5. Ančić, Ivica; Vladimir, Nikola; Runko Luttenberger, Lidija
Energy efficiency of ro-ro passenger ships with integrated power systems
Ocean Engineering 166 350-357 - 2018. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029801818309028

Q1
WOS

6. Runko Luttenberger, Lidija
Održiva vodoopskrba otoka
Politehnika - časopis za tehnički odgoj i obrazovanje 1 44-54 - 2017. http://www.politehnika.uniri.hr/index.php/politehnika/article/view/5/pdf

7. Luttenberger, Axel ; Runko Luttenberger, Lidija
Sustainable procurement and environmental life-cycle costing in maritime transport
WMU Journal of Maritime Affairs 16 219-231 - 2017. http://link.springer.com/article/10.1007/s13437-016-0116-6

Q3

8. Runko Luttenberger, Lidija; Šestan, Ante; Ančić, Ivica
METHODOLOGY OF IMPLEMENTING ENVIRONMENTAL LIFE-CYCLE COSTING IN SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT
7th IMSC Book of Proceedings 1 430-434 - 2017. file:///C:/Users/Korisnik/Desktop/imsc2017_book_of_proceedings_final.pdf

9. Luttenberger, Axel; Runko Luttenberger, Lidija
CHALLENGES IN REGULATING ENVIRONMENTAL CRIME
7th IMSC Book of Proceedings 1 213-220 - 2017. file:///C:/Users/Korisnik/Desktop/imsc2017_book_of_proceedings_final.pdf

10. Runko Luttenberger, Lidija ; Luttenberger, Leila
Oživotvorenje energetskih rješenja za očuvanje morskog okoliša od zakiseljavanja i zagrijavanja
Pomorski zbornik Posebno izdanje 1 231-243 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=808363

11. Runko Luttenberger, Lidija ; Luttenberger, Axel
Environmental Assessment of Externalities Associated with Tourist Property Development Projects in Coastal Areas
404-417 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=827894

12. Luttenberger, Leila ; Runko Luttenberger, Lidija
Povećanje učinkovitosti javne rasvjete
315-326 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841567

13. Runko Luttenberger, Lidija
The barriers to renewable energy use in Croatia
Renewable & sustainable energy reviews 2015 646-654 - 2015. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032115004372

Q1
WOS
Exc

14. Luttenberger, Axel ; Runko Luttenberger, Lidija
Uloga pravosuđa u suzbijanju klimatskih promjena i zaštiti okoliša
Poredbeno pomorsko pravo 15 515-531 - 2015. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=11668

A1

15. Runko Luttenberger, Lidija ; Vujević, Dinko ; Šiljeg, Mario ; Gudelj, Ivana
ACHIEVING RESOURCE EFFICIENCY THROUGH THE INTEGRATION OF ENERGY, WATER AND WASTE SECTORS
Inženjerstvo okoliša 2 23-28 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767474

16. Luttenberger, Axel ; Runko Luttenberger, Lidija
Environmental aspects of public procurement in transport sector
261-274 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=762347

17. Luttenberger, Axel ; Runko Luttenberger, Lidija
Environmental life-cycle costing in maritime transport
217-223 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=780488

18. Runko Luttenberger, Lidija ; Gudelj, Ivana
Zemljocentrični pristup zaštiti okoliša i njegova primjerenost za očuvanje vodnih ekosustava
Hrvatske vode 22 315-326 - 2014. http://www.voda.hr/hr/zemljocentricni-pristup-njegova-primjerenost-za-ocuvanje-vodnih-ekosustava

Q3

19. Runko Luttenberger, Lidija ; Luttenberger, Axel
Challenges of Marine Spatial Planning in Eastern Adriatic
33-40 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=695801

20. Runko Luttenberger, Lidija
Environmental Value of Beaches for the Local Community and Tourists
121-130 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699649

21. Runko Luttenberger, Lidija
Challenges on Energy, Water and Waste Sector in Achieving Resource Efficiency
249-260 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723167

22. Runko Luttenberger, Lidija
Technological challenges in environmental protection
478-485 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702741

23. Runko Luttenberger, Lidija ; Ančić, Ivica ; Šestan, Ante
The viability of short-sea shipping in Croatia
Brodogradnja 15 472-481 - 2013. http://www.hrbi.hr/brodogradnja/images/stories/2013/413/Prilog-10-829-Luttenberger-ONLINE.pdf

Q3
WOS

24. Gudelj, Ivana ; Runko Luttenberger, Lidija ; Senta Marić, Ankica ; Šiljeg, Mario ;
The need for integrated approach to Environmental protection in the Republic of Croatia
The Holistic Approach to Environment 3 41-51 - 2013. https://bib.irb.hr/datoteka/624432.L_Paper_36_objavljen.pdf

25. Runko Luttenberger, Lidija
Interactions Between the Society and the Environment in Ecological Engineering of Croatian Water and Waste Management Sector
Strojarstvo 3 41-51 - 2013. https://bib.irb.hr/datoteka/631606.v54s1_10_Runko.pdf

Q3

26. Gudelj, Ivana ; Runko Luttenberger, Lidija ; Šiljeg, Mario
Ahilova peta hrvatske ekološke prakse
Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo 21 245-248 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=641933

27. Runko Luttenberger, Lidija ; Luttenberger, Leila
The use of GNSS data in environmental governance
139-151 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=631779

28. Runko Luttenberger, Lidija ; Ančić, Ivica ; Šestan, Ante ; Vladimir, Nikola
Integrated power systems in small passenger ships
1-7 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=647254

29. Runko Luttenberger, Lidija
Environmentally and Tourism-Friendly Urban Planning Model - The Case of Croatia
387-394 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=636280

WOS

30. Runko Luttenberger, Lidija ; Gudelj, Ivana
Zemljocentrični pristup zaštiti rijeke Krke
Godišnjak Titius 5 25-40 - 2012. http://hrcak.srce.hr/god-titius

31. Runko Luttenberger, Lidija ; Luttenberger, Axel
Earth-centric approach in environmental protection
Pomorstvo 26 27-44 - 2012. http://hrcak.srce.hr/pomorstvo

Q3

32. Runko Luttenberger, Lidija
The Role of Environmental Education in Promoting Short-Sea Shipping
245-254 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576425

33. Gudelj, Ivana Runko Luttenberger, Lidija Šiljeg, Mario Senta Marić, Ankica
Water and Health: Current Issues on European Level and the Need for Sustainable Water Resources Management
The Holistic Approach to Environment 1 121-127 - 2011. http://www.cpo.hr/naslovna.html

34. Runko Luttenberger, Lidija
Environmental Protection Based on Waste and Water Utility Service Management
Strojarstvo 52 631-649 - 2010. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=100904

Q2
WOS

35. Runko Luttenberger, Lidija
Sustainability of Public Utility Services in Coastal Area )
Pomorstvo 24 81-92 - 2010. http://hrcak.srce.hr/pomorstvo

Q3

36. Runko Luttenberger, Lidija
Environmental Challenges for Coastal Utilities Management
Pomorstvo 24 103-114 - 2010. http://hrcak.srce.hr/pomorstvo

Q3

37. Runko Luttenberger, Lidija
Significance of Sanitation and Biodegradable Waste in the Production of Energy, Agriculture and Carbon Sequestration
335-345 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576538

38. Runko Luttenberger, Lidija
Transitional Arrangement in Introducing Sustainable Waste Management in Opatija Riviera
273-282 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576962

39. Runko Luttenberger, Lidija
Engineering Challenges of the Decentralized Wastewater Treatment Concept
71-78 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576715

40. Runko Luttenberger, Lidija
Prilog uspostavi decentraliziranih sustava otpadnih voda
Pomorski zbornik 40 553-559 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576960

41. Runko Luttenberger, Lidija
Eko-učinkovitost u energetskoj strategiji
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 21-22 45-50 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576724

42. Runko Luttenberger, Lidija
Energy Policy Challenges for a Sustainable Future
95-101 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576760

43. Runko Luttenberger, Lidija
Neki apsekti ugroženosti morskog okoliša djelatnostima s kopna
Pomorski zbornik 39 349-356 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576660

44. Runko Luttenberger, Lidija
Procjena ciklusa trajnosti proizvoda (LCA) - sistemski alat u industrijskoj ekologiji
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 20 53-60 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576726

45. Runko Luttenberger, Lidija
Ekološka djelotvornost kao izazov trećeg tisućljeća
Pomorski zbornik 38 365-371 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576669

46. Runko Luttenberger, Lidija
Implementation of Integrated Approach to Development, Management and Use of Water Resources
181-188 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576969

47. Runko Luttenberger, Lidija
Održivi razvoj na pragu trećeg milenija
Pomorski zbornik 37 101-114 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576652

48. Runko Luttenberger, Lidija
Urbana ekologija kao izazov održivog razvitka
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 19 7-14 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576721

49. Runko Luttenberger, Lidija
Visoko obrazovanje za održivi razvoj
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 18 85-91 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576716

50. Runko Luttenberger, Lidija
Environmental Education in European Practice
179-186 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576970

51. Runko Luttenberger, Lidija
Uloga deponija otpada u novom pristupu upravljanju otpadom
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 17 105-112 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576533

52. Runko Luttenberger, Lidija
Uloga inženjera u razvitku ekološke svijesti obrazovanjem i nastavom
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 16 113-118 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576671

53. Runko Luttenberger, Lidija
Odgovornost inženjera za održivi razvitak
177-183 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576964

54. Runko Luttenberger, Lidija
Industrijska inovacija u Europi - analiza smjernica i prioriteta
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 15 91-98 - 1995.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576675

55. Runko Luttenberger, lidija
Kodeks za stručnu praksu Inženjeri i rizik - doprinos oživotvorenju poslovanja rizikom u inženjerskoj praksi
405-413 - 1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576961

56. Runko Luttenberger, Lidija
Mogućnost primjene nekih europskih iskustava suradnje sveučilišta i industrije na području očuvanja čovjekova okoliša
Zbornik Tehničkog fakulteta Rijeka 13 323-329 - 1993.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576779

57. Runko Luttenberger, Lidija
Korozijski zamora čelika TStE355 FG36T/DIN 17102
Zbornik Tehničkog fakulteta Rijeka 10 285-293 - 1989.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576783

Znanstvene knjige

1. autor poglavlja
Runko Luttenberger, Lidija Gudelj, Ivana
Izazovi održivog razvoja
knjiga Petrović, Mina Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore Beograd - 2013.
2. autor
Runko Luttenberger, Lidija
Gospodarenje vodom i otpadom
knjiga Dobrinić, Julijan Naklada Kvarner Rijeka - 2011.
3. autor poglavlja

Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems
proceedings Afgan, N. H. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. Singapur - 2007.

Pozvana predavanja

1. Runko Luttenberger, L.
Plastika, sanitacija i kružno gospodarstvo
Rijeka - 5.6.2018. http://okolisno-zdravlje.uniri.hr/wp-content/uploads/2018/05/PROGRAM-_-2.-studentski-kongres-Okoli%C5%A1nog-zdravlja-s-me%C4%91unarodnim-sudjelovanjem-2.pdf
2. Lidija Runko Luttenberger
Održivost otočnih komunalnih usluga
Lastovo - 17.9.2017. https://www.dropbox.com/s/hz8c8z4jrft9ply/lectures%20297x170%2060%20kom.pdf?dl=0
3. Runko Luttenberger, Lidija
Pritisci na okoliš i lokalnu zajednicu u obalnom području, Ogranak Matice hrvatske u Opatiji
Opatija - 25.11.2016.
4. Runko Luttenberger, Lidija
Planned Waste Management Concept in the Republic of Croatia - Organised by German Federal Ministry of Economic Affairs and Energy
Zagreb - 27.10.2016. https://www.dropbox.com/s/3er30sn8v8ghpke/Program_Stru%C4%8Dni%20skup%20Odr%C5%BEivo%20gospodarenje%20otpadom%2C%2027.10.2016.pdf?dl=0
5. Runko Luttenberger, Lidija
Potreban sadržaj i dinamika donošenja zakonske regulative za prelazak na resursno učinkovit sustav gospodarenja otpadom, u organizaciji Zaklade Friedrich Ebert i Udruge gradova
Zagreb - 19.10.2016. http://www.udruga-gradova.hr/konferencija-gospodarenje-otpadom-bez-zakonske-normative/
6. Runko Luttenberger, Lidija
Izračun troškova životnog vijeka za potrebe zelene nabave u pomorskom prijevozu, Završna konferencija u sklopu projekta "Utjecaj inovativnih energetski učinkovitih tehnologija na emisije stakleničkih plinova brodova - EKO-BROD"
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu - 26.9.2016. https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=38&id=3348
7. Runko Luttenberger, Lidija
Voda - najvrijedniji resurs budućnosti, Konferencija Voda 2016
Zagreb - 31.8.2016. http://www.komunal.hr/vijesti/komunalci-preslabo-smo-iskoristili-eu-sredstva-za-vodovod-i-odvodnju/
8. Runko Luttenberger, Lidija
Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2016-2022, vizije gospodarenja otpadom
Opatija - 10.6.2016. http://www.tehnoeko.com.hr/dogadjanja/konferencija2016/materijali/ECO-KONFERENCIJA-reportaza.pdf
9. Runko Luttenberger, Lidija
Uvjeti za zdrav okoliš - aktualno stanje i planovi, Skup "Pravo na zdrav život i uvjeti za zdrav okoliš" u organizaciji Pučke pravobraniteljice
Zagreb, Europski dom - 9.6.2016. http://ombudsman.hr/hr/zas/clz/878-gradani-sve-aktivniji-u-zastiti-okolisa-sustav-manjkav-i-cesto-podreden-gospodarstvu-modulnaslovna-modulzastita
10. Runko Luttenberger, Lidija
Objedinjavanje svih sastavnica u jedinstveni koncept zaštite okoliša, Konferencija "Aktualna pitanja i problemi u povlačenju sredstava fondova EU"
Zadar - 9.6.2016. http://www.ingbiro.hr/pdf/program_vodnokomunalno062016.pdf
11. Runko Luttenberger, Lidija
Waste Management Concept in the Republic of Croatia in the Light of Circular Economy, IFAT 2016
Munchen - 31.5.2016. http://eu-recycling.com/Archive/12205
12. Runko Luttenberger, Lidija
Koncept gospodarenja resursima u skladu s kružnim gospodarstvom, Konferencija o komunalnoj infrastrukturi
Dubrovnik - Mlini - 9.5.2016. http://www.komunal.hr/vijesti/glavna-sektorska-konferencija-u-dubrovniku-9-i-10-5-okupljanje-komunalnog-sektora-vodoopskrbe-i-nadleznih-institucija/
13. Runko Luttenberger, lidija
Temeljne odrednice Plana gospodarenja otpadom Repbulike Hrvatske 2016-2022, Grupacija održavanja čistoće HGK
Tuheljske toplice - 28.4.2016. http://www.cistoca.hr/default.aspx?id=2598
14. Runko Luttenberger, Lidija
Temeljne odrednice Plana gospodarenja otpadom Repbulike Hrvatske 2016-2022, Croatia Waste EXPO 2016
Zagreb, Dvorana Vatroslav Lisinski - 26.4.2016. http://lisinski.hr/hr/dogadanja/croatia-waste-expo-2016/
15. Runko Luttenberger, Lidija
Procjena utjecaja na okoliš u obalnom području, Znanstveno vijeće za pomorstvo HAZU
Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - 20.4.2016.
16. Runko Luttenberger, Lidija
Model razvoja prihvatljiv za turizam, okoliš i lokalnu zajednicu, Tribina "Što je životna snaga (vitality) Lošinja"
Mali Lošinj - 17.4.2015. http://www.volim-losinj.org/politika/2421-sto-je-zivotna-snaga-vitality-losinja
17. Runko Luttenberger, Lidija
Gospodarenje vodnim resursima u javnom interesu, Konferencija o upravljanju vodama u Republici Hrvatskoj
Zagreb, Novinarski dom - 25.9.2014. http://tris.com.hr/2014/09/politika-koja-ne-drzi-vodu-poplave-zagadenja-privatizacija-u-zagrebu-dvodnevni-skup-politika-upravljanja-vodama-u-rh/
18. Runko Luttenberger, Lidija
Zaštita prava vodnih ekosustava, Fest TPZNM
Bukovica Utinjska - 19.6.2014. http://www.ekodrom.hr/hr/home/tko-pjeva-zlo-ne-misli
19. Runko Luttenberger, Lidija
Mogućnost razvoja male obalne plovidbe u Hrvatskoj, Znanstveno vijeće za pomorstvo HAZU
Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - 12.4.2013.
20. Runko Luttenberger, Lidija
Energetski izazovi zelene ekonomije, Dani Tehničkog fakulteta u Rijeci
Rijeka, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci - 12.4.2011. http://www.riteh.uniri.hr/zav_katd_sluz/zvd_teh_term_energ/events/RiEn/ETRi2011Program.pdf

Kongresna priopćenja

1.
Runko Luttenberger, Lidija
Circular economy and food packaging/food nexus usmeno MATRIB 2019 - 20th International Conference on Materials Vela Luka, Otok Korčula, Hrvatska - 27.6.2019. http://hdmt.hr/wp-content/uploads/2019/06/matrib2019-program.pdf
2.
Runko Luttenberger, Lidija; Matić, Jadranka; Mihelić, Draga
Environmental and Social Impact Assessment in Coastal Zone usmeno 8th IMSC 2019 Budva - 12.4.2019. http://www.imsc2019.ucg.ac.me/
3.
Ančić, I., Perčić, M., Runko Luttenberger, L., Vladimir, N.
Potential to reduce environmental polution from ships through the modular concept approach usmeno 8th IMSC 2019 Budva - 11.4.2019. http://www.imsc2019.ucg.ac.me/
4.
Runko Luttenberger, Lidija
Environmental and social impact assessments regarding tourims projects in Croatia usmeno Mediterranean islands Conference 2018 Otok Vis - 19.9.2018. http://www.mic-vis.eu/Programme/PresentationSchedule
5.
Runko Luttenberger, Lidija
Reporting the state of natural capital usmeno 7th Anatomy of Islands Otok Lastovo - 16.9.2018. https://anatomija-otoka.com/hr/novosti/simpozij-i-radionica-knjiga-sazetaka-44?g=2
6.
Luttenberger, A., Runko Luttenberger, L.
Stakeholders in abating marine litter in the Adriatic usmeno ICTS 2018 Maritime, Transport and Logistics Science Portorož, Slovenija - 15.6.2018. http://icts.sdzp.org
7.
Runko Luttenberger, L., Luttenberger, A.
The role of insurance and tourism industries in achieving climate resilience usmeno Tourism and Hospitality Industry 2018 - Trends and Challenges Opatija - 27.4.2018. https://thi.fthm.hr/congress-proceedings/category/5-2018
8.
Runko Luttenberger, Lidija
Challenges on marine litter issues in the Adriatic usmeno VII. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Tehnički fakultet u Rijeci - 17.11.2017. http://www.riteh.uniri.hr/winkler/
9.
Runko Luttenberger, Lidija; Šestan, Ante; Ančić, Ivica
METHODOLOGY OF IMPLEMENTING ENVIRONMENTAL LIFE-CYCLE COSTING IN SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT usmeno IMSC2017 Faculty of Maritime Studies, Split - 20.4.2017. http://www.pfst.unist.hr/imsc/
10.
Luttenberger, Axel; Runko Luttenberger, Lidija
CHALLENGES IN REGULATING ENVIRONMENTAL CRIMES // IMSC2017 usmeno IMSC2017 Faculty of Maritime Studies, Split - 20.4.2017. http://www.pfst.unist.hr/imsc/
11.
Gudelj, Ivana ; Runko Luttenberger, Lidija ; Šiljeg, Mario ; Kujundžić, Dijana ; Gudelj, Hrvoje
vodoopskrba, odvodnja i zbrinjavanje otpada - međusobno povezane i u smislu ekološke svrhovitosti nerazdvojive djelatnosti Predavanje Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacija - Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji Pula, Hrvatska - 1.1.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=842365
12.
Runko Luttenberger, Lidija
Integralni pristup valorizaciji i očuvanju plaža Predavanje Symposium Responsible Tourism on the Islands: Towsrds a Synergy of Tourism and Year-Round Life on the Islands Vis, Hrvatska - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=776628
13.
Runko Luttenberger, Lidija ; Gudelj, Ivana ; Senta Marić, Ankica
ODRŽIVOST VODOOPSKRBE OTOKA Poster XIX ZNANSTVENO – STRUČNI SKUP VODA I JAVNA VODOOPSKRBA (Trakošćaan, Hrvatska) - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=780145
14.
Gudelj, Ivana ; Runko Luttenberger, Lidija ; Senta Marić, Ankica
Posljedice kojima rezultira privatizacija vodno- komunalnih usluga Predavanje 6. Hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem, Hrvatske vode na investicijskom valu Opatija, Hrvatska - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=762349
15.
Gudelj, Ivana ; Gudelj, Hrvoje ; Runko Luttenberger, Lidija ; Šiljeg, Mario ; Nenadić, Mateja ; Posavac, Sanja
Aktualna problematika vodoopskrbe, odvodnje i zbrinjavanja otpada u Imotskoj krajini Poster Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacija - Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji Šibenik, Hrvatska - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=787554
16.
Gudelj, Ivana ; Runko Luttenberger, Lidija ; Senta Marić, Ankica
VODA I ENERGIJA Poster XVIII znanstveno-stručni skup "Voda i javna vodoopskrba" Stari Grad -otok Hvar - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=718907
17.
Gudelj, Ivana ; Senta Marić, Ankica ; Andabaka Damir ; Runko Luttenberger, Lidija ; Marijanović Rajčić, Marija
Važnost konstantnog unapređenja zdravstvene ekologije na nacionalnom nivou Poster 2. Hrvatski kongres zdravstvene ekologije s međunarodnim sudjelovanjem Zdravstvena ekologija u službi zdravlja Zagreb, Hrvatska - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=628050
18.
Gudelj, Ivana ; Senta Marić, Ankica ; Andabaka, Damir ; Runko Luttenberger, Lidija ; Marijanović Rajčić Marija
Zdrav okoliš za zdravlje ljudi Poster 2. Hrvatski kongres zdravstvene ekologije s međunarodnim sudjelovanjem Zdravstvena ekologija u službi zdravlja Zagreb, Hrvatska - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=628067
19.
Gudelj, Ivana ; Senta Marić, Ankica ; Runko Luttenberger, Lidija ; Brozinčević, Andrijana
Potreba za održivost hrvatskog krškog okoliša Poster XVII Znanstveno-stručni skup Voda i javna vodoopskrba Lopar-otok Rab, Hrvatska - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=646511
20.
Gudelj, Ivana ; Runko Luttenberger, Lidija ; Senta Marić, Ankica
PRIVATIZACIJA VODNOGOSPODARSKOG SEKTORA Poster XVII Znanstveno-stručni skup "VODA I JAVNA VODOOPSKRBA" Lopar-otok Rab, Hrvatska - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=646515
21.
Runko Luttenberger, Lidija
Postizavanje održivosti vodoopskrbe otoka Predavanje V. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Rijeka, Hrvatska - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=657712
22.
Runko Luttenberger, Lidija
Evaluating land use quality in coastal area using fuzzy logic Predavanje 8th CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENERGY, WATER AND ENVIRONMENT SYSTEMS Dubrovnik, Hrvatska - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=643709
23.
Runko-Luttenberger, Lidija
Eliminating the Barriers to Solar Energy Use in Croatia Predavanje EuroSun2012 Rijeka, Hrvatska - 1.1.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603709
24.
Gudelj, Ivana ; Runko Luttenberger, Lidija ; Senta Marić, Ankica ; Šiljeg, Mario ; Šoljan, Vice
Stanje okoliša u Republici Hrvatskoj - ključni aspekti Predavanje Znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Razvoj i okoliš - perspektive održivosti Zagreb, Hrvatska - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=530794
25.
Runko Luttenberger, Lidija
Održivost male obalne plovidbe Predavanje IV. SAVJETOVANJE O MORSKOJ TEHNOLOGIJI in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Rijeka, Hrvatska - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576430
26.
Gudelj, Ivana ; Hrenović, Jasna ; Runko Luttenberger, Lidija ; Senta Marić, Ankica ; Šiljeg, Mario ; Šoljan, Vice
OBRAZOVANJE I VODNO GOSPODARSTVO Predavanje 5. hrvatska konferencija o vodama Opatija - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=513906
27.
Runko Luttenberger, Lidija
Public Services in The Light of Imperative Transition Changes Predavanje Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems Dubrovnik, Hrvatska - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576750
28.
Runko Luttenberger, Lidija
Izazovi morskog prostornog planiranja Predavanje III. Savjetovanje o morskoj tehnologiji - Third Conference on Marine Technology Rijeka, Hrvatska - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576727
29.
Runko Luttenberger, Lidija
Improving the Indicators of Sustainable Development of the Coastal Area Predavanje Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems Dubrovnik, Hrvatska - 1.1.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576748
30.
Runko Luttenberger, Lidija
Prilog utvrđivanju kriterija za održivo gospodarenje vodom Poster 3. Hrvatska konferencija o vodama - Hrvatske vode u 21. stoljeću Osijek, Hrvatska - 1.1.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576576
31.
Runko Luttenberger, Lidija
Problemi uspostave jedinstvenih preduvjeta u upravljanju vodnim resursima Poster Hrvatska konferencija o vodama (2 ; 1999) Dubrovnik, Hrvatska - 1.1.1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576714

Znanstveni skupovi

1. 16.9.2018. - 18.9.2018.
7th Anatomy of Islands - Islands on the Move Lastovo
2. -
Anatomija otoka 2019., Lastovo https://meduza.carnet.hr/index.php/media/watch/13787 predavač

Uredništva časopisa

1. - Član uređivačkog odbora časopisa Politehnika - časopis za tehnički odgoj i obrazovanje
https://hrcak.srce.hr/politehnika
2. - Član programsko-organizacijskog odbora i međunarodnog znanstvenog odbora Savjetovanja o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru
http://www.riteh.uniri.hr/winkler/

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
29.11.2018. -
Tematska sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora https://www.facebook.com/176112216252036/videos/503042073522300/?t=17 https://youtu.be/eOQsM5yW45I?fbclid=IwAR0Zm6psTqmFN76NyBMMLe2K47iMT3vk8EIaEObqYOy7eIEwORh7kbhhOf8
Sabor Republike Hrvatske   znanstveno mišljenje
2.
-
Efficient management of wastewater, its treatment and reuse in the Mediterranean Countries - Jordan, Lebanon, Palestine and Turkey
Hamburg University of Technology   polaznik obuke
3.
-
Eco-innovation in Croatia - Eco-Innovation Observatory Country Profile 2014-2015 https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/field/field-country-files/croatia_eco-innovation_2015.pdf
European Commission   potpora u izradi dokumenta

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 31.5.2019. - Okoliš i institucije njegove zaštite
Krik za Jadro
Franjevački klerikat, Split
2. 21.4.2017. - Resursna učinkovitost osmišljenim gospodarenjem otpadom, vodom i energijom
Tjedan planeta Zemlje https://www.facebook.com/events/288975778196889/
Klub studenata Filozofskog fakulteta, Zagreb
3. 24.1.2017. - Integralni pristup zbrinjavanju otpada
Bioetički utorak: Gradovi od otpada i budućnost okoliša https://www.facebook.com/events/255418628221673/
Filozofski fakultet Zagreb
4. 5.12.2016. - Flaširanje vode u Hrvatskoj
Naša voda? https://www.facebook.com/PravoNaGrad
Zagreb
5. 5.12.2016. - Tko profitira na vodi u Hrvatskoj?
Javna tribina u sklopu skupa "Naša voda" https://youtu.be/QB830hMmiCA
Novinarski dom Zagreb
6. - Zaštita prava vodnih ekosustava
Ekodrom
Bukovica Utinjska
7. - Gospodarenje vodnim resursima u javnom interesu
Konferencija o upravljanju vodama u Republici Hrvatskoj
Zagreb

Popularizacija znanosti

1. 2.5.2018. - Učionica
Kanal Ri
http://www.kanal-ri.hr/hr/ucionica/8224/3
2. 31.1.2018. - Izlaganje na temu gospodarenja otpadom
Sjednica Gradskog vijeća Opatije
https://poduckun.net/vijecnici-prihvatili-odluku-o-gospodarenju-otpadom-treba-osmisliti-kvalitetno-rjesenje-za-biorazgradivi-otpad-opatija/

Intervjui

1. 30.4.2016. - Iz Komunalca u ministarstvo
List Opatija
http://www.opatija.hr/files/file/list-opatija/2016/191/files/assets/basic-html/index.html#6
2. 4.3.2015. - Nacionalni program pojačat će komercijalizaciju plaža i dovesti do nereda
Pogledaj.to
http://pogledaj.to/drugestvari/nacionalni-program-pojacat-ce-komercijalizaciju-plaza-i-dovesti-do-jos-veceg-nereda/

Novinski članci

1. 7.3.2017. - Melju milijune, a ne smeće: Hoće li Centar za gospodarenje otpadom Marišćina postati novi Obrovac?
Novi list
http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Melju-milijune-a-ne-smece-Hoce-li-Centar-za-gospodarenje-otpadom-Mariscina-postati-novi-Obrovac
2. 9.12.2016. - Voda je život ili samo zarada za korporacije
Tris
http://tris.com.hr/2016/12/voda-je-zivot-ili-samo-zarada-za-korporacije/
3. 7.12.2016. - Hrvati će ostati žedni pored takve vodoprivrede
Deutsche Welle
http://www.dw.com/hr/hrvati-će-ostati-žedni-pored-takve-vodoprivrede/a-36663145
4. 6.12.2016. - Tko profitira na vodi?
H-Alter
http://www.h-alter.org/vijesti/tko-profitira-na-vodi
5. 1.12.2016. - Novac za CGO-ove više nego udvostručen: Ministar Dobrović uoči lokalnih izbora pokleknuo pred županijama?
Novi list
http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Novac-za-CGO-ove-vise-nego-udvostrucen-Ministar-Dobrovic-uoci-lokalnih-izbora-pokleknuo-pred-zupanijama
6. 30.11.2016. - Najviše prigovora na Dobrovićev plan gospodarenja otpadom ima - donedavna pomoćnica ministra
Novi list
http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Najvise-prigovora-na-Dobrovicev-plan-gospodarenja-otpadom-ima-donedavna-pomocnica-ministra
7. 31.8.2016. - Komunalci: Preslabo smo iskoristili EU sredstva za vodovod i odvodnju!
Komunal
http://www.komunal.hr/vijesti/komunalci-preslabo-smo-iskoristili-eu-sredstva-za-vodovod-i-odvodnju/
8. 15.7.2016. - Okrugli stol: Dinamična rasprava preko stotinu sudionika
Komunal
http://www.komunal.hr/vijesti/%EF%BB%BFdinamicna-rasprava-preko-stotinu-sudionika/
9. 9.7.2016. - Runko Luttenberger: Plan gospodarenja otpadom bit će usvojen relativno brzo
Croenergo.eu
http://www.croenergo.eu/Runko-Luttenberger-Plan-gospodarenja-otpadom-bit-ce-usvojen-relativno-brzo-30351.aspx
10. 30.6.2016. - Was wird Kroatiens neue Abfallgesetzgebung bringen?
EU-recycling
http://eu-recycling.com/Archive/12205
11. 29.6.2016. - Plan gospodarenja otpadom - recikliranje i sprječavanje rasta cijena odvoza otpada
H-alter
http://www.h-alter.org/vijesti/plan-gospodarenja-otpadom-recikliranje-i-sprjecavanje-rasta-cijena-odvoza-otpada
12. 29.6.2016. - Plan gospodarenja otpadom za više reciklaže
Energetika-net
http://www.energetika-net.com/vijesti/zastita-okolisa/plan-gospodarenja-otpadom-za-vise-reciklaze-23013
13. 9.6.2016. - Zaštita okoliša: građani sve aktivniji, sustav manjkav i često podređen gospodarstvu
ombudsman.hr
http://ombudsman.hr/hr/zas/clz/878-gradani-sve-aktivniji-u-zastiti-okolisa-sustav-manjkav-i-cesto-podreden-gospodarstvu-modulnaslovna
14. 13.5.2016. - Održana glavna sektorska konferencija za komunalni sektor u Dubrovniku
Komunal
http://www.komunal.hr/vijesti/glavna-sektorska-konferencija-u-dubrovniku-9-i-10-5-okupljanje-komunalnog-sektora-vodoopskrbe-i-nadleznih-institucija/
15. 22.3.2016. - Do kraja godine kreću prvi centri za ponovnu uporabu
Poslovni dnevnik
http://www.poslovni.hr/hrvatska/do-kraja-godine-krecu-prvi-centri-za-ponovnu-uporabu-310526
16. 26.2.2016. - Zero Waste speeds up in Croatia after Zelena akcija / Friends of the Earth Croatia Conference
zerowasteeurope.eu
https://www.zerowasteeurope.eu/2016/02/zero-waste-in-croatia-7-municipalities-adopt-zero-waste-strategy/
17. 10.9.2015. - Dok se narod zabavlja predizbornim prepucavanjima, Vlada novim zakonom otvara put privatizaciji hrvatskih voda
Slobodna Dalmacija
http://www.slobodnadalmacija.hr/novosti/hrvatska/clanak/id/285824/dok-se-narod-zabavlja-predizbornim-prepucavanjima-vlada-novim-zakonom-otvara-put-privatizaciji-hrvatskih-voda
18. 17.4.2015. - Čikat i Kijac - megalomanija ili razvojna nužnost?
otoci.net
http://otoci.net/index.php/u-politici/3368-cikat-i-kijac-megalomanija-ili-razvojna-nuznost
19. 4.3.2015. - Nacionalni program pojačat će komercijalizaciju plaža i dovesti do nereda
Pogledaj to
http://pogledaj.to/drugestvari/nacionalni-program-pojacat-ce-komercijalizaciju-plaza-i-dovesti-do-jos-veceg-nereda/
20. 3.11.2014. - Kako izbjeći korupciju i klijentelizam u upravljanju javnim dobrima?
gong.hr
http://gong.hr/hr/dobra-vladavina/lokalne-vlasti/kako-izbjeci-korupciju-i-klijentelizam-u-upravljan/
21. 9.5.2014. - Primorsko goranska županija ima šansu postati prva hrvatska regija s 'nula otpada'
Novi list
http://www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Primorsko-goranska-zupanija-ima-sansu-postati-prva-hrvatska-regija-s-nula-otpada

Medijski nastupi

1. 2.1.2019. - Eko-zona
HRT1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DkWRzhXV5eUg%26t%3D4s%26fbclid%3DIwAR3cLIaMDmW-kHcKyPUyftgY-K4Nx_PrmJYS-76I8SakgsgvIqnzHmt3d3Y&h=AT3LnUdMG1DQZI5eYMIwBsVRroHaDwPaqgTTcaZKUX7SBu6bV88q_0iV451ucptJXOoH69cu0fSEUkQxl9BW
2. 25.10.2018. - Provjereno
TV Nova
https://www.facebook.com/277878764372/posts/10156615995154373/
3. 18.2.2018. - Odluka o gospodarenju otpadom loša i nezakonita?
Novi list
https://www.dropbox.com/sh/so3wbj883olyyw0/AABxqPwWnnnNFOiLNckmqKlea?dl=0
4. 5.12.2016. - Tko profitira na vodi u Hrvatskoj?
Pravo na grad
https://www.facebook.com/PravoNaGrad/videos/1384154404957951/
5. 29.6.2016. - Novi Plan gospodarenja otpadom
HRT Radio, Ekoradar
http://radio.hrt.hr/ep/novi-plan-gospodarenja-otpadom/167544/
6. 13.4.2016. - Centri za ponovnu uporabu
HRT Radio Prvi program; Ekoradar
http://radio.hrt.hr/prvi-program/ep/centri-za-ponovnu-uporabu/157166/
7. - Barbarska metoda
video - dokumentarni film
https://vimeo.com/332336379

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2017. - - Pročelnica
Odsjek za politehniku

Rukovođenje u državnoj upravi

1. 27.4.2016. - 19.12.2016. - Predsjednica upravnog vijeća
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
2. 11.2.2016. - 16.10.2016. - Pomoćnica ministra
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode