Cela Matan

Građevinski fakultet Katedra za arhitekturu i urabnizam

prostorija : G-123
telefon : 051/265931
konzultacije : utorak 17.00- 19.00


portfolio radova

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
dr.sc. Cela Matan dipl.ing.arh.

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.3.2018. - 1.7.2018. Industrijska graditeljska baština
Diplomski specijalističk istručni studij
Građevinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 22,5
1.9.2017. - 1.3.2018. Graditelsjtvo u turizmu
Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 82,5
1.3.2017. - 1.7.2017. Građevinske konstrukcije
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 60
1.3.2017. - 1.7.2017. Projektiranje zgrada
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 20
1.3.2017. - 1.7.2017. Povijest konstrukcija
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet, Rijeka
suradnik
Norma sati: 15
1.9.2016. - 1.3.2017. Javne zgrade i prostori
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.9.2016. - 1.3.2017. Projektiranje u visokogradnji
Stručni specijalistički diplomski studij
Građevinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 37,5