Petra Adelajda Mirković mag.oec.

Ekonomski fakultet Katedra za teorijsku ekonomiju

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 0 0 0

Obrazovanje

8.4.2016. - Doktorand Sveučilišni doktorskom studij Ekonomija i poslovna ekonomija Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2013. - 20.7.2015. Magistar ekonomije (mag.oec.) Sveučilišni diplomski studij - Gospodarstvo EU Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2016. - Asistent Održavanje seminarske nastave, održavanje konzultacija Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2015. - 30.9.2016. Administrativni voditelj EU projekta Econqual Administrativno vođenje i koordinacija projektnih aktivnosti. Financijsko kvartalno izvještavanje i praćenje financijskih tokova. Organizacija aktivnosti i projektnih događanja. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

18.5.2018. Nagrada Sveučilišta u Rijeci za nastavnu izvrsnost u akademskoj godini 2017./2018.

Članstva

22.11.2017. - Organizacijski odbor Međunarodne znanstvene konferencije Economics of Digital Transformation EDT (2018) DIGITOMICS
1.10.2017. - Alumni EFRI
1.10.2016. - Centar za karijere EFRI
1.10.2016. - Tajnica Međunarodne ljetne škole "International Environment and European Integration"

Nastavna djelatnost

Kolegiji

26.1.2018. - Economics and International Trade Policies
International Business
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati: 22.5
26.1.2018. - Poslovno pregovaranje
Poslovna ekonomija (diplomski studij)
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
Asistent
Norma sati: 45
1.10.2016. - Ekonomika prometa i pomorstva
Poslovna ekonomija (preddiplomski studij)
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati: 22.5
1.10.2016. - Špedicija i logistika
Poslovna ekonomija (preddiplomski studij)
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati: 22.5
1.10.2016. - Međunarodna špedicija i logistika
Međunarodno poslovanje
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati: 22.5
1.10.2016. - International Forwarding and Logistics
International Business
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati: 22.5

Cjeloživotno obrazovanje

3.7.2017. - 15.7.2017. Međunarodna ljetna škola International Environment and European Integration
Program cjeloživotnog obrazovanja
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
Voditelj radionice na temu Participation of EU28 countries in the Regional/Global Value Chains
Norma sati:
15.5.2017. - 17.5.2017. Prijava i upravljane EU projektima
Program cjeloživotnog obrazovanja
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
Predavač
Norma sati: 8
10.10.2016. - 26.10.2016. Prijava i upravljane EU projektima
Program cjeloživotnog obrazovanja
Sveučilište u Rijeci
Predavač
Norma sati: 8
15.2.2016. - 2.3.2016. Prijava i upravljane EU projektima
Program cjeloživotnog obrazovanja
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
Predavač
Norma sati: 12

Osobni razvoj

11.6.2018. - 10.6.2018. Applied Econometrics - Panel Data Analysis


Norma sati: 30h
18.9.2017. - 22.9.2017. Applied Econometrics


Norma sati: 30
10.9.2017. - 15.9.2017. PhD-Workshop: Scientific Paper Writing in Management and Economics


Norma sati: 4 ECTS
23.6.2017. - 24.6.2017. Statistical methods workshop


Norma sati: 8h
6.3.2017. - 11.3.2017. Advance Microeconometrics in Stata


Norma sati: 30h
4.3.2017. - 4.3.2017. Metode za doktorsko istraživanje, znanstveni kolokvij EFRI


Norma sati: 8h
16.2.2017. - 23.2.2017. Uvod u korištenje Stata softvera i priprema za radionicu (LPM, logit, probit)


Norma sati: 8h
17.11.2016. - 17.11.2016. Getting Published and Responding to Reviewer Comments: Strategies for Success


Norma sati: 2h
24.10.2016. - 25.10.2016. EFMD WORKSHOP: Market Trends, Quality & Accreditations


Norma sati: 8h
16.6.2016. - 16.6.2016. Predavanje u okviru znanstvenog kolokvija - Filozofija istraživanja


Norma sati: 8h
7.3.2016. - 12.3.2016. Panel Data Econometrics (Stata)


Norma sati: 30h
2.2.2016. - 2.2.2016. Webinar on “Understanding the Socio-economic sciences Integration in Health topics – Writing successful proposals including SSH aspects”


Norma sati: 2h
22.10.2015. - 23.10.2015. Hrvatski kvalifikacijski okvir: znanje i kreativnost


Norma sati: 4h
1.6.2015. - 1.6.2015. Programa usavršavanja talijanskog jezika


Norma sati: 70h
16.10.2014. - 17.10.2014. 5. Škola održivog razvoja namijenjena studentima UNIRI


Norma sati: 8h
3.3.2014. - 24.3.2014. Prijava i upravljanje EU projektima


Norma sati: 30 h
-


Norma sati:
-


Norma sati:
-


Norma sati:
-


Norma sati:

Obrazovni projekti

- Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomija - ECONQUAL

Financiranje: Europski socijalni fond u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Pavlić Skender, Helga; Mirković, Petra Adelajda; Prudky, Ivan
The role of the 4PL model in a contemporary supply chain
Pomorstvo (Scientific Journal of Maritime Research) 31 96-101 - 2017. https://hrcak.srce.hr/191352 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=282151

Q3

2. Pavlić Skender, Helga; Mirković, Petra Adelajda; Zaninović, Vinko
Testing Gibrat’s law on Croatian freight transport and logistics firms
Proceedings of International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management / Dujak, Davor (ur.). - Osijek : Faculty of Economics in Osijek , 2017. 3-14 - 2017. http://blmm-conference.com/wp-content/uploads/BLMM-book_2017_final_version.pdf

WOS

3. Pavlić Skender, Helga; Mirković, Petra Adelajda; Host, Alen
The Role of Transport Industry in Croatian Economy: Comparison with EU28
Proceedings of 6th International Scientific Symposium ECONOMY OF EASTERN CROATIA - VISION AND GROWTH / Prof.dr.sc. Anka Mašek Tonković (ur.). - Osijek : Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet , 2017. 230-238 - 2017. https://www.dropbox.com/s/gpkdqlirbhv9hqx/Zbornik%202017.pdf?dl=0

WOS

4. Galović, Tomislav; Bezić, Heri; Mirković, Petra Adelajda
R&D and Innovation Activity of the EU Chemicals
Ekonomski vjesnik 30 339-352 - 2017.

WOS

5.

https://scholar.google.hr/citations?user=JoIB5ZQAAAAJ&hl=hr&oi=ao

6.

https://www.bib.irb.hr/835896

Znanstvene knjige

1. Autor
Cvečić, Igor; Mirković, Petra Adelajda
Poglavlje/rad u knjizi: "Free movement of labour in EU28 and its impact on Croatian labour market"
Economic Integrations, Competition and Cooperation Kandžija, Vinko, Kumar, Andrej CEMAFI International Nica

Znanstveni projekti

1. 28.11.2017. - 28.11.2019.
Transport i logistika u funkciji uključivanja gospodarskih subjekata u regionalne proizvodne mreže i međunarodne trgovinske tokove; Istraživač (osnovni tim); UNIRI; 20.000,00 HRK;

Znanstveni skupovi

1. 2.5.2018. - 4.5.2018.
International Scientific Conference "Economics of Digital Transformation" DIGITOMICS Opatija Ko-autor članka, izlagač na doktorskoj sesiji
2. 20.11.2017. - 22.11.2017.
International Multidisciplinary Conference of Sea, Transport and Logistics 2017 Opatija, Hrvatska Ko-autor članka, izlagač
3. 12.10.2017. - 13.10.2017.
International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management Osijek, Hrvatska Ko-autor članka, izlagač
4. 25.5.2017. - 27.5.2017.
6th International Scientific Symposium ECONOMY OF EASTERN CROATIA - VISION AND GROWTH Osijek, Hrvatska Ko-autor članka, izlagač
5. 22.5.2015. - 24.5.2015.
Economic Integrations, Competition and Cooperation Opatija, Hrvatska Ko-autor članka

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
15.3.2016. - 15.9.2016.
Strateški razvojni program Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine http://matulji.hr/pocetna/wp-content/uploads/2017/02/STRATESKI_RAZVOJNII_PROGRAM_OPCINE_MATULJI_2016_2020.pdf
OPĆINA MATULJI Općinski načelnik Mario Ćiković  
IZRAĐIVAČ