Kristina Vuković mag.biol.


telefon : +385 (0)51 651 294

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Kristina Vuković, mag. biol.

Obrazovanje

1.1.2011. - 1.1.2014. Magistra biologije Sveučilišni diplomski znanstveni studij biologije Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju
1.1.2007. - 1.1.2010. Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) biologije Sveučilišni preddiplomski studij biologije Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju

Radno iskustvo

14.9.2015. - Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju Zavod za histologiju i embriologiju, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
2.7.2006. - 2.7.2007. Zdravstveno-laboratorijski tehničar - pripravnik Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, KBC Osijek

Članstva

1.9.2016. - Hrvatsko Imunološko Društvo (član)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.11.2015. - Histologija i embriologija
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Tihana Tršan, Kristina Vuković, Petra Filipović, Ana Lesac Brizić, Niels A. W. Lemmermann, Kilian Schober, Dirk H. Busch, William J. Britt, Martin Messerle, Astrid Krmpotić, Stipan Jonjić
Cytomegalovirus vector expressing RAE-1? induces enhanced anti-tumor capacity of murine CD8+ T cells
European Journal of Immunology - 2017.

Kongresna priopćenja

1.
Tihana Tršan, Kristina Vuković, Petra Filipović, Martin Messerle, Astrid Krmpotić, Stipan Jonjić
Recombinant CMV vector expressing RAE-1? induces effector CD8 T cells with enhanced anti-tumor properties 3rd Meeting of Middle - European Societies for Immunology and Allergology, 01-03.12.2016.
2.
Tihana Tršan, Kristina Vuković, Petra Filipović, Martin Messerle, Astrid Krmpotić, Stipan Jonjić
Cytomegalovirus vector expressing RAE-1? ligand serves as a highly efficient anti-tumor CD8 T cell vaccine Annual Meeting of Croatian Immunological Society, 14.-15.10.2016.