Vedrana Čikeš

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Stručni suradnik za rad na međunarodnim projektima

telefon : +385 51 689 311
e-pošta : vedranaj@fthm.hr
prostorija : 108
mobitel : +385 91 954 0115

Obrazovanje

1.1.2015. - Doktorat znanosti Menadžment održivog razvoja Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
1.1.2012. - 1.1.2013. Magistra ekonomije (mag. oec) Diplomski sveučilišni studij, smjer Menadžment u hotelijerstvu Sveučilište u Rijeci; Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
1.1.2008. - 1.1.2012. Sveučilišna prvostupnica ekonomije (univ. bacc. oec) Preddiplomski sveučilišni studij, smjer Menadžment u hotelijerstvu Sveučilište u Rijeci; Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija